A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Batora Katarzyna:

- Maria Szpyrkówna, w: Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski, M. Czeppe, Warszawa - Kraków 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bąbel Agnieszka, Grabowska-Kuniczuk Agata:

- W poszukiwaniu pierwowzoru Wokulskiego. Między prawdą a fikcją – wspomnienia rodzinne Leokadii Korwin-Pawłowskiej, w: E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osinski: Realiści - realizm - realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bąbel Agnieszka:

- Powstanie od kuchni. Motywy kulinarne w literaturze pięknej i wspomnieniowej dotyczącej powstania styczniowego, "LiteRacje. BOYówka kulturalna" 2013 nr 2.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bem Paweł:

- Pan Chevasson, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 124;
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2013, nr 124 (dot.: E. W. Said, Humanism and Democratic Criticism, Nowy Jork 2004);
- Imię zdmuchnięte: Abrasza Zemsz, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 123;
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2013, nr 123 (dot.: R. Aron, Wspomnienia, t. I, tłum. G. Śleszyńska, Wołomin 2007);
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2013, nr 122 (dot.: G. T. di Lampedusa, Letters from London and Europe (1925-1930), red. G. L. Tomasi, tłum. J. G. Nichols, Londyn 2010);
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2013, nr 121 (dot. Philologies and Its Histories, red. S. Gurd, Columbus 2011).

Brak publikacji na wybraną literę.

Bieńczyk Marek:

- Jak nie zostaliśmy Indianami. O prozie Niziurskiego i Bahdaja, "Książki" 2013, T.: 26;
- Komunizm Haute Couture, "Książki" 2013, T.: 53;
- Przedstawiciele rasy łacińskiej. O korespondencji Georges Sand i Gustava Flauberta, "Tygodnik Powszechny" 2013, T.: 48;
- A la Une. Sur Kronos de Gombrowicz, "L'Atelier du roman" 2013, T.: 81;
- Wejście smoka. O gestach w literaturze i sporcie, "Tygodnik Powszechny" 2013, T.: 37;
- Rozbite okno, "Tygodnik Powszechny" 2013, T.: 40.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

- Wydarzenia po wydarzeniu. Białoszewski - Richter - Spiegelman, Warszawa 2012;
- The Gesture of Realism. Andrzej Wróblewski's Photo-Memory of War, w: http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/86/143 ;
- Krystiana Robb-Narbutt – spotkanie z resztkami, w: Krystiana Robb-Narbutt. Rysunki, przedmioty, pracownia, pod red. D. Jareckiej i W. Siedleckiej, Warszawa 2012;
- Zawieszenie (w) historii, w: http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/52/67 ;
- Sztuka, która krzywdzi? Granice gestu krytycznego wobec bolesnej pamięci (a cenzura), w: „Konteksty” 2013, nr 3;
- Przeżyć raz jeszcze: Performance, pamięć, trauma" / "To Live in Repetition: Performance, Memory and Trauma", "Sztuka i dokumentacja" 2013 nr 9;
- Widmowość a możliwość widzenia (utraty). Fotografia przeciw referencjalności historii, "Opposite" 2012 nr 3;
- Słowo o fotografii, "Teksty Drugie" 2013 nr 4;
- Poczuć myślenie: afektywne procedury historii i krytyki (dziś), „Teksty Drugie” 2013, nr 6 (http://tekstydrugie.pl/pl/news/item/id,61,title,2013-nr-6-Zaafektowani.html);
- (Nie)poruszeni: O Zagładzie, oglądających, odgrywających i opowiadających historię. Perspektywa afektywna, „Teksty Drugie” 2013, nr 6;
- The Elusive Modern. „Art in America” 2013, Vol. 101, November;
- Bojarska Katarzyna, Piotrowski Piotr, Mazur Adam , Nader Luiza: Miłość do emancypacji. O warsztacie i zaangażowaniu badacza-humanisty z Piotrem Piotrowskim rozmawiają .... „Widok” 2013, nr 3 (http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/87/115-http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/87/115);
- Nie śpi ten, kto śpi na igliwiu/ He who sleeps on pine needles, doesn’t sleep, w: W. Tatarczuk: Mirosław Bałka. bes-sennosh-ch, Lublin 2012;
- Tańczące ciała i fantazje o maszynie / Dancing Bodies and the Machine Fantasy, w: Semenowicz Dorota, Castelluci Romeo. Człowiek/Maszyna, Poznań 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- Dawydowa Natalia, - Miciński Tadeusz, w: D. Borzęcka, H. Murłowska-Zając, K. Paździora, K. Podobińska-Kraszewska, M. Więckowska-Bielatowicz: Szymanowski. Od Tymoszówki do Atmy, Encyklopedia Muzyczna PWM, 2013;
- Natury zew. Dobkowski i Leśmian, „Aspiracje. Pismo warszawskich uczelni artystycznych” 2013, z. 4 (www.asp.waw.pl/aspiracje.aspx?LANG=1@DEPA_ID=68).

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Wokół (kilku) nowszych koncepcji realizmu powieściowego. Komentarze i uwagi, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013;
- Na przełomie. Miłosz i inni, w: M. Zaleski: Warszawa Miłosza, Warszawa 2013;
- Miasteczka Kraszewskiego (z innymi obrazkami w tle), w: E. Owczarz, E. Ihnatowicz, T. Budrewicz: Kraszewski i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza, Toruń 2013;
- Wstęp, w: Barcz A.: Prus, Short Stories, tłum. B. Johnston, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Modernist Models of Literary Translation. At the Intersection of Translation Studies and New Modernist Studies, w: K. Lukas, I. Olszewska, M. Turska: Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation Among Cultural Turns, Frankfurt am Main 2013;
- Przekład w imperium symbolizmu, w: P. Fast, W.M. Osadnik: Przekład – kolonizacja czy szansa? Katowice 2013;
- Dezautomatyzacja, - Ekwiwalencja sensoryczna, - Fokalizacja zmysłowa w przekładzie, - Gest dźwiękowy, - Kinestezja, - Kinestezja artykulacyjna, - Komunikacja niewerbalna a przekład, - Przekład synestezyjny, - Somatyczne metafory przekładu, - Somatyka przekładu, - Translatologia i sensualność, - Zapach jako koncept krytycznotranslatorski, - Zmysły w modernistycznej krytyce i teorii przekładu, - Audialna dominanta przekładu, - Dotyk jako koncept krytycznotranslatorski, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/);
- Ekwiwalencja tekstowa w teorii przekładu i wersologii, w: W. Sadowski: Potencjał wiersza, Warszawa 2013;
- The Conceptual Art of Translation, “Prace Filologiczne” [Philological Studies] 2013, z. 3 (http://www.pracefilologiczne.uw.edu.pl/).

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- Stanisław August i współcześni mu pisarze, w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013;
- Między tradycją a nowoczesnością. Wokół jednego wiersza Franciszka Karpińskiego, w: Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura – historia – kultura – sztuka, red. B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, Katowice 2013;
- Literatura oświecenia w Olimpiadzie Polonistycznej; - Olimpiada poza granicami Polski, w: A. Wójtowicz: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Wynalazek tożsamości, w: A. Werner, T. Żukowski: Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany, Warszawa 2013;
- Komunizm w perspektywie historiografii współczesnej, Próba ujęcia, w: PRL - życie po życiu, red. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Warszawa 2013 (http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/publikacje/zycie-po-zyciu?vid=2);
- Tak i nie. Meandry polskiego dyskursu postkolonialnego i postzależnościowego, w: H. Gosk, E. Kaskowska: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, Kraków 2013;
- Współczesny dyskurs historyczny o polskim komunizmie w perspektywie narratologii, „Teksty Drugie” 2013 nr 3.

Brak publikacji na wybraną literę.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa:

- Rozdziergać – rozjem, w: Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ćwiklińska Aleksandra:

- hasła: rozmnażacz - rozmotować, rozmowa, rozmysł, [rozbolenie], [rozczosanie], [rozdwogłośny], [rozgromadzić], [rozrzucający], w: Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej, Michalski Maciej:

Wstęp, w: A. Dąbrówka, M. Michalski: Oblicza Mediewalizmu, Poznań 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, Toruń 2014;
- Autorstwo a piśmienność, w: Średniowieczna kultura pisma, red. A. Adamska, P. Kras, Lublin 2013;
- Wewnętrzne formy pobożności w kaznodziejstwie, w: Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, red. K. Bracha, współpr. A. Dąbrówka, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa:

- Maria Renata Mayenowa i jej Pracownia, Warszawa: 2013;
- W poszukiwaniu sensu: metafora, w: Teksty i interpretacje, red. B. Bokus, Z. Kloch, Warszawa 2013;
- Nasłuchiwania. Echa tragicznych wydarzeń w Spalonych mapach Tomasza Różyckiego, „Tekstualia” 2013 nr 3.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy. Jan Lechoń. Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zaganieniach działalności 1939-1969, Warszawa 2013;
- „Lechoń w Algierze”, czyli o pewnej (nieodegranej) roli dyplomatycznej, „Archiwum Emigracji” 2012, z. 1-2 (http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/gazeta/ae_16/22_Dorosz.pdf);
- Laudacja, rewizja, czy wiwisekcja? „Pamiętnik Literacki” 2012, T.: XLII;
- O listach Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego (Kilka uwag na marginesie przygotowania edycji krytycznej), „Tematy i Konteksty” („Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”) 2012, nr 2 (http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/tematy_i_konteksty_7/11_dorosz.pdf);
- Jan Lechoń: I oto wszystko milknie... Odnalazła, do druku podała i opatrzyła komentarzem B. Dorosz, „Zeszyty Literackie” 2013, z. 1.

Brak publikacji na wybraną literę.

Gacka Dorota:

- Mediewalizm, prezentyzm - klucze do zrozumienia „Historyi o Otonie” Tomasza Nargielewicza, w: Oblicza mediewalizmu, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Poznań 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Gajewski Krzysztof:

- „My, młodzież peerelowska”. Kultura uczestnictwa w refleksji nad przeszłością, w: PRL. Życie po życiu, red. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Warszawa 2013 (http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/publikacje/zycie-po-zyciu?vid=2);
- Od nostalgii do eksploatacji (i z powrotem). Rzut oka na topikę PRL-owską w tekstach kultury elektronicznej, „Teksty Drugie” 2013, z. 3;
- Niewystarczalność mitu. „Teraz na ciebie zagłada” Jerzego Andrzejewskiego, „Pamiętnik Literacki” 2013, T.: 69.

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- Samotność nad kartką papieru. Dąbrowska jako epistolografka, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 2 (http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/tematy_i_konteksty_7/19_glebicka.pdf).

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- Emblematics towards Visual Poetry. The Example of the Via triumphalis Polonorum et Svecorum Regem... Vladislaum IV... celebrata... ducens... (1634), w: Poesis Artificiosa Between Theory and Practice, red. A. Borysowska, B. Milewska-Waźbińska, Frankfurt am Main 2013;
- Medalierski wizerunek Jana III - domowa autokreacja i polityka międzynarodowa / Medals of Jan III - domestic self-creation and foreign policy, w: Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III, red. D. Walawender-Musz, Warszawa 2013;
- Ut pictura emblema? Teoria i praktyka, w: Ut pictura poesis/ Ut poesis pictura. O związkach literatury i sztuk wizualnych od XVI do XVIII wieku, red. A. Bielak, Warszawa 2013;
- Symbolika panowania Stanisława Augusta - herb Ciołek, insygnia, dewizy, w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu. Materiały z wykładów, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013;
- Symbole polskiego życia politycznego w Orator polonus (1740) Samuela Wysockiego, „Roczniki humanistyczne” 2011, Seria: 4, T.: 61;
- O nowej monografii polskiej symboliki politycznej XVIII stulecia, w: Red. Rex et patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia, red. B. Pfeiffer, Warszawa 2012.
 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- W poszukiwaniu pierwowzoru Wokulskiego. Między prawdą a fikcją – wspomnienia rodzinne Leokadii Korwin-Pawłowskiej (wspólnie z Agnieszką Bąbel), w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Polska myśl polityczna epoki oświecenia wobec tradycji antycznej, w: Antyk oświeconych, red. T. Chachulski, Warszawa 2012;
- 3 maja 1791 – polska rewolucja, w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013;
- Jak zakończyć rewolucję? w: Bronisław Baczko: Rewolucja. Władza, nadzieje, rozterki, Warszawa 2013;
- Stracona szansa, w: Włodzimierz Bernacki: Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- Historia prasy na łamach „Studiów Medioznawczych”, w: Historia prasy i bibliografie, red. U. Jakubowska, Warszawa 2013;
- Beata Obertyńska o swej matce Maryli Wolskiej, w: Galicja-mozaika nie tylko narodowa, red. U. Jakubowska, Zabrze 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pawlak Grażyna

Pani Monika [w:] Ocalić od zapomnienia. Anna i Monika Żeromskie. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Jerzy Snopek, Warszawa 2013.
Jan Parandovskij i Rossija [w:] Amicus Poloniae. Pam’jati Victora Choreva, Moskva 2013.
 Jan Parandowski a Rosja [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2, Wiktor Choriew in memoriam, Białystok 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pieczyński Maciej:

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Edycja listów Elżbiety Drużbackiej do Barbary Sanguszkowej [Rec.: Krystyna Stasiewicz, Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka w świetle nowych źródeł, Olsztyn 2011.], „Wiek Oświecenia” 2013, nr 29, s. 291-296,
- Między sacrum i profanum. „Wiersze polskie...” Antoniny Niemiryczowej, [w:] Staropolski ogląd świata. Problemy kultury staropolskiej: poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum. Studia historyczne, pod red. B. Roka i F. Wolańskiego, Toruń 2013, s. 444-468,
- Na okoliczność imienin w XVIII wieku [Rec.: Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski, Warszawa 2011.], „Wiek Oświecenia” 2013, nr 29, s. 296 -302,
- "Powtórne świata polskiego tworzenie” przez Stanisława Augusta w świetle jego odtajnionych pamiętników [Rec.: Pamiętniki Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu D. Triaire, przekł. W. Brzozowski, Wstęp A. Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa 2013.], „Napis” 2013, seria 19, s. 510-516,
- Problemy edycji nowożytnych źródeł historycznych i literackich [Rec.: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII wiek), pod red. Adama Perłakowskiego, Studia edytorskie, t.1, Kraków 2011.], „Wiek Oświecenia” 2013, nr 29, s. 371-378,
- Rola stroju francuskiego w literaturze polskiej XVIII wieku, [w:] Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, pod red. M. Dębowskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowskiego, Kraków 2013, s. 163-175,
- "Wielki polski świat warszawski” oczami Inflantczyka, [w:] Codzienność i niecodzienność Oświeconych, cz. II, W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej, pod red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej, S.P. Dąbrowskiego Katowice 2013, s. 11-26,
- Osiemnastowieczna podróżomania, „Akademia” 2013, nr 1(33), s. 16-19.
[wersja angielska:] A. Roćko, Eighteenth Century Peregrinations, „Academia” 2013, nr 1 (37), s. 16-19,
- Dwór w „Panu Podstolim” i jego pierwowzór, [w:] Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, pod red. K. Follprecht, Kraków 2013, s. 120-127,
- Porcelanomania Oświeconych, [w:] Codzienność i niecodzienność Oświeconych, część I, Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej, S. P. Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 127-145,
- Sarmacki świat wartości materialnych w XVIII wieku, [w:] Codzienność i niecodzienność Oświeconych, część I, Przyjemności, pasje i upodobania, pod. red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej, S. P. Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 11-25,
- Intymizm w polskich relacjach wspomnieniowo-diariuszowych końca XVIII wieku, [w:] Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku