Katarzyna Batora

mgr, starszy dokumentalista
katarzyna.batora@ibl.waw.pl
tel. 6572-838
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • literatura  dokumentacja,
 • biografistyka XX–XXI w., 
 • bibliografia literatury polskiej XX–XXI w.

W charakterze eksperta w dziedzinie: 

 • dokumentacja literatury XX i XXI w. ibliografia literatury polskiej XX–XXI w.

 PUBLIKACJE:

1. Książki:

 • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 19482001. Książki i czasopisma. Bibliografia. Oprac. K. Batora i B. Tyszkiewicz, pod red. J. Czachowskiej. Warszawa 2002, 129 s. Wyd. nast. zmienione i rozszerzone pt. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 19482013. Książki i czasopisma. Bibliografia. Red. A. Szałagan. Powst. 2014, 307 s., maszynopis.

2. Udział autorski w słownikach biobibliograficznych:

 • 54 hasła biobibliograficzne w słowniku: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. T. 13, Warszawa 2011, 2014, 2016,
 • Maria Szpyrkówna. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 49/1 z. 200. Warszawa, Kraków: IH PAN 2013, s. 4547,
 • Bohdan Zadura. Biobibliografia. W: J. Borowiec: Zadura. Ścieżka wiersza. Puławy: Towarzystwo Przyjaciół Puław 2008, s. 191204,
 • Józef Stompor. [Współautor:] A. Dąbrowski. W: Polski Słownik Biograficzny. T. XLIV z. 180. Warszawa, Kraków 2006, s. 104106,
 • 229 bibliografii podmiotowych w: Panorama der Polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. T. 4. Porträts. Zürich: Ammann Verlag 2000,
 • Indeks nazw osobowych w bibliografii: A. Czachowski: "Wiadomości Literackie" 19341939. Bibliografia zawartości. Oprac. red.: J. Czachowska. Wrocław: Ossolineum 1999, s. 311–357,
 • 218 haseł autorskich; 194 uzupełnień w t. 19 słownika Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 410. Warszawa 19962007.

Udział w projektach badawczych:

 • Od 8 V 2018 uczestnik projektu Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny nr 0138/NPRH/85/2018, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik dr Alicja Szałagan).
 • 20122017 uczestnik projektu finansowanego przez NPRH nr 0012/FNiTP/H11/80/2011: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI w. Słownik biobibliograficzny. T. 23.

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:

 • Biogram w: J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa: Wydawnnictwo IBL PAN 2010, s. 3.

Prace w przygotowaniu:

 • Opracowanie dokumentacyjne o Adamie Ważyku.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku