Wybrane rezultaty współpracy międzynarodowej w 2016 roku

Projekt Atlas. History Under Construction

Interdyscyplinarny projekt kulturalny Atlas. History Under Construction skupia się na kulturowych wymiarach migracji ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób doświadczenie uchodźctwa jest przekazywane w czasie, pamiętane lub wypierane, a także jak modyfikuje wyobrażenie o najnowszej historii. Projektem tym kieruje warszawska organizacja Strefa WolnoSłowa, a udział w niej biorą, przede wszystkim, również trzy inne organizacje na co dzień zajmujące się edukacją kulturalną i działalnością artystyczną z udziałem imigrantów. Są to: Cantieri Meticci (Bolonia), Check Points (Paryż) oraz KunstZ (Antwerpia).

Projekt trwa od września 2015 roku do końca grudnia 2016 roku. W jego ramach odbywały się liczne warsztaty prowadzone przez poszczególne organizacje, które stanowiły punkt wyjścia dla przygotowywanych przez nie później spektakli teatralnych. Wszystkie przedstawienia zostały zaprezentowane na festiwalu, który odbył się w Teatrze Powszechnym w Warszawie w czerwcu 2016 roku. W ramach tych przygotowawczych warsztatów miały również miejsce międzynarodowe spotkania, dyskusje i wykłady, mające poszerzyć ramy przygotowywanych spektakli, a także zapoznać uczestników z samą ideą atlasu, jako formy prezentacji wiedzy oraz konstruowania narracji artystycznej i historycznej.

Zaproszony do udziału w projekcie badacz IBL PAN, zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem wizualnego atlasu poświęconego problemowi migracji w możliwie szerokim historycznym i kulturowym wymiarze. Atlas będzie miał formę internetowej strony, na której problemy związane z migracją i pamięcią o niej będą prezentowane za pomocą montażu obrazów, filmów, fotografii, muzyki i tekstów. Punktem wyjścia atlasu są materiały zebrane w trakcie ponad rocznych badań indywidualnych oraz w trakcie międzynarodowych warsztatów z udziałem imigrantów z różnych części świata. Całość ma zostać umieszczona online pod koniec 2016 roku.

Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje

Redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, t. 1–2, Toruń–Warszawa 2016

Idea „Słownika” powstała w Instytucie Badań Literackich PAN w roku 2007 jako projekt dzieła zbiorowego realizowanego przez badaczy XVIII i XIX w., opisującego istotny i niezmiernie ciekawy, a często marginalizowany obszar kultury polskiej, jakim była krytyka literacka. „Słownik” swoim zakresem obejmuje całą rozbiorową formację kulturową od oświecenia do pierwszej wojny światowej i dzięki temu pokazuje instytucjonalną funkcję krytyki literackiej w życiu publicznym Polski zniewolonej, jej zaskakujące oblicza, problemy, motywy, konteksty.

 

Konferencja naukowa: CULTCON-Worksh

Konferencja została zorganizowana w dniach 30.06-2.07.2016 jako otwarte spotkanie z ekspertami i ekspertkami współpracującymi przy projekcie „Socio-Cultural Constructions of Vulnerability and Resilience. German and Polish Perceptions of Threatening Aquatic Phenomena in Odra River Regions” (CULTCON), który IBL PAN realizuje w ramach programu Beethoven 1. W ramach spotkania zaprezentowano prace zespołu polskiego i niemieckiego i poproszono ekspertów o opinie.

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku