Projekty zakończone

Orbis Polonus Szymona Okolskiego okiem filologa, czyli o związkach literatury i heraldyki

kierownik: dr Magdalena Piskała
grant NCN (2012/05/B/HS2/04/124)
na lata 2013-2016

Anna Artwińska, Poeta w służbie polityki. O Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD

Wydawnictwo IBL
grant NPRH
2013-2014

Antyk oświeconych

kierownik: dr hab. Tomasz Chachulski
grant MNiSW / NCN
na lata 2009-2012

Archiwum kobiet: piszące

kierownik: dr Monika Rudaś-Grodzka
grant NPRH
na lata 2013-2018

ARCHIWUM KOBIET: PISZĄCE. KONTYNUACJA

KIEROWNIK PROJEKTU: DR HAB. MONIKA RUDAŚ-GRODZKA

Projekt "Archiwum kobiet: piszące" zakończył się w lutym 2018 r. W ramach grantu zrealizowano zakładane cele projektu. Wdrożono i uruchomiono bazę danych "Archiwum kobiet", w której znajdują się rekordy przygotowane na podstawie rękopisów autorstwa kobiet przechowywanych w archiwach i bibliotekach.

Atlas polskiego romantyzmu. Świat – Europa – Polska

kierownik: dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL PAN
grant MNISW / NCN
na lata 2009-2011

Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej

kierownik: prof. dr hab. Tomasz Chachulski
grant NPRH
na lata 2013-2018

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi (1)

Kierownik: dr hab. Mieczysław Mejor 
grant NPRH
na lata 2012-2015

Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego

kierownik: mgr Maciej Maryl
grant NCN
na lata 2012-2014

Chaplin. Burleska i historia

kierownik: dr Paweł Mościcki
grant NCN 
grant na lata 2012-2014

Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL

kierownik: prof. dr hab. Urszula Jakubowska
grant MNiSW
na lata 2006-2009

Czytelnik XXI wieku. Nowe problemy badań nad kulturą literacką

kierownik: dr Maciej Maryl
Stypendium “Młody IBL”
na lata 2013-2014

Dokończenie wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant NPRH
na lata 2013-2018

Dramat polski. Reaktywacja

Dynamika wariantu - status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne

kierownik: mgr Paweł Bem
grant NCN - Preludium
na lata 2014-2017

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku