Projekty w toku

Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL".
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.
Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych kategorii i jakości danych, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań, a także zastosowań w gospodarce. Projekt zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych.

"Dzieła zebrane" (cz. I) i "Listy zebrane" Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

kierownik: dr Iwona Wiśniewska

grant NPRH

okres realizacji: 2020-2025

Głównym celem projektu jest rozpoczęcie edycji krytycznej Dzieł zebranych autorki Nad Niemnem w formie nowoczesnej naukowej publikacji cyfrowej w otwartym dostępie. Postaci cyfrowej będzie towarzyszyła także wersja książkowa – wydana w niewielkim nakładzie. Jest to pierwszy etap pracy nad Dziełami zebranymi, które pragniemy otworzyć serią powieściową – opracowaniem utworów z początkowej dekady twórczej działalności pisarki. Drugi cel badań to kontynuacja niezwykle cenionego przez środowisko humanistyczne cyklu Listów zebranych Orzeszkowej. Zamierzamy opracować dwa tomy niepublikowanych dotąd listów pisarki: Do przyjaciół (w dwóch woluminach) i Do tłumaczy (w jednym woluminie) oraz dwa tomy korespondencji do Orzeszkowej: Listy Leopolda Méyeta (w trzech woluminach) oraz Listy redaktorów i wydawców (w dwóch woluminach).

Więcej informacji na temat projektu - w "Biuletynie Polonistycznym".
 

Archiwum kobiet: piszące. Kontynuacja

kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka
grant NPRH
na lata 2018-2023
 

Dokończenie Wydania sejmowego "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego - kontynuacja

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant NPRH
na lata 2018-2023

Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja

kierownik: prof. dr hab. Jacek Kopciński
grant NPRH
na lata 2018-2023

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią

kierownik: dr Ewa Cybulska-Bohusiewicz
grant NAWA
na rok 2020

Więcej informacji na temat projektu - w "Biuletynie Polonistycznym"

Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie IBL PAN i PJATK

kierownik projektu: Marek Troszyński
źródło finansowania: NCBiR (konkurs POWER)
czas trwania: sierpień 2018 - lipiec 2023

Infrastruktura bazodanowa Polskiej Bibliografii Literackiej – utrzymanie

kierownik: dr Tomasz Umerle
źródło finansowania: MNiSW (SPUB)
na lata 2020-2022

Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu

kierownik: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
grant NPRH
na lata 2015-2021

Kontynuacja wydania krytycznego "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego t. 4-23

kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
grant NPRH 3 - 1.1
na lata 2015-2021

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

"Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii" to projekt realizowany przez IBL PAN we współpracy z Uniwersytetem w Lipsku, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Autorką projektu oraz kierownikiem projektu jest prof. Agata Roćko, a ze strony Uniwersytetu w Lipsku - prof. Anna Artwińska.
W ramach projektu literaturoznawcy z IBL PAN napiszą eseje krytyczne dotyczące wybranych zagadnień z literatury polskiej, lektorzy języka polskiego jako obcego przeprowadzą zajęcia w Lipsku, a następnie wspólnie zorganizują promocję języka i kultury polskiej w Saksonii.
Zob. także: 

Nowe odkrycia naukowe w badaniu wschodnio – europejskich kultur oporu (New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent)

kierownik: dr Maciej Maryl
grant COST Association
na lata 2017-2021

Open Badge Ecosystem for the Recognition of skills in Research Data management and sharing (OBERRED)

kierownik: Katarzyna Nadana-Sokołowska
źródło finansowania: Agence Erasmus+ France
czas trwania projektu: wrzesień 2019 - sierpień 2022

Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities (OPERAS-P)

kierownik: dr Maciej Maryl
grant Horyzont 2020
na lata 2019-2022

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

kierownik: Łukasz Ossowski
grant CPPC
na lata 2018-2021
Więcej o projekcie - na stronie internetowej https://ibl.waw.pl/pl/biblioteka/o-bibliotece/ozwrcin.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45