A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Bieńczyk Marek:

- Farewall, Miss Isabelle, "Atelier du Roman", 2010, nr 63, s. 52–59.
- La Faille romanesque, "Atelier du Roman", 2010, nr 61, s. 35–40.
- Sylwia Nervala. Kilka uwag o zauroczeniu, "Literatura na Świecie", 2010, nr 7–8, s. 194–211.
- In vino Fabula, "Tygodnik Powszechny", 2010.
- Braciszek. O twórczości Raymonda Chandlera, "Tygodnik Powszechny", 2010, s. 3–4.

- Droga do Ostendy, [w:] Geografia Słowackiego, red. Grzegorz Marzec, Warszawa 2010, ss. 8.

Brak publikacji na wybraną literę.

Biesiada Jacek:

- Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927–1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933–1939, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, 2010, t. 4: 2009, s. 263–314.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

- Budowniczowie świata? Artur Żmijewski w Nowym Jorku, "Obieg" (online), 2010, http://www.obieg.pl/teksty/16556;
- Człowiek imieniem Lanzmann, "Tygodnik Powszechny", 2010, nr 40, ss. 10;
- Mierzenie dystansu, "Tygodnik Powszechny", 2010, nr 46, ss. 3;
- Odpowiedzialność za opowieść, "Dwutygodnik" (online), 2010,
http://www.dwutygodnik.com.pl/artykul/1504-odpowiedzialnosc-za-opowiesc.html;
- Sztuka niemożliwej możliwości, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, s. 156–166;
Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, "Teksty Drugie" 2010, z. 6, s. 125-136;
- Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, "Teksty Drugie", 2010, nr 6, s. 129–142;
- Zapis dyskusji po pokazie fulmu "Dotleniacz" w CSW Zamek Ujazdowski, "Obieg" (druk), 2010, nr 1–2, s. 81–82. 

- Agamben między sztuką a estetyką, [w:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 344–359;
- Czy to jest literatura możliwa?, [w:] Pasażerka. Program opery, red. Marta Sobolska, Warszawa 2010, s. 36–40;
- Seria malarska Gerharda Richtera October 18, 1977 i jego dziedzictwo w sztuce najnowszej, [w:] Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red. Violetta Sajkiewicz, Katowice 2010, s. 200–210;
- Władysław Strzemiński and His Artistic Document of the Holocaust, [w:] Memory of the Shoah, Łódź 2010, 139–153.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- Słowacki Gombrowicza, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 171–192. 

- Le Słowacki de Gombrowicz, traduit par Jean Delaperierre [dans:] Juliusz Słowacki. Les lectures contemporaines, poublié sous la direction de Maria Delaperierre, Institut D'Etudes Slaves, Paris 2010, p.101–118.

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- "Diabły z Loudun", Krzysztofa Pendereckiego a sprawa Urbana Grandiera, "Polski Rocznik Muzykologiczny, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich", 2009, nr 7, s. 11–20.
- I demoni della filosofia, "Prometeo. Rivista trimestrale di scienze e storia, Arnold Mondadori Editore", 2010, nr 111, s. 86–93. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, s. 40–52
- Vercueil, jego pies, żona i muzyka świata, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 24–27. 

- Conversation as Female Experience: The Case of Narcyza Żmichowska, [w:] Mapping Experience in Polish and Russian Women's Writing , ed. Marja Rytkonen, Kirsi Kurkijarvi, Urszula Chowaniec, Ursula Phillips, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle 2010, s. 32–49.
- Ganić chwaląc, chwalić ganiąc. Narcyzy Żmichowskiej krytyka literatury, [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej", red. M. Rudkowska, G. Borkowska, ss. 12
- Imperatyw miłości, [w:] Wstęp do; Z. Nałkowska, Kobiety, red. Marek Włodarski, Warszawa 2010, s. 5–11.
- Modele kultury obywatelskiej w publicystyce II połowy XIX wieku a idea humanitas (Prus, Orzeszkowa, Świętochowski), [w:] Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. Marek Prejs, Warszawa 2010, ss. 10.
- Orzeszkowej "Pytania" – i odpowiedzi, [w:] Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. Iwona Wiśniewska, Beata K. Obsulewicz, Lublin 2010, 139–156.

Brak publikacji na wybraną literę.

Brodzka-Wald Alina:

- Kilka słów, [w:] Słowa i metody, red. A. Kowalczyk, A. Niewiadomski, B. Wróblewski, Lublin 2010, ss. 7. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Lekki oddech (recenzja ze spektalku "Wassa Żelaznowa" w adaptacji Krystyny Jandy i reżyserii Waldemara Raźniaka, 20 stycznia 2010), "Teatr", 2010, nr 4, s. 40–41 (rec.).
- Od sjużetu do plotu (i z powrotem), "Przegląd Rusycystyczny", 2010, nr 2 (130), s. 5–20;
- Poststrukturalizm i antydarwinizm, "Świat i Słowo", 2010, nr 1 (14), s. 177–188.
- Wielojęzyczność jako chwyt, "Teksty Drugie", 2009, nr 6, s. 48–65. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- Edytorstwo jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15–36.
- Na skraju puszczy... Nieznany list Franciszka Karpińskiego, [w:] Oto ksiąg jestem niesyty, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak Warszawa 2010, s. 189–198.
- O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie Oświecenia, [w:] Twórca – dzieło – tekst, red. A. Karpiński, warszawa 2010, ss. 10.
- Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, Warszawa 2010, s. 15–36. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Propheta in patria sua, "Teksty Drugie", 2010;

 - Strategie podmiotu. Dziennik Witolda Gombrowicza, "Rozprawy Literackie nr 87", Warszawa 2010, ss. 211.

- Nic, tylko się bawić!, [w:] Czytanki dla robotników sztuki, red. Katarzyna Chmielewska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski, Warszawa 2009, s. 185 – 195.

Brak publikacji na wybraną literę.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa:

- On utwierdził na wieki niebo niestanowne". Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII wieku), "Studia Staropolskie Series Nova", Warszawa 2010. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna:

- Ogień zajmuje widownię (Bękarty w reż. Quentina Tarantino), "Midrasz", 2010, nr 3 (155), s. 61–63 (rec.);
- Chór kobiet miksuje dla Antygony (spektakl Chór kobiet, libretto i reż. Marta Górnicka, premiera w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego: 13 czerwca 2010), "Krytyka Polityczna", (rec.).
- Female Brickmakers in Brave New World (Ewa Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm), "n.paradoxa", 2010, nr 25, s. 94–96 (rec.).
- Przepaść nad przepaścią (Primo Levi, Czy to jest człowiek? Rozejm, Pogrążeni i ocaleni), "Midrasz", 2010, nr 5, s. 58–59; (rec.). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Religious Content In Medieval School Handbooks and Readers, transl. R. Bubczyk, "Acta Poloniae Historica", 2010, nr 101, s. 241–270. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa:

- Kilka uwag o roli metafory w badaniach języka i tekstów artystycznych, [w:] Człowiek. Słowo. Świat, red. Jolanta Chojak, Tomasz Korzysz, Krystyna Waszakowa, Warszawa 2010, s. 56–63.
- Medytacja. Gatunek mowy i jego realizacje tekstowe, [w:] Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, red. Teresa Kostkiewicz, Magdalena Saganiak, Warszawa 2010, s. 115–143.
- Metafora i spojrzenie. "Kolumna błękitu" w wierszu Czesława Miłosza "Odbicia", [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, Warszawa s. 501–510.
- Metafora jako narzędzie perswazji w dyskursie politycznym, [w:] Užívání a prožívání języka. K 90. narozeninám Františka Daneše, ed. Svĕtla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Eva Havlová, Karolinum, Praha 2010, s. 343–348. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Pisząc o Nowym Jorku, trzeba przyjechać do Chicago, "Dziennik Związkowy", Chicago, 2010, nr 127, s. 13, 23–24.
- Emigracja – kalkulacja [Rec.: J. Giedroyc, A. Janta-Połczyński: Korespondencja 1947–1974 w oprac. P. Kądzieli, Warszawa 2009], "Archiwum Emigracji", 2010, z. 1 (XII), s. 335–348.
- Kazimierz Wierzyński and the Polish Institute of Arts and Sciences in America, "The Polish Review", New York, 2010, vol. 55, no 1, pp. 49–92.
- Korespondencja Haliny i Kazimierza Wierzyńskich z Ludwikiem Krzyżanowskim. Listy z lat 1947–1977, "Archiwum Emigracji", 2010, z. 1 (XII), s. 271–302. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gajewski Krzysztof:

- "Elegia na odejście", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- "Hermes, pies i gwiazda", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- "Piesek przydrożny", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- "Rok myśliwego", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- "Struna światła", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- Mity antyczne w literaturze polskiej XX wieku [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- Mity antyczne w polskiej literaturze dawnej [w:], www.panoramaliteratury.pl. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2010, s. 446–451. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena, Milewska-Waźbińska Barbara:

- W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, „Silva rerum”, Warszawa 2010, ss. 160. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- Dekoracja emblematyczna Sali Pospólstwa w Ratuszu tarnowskim według Cardiomorphoseos (1645) Francesca Pony, „Wieści z ratusza”, 2010, nr 1, s. 4–5. 

- Apelles symbolicus (1699) J. M. von der Kettena – źródło wiedzy o niezachowanych emblematach i inskrypcjach warszawskich, [w:] Kultura artystyczna Warszawy XVII–XXI w., red. Andrzej Pieńkos, Michał Wardzyński, Warszawa 2010, s. 95–110.
- Definicje i synonimy „przyjemności” w polskich i obcych słownikach XVI–XVIII w., [w:] Przyjemność w kulturze epoki rozumu, red. Teresa Kostkiewicz, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 9–31.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- Literackie tworzenie rzeczywistości, "Teksty Drugie", 2010, nr 4, s. 6–14.
- Pomiędzy, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 70–83.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna

- Q. Skinner, Hobbes and Republican Liberty, CUP 2008, „Kwartalnik Historyczny”, 2010, nr 3, s. 135–140. 

- „Dzisiaj w całej Europie rzeczompospolitym utrzymać się trudno jest..”. Obraz Holandii w polskim piśmiennictwie politycznym XVIII w., O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok–Katowice 2010, s. 469 – 477.
- Citizen, Fatherland, and Patriotism in the Political Discourse of the Polish–Lithuanian Commonwealth, [w:] Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, ed. Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky, Leiden, Boston 2010, s. 255–284.
- Machiavelli i makiawelizm w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. O potrzebie badań, [w:] Libris satiari nequeo „Oto ksiąg jestem niesyty...”, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s.73–84.

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał:

- Emigracja jako dyskurs, "Przegląd Polonijny", 2010, nr 2, s. 11–21.

- Przekonania czy konieczności? Emigracja a postawy krajowych intelektualistów (lata 40. i 50.), [w:] Aparat represji wobec inteligencji 1945–1956, red. R. Habielski i D. Rafalska, Warszawa 2010, s. 237–251.
- Słowo wstępne do wspomnień E. Raczyńkiego, [w:] Od narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla, Łomianki 2010, s. 5–8.
- The Origins of Modern Polish Democracy, [w:] Democratic Thought and Action among the Polish Political Emigres, 1939–1989, ed. by M.B.B. Biskupski, James S. Pula, Piotr J. Wróbel, Ohio University Press 2010, s. 190–213.
- Tygodniki opinii. Kilka uwag i próba konkluzji, [w:] Współczesne media. Status. Aksjologia Funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2009 [wyd. 2010], s. 133–137.
- Tytuł pozostaje ten sam. O powinowactwach geopolitycznych grupy "Buntu młodych" i "Kultury", [w:] Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, red. J. Kloczkowski, Kraków–Warszawa 2010, s. 105–128.
- Wybór broni. Marian Kukiel na emigracji, [w:] Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki, red. R. Habielski, M. Jabłonowski, Warszawa 2010, s. 199–232. 

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hopfinger-Amsterdamska Maryla:

- Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010, ss. 300.

- Kultura po przełomie 1989 roku, [w:] Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989–2009, red. K.Wolny-Zmorzyński, W.Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 11–19.
- Rekonfiguracja komunikacji społecznej, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Warszawa 2010, s. 11–19. 

Brak publikacji na wybraną literę.

J.Neubauer, W. Bolecki:

- Two Regionalists of the Interwar Period. Józef Mackiewicz and Maria Berde [in:] History of Literary Cultures of East–Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Volume 4: Types and Stereotypes. Ed. by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, John Benjamins Publishing Company, 2010, pp.538–549. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- Witolda Szolgini powroty do Lwowa, "Spotkania Galicyjskie", 2010, s. 131–140.

- Kwestia odzyskania przez Polskę niepodległości na łamach prasy w latach siedemdziesiątych, [w:] Druga Rzeczpospolita z morzem w tle, Gdańsk 2010, s. 366–377.
- Z dziejów układu polsko-niemieckiego z 1970 roku. Odgłosy prasy polskiej, [w:] Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej, Słupsk 2010, s. 235–241. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- Balony nad Puławami. Osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim opisie, "Napis", 2010, seria XVI, ss. 15.
- Krok Orfeusza, "Więź", 2010, nr 5–6, s. 142–146 (rec.).
- Nadzieja w tradycji, "Nowe Książki", 2010, nr 1, s. 44 (rec.).
- Nihilizm, Witkacy, Gombrowicz, "Nowe Książki", 2010, nr 5, s. 48 (rec.).
- Podróże bibliofila, "Nowe Książki", 2010, nr 7, s. 43 (rec.).
- Sceny z pamięci, "Wyspa", 2010, nr 2, s. 156–159 (rec.).
- Sienkiewicz i jego listy, "Nowe Książki", 2010, nr 8, s. 45 (rec.).
- Testament Europejczyka, "Nowe Książki", 2010, nr 1, s. 44 (rec.). 

- Rozprawa Kniaźnina z panegirystami. "Do Józefa Szymanowskiego", ss. 20.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Czytając bibliografię Czesława Miłosza, "Zeszyty Literackie", 2010, nr 3 (111), s. 217–226. 

- Kronikarz realności, glosator nieistnienia, [w:] Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007, wybór, wstęp i opracowanie Piotr Sommer, Sejny 2010, s. 301–305.
- Między grypsem i literaturą. Epistolografia więzienna stanu wojennego, [w:] PRL – świat (nie)przedstawiony, pod redakcją Agnieszki Czyżak, Jana Galanta, Marcina Jaworskiego, Poznań 2010, s. 387–396.
- Nie poddać poezji (Jerzego Ficowskiego wiersze o stanie wojennym), [w:] Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007, wybór, wstęp i opracowanie Piotr Sommer, Sejny 2010, s. 182–199.
- Poeta wolny, niekonieczny…, [w:] Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007, wybór, wstęp i opracowanie Piotr Sommer, Sejny 2010, s. 108–116.

- Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947–2009 (monografia bibliograficzna), Sejny 2010, ss. 119.

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- Literatura polska po angielsku. Problem kanonu lektur w nauczaniu cudzoziemców, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. Piotr Garncarek et al., Warszawa 2010, s. 97–108.
- Zbigniew Herbert w Ameryce. Obecność i podstawy recepcji, [w:] Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie, red. Artur Grabowski et al., Warszawa 2010, s. 191–211. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Karpiński Adam:

- Filologiczne zabawy wokół wiersza Hieronima Morsztyna Sine Cerere et Baccho friget Venus, [w:] Libris satiari nequeo „Oto ksiąg jestem niesyty...”, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s. 143–158.
- Wacław Potocki – epik „emendator”. O trzech redakcja „Transakcyi wojny chocimskiej”, [w:] W kręgu Klio i Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, red. A. Oszczęda, J. Sokolski, Wrocław 2010, s. 251–267. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kiślak Elżbieta:

- Inspiracje platońskie, epikurejskie i stoickie w romantyzmie polskim. Zarys problematyki, [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Część druga. Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 267–289.
- Słowacki czyta Księgę Hioba, [w:] Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, red. Piotr Mitzner, Anna Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 87–96. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kloch Zbigniew:

- Marginalia kultury: o obrazach ciąży i ich znaczeniach w kulturze doświadczenia potocznego, "Image. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication", 2009–2010, Vol. VII, nr 13–14, s. 313–322.
- Wspomnienie o Profesor Pszczołowskiej, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, s. 247–250. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- O Shoah po Shoah, "Teksty Drugie", 2010, nr 6, s. 80–91.
- Poemat prozą. Rozważania genologiczne, "Pamiętnik Literacki", 2010, nr 2, s. 3–29. 

- Pytanie o płeć. O prozie Magdaleny Tulli, [w:] Napisać kobietę… (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji), ed. M. Karabełowa, A. Nasiłowska, Sofia 2010, s. 185–197.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Cicho, cicho [Piotr Cieplak, "Charlie bokserem", Teatr Wybrzeże w Gdańsku], "Teatr", 2010, nr 11, s. 40–44 (rec.).
- Gdy żadna ulica nie ma sensu. Wojna w twórczości młodych dramatopisarzy i reżyserów, "Teksty Drugie", 2010, nr 4, s. 325–246.
- Między grobem a śmietnikiem [Dramaturgia Doroty Masłowskiej], "Teatr", 2010, nr 6, s.2–6.
- Nowa tradycja (Katarzyna Osińska, "Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji", Gdańsk 2010, "Literatura na Świecie", 2010, nr 9–10, s. 419–426 (rec.).
- Zwłoki Simone [Krystian Lupa, Persona/Ciało Simone", Teatr Dramatyczny w Warszawie], "Teatr", 2010, nr 7–8, s. 2–8 (rec.). 

- Herbert dramaturg, czyli o "bohaterskiej formie intelektualnego przezywania rzeczywistości", [w:] Herbert na językach, red. J. Kopciński, A. Grabowski, J. Snopek, Warszawa 2010, s. 96–114.

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- Kamieniec – Kałusza – Chocim. O kilku epickich próbach Wacława Potockiego, [w:] Libris satiari nequeo „Oto ksiąg jestem niesyty...”, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s. 159–167. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krawczyńska Dorota:

- "Ojczyzny ocalonych" – recenzja, "Midrasz", 2010, z. 3, s.55–58 (rec.).
- Słowo wstępne, "Teksty Drugie", 2010, nr 6, s. 3–5. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernardetta:

- "Ja także jestem, choć jestem przez Ciebie..."Argument antropologiczny w poetyckich rozmowach z Bogiem w poezji XIX i XX wieku", [w:] Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 455–497.
- Czytanie Mickiewicza po Zgorzelskim, [w:] Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B.Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010, 33–49.
- Jeszcze o liryce i "Prawdzie życia", [w] Prawda w literaturze, Andrzej Tyszczyk, Jarosław Borowski, Ireneusz Piekarski, Lublin 2010, s. 236–275.
- Liryka i liryczność jako przedmiot wypowiedzi Danuty Zamącińskiej, [w:] Poznawać (więc kochać!). O Danucie Paluchowskiej, red. A. Seweryn, D. Seweryn, Lublin 2010, s. 29–39.
- Między poetyckim "programem" a liryczną teologią (o "wspólnych miejscach" poetów). "Do Boga" ("Od Ciebie moja niech zabrzmi lira), [w:]
- Niejednoznaczność Hioba. Między teologią a literackością, [w:] Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze, red. A. Szczepan-Wojnarska, P. Mitzner, Warszawa 2010, s. 17–27. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lasocińska Estera:

- Antyczna koncepcja przyjaźni i jej obraz w poezji Hieronima Morsztyna, [w:] Libris satiari nequeo „Oto ksiąg jestem niesyty...”, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s. 19–26.
- Arkadia epikurejska, [w:] Arkadie staropolskie, red. J. Krauze-Karpińska, J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2010, ss. 21.
- Inspiracje epikurejskie w literaturze renesansu, baroku i oświecenia, [w:] Humanitas. Projekt Antropologii humanistycznej, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009–2010, s. 229–263.
- Recepcja etyki starożytnej w literaturze renesansu, baroku i wczesnego oświecenia, Etos humanistyczny, red. Piotr Urbański, Warszawa 2010, s. 21–50. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Leociak Jacek:

- Laudacja dla Michała Głowińskiego, "Kwartalnik Artystyczny", 2010, nr 2 (66), s. 191–194.
- O nadużyciach w badaniach nad doświadczeniem Zagłady, "Zagłada Żydów. Studia i materiały", 2010, nr 6, s. 9–18.
- Tel Ilan i osada z bagien [rec. Amos Oz, Sceny z życia wiejskiego], "Nowe Książki", 2010, nr 10, s. 26 (rec.).
- Wojna jest straszna nawet dla zwycięzców [rec. Amos Oza, Wzgórze złej rady, Warszawa 2009, "Nowe Książki", 2010, nr 7–8, s. 52–53 (rec.). 
 

- Jeśli zdążę, napiszę apologię wszy. O insektach w tekstach Korczaka, [w:] Człowiek – słowo – świat, pod red. Jolanty Chojak, Tomasza Korpysza, Krystyny Waszakowej, Warszawa 2010, s. 198–207.
- Przedmowa, [w:] Manus I. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku, tłum. Bartosz Wojciechowski, Warszawa 2010, s. IX–XXV.
- Zraniona pamięć. Rocznice powstania w getcie warszawskim w prasie polskiej 1944–1989, [w:] Przeciw antysemityzmowi 1936–2009, wybór, wstęp i opracowanie Adam Michnik, Kraków 2010, s. s. 257–277.

- Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków 2010, ss. 314.

- Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, wybór i opracowanie Engelking Barbara, Jacek Leociak, Libionka Dariusz, Młynarczyk Wiesława, Petelewicz Jakub, Skibińska Alina, Szuchta Robert, Warszawa 2010, ss. 745.

Brak publikacji na wybraną literę.

Leszczyńska Klara:

- Narracja w "Historii" Ignacego Krasickiego, "Colloquia Litteraria", 2009, nr 6, s. 25–64. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lipińska-Nałęcz Daria, Nałęcz Tomasz:

-  Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917–1921, [w:] Białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918–2008), red. A.D. Rotfeld, Torkunow, Warszawa–Moskwa, 2010, s. 25–45. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lipińska-Nałęcz Daria:

- Źródło historyczne jako przedmiot digitalizacji, [w:] Aspekty prawne i technologiczne digitalizacji piśmiennictwa, Warszawa 2010, s. 6–34. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Luto-Kamińska Anetta:

- Polska wersja przekładowa "Ex P. Terentii comediis Latinissimae colloquiorum formulae..." Mateusza z Kęt. Studium języka autora na tle polszczyzny XVI wieku, "Studia Staropolskie Series Nova, t. XXVII (LXXXIII)", Warszawa 2010, ss. 238.

- Przystojący – przysypować, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. s. 148–169. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Maryl Maciej:

- Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcję przekazów literackich, "Pamiętnik Literacki", 2010, z. 2, s. 157–178.
- Tekst spersonalizowany, "LiteRacje", 2010, nr 2, s. 97–103. 

- "Teksty Drugie", [w:] Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka,G. Maroszczuk i A. Nęcka, Katowice 2010, s. 298–302.
- Antropologia odbioru literatury – zagadnienia metodologiczne, [w:] Kultura w nauce o literaturze, red. B. Balicki, B. Ryż i Emil Szczerbuk, Wrocław 2009, s. 61–88.

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzęcka Barbara:

- Stradecki Janusz, [w:] Badacze Literatury Polskiej, red. J. Starnawski, t. 10, Łódź 2010, 241–243.
- Szaja Tadeusz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski, t. 191, Warszawa-Kraków 2010, s. 491–492.
- Teofil Syga, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski, t. 189, Warszawa-Kraków 2010, s. 190–191. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

- Bł. Stanisław Kazimierczyk o uczestnictwie wiernych we mszy świętej, [w:] Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433–1489). Postać – Środowisko – Kultura –Dziedzictwo, pod red. K. Łataka, Kraków 2010, s. s. 117–122.
- Jan z Garlandii o sztuce pamięci (Parisiana Poetria, Cap. II, vv. 87– 115), [w:] Fortunniejszy był język bo ten i dziś miły. Colloquium Neolatinum IV, pod red. I. Bogumił i Z. Głombiowskiej, Gdańsk 2010, s. 71–84. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrowcewicz Krzysztof:

- Antologia poezji metafizycznej, Warszawa 2010, ss. 292.
- Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany, Warszawa 2010, ss. 292. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- Cena piękna, "Zadra", 2010, nr 3–4, s. 39–40.
- Czas superwomen. Młode kobiety w nauce, "Tekstualia", 2010, nr 4, s. 13–24.
- Gender studies in Poland: prospects, limitations, challenges, "Dialogue and Universalism", 2010, s. 19–29.
- Gorsze siostry?, "Krytyka Polityczna", www.krytykapolityczna.pl;
- Macho musi umrzeć, "Bez Dogmatu", 2010, nr 83, s. 14–15.
- Na "czarnym rynku" bez (happy)endu, "Bez Dogmatu", 2010, nr 85, s. 15–16.
- Solistki – jednym głosem, "Res Publica Nowa", 2009–2010, nr 8, s. 182–186.

- "Wywołać z milczenia". Literackie coming-outy aborcyjne ostatnich lat, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. Hanna Gosk, Warszawa 2010, s. 333–352.
- Bombowniczki? Pożegnania z Matką Polką w prozie kobiet po 1989 roku, [w:] Napisać kobietę… (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji), ed. M. Karabełowa, A. Nasiłowska, Sofia 2010, s. 88–114.
- Motherhood as a source of suffering. Notes on the margin of contemporary obstetric discourse, [w:] Mapping Experience in Russian and Polish Women's Writing, red. Urszula Chowaniec, Marja Rytkonen, Ursula Phillips, Kirsi Kurkijärvi, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2010. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Maciej:

 - Listy do Edmunda Wilsona, "Zeszyty Literackie", 2010, nr 111, s. 138–152.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nadana Katarzyna:

- Kontrzamieszkiwanie świata (E. Said, Kultura i imerializm), "Nowe Książki", 2010, nr 2, s. 46 (rec.).
- Kulturystyka czy zazen (R. Schusterman, Świadomość ciała), "Nowe Książki", 2010, nr 11, s. 22 (rec.).
- Summa melancolica (R. Klibansky, E. Panofsky, F. Sal, Saturn i melancholia), "Nowe Książki", 2010, nr 5, s. 25 (rec.).
- Tlący się płomyk dialogu (Religie świata w dialogu), "Nowe Książki", 2010, nr 6, s. 11 (rec.).
- Wstręt jako podszewka refleksji (W. Menninghaus, Wstręt), "Nowe Książki", 2010, nr 4, s. 45 (rec.).

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasiłowska Anna:

- A Lengyel irodalom helyzete, "Hitel", 2009, nr 10.
- Gry słów, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2.
- Herezje, "Teksty Drugie", 2010, nr 3. 

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czyli Lilka Kossak, Warszawa 2010, ss. 304.

- Barbarzyńca po latach, [w:] Herbert na językach, red. Jacek Kopciński, Warszawa 2010, s. 114–125.
- Kobiety, dyskurs, literatura w Polsce i w Bułgarii, [w:] Napisać kobietę/ Da opiszesz żena, red. A. Nasiłowska-Rek, Sofia 2010, s. 19–27.
- Zmarnowane szanse kulturalne dwudziestolecia, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. Hanna Gosk, Warszawa 2010, s. 168–172.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nowacka Beata, Ziątek Zygmunt:

- Ryszard Kapuściński. Una biografia literaria, Madryt 2010, ss. 468. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- Możliwa historia literatury, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, s. 167–184.
- Tekstowe doświadczenia, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 6–12. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna, Masłowska-Nowak Ariadna:

- Od redakcji, [w:] „Libris satiari nequeo” / Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Wydawnictwo IBL PAN, s. 9–10. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna:

- Polak barbarzyńcą?!O tym, jak Łukasz Opaliński odpierał zarzuty Barclaya, „Libris satiari nequeo” / Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Wydawnictwo IBL PAN, s. 105–114.
- Wspomnienie, [w:] „Libris satiari nequeo” / Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Wydawnictwo IBL PAN, s. 229–231. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Pierzgalska Małgorzata:

- Przywabiacz–przywicie, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s.254–262.
- Przywieńczać–przywieszenie, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 267–269.
- Przywiewać–przywijanie, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 284–292.
- Pszczelarz–pśniwy, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 398–406. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Piskała Magdalena:

- Arkadyjskie echa w epigramatycy staropolskiej, [w:] Arkadie staropolskie, pod red. J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010, ss. 10. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Potoniec Patrycja:

- Przywilszym – przywłokowy, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 303a–317b.
- Puszcza, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 482a–485b.
- Pytać– pytanie, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 529b–544b. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Prussak Maria:

- Niezrealizowany film Konrada Swinarskiego, "Teatr", 2010, nr 7–8, s. 104–109.
- Świat bez pytań, "Teatr", 2010, nr 12.

- Biblia zdegradowana? Dramaty Andrzeja Stasiuka, [w:] Życie Księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, red. Ewa Partyga, Maria Prussak, Warszawa 2010, s. 226–233.
- Duma czy pokora, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekonstektualizacje, red. Dariusz Kosiński, Wanda Świątkowska, Wrocław 2010, s. 91–101.
- Koniec "naszego narodowego dramatu", [w:] 20–lecie. Teatr polski po 1989, red. Dorota Jarząbek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek, Kraków 2010, s. 181–192.
- Stanisław Wyspiański, [w:] Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce, red. Franciszek Ziejka, Universitas, Kraków 2010, s. 267–279.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rembowska-Płuciennik Magdalena:

- Modernistyczne poetyki "czytania umysłu", "Pamiętnik Literacki", 2010, nr 4.
- Przemysław Pietrzak. Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze, "Pamiętnik Literacki", 2010, z. 3, s. 195–201.
- Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika, "Teksty Drugie", 2009, nr 6, s. 120–135.

- Dlaczego warto wrócić do zmysłów? Wokół literaturoznawczych inspiracji antropologią zmysłów, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań 2010, s. 129–139.
- Polka–Europejka–Polki Anno Domini 2006, [w:] Napisać kobietę... (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji), ed. M. Karabełowa, A. Nasiłowska, Sofia 2010, s. 70–86.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Dariusz Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, „Wiek Oświecenia”, 2010, nr 26, ss. 10.
- Ludwika Byszewska, Żurnal podróży do Wilna z roku 1786, żurnal oprac. i komentarzami opatrzył J. Jamski, wprowadzenie E. Manikowska, „Wiek Oświecenia”, 2010, nr 26, ss. 10.
- Recenzja naukowa: Stanisław Falkowski i Paweł Stępień, Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej, „Język polski w liceum”, 2010, ss. 5 (rec.).

- Poetycki autoportret :filozofa niedbałego”: „Filozof z biedy”, [w:] Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, red. T. Chachulski, B. Mazurkowa, Warszawa 2010, ss. 10. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rot Ewa:

- Książka–gra, "Polonistyka", 2010, nr 11 (LXIV), s. 61–65.
- Niektóre tajemnice autografii Jana Gawińskiego "Helikon", "Terminus", 2010, ss. 19.
- Recenzja naukowa: Marek Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, "Odrodzenie i Reformacja", 2010, t. LIV, s. 239–246. 

- "Przetoż ktokolwiek pieśni umie wiązać składnie, […] Niech się namniej nie boi cichej niepamięci – sława i nieśmiertelność w Kobeźnikach Józefa Bartłomieja Zimorowica", [w:] Arkadie staropolskie, pod red. J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010, ss. 10.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

- Inventing the Nation AT the Paris Lectures. Romantic Forgieres, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. Alina Molisak, Shoshana Ronen, Warsaw 2010, s. 64–72.
- Wokół Polki, [w:] Napisać kobietę... (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji), ed. M. Karabełowa, A. Nasiłowska, Sofia 2010, s.124–136. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota, Kopciński Jacek:

- Przeszłość to dziś, Warszawa 2010, ss. 320. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Snopek Jerzy:

- Kossuth w węgierskich pieśniach ludowych, "Studia Slavica", 2010, t. 55, nr 2, s. 445–449.
- Nędza małych państw – Europa Środkowa w myśli Istvana Bibó, "Nauka", 2010, nr 2, s. 129–156.
- Słowa i metody – w hołdzie Jerzemu Święchowi, "Akcent", 2010, nr 4, s. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna, Benitez Burraco Antonio:

- Ewa Lipska: cuando a la rueda de la historia se le rompio el eje, [w:] La astilla. La naranja de Newton, Gijon 2010, s. 7–21. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna:

- Metasłowo Stanisława Przybyszewskiego a teorie muzyczne rosyjskich symbolistów, "Muzykalia", 2010, Tom IX, z.1 (zeszyt rosyjski). http://demusica.pl/?Pismo_Muzykalia:Muzykalia_IX%2FZeszyt_rosyjski_1. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobolewska Anna:

- Atlas motyli, "Charaktery", 2010, nr 9, s. 106.
- Diamentowa droga, "Charaktery", 2010, nr 1, s. 106.
- Domek duszy, "Charaktery", 2010, nr 4, s. 104.
- Głos politycznie niepoprawny, "Charaktery", 2010, nr 3, s. 104.
- Głowa jelonka, "Charaktery", 2010, nr 11, s. 106.
- Królestwo pani, "Charaktery", 2010, nr 8, s. 106.
- Księgi cudów, "Charaktery", 2010, nr 12, s. 104.
- Mój pierwszy bal, "Charaktery", 2010, nr 1, s. 106.
- Piekarnia Lucyfer, "Charaktery", 2010, nr 5, s. 106.
- Pogromcy wampirów, "Charaktery", 2010, nr 7, s. 102.
- Turyści w Stambule, "Charaktery", 2010, nr 10, s. 104.
- Wiosna na Majorce, "Charaktery", 2010, nr 6, s. 106.

- Urodzeni trzy razy. Szkoła integracyjna czy specjalna?, [w:] Trudna dorosłość osób z zespołem Downa, red. Bogusława Beata Kaczmarek, Kraków 2010, s. 189–195. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sokołowski Mikołaj

- "Godot" i "Dziady". Historia jednej paraleli, "Teatr", 2010, nr 11, s. 70–72.
- Unde malum? Zagadnienie zła w filozofii Luigiego Pareysona i jego współczesne interpretacje, "Archiwum Historii i Filozofii i Myśli Społecznej", 2009, s. 105–126.
- Włoscy towiańczycy a kształtowanie się chrześcijańskiej demokracji w Italii przed 1939 rokiem, "Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska", 2009, nr 7, s. 81–89.

- Władysław, syn Adama, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. T. 1. Red. Z. Abramowicz, J. Ławski. Białystok, Trans Humana 2009, s. 233 – 254.
- Włoskie przekłady "Literatury słowiańskiej", [w:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza. Red. M. Kalinowska, J. Ławski. Warszawa Toruń 2010, s. 337–367. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Starnawski Bartłomiej:

- Gry przestrzenią, czasem i historią ["Miłość na Krymie. Komedia tragiczna w trzech aktach" Sławomira Mrożka], [w:] Incanto (…) Teksty ofiarowane Prof. Alinie Brodzkiej – Wald w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Cieliczko, J. Roszak, Poznań 2009, s. 79–88. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szałagan Alicja:

- Maria Kuncewiczowa i "Leśnik" w kręgu paryskiej "Kultury", "Pamiętnik Literacki, 2010, z. 1, s. 37–54. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szczuka Kazimiera:

- With my Mother at the Swamp: The Literature of the Socond Generation, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. Alina Molisak, Shoshana Ronen, Warsaw 2010, s. 140–144. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szleszyński Bartłomiej:

- Bolesław Prus wobec kolonializmu. Rekonesans na podstawie Kronik, [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacja polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010, s. 123 – 134. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ślusarska Magdalena:

- Dlaczego zapomnieliśmy o Barze?, „Pressje. Teka Klubu Jagiellońskiego”, 2010, nr XXI, s. 166–181. 

- Alegoria i historia. "Orzeł biały i trzy Orły czarne", [w:] Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, red. T. Chachulski, B. Mazurkowa, Warszawa 2010, s. 17–28.

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata:

- Ile mówią najkrótsze wiersze? Wokół XX– i XXI–wiecznych tłumaczeń haiku, "Rocznik Komparatystyczny", 2010, nr 1, s. 85–103.

- Haiku w polskiej poezji międzywojennej, [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, Warszawa s. 226–245. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

- Bóg i litera. W stronę Borgesa, "Przegląd Polityczny", 2010, nr 7–8, s. 102–111.
- Esej literacki – między książką i gazetą, "Studia Medioznawcze", 2010, nr 3, s. 11–22.
- Niedziela w Spandau (Dzienniki Alberta Speera), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 101, s. 120–127.
- Paul Valéry, "Przegląd Polityczny", 2010, nr 11, s. 122–134.
- Pod znakiem Hermesa (o twórczości Jerzego Prokopiuka), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 100, w. 102–111.
- Sucharek Norwida. W mroku zakwitających dziewcząt. Ulubiony bohater biografów, "Odra", 2010, nr 9, s. 44–48.
- Twierdza Nowy Świat (eseistyka Pawła Hertza), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 103, s.
- W starych murach i w Bibliotece (Wiktor Gomulicki), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 99, s. 34–38.
- Wacław Berent (1873–1940). L’artiste et le naturaliste (współautor Piotr Daszkiewicz), "Organon", 2009, (druk 2010), nr 41, s. 102–111.
- Wielki talent w kasynie (Józef Weyssenhoff), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 1010, s. 170–174.

- Galicja (nie)poetycka, czyli nieszczęścia chodzą za poetami. Z życia literackiego prowincji w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Spotkania Galicyjskie 2009, red. Urszula Jakubowska, Warszawa 2010, s. 85–95. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Winek Teresa:

- O Profesorze z Komborni. W czterdziestoletnią rocznicę śmierci, "Wiek XIX", 2010, ss. 6.
- Romantyzm "pod lupą filologa". O wczesnej inspiracji badawczej Stanisława Pigonia, "Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska", 2001, t. 8, ss. 10.
- Jakiego "Pana Tadeusza" czytano w XIX wieku?, "Wiek XIX", 2010, ss. 12.

- "Dzieła zebrane" Ignacego Krasickiego — edytorski testament Zbigniewa Golińskiego, [w:] Rozmaitości warsztatowe, red. Mirosław Strzyżewski, Toruń 2010, s. 17–28.
- Księgozbiór Uczonego — księgozbiór Humanisty, [w:] Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Tomasz Chachulski, Warszawa 2010, s. 125–136.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wiśniewska Iwona:

- Nieznana rozprawa Orzeszkowej o kobietach (równość wobec prawa, pracy i wiedzy, czyli proste rozwiązanie kwestii), [w:] Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci (1910–2010), red. Ireneusz Sikora, Aneta Narolska, Częstochowa–Zielona Góra 2010, s. 95–122. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wójcicki Jacek:

- Na papierze i w marmurze – "żałobna muza" hrabiego Rafała Gurowskiego (1716–1797), [w:] Kultura funeralna ziemi wschowskiej, Paweł Klint, Marta Małkus, Kamila Szymańska, Wschowa 2010, s. 95–116.
- Świat w proszku. Propozycja metodyczna, [w:] Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, cz. 2: Tradycje literackie i teatralne, red. Krystyna Płachcińska, Michał Kuran, Łódź 2010, s. 153–170.
- Wątek teokrytejski w poezji Kniaźnina. "Polifem z Teokryta", [w:] Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, red. T. Chachulski, B. Mazurkowa, Warszawa 2010, ss. 10. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Zaleski Marek:

- "Stale to samo?" ("Czy polski dyskurs postzależnościowy może wybić się na niezależność"), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 100, s. 49–52.

- Kondycja dyskursywna", czyli literatura jako matrix natury ludzkiej" [w:] Jakiej antropologii literatury dzisiaj potrzebujemy?, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań 2010, Poznań 2010, s. 31–37.   

Brak publikacji na wybraną literę.

Ziątek Zygmunt:

- Granice świata Stanisława Młodożeńca, "Anthropos", 2010, nr 14–15, http;//www.anthropos. us.edu.pl
- W drugą rocznicę śmierci Wandy Szeląg – autorki, wydawcy, redaktorki, "Okolica. Gazeta Południowego Mazowsza", 2010, http://www.okolica.wgr.pl/.

 - Dwa dwudziestolecia. Literatura jako reportaż i reportaż jako literatura, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. Hanna Gosk, Warszawa 2010, s.353–365.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zielińska Marta:

- Epoka postpapierowa, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 165–169.
- Uwagi praktyka o teorii, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, 6–8. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski T., Calderon Puerta A.:

- "Breda się poddała…" Kino hiszpańskie i H(h)istoria, "Bez Dogmatu", 2010, nr 84, s. 17–19. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

- I pokocha, i polegnie – czyli życie seksualne polskich patriotów, "Bez Dogmatu", 2010, nr 84, s. 21–24.
- Nowomowa – reaktywacja, "Bez Dogmatu", 2010, nr 83, s. 24–27.
- Savoir-vivre. Ironiczne strategie w "Spowiedzi" Calka Perechodnika; "Teksty Drugie", 2010, nr 6, s. 43–61.

- Savoir-vivre: Ironic Strategies In Calek Perechodnik Confession, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, edited by Alina Molisak and Shoshana Ronen, Warsaw 2010, s. 171–181.
- Sztuka i alienacja, czyli "Dobry człowiek z Seczuanu" Bertolta Brechta, [w:] Czytanki dla robotników sztuki. Kultura nie dla zysku. Wolny Uniwersytet Warszawy, pod red. K. Chmielewskiej, K. Szredera, T. Żukowskiego, Warszawa 2010, s. 201–213.
- Władysław Szlengel. Ironia a strategia świadectwa, [w:] Ślady obecności, pod red. S. Buryły i A. Molisak, Kraków 2010, s. 125–153. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żurawska-Włoszczyńska A.:

- Bibliografia Cypriana Norwida za rok 2003, "Studia Norwidiana", 2009, t. 26, s. 243–281. 

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku