Anglojęzyczna edycja monografii "Historia literatury polskiej" Anny Nasiłowskiej w wydawnictwie Academic Studies Press

Nazwa programu: NPRH Uniwersalia 2.1

Nazwa projektu: Anglojęzyczna edycja monografii "Historia literatury polskiej" Anny Nasiłowskiej w wydawnictwie Academic Studies Press (NPRH/U21/SP/495691/2021/10)
Dofinansowanie: [153 642 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [153 642 zł]
 
Celem projektu jest anglojęzyczna edycja książki Anny Nasiłowskiej "Historia literatury polskiej". W ramach projektu zostanie wykonany przekład, opracowanie wydawnicze, wydanie drukiem oraz w formie e-booka przez wydawnictwo Academic Studies Press, promocja i globalna dystrybucja dzieła. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych kulturą i literaturą polską odbiorców zagranicznych, zarówno akademików, jak i nieakademików. Planowanym efektem projektu jest zwiększenie poza granicami Polski stanu wiedzy o polskiej kulturze i literaturze.
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku