A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Barcz Anna:

- O ciele ekokrytycznie i z perspektywy queer. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" nr 4/2011;
- Człowiek i zwierzę - pytanie o granicę w "Dziennikach" Gombrowicza. "Artmix", nr 23(13)/2011.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bąbel Agnieszka, Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Między metryczką a przypisem. Doświadczenia edytorów "Literatury konfederacji barskiej", „Wiek Oświecenia” 2011, z. 27, s. 84-98;
- Wspomnienie o prof. Januszu Maciejewskim, „Pamiętnik Literacki” 2011, CII, s. 259-262;
- Bibliografia prac Janusza Maciejewskiego (opracowanie), „Pamiętnik Literacki” 2011, CII, s. 262-272.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bąbel Agnieszka:

- Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w polskiej powieści dziewiętnastowiecznej, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2011, XVII, s. 97-210.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Biesiada Jacek:

  • O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929, "Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski" 2010, s. 195-226.  
Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

- Wszystko jest czarną dziewczyną, "dwutygodnik", [online:] http://www.dwutygodnik.com/artykul/2817-wszystko-jest-czarna-dziewczy na.html, 15;
- Na progu empatii. Dyskusja o filmie Anny Baugmart Świeże wiśnie, "Obieg", [online:] http://www.obieg.pl/rozmowy/20441;
- Everything Is a Black Girl, "Biweekly" 2011, nr 11.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (seria MONOGRAFIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.

- Wczesnomodernistyczna krytyka przekładu (w Polsce), w: Historyczne oblicza przekładu pod red. P. Fasta i A. Car przy współpracy A. Olszty („Studia o przekładzie” pod redakcją Piotra Fasta, nr 31), Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Katowice-Kraków 2011, s. 35-49. 

- Troublesome Epiphany in a Snowstorm. Aleksandr Blok’s “Dvenadtsat’” in Polish and English Rewritings, “Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 3 (135), s. 47-66;
- Etiuda (Materiały do „Słownika rodzajów literackich”), w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” tom 54, z.1 (107), 2011, s. 333-336.

Brak publikacji na wybraną literę.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa:

- Perwersyjny rdzeń "Rozmyślań dominikańskich", "Pamiętnik Literacki" 2011, CII, s. 5-23.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

-  Singing in the Battle. About the »Bogurodzica«, "Senoji Lietuvos Literatūra" 2011, nr 31, s. 51-68.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- Generała portret wielokrotny – o Wyborze pism Kazimierza Sosnkowskiego, w: Z dziejów walk o niepodległość, t. 1, Warszawa 2011, s. 215 - 225;
- 10 haseł biobibliograficznych, [w:] Polscy pisarz i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Nowa seria. Słownik biobibliograficzny, t. 1, Warszawa 2011;
- Rzeczy gruntowne. Kilka uwag o kalendariach życia i twórczości pisarzy. W: „Jak się z wami zrosło moje życie”. Prace dedykowane prof. Romanowi Lothowi. Warszawa: Wydawnictwo IBL, Fundacja Akademia Humanistyczna 2011, s. 352-377.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- Symbole polskiego życia politycznego w "Orator polonus" (1740) Samuela Wysockiego, "Roczniki Humanistyczne" 2011, t. 59.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa ("Dusze w niewoli", "Lalka", "Dzieci"), "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2011, XVII, s. 31-40.   

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- Cogito i historia szyszynki, "Teksty Drugie" 2011, z. 2, s. 6-11.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- Ove piesme postoje, "Quest literary magazine" 2011, z. 1, s. 11-17;      
- Rijeczi koje su budnie, "Łuczindan"  2011, XIV, s. 168-171;     
- Rytm antyku, "Nowe Ksiązki" 2011, nr 3, s. 11-12;         
- Czytanie arcydzieła, "Nowe Książki" 2011, nr 5, s. 58-59;        
- Być igłą kompasu, "Nowe Książki" 2011, nr 7, s. 22-23;            
- Ostatnie listy, "Nowe Książki" 2011, nr 8, s. 27-28;         
- Stan ducha Polaków, "Nowe Książki" 2011, nr 9, s. 40-41;          
- Bardzo osobiste wiersze, "Nowe Książki" 2011, nr 11, s. 64-65;         
- Kładki nad przepaścią, "Nowe Książki" 2011, nr 12, s. 36-37;             
- Jazz. Muzyka dzikusów i intelektualistów, "Wyspa" 2011, nr 4, s. 162-165;     
- Trembecki pod imieniem Bielawskiego ukryty , "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2011, XVII, s. 19-29;
- Ogień i słowa, "Wyspa" 2011, z. 1, s. 68-91;               
- Kształt narodu, "Wyspa" 2011, z. 2, s. 42-47;         

- Kontynent poetów, "Wyspa" 2011, z. 3, s. 30-35  

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Czesławo Miłoszo bibliografią beskaitant. [Czytając bibliografię Czesława Miłosza], "Šiaurės Atėnai" (Wilno) 2011, ss. 17;                              
- Historia jednej piosenki, "Forum Pomorskie" 2011, s. 6-7;          
- Poprawki i uzupełnienia do bibliografii „Bez cenzury 1976-1989. Literatura – ruch wydawniczy – teatr", "Pamiętnik Literacki" 2011, s. 295-302;                
- Poprawki i uzupełnienia do bibliografii „Bez cenzury 1976-1989. Literatura – ruch wydawniczy – teatr”, "Przegląd Biblioteczny" 2011, s. 77-85;                  

- Socjalistyczne pierwiastki wczesnej poezji Jerzego Ficowskiego, "Ruch Literack" 2011, s. 165-179.   

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- Głos stłumiony. O konwencjonalności literatury,  "Roczniki Humanistyczne" 2011, LIX, s. 21-32. 

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kazańczuk Mariusz:

- Living with dementia in Poland, "Dementia in Europe", 2011, s. IV-VI.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- O Shoah po Shoah, "Teksty Drugie"  2011, nr 6, s. 75-85;
- Imperatyw dekonwencjonalizacji: Wizja skąpa Tadeusza Gajcego, "Roczniki Humanistyczne" 2011, LIX, s. 89-100.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, "Teksty Drugie" 2011, z. 4, s. 26-218;   
- Biedne krokodyle. Dramaturgia sygnałów Zyty Rudzkiej, "Dialog" 2011, 3, s. 33-41;
- Kreatywni romantycy. O "Sprawie" Jerzego Jarockiego w Teatrze Narodowym, "Teatr" 2011, 11, s. 2-6;        
- Co znaczy ta zuchwała wróżba. O "Artaud i jego sobowtórze" Pawła Pasiniego w Teatrze Studio.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- Listy Jakuba Teodora Trembeckiego do Konstancji Denhoffowej (część pierwsza), "Barok. Historia-literatura-sztuka" 2011;

- [współaut.: Adam Karpiński]: Jesienne porządki w ujazdowskim ogrodzie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Prywatność publiczna-prywatność prywatna, "Barok. Historia-literatura-sztuka"  2011, XVIII, s. 1-18.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Luto-Kamińska Anetta:

 - Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939, "Linguistica Copernicana" 2011, nr 1, s. 315-321.

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

 Psałterz floriański – wciąż nieodkryty, "Przegląd Humanistyczny" 2011, 55, s. 85-95.    

Brak publikacji na wybraną literę.

Mościcki Paweł:

- Sejsmografy przewrotu. Gesty rewolucyjne jako Pathosformeln, "Konteksty. Polska sztuka ludowa" 2011, nr 2-3, s. 162-174;
- Na granicach widzialności, "Krytyka Polityczna" 2011, nr 24-25, s. 49-59.
Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- Wywołać z milczenia. Historia kobiet w PRL-u - kobiety w historii PRL-u, "Teksty Drugie" 2011, nr 4, s. 112-119;
- Rodzinny (show)biznes, "Bez Dogmatu" 2011, nr 89, s. 15-16;                 

- Serialowa "polityka rodzinna",  "Bez Dogmatu"  2011, nr 90, s. 31-33.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej, "Teksty Drugie" 2011, z. 5, s. 5-17.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pąkciński Marek:

- Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularskich a filozofia Nietzschego (prolegomena), "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2010, nr XVI, s. 245-256;                 
- Literatura a strategia: relacje o wojnie 1920 roku Stanisława Rembeka, Eugeniusza Małaczewskiego oraz Izaaka Babla, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej"  2011, nr XVII, s. 123-138;                 

- [współaut.: Barbara  Wolska:], Wstęp,  "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2011, nr XVII, s. 1-7.

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku