Program Rozwoju Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do IV edycji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN ogłasza IV edycję Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

Treść ogłoszenia >>

Informacja dotycząca darowizn IBL.eu

Zachęcamy do przekazywania darowizn na cele inicjowania oraz kontynuacji już trwających projektów naukowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu. Środki zgromadzone dzięki darowiznom umożliwią dalszy rozwój międzynarodowej działalności naukowej indywidualnej, jak i w zespołach koordynowanych przez Instytut Badań Literackich PAN lub przez partnerów zagranicznych.
 
Informacje do przelewu:
 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 
nr konta: 12 1130 1017 00201466 2720 0019
(przy przelewach zagranicznych) BIC (SWIFT): GOSKPLPW
(przy przelewach zagranicznych) IBAN: PL 12 1130 1017 0020 1466 2720 0019
 
 
W treści przelewu proszę wpisać: "darowizna na cele naukowe".
 
Istnieje też możliwość wsparcia Programu IBL.eu poprzez uwzględnienie w testamencie. W przypadku takiej woli wsparcia prosimy o kontakt osobisty.
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku