Anna Barcz

dr, adiunkt, kierowniczka grantu Wisła akwakrytyczna: historia środowiskowa, literatura i głębokie mapowanie’ (NCN, Sonata, 2020-2022)

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
ekokrytyka w badaniach literackich i kulturowych

anna.barcz@ibl.waw.pl
https://pan-pl.academia.edu/AnnaBarcz
Twitter: @BarczAnna
+48 502 111 071
Dyżury:  p. 112, środa 12.00-14.00

Publikacje:
książki:
Realizm ekologiczny: od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej (Katowice 2016), Animal Narratives and Culture: Vulnerable Realism (Newcastle upon Tyne 2017), Environmental Cultures in Soviet East Europe: Literature, History, and Memory (London 2020)

CV wraz z publikacjami w załączniku (PDF)


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:
W latach 2018-2019 stypendystka Marie Skłodowska-Curie COFUND Fellowship w Trinity Long Room Hub, Trinity College Dublin; w latach 2019-2020 - Rachel Carson Center for Environment and Society Fellowship na Uniwersytecie w Monachium. Pobyty badawcze odbyła także na Uniwersytecie w Tokio (2019), w Murmańsku (2019), w Instytucie Polskim w Petersburgu (2017) i Leibniz Institute for Research on Society and Space w Erkner/Niemcy (2014).
Kierowała kilkoma projektami badawczymi, w tym ‘Socio-Cultural Constructions of Vulnerability and Resilience. German and Polish Perceptions of Threatening Aquatic Phenomena in Odra River Regions’ (2016-2019, NCN/DFG) oraz ‘Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce’ (2012-2015, NCN); i współpracowała przy innych: ‘Geopoetyka’ (2011-2014, NPRH) i ‘Nowa Humanistyka’ (2014-2019, NPRH).
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45