Dokończenie Wydania sejmowego "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego - kontynuacja

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant NPRH
na lata 2018-2023


W związku z zainteresowaniem projektem badawczym "Dokończenie sejmowego wydania Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego" uprzejmie wyjaśniamy, że:

Finansowanie, obejmujące zarówno wznowienie wydanych już tomów, w identycznej szacie graficznej, jak i opracowanie i wydanie tomów kolejnych, uzyskaliśmy dzięki dwóm grantom Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pierwszy z nich, realizowany w okresie 11.09.2013-10.03.2019 (umowa nr ODW-0005/NPRH2/H11/81/2013, nr rejestracyjny projektu 11H 12 0111 81), uzyskał finansowanie w wysokości 2 200 000 PLN, przy czym wnioskowane finansowanie wynosiło 8 656 350 PLN, a zatem otrzymaliśmy jedynie 25% wnioskowanej kwoty. Z tego powodu, by w ogóle edycję dokończyć, konieczny stał się drugi wniosek na część projektu realizowaną w okresie 14.12.2018-13.12.2023 (umowa nr 0246/NPRH7/H11/86/2018, nr rejestracyjny projektu 11H 18 0246 86). Tu uzyskaliśmy 1 790 520 PLN, a zatem sumarycznie obie kwoty stanowią niecałą połowę pierwotnie wnioskowanej sumy.

W obu przypadkach kierownikiem grantu był i nadal jest Pan Prof. Andrzej Dąbrówka. Edycja dzieł Kochanowskiego, choć koordynowana przez IBL, jest natomiast przedsięwzięciem ogólnopolskim, którego wykonanie nie byłoby możliwe bez udziału badaczy z różnych krajowych ośrodków uniwersyteckich. W pierwszej części projektu mieliśmy 51 wykonawców, z czego 43 spoza instytutu; w drugiej, która ciągle trwa, na 9 wykonawców merytorycznych aż 7 jest spoza IBL; liczbę właściwych wykonawców projektu będzie można przedstawić dopiero po zakończeniu grantu, ale z pewnością proporcje będą podobne. Instytut Badań Literackich od lat i z powodzeniem współpracuje z uniwersytetami, poczytując sobie tę współpracę za zaszczyt, a jednocześnie za rzecz przynoszącą korzyść wszystkim instytucjom biorącym udział w projektach, na różnych zresztą poziomach. Podobnie jest w przypadku innych realizowanych w instytucie grantów edytorskich, np. Biblioteki Pisarzy Polskiego Oświecenia i Biblioteki Pisarzy Staropolskich, czy uzyskanego nie tak dawno grantu na opracowanie dzieł zebranych Elizy Orzeszkowej.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku