"Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

Nazwa programu: NAWA Promocja języka polskiego 2022

Nazwa projektu: "Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego
Dofinansowanie: [89 890 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [89 890 zł]
Okres realizacji: 2022-2023 
 
Celem projektu jest kształcenie studentów (przyszłych nauczycieli) i lektorów jpjo/2, w tym wykładowców metodyki uczenia (się) jpjo/2, z zakresu nauczania dzieci z Ukrainy z wykorzystaniem polskiej poezji dla dzieci (10-12 lat) (4,5,6 klasa).
Rezultatem projektu jest wzrost kompetencji studentów oraz wykładowców, promocja nowoczesnego podejścia w pedeutologii, a także wzbogacenie oferty szkoleniowej oraz oferty materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji polonistycznej i językowej. W efekcie działań powstanie pakiet edukacyjny oraz zostaną przeprowadzone szkolenia online na Ukrainie wraz z lekcjami pokazowymi opartymi na przygotowanych materiałach dydaktycznych.
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku