Katarzyna Batora

mgr, starszy dokumentalista

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej
katarzyna.batora@ibl.waw.pl , tel. 6572-838

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
Literatura – dokumentacja, biografistyka XX-XXI w., bibliografia literatury polskiej XX-XXI w. 

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948-2001. Książki i czasopisma. Bibliografia. Oprac. K. Batora i B. Tyszkiewicz, pod red. J. Czachowskiej. Warszawa 2002, 129 s. Wyd. nast. zmien. i rozszerz. pt. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948-2013. Książki i czasopisma. Bibliografia. Red. A. Szałagan. Powst. 2014, 307 s., masz.

Inne publikacje:

 • [218 haseł autorskich; 194 uzupełnienia do t. 1-9 w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 4-10. Wwa 1996-2007;
 • [Indeks nazw osobowych w:] A. Czachowski: "Wiadomości Literackie" 1934-1939. Bibliografia zawartości. Oprac. red.: J. Czachowska. Wr.: Ossol. 1999, s. 311-357;
 • [229 bibliografii podmiotowych w:] Panorama der Polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. T. 4. Porträts. Zürich: Ammann Verlag 2000;
 • Józef Stompor. [Współaut.:] A. Dąbrowski. W: Polski Słownik Biograficzny. T. XLIV z. 180. Wwa, Kr. 2006, s. 104-106;
 • Bohdan Zadura. Biobibliografia. W: J. Borowiec: Zadura. Ścieżka wiersza. Puławy: Towarzystwo Przyjaciół Puław 2008, s. 191-204;
 • Maria Szpyrkówna. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 49/1. Z. 200. Wwa, Kr.: IH PAN 2013, s. 45-47.
 • 54 hasła biobibliograficzne  w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, T. 1-3, Warszawa 2011, 2014, 2016.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Opracowanie dokumentacyjne o Adamie Ważyku

Udział w projektach badawczych:

 • w l. 2012-2017 uczestnik projektu finansowanego przez NPRH nr 0012/FNiTP/H11/80/2011: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI w. Słownik biobibliograficzny. T. 2-3.
 • Od 8 V 2018 uczestnik projektu "Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny" nr 0138/NPRH/85/2018, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik dr Alicja Szałagan).
   

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:

 • Biogram w: J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Wwa: Wydawn. IBL PAN 2010, s. 3.
   

W charakterze eksperta w dziedzinie:

 • Dokumentacja literatury XX i XXI w.
   

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45