Projekty badawcze w toku

"Dzieła zebrane" (cz. I) i "Listy zebrane" Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

kierownik: dr Iwona Wiśniewska

grant NPRH

okres realizacji: 2020-2025

Głównym celem projektu jest rozpoczęcie edycji krytycznej Dzieł zebranych autorki Nad Niemnem w formie nowoczesnej naukowej publikacji cyfrowej w otwartym dostępie. Postaci cyfrowej będzie towarzyszyła także wersja książkowa – wydana w niewielkim nakładzie. Jest to pierwszy etap pracy nad Dziełami zebranymi, które pragniemy otworzyć serią powieściową – opracowaniem utworów z początkowej dekady twórczej działalności pisarki. Drugi cel badań to kontynuacja niezwykle cenionego przez środowisko humanistyczne cyklu Listów zebranych Orzeszkowej. Zamierzamy opracować dwa tomy niepublikowanych dotąd listów pisarki: Do przyjaciół (w dwóch woluminach) i Do tłumaczy (w jednym woluminie) oraz dwa tomy korespondencji do Orzeszkowej: Listy Leopolda Méyeta (w trzech woluminach) oraz Listy redaktorów i wydawców (w dwóch woluminach).
 

„Targowica – złe miejsce pamięci. Pojęcie zdrady w polskim imaginarium narodowym w latach 1795-1918”

kierownik: Artur Kula
grant MNiSW
na lata 2018-2022

 

Archiwum kobiet: piszące. Kontynuacja

kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka
grant NPRH
na lata 2018-2023
 

Dokończenie Wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego - kontynuacja

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant NPRH
na lata 2018-2023

Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja

kierownik: prof. dr hab. Jacek Kopciński
grant NPRH
na lata 2018-2023

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią

kierownik: dr Ewa Cybulska-Bohusiewicz
grant NAVA
na rok 2020

Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu

kierownik: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
grant NPRH
na lata 2015-2021

Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby uzycia: literatura, kultura, społeczeństwo

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant NPRH
na lata 2013-2020

Kontynuacja wydania krytycznego "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego t. 4-23

kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
grant NPRH 3 - 1.1
na lata 2015-2020

Nowe odkrycia naukowe w badaniu wschodnio – europejskich kultur oporu (New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent)

kierownik: dr Maciej Maryl
grant COST Association
na lata 2017-2021

Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities (OPERAS-P)

kierownik: dr Maciej Maryl
grant Horyzont 2020
na lata 2019-2022

Pisma zebrane Janusza Sławińskiego

kierownik: dr hab. Agnieszka Kluba
grant NPRH
na lata 2017-2022

Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobiliograficzny

kierownik: dr Alicja Szałagan
grant NPRH
na lata 2018-2023
 

Shaping Interdisciplinary Practices in Europe SHAPE-ID

kierownik:dr Maciej Maryl
grant UE
na lata 2019-2021

Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (publikacja książkowa i cyfrowa)

kierownik: prof. Beata Maria Dorosz
grant NPRH
na lata 2015-2020

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45