A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Bednarczuk Monika

- W poszukiwaniu utraconej wielkości. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 318 - 334.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bieńczyk Marek:

- A la une (sur "Katyn" de Wajda) . "L'Atelier du roman" 2009 nr 58, s. 173 - 175 ;
- Le roman et omnis moriar. "L'Atelier du roman" 2009 nr 57, s. 81 - 87;
- Hrabia urynkowiony (o Chateaubriandzie). "Tygodnik Powszechny" 2009 z 24 II;

- [Przekład:] Milan Kundera, Spotkanie (eseje o literaturze). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, ss. 180.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

- Kilka impresji o Konstanzer Maisterklasse "Trauma and Narration". "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 269 - 272 ;
- Un roman d'une maison hante, ma maison. "L'Atelier du roman" 2009 nr 59 ;
- Bliźniaczo niepodobne. "Łaskaw" Jonathana Littella. "Ha!art. Interdyscyplinarny magazyn o kulturze" 2009 nr 1/2 ;
- Łódź, Manchester, Demeter i Kora, czyli o trzech rewizytach. "Ha!art. Interdyscyplinarny magazyn o kulturze" 2009 nr 1/2 ;
- Tropiąc ślady (w) domu. Szkic na marginesie wystawy Ahlam Shibli inspirowany historiami powikłanymi. "Krytyka Polityczna" 2009 nr specjalny "Idź i patrz" (18) ;
- Coming Together to Stay Apart. Obieg on-line;
- I am putting the fire underneath people. Obieg on-line;
- Kto się (naprawdę) boi demonów? Obieg on-line;
- Mesjasz na czas. O pożytkach i przekleństwach wybraństwa między Holonem a Gdańskiem. Obieg on-line;
- Na Wschodzie dialog wciąż trwa. Obieg on-line;
- Podkładam ludziom ogień! Rozmowa z Isaacem Julienem. Obieg on-line;
- Zejść się, by pozostać osobno. Rozmowa z Douglasem Crimpem. Obieg on-line

- [Przekład:] A. Forty, Beton i pamięć. Konteksty 2009 nr 1;
- [Przekład:] D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009;
- [Przekład:] L.B. Larsen, Niedyskrecje biurokratycznej galaktyki. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2009;
- [Przekład:] U. Philips, Feminizm i religia. Narcyza Żmichowska Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009; 
- Artur Żmijewski w obliczu historii, w obliczu traumy. W: Sztuka jako rozmowa o przeszłości. Fundacja i. Stefana Batorego, Warszawa 2009;
- Polityczny Białoszewski - "Pamiętnik z powstania warszawskiego" a sprawa polska. W: Homo Politicus: Polityczne apekty literatury, języka, teatru i filmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2009;
- Sebald/Austerlitz. Próba psychoanalitycznego odczytania. W: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne. Diffin, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- Pochwała translatologii . "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 6 - 8 ;
- Polonistyka za granicą: czas na zmiany. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 269 - 272 ;
- Wizualizacja, literatura i cała reszta. "Teksty Drugie" 2009 nr1/2, s. 6 - 10 ;
- "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 234 - 241;

- "Jedynie prawda jest ciekawa". Literatura jako relacja prawdomówna. W: Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstamannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2009, s. 59 - 72 ;
- Exile Diaries: Sandor Marai, Gustaw Herling-Grudziński and Others. Eight Issues of Comparison. Exile Autobiographical, Exile Writing. W: The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium. Walter de Gruyter, Berlin - New York 2009, s. 422 - 431 ;
- G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t.1: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935 - 1946. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, ss. 752 ;
- Kultura (1946 - 2000). Exile Cultures Abroad: Publishing, Ventures, Exiles Associations and AudienceW: The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium. Walter de Gruyter, Berlin - New York 2009, s. 144 - 188.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- Password "Roger". The Hero of Karol Szymanowski's Opera "King Roger" in Tadeusz Miciński's Theatre of the Soul. "Musicology Today" 2008 t. 5, s. 57 - 78
 - Hasło"Roger". Bohater opery Karola Szymanowskiego w teatrze duszy Tadeusza Micińskiego. "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2007/2008 t. 6., s. 49 - 66. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Żmichowska versus Orzeszkowa. A Feminist Parallel. "Women's Writing Online" 2009 nr 1, s. 85 - 98 ;
- Klasa umysłowa, jej mity i przypadki. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 96, s. 70 - 94 ;
- Skumbrie w tomacie. "Tygodnik Powszechny" 2009 nr 1/2, s. 4 - 5 ;

- [Redaktor Naczelna:] "Pamiętnik Literacki". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, z . 1 - 4 ;
- Ideał "dobrego życia". Rekonesans pozytywistyczno-modernistyczny. W: Humanizm polski. Długie trwanie - tradycje - współczesność. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008/2009, s. 223 - 239 ;
- Sir Edmund i Lord Jim. O wspomnieniu rodzinnym Narcyzy Żmichowskiej. W: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 384 - 397.

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Wielojęzyczność jako chwyt."Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 48 - 65;

- [przekład 11 rozpraw z rosyjskiego w:] Ja-Inny. Wokół Bachtina. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, t. 1 (ss.544), t. 2 (ss. 600). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bugajska-Rutyna Jadwiga:

- Hasła: przyjaźń, przyłożnica - przyłożyć się, przyporek - przypożyczyć. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku t. XXXIII, s. s. 244 - 254, 420 - 430, 612 - 624. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bujnowska Anna:

- Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Golińskim. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 267 - 268. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Cegielska Marta:

- Hasła: przyjaciel, przypomieniony - przypomocnik. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku t. XXXIII, s. 222 - 235, 602 - 612. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- O książce "Pienia wiejskie" W. Reklewskiego. "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 146 - 147. 

- Adam St. Naruszewicz, Poezje zebrane . Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, t. II;
- Bogusławski w Wilnie. W: Wojciech Bogusławski - ojciec teatru polskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 61 - 71.

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Prawą stroną literatury polskiej. "Teksty Drugie" 2009 ;
- Na fotelu w dzień targowy. "Bez Dogmatu" 2009 nr 80 ;
- Rozpoznanie Boyem. "Bez Dogmatu" 2009 nr 79. 

- Hasło: Tadeusz Różewicz "Do piachu", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Tadeusz Różewicz "Zawsze fragment, zawsze fragment recykling", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa:

- Postać Szamana w "Anhellim" J. Słowackiego jako realizacja i przekształcenie tradycyjnego wzorca osobowości szamana. W: Symbolika mistyczna w literaturze romantycznej. Wydawnictwo UMK, Toruń 2009, s. 105 - 114. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna:

- Littell i nieprzejednanie ("Łaskawe" Jonathana Littella). "Midrasz" 2009 nr 4, s. 2;
- Poza zasadą polskości ("Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie" Marii Janion). "Midrasz" 2009 nr 6 ;
- Po co nam dzisiaj romantyzm? ("Mesjasze" Gyorgy'egp Spiro). "Tygodnik Powszechny" 2009 ;
- Dokończyć rozmowę (Virginia Woolf, "Podróż w świat"; Virginia Woolf "Pokój Jakuba"). "Tygodnik Powszechny" 2009 nr 45, s. IV (dodatek "Książki w Tygodniku") .

-Nie-boska rodzina. Konstelacje rodzinne. W: Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ćwiklińska Aleksandra:

- Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu "przy rudniejszym". "Język Polski" 2009, t. LXXXIX, z. 2, s. 81 - 93 ;
- Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu "przytrudniejszym". "Polonica" 2008, t. XXIX, s. 275 - 287.

-Hasła: przychorszy - przychytrz, przykrycie - przykrywka, przynucać - przyozdobiony, przyprawa - przyprawujący. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. s. 98 - 104, 384 - 393, 514 - 528, 624 - 643. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej i Wojtowicz Witold:

Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo. W: Persona - Gestus - Habitisque - Insignium. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 149 - 166 ;
- Staging a Mirror, Establishing Harmony: Theatrical Constitution, Display and Control of Value Systems. W: Images of the City. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2 - 16. 

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej. "Nauka" (PAN) 2009 nr 3, s. 133 - 154. 

- Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo. W: Persona - Gestus - Habitisque - Insignium. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 149 - 166 ;
- Staging a Mirror, Establishing Harmony: Theatrical Constitution, Display and Control of Value Systems. W: Images of the City. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2 - 16.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska-Janusz Teresa:

- Maria Renata Mayenowa - w 100-lecie urodzin i 20. rocznicę śmierci. "Litteraria Copernicana" 2009 nr 1(3), s. 256 - 259 ;
- O monografii M. Hermanna "Metaforyka astralna w poezji rzymskiej". "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 1, s. 195 - 200. 

-Pojęcie tekstu. Tekst - całościowy komunikat. W: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, s. 35 - 44 ;
- Dwudziestowieczne teorie języka wobec problemu metafory. W: Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu publicznym i w mowie potocznej. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2008, s. 13 - 27 ;
-Zabawy językowe jako forma perswazji w dyskursie publiczny. W: Słowo w kulturze współczesnej. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 319 - 336.

Brak publikacji na wybraną literę.

Domosławska Beata, Szymańska Zyta:

- "Polska Bibliografia Literacka" on-line. Tworzenie bazy, ograniczenia, innowacje i dalszy rozwój. Biuletyn EBIB

Brak publikacji na wybraną literę.

Domosławska Beata:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Definicja szczęścia według Stefanii Kossowskiej. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 127 - 139 ;
- Moja prywatna historia kilku małych cudów, czyli zanim rozdano nagrody…. "Pamiętnik Literacki" Londyn 2009 z. XXXVII, s. 31 - 36 ;
- Giedroyc i Janta, czyli kruchy sojusz emigracyjnych interesów. "Przegląd Polski" (tygodniowy dodatek do "Nowego Dziennika") - Nowy Jork 2009 nr z 30 X, s. 4, 11 ;
- "Ojczyzny się nie odwiedza, do ojczyzny się wraca". "Przegląd Polski" (tygodniowy dodatek do "Nowego Dziennika") - Nowy Jork 2008 nr z 12 VI, s. 4.

- Jerzy Roman Krzyżanowski. Biobibliografia. W: Widziane z Ameryki. Norbertinum, Lublin 2009, s. 499 - 511 ;
- Zagubiona idea. Wokół Kongresu Wolnej Kultury Polskiej. W: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. "Trans Humana", Białystok 2009, s. 133 - 143

Brak publikacji na wybraną literę.

Dziadowicz-Jezioro Danuta:

- Hasła: przyjacielić się - przyjaciołka, przyliczać - przyłożenie, przypierać - przypinać, przypity - przypływać, przypuszczać się - przypytywać się. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 235 - 240, 407 - 420, 576 - 579, 588 - 594, 649 - 656. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gacka Dorota:

- Godfryd de Vinsauf i jego dzieło; www.staropolska.pl. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gajewski Krzysztof:

-Hasło: Biblia w literaturze staropolskiej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Czesław Miłosz "Piesek przydrożny" I, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Czesław Miłosz "Rok myśliwego", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Głos, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Mity antyczne w literaturze polskiej XX wieku, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Mity antyczne w polskiej literaturze dawnej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Hebert "Hermes, pies i gwiazda", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Herbert "Chciałbym opisać", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Herbert "Elegia na odejście", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Herbert "Struna światła", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- Mazowsze w życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej. "Ciechanowskie Zeszyty Literackie" 2009, jesień, s. 107 - 121; 
- Między dobrem a złem. Etyczny nurt "Dzienników" Anny Kowalskiej. "Więź" 2009 mr 5/6, s. 93 - 100.

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- O książce A. Bernatowicz "Niepodobne do rzeczywistości. Malowana groteska w rezydencjach Warszawy i Mazowsza 1777 - 1820". "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 206 - 209 ;
- O książce J. Reynoldsa "Pisma o sztuce. Wybór". "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 149 - 152; 
- Emblematyczna dekoracja kolegium jezuitów w Toruniu (1701). Antyprotestancki program wg "Imago primi saeculi Societatis Iesu" (1640). "Zapiski Historyczne" 2009 t. LXXIV, z. 1, s. 7 - 32 , il. 26.

- Alegoria Polski w XVI i XVII w. [Wstęp do katalogu wystawy:] Historia i Polonia. Katalog Wystawy. Kielce 2009, s. 18 - 29, il. 15 ;
- Emblematyka jako źródło staropolskiej erudycji. Geneza i funkcja materiału symbolicznego w polskich kompendiach. W: Staropolskie kompendia wiedzy. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 99 - 132.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego). "Napis" 2008 nr XIV, s. 387 - 398 ;
- "Kodeks światowy" i "towarzyskie nieprzyzwoitości". Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre'u. "Napis" 2009 nr XV, s. 225 - 241. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- [Konsultacja lingwistyczna:] Lingwistyka tekstu w Niemczech. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, ss. 378
- Hasło: "Druga przestrzeń" Czesława Miłosza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "Monolog psa zaplątanego w dzieje" Wisławy Szymborskiej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "To" Czesława Miłosza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Dyskurs, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Przypowieść, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Sylwa, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Traktat, traktat poetycki, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Kategoria narracji w warsztacie literaturoznawcy (omówinie jako głos w dyskusji panelowej). W: Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiiografii i literaturze. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Sensacja - informacja - komentarz. Londyńska prasa informacyjna o polskich "rewolucjach" 1791 roku. "Kwartalnik Historyczny" 2009 nr 3, s. 91 - 111. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał:

- Dialog jest możliwy. "Nowa Europa Wschodnia" 2009 nr 5, s. 133 - 146. 

- Charakter i znaczenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Kilka uwag i refleksji . W: Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa 2009, s. 57 - 66 ;
- Kształty Okrągłego Stołu z dalszej perspektywy. Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 513 - 530 ;
- Mapa Maisons-Laffitte (Giedroyć i Londyn). W: Jerzy Giedroyć: kultura - polityka - wiek XX. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 339 - 367 ;
- Polityczna historia mediów Polsce. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss. 410.

Brak publikacji na wybraną literę.

Hojdis Izabela:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hopfinger Maryla:

- Odpowiedź na pytania redakcji "Dialogu" o Złudzenia i niespodzianki ostatniego dwudziestolecia. "Dialog" 2009 nr 6;
- Rekonfiguracja komunikacji społecznej. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009 nr 4, s. 393 - 402. 

- Przedmowa [do:] Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 ;
- Rekonfiguracja komunikacji społecznej. W: Internetowe gatunki dziennikarskie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- [Red.:] Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, ss. 213 ;
- Rozwój Lwowa na przełomie XIX i XX wieku. W: Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, s. 99 - 108.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- O książce K. Maksymowicz "Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej u sejmu grodzieńskiego". "Napis" 2009 nr XV, s. 380 - 383 ;
- O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej . "Napis" 2009 nr XV, s. 81 - 87 ;
- Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia. Uwagi o intertekstualności . "Napis" 2008 nr XIV, s. 203 - 212 ;
- O pracy zbiorowej "W stronę Francji… Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia. "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 163 - 167 ;
- O książce J. Bolewskiego SJ : "Mity i prawda kultury". "Więź" 2009 nr 5/6, s. 165 - 168 ;
- O książce L. Kołakowskiego "Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania" . "Wyspa" 2009 nr 4, s. 130 - 133 ;
- O książce J. Hartwig "Jasne niejasne". "Wyspa" 2009 nr 3, s. 148 - 151 ;
- O książce J.M. Rymkiewicza "Kinderszenen". "Wyspa" 2009 nr 1, s. 86 - 89 ;
- O książce V. Segalena "Stele". "Wyspa" 2009 nr 8, s. 21 ;
- Rozchwiane morza wyobraźni. "Wyspa" 2009 nr 4, s. 30 - 36 .

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Narracja historyczna Jerzego Ficowskiego o Zagładzie. "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 183 - 198. 

- Hasło: Stanisław Barańczak: "Uciekinier z Utopii (O poezji Zbigniewa Herberta)", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie.

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- hasło: Andrzej Stasiuk. W: Dictionary of Literary Biography. Twenty-First Century: Central and Eastern European Writers. S. Serafin et al.., Gale Research, Detroit 2009 ;
- Hasło: Esej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Karpiński Adam:

- "Hieroglifiki albo Wizerunki Amoris" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W: Polska i Europa w dobie nowożytnej. L'Europe moderne: nouveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe - New Word, New Civilisation? Prace dedykowane Prof.. Juliuszowi A. Chrościckiemu. Wydawnictwa Zamku Królewskiego, Warszawa 2009, s. 201 - 209 ;
- Biblioteka Pisarzy Staropolskich. [Redakcja naukowa serii]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kazańczuk Mariusz:

- O "Historyjach świeżych i niezwyczajnych" Michała Jurkowskiego. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 136. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kierzek-Trzeciak Paulina:

- Wokół "partytur literackich". "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 147 - 153. 

- Hasło: Polska szkoła słuchowiska radiowego, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kiślak Elżbieta:

- O książce M. Kwapiszewskiego "Późny romantyzm i Ukraina". "Litteraria Copernicana" 2009 ;
- O książce J. Fiećki "Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu". "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 21 - 218. 

- Hasło: Władysław Syrokomla. W: Polski Słownik Biograficzny. Instytut Historii PAN, Kraków 2009 t. 41 z. 2, s. 300 - 308
- Hasło: Biogram, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Do Józefa Sadzika, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Dolina Issy, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Eseistyka, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Hymn o perle, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Poezja, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Światło dzienne, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Widzenia nad Zatoką San Francisco, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Ziemia Ulro, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Konarszczyzna w literaturze polskiej. W: Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu i w guberni kijowskiej, Szymon Konarski. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 67 - 96

Brak publikacji na wybraną literę.

Kloch Zbigniew:

- O Marii Renacie Mayenowej w czasie przyszłym i teraźniejszym. "Litteraria Copernicana" 2009 nr 1(3), s. 250 - 255 ;
- Mowa i ołtarz. O znaczeniach wystąpień publicznych w dzisiejszej kulturze - na przykładzie wypowiedzi papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 145 - 156.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- Teorie poematu prozą za granicą. "Ruch Literacki" 2009 nr 1, s. 1 - 17 ;
- Polityka a światopogląd. O twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. "Przestrzenie Teorii" 2008 nr 10, s. 135 - 168.

- Hasło: Czesław Miłosz "Dalsze okolice", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Gucio zaczarowany", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Miasto bez imienia", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Na brzegu rzeki", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Nieobjęta ziemia", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Ocalenie", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Trzy zimy", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesława Miłosza poezja traktatowa, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Thomas Merton, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Dlatego żyjemy", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Pytania zadawane sobie", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Sól", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Sto pociech", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Wielka liczba", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Wołanie do Yeti", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Zbigniew Herbert "Napis", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Zbigniew Herbert "Pan Cogito", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Zbigniew Herbert "Raport z oblężonego miasta", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Żagary, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek, Grabowski Artur:

- [Red.:] Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Melancholia cieni. O "(A)polonii" na podstawie tragedii antycznych i opowiadań Hanny Krall w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. "Teatr" 2009 nr 7/8, s. 2 - 6;
- Widok. O TEOREMACIE wg P.P. Pasoliniego w reżyserii Grzegorza Jarzyny. "Teatr" 2009 nr 4, s. 41 - 43.

- Hasło: Dramaturgia Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Dramaturgia Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Drugi pokój, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Jaskinia filozofów, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Lalek, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Listy naszych czytelników, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Rekonstrukcja poety, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Herbert dramaturg, czyli o bohaterskiej formie przeżywania rzeczywistości. W: Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2009
- NASŁUCHIWANIE. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta. Więź, Warszawa 2008, ss. 488
- Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum . Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009 (wydanie poprawione)

Brak publikacji na wybraną literę.

Kordys Jan:

- Pocałunek Judasza. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 57 - 76. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kostkiewiczowa Teresa:

- Pamięci Zbyszka Golińskiego. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 341 - 343. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- O trudnych problemach ostatecznego opracownaia i udostępienia wydania III "Bibliografii dzieł Jana Kochanowskiego". "Roczniki Biblioteczne" 2009 R. LIII, s. 173 - 186. 

- Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 456.

Brak publikacji na wybraną literę.

Krawczyńska Dorota:

- Faux pas. "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 6 - 10 ;
- [Głos w panelu poświęconym najnowszej książce J. Tokarskiej-Bakir "Legendy o krwi. Antropologia przesądu"]. "Archiwum Etnograficzne", http://www.archiwumetnograficzne.edu.pl/.

- Literaturonawstwo wobec piśmiennictwa o Zagładzie. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Wydawnictwo "Poznańskie studia polonistyczne", Poznań 2009, s. 131 - 141 ;
- Małe narracje o Zagładzie. W: Pamięć Shoah. Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2009, s. 793 - 811 ;
- The Hidden Topography of the Holocaust. W: Memory of Shoah. Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2009, s. 157 - 167.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta:

- [Redaktor naczelna:] Colloquia Litteraria. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008 nr 4/5, ss. 236 ;
- Jeszcze o ostatnich wierszach Norwida. W: Strona Norwida. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lasocińska Estera:

- Wspomnienie o Ewie J. Głębickiej. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 3, s. 261 - 264. 

-Hasło: Zbigniew Herbert "Do Marka Aurelego", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Instytut Badań Literackich, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Inspiracje epikurejskie. Renesans, barok, oświecenie. W: Humanitas. Antropologia humanistyczna w kontekście ideowym i filozoficznym. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Latosińska Beata:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Leociak Jacek:

- Polska inteligencja w ratowaniu Żydów. Trzy narracje. "Akademia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk" 2009 nr 2(18), s. 36 - 37 ;
- O książce D. Grosmana "Patrz pod: Miłość". "Nowe Książki" 2009 nr 1, s. 38 - 39 ;
- O książce J.-M. G. Le Clezio "Powracający głód". "Nowe Książki" 2009 nr 12 ;
- O książce H. Hendel "Szaleństwo psychiatry". "Nowe Książki" 2009 nr 10, s. 21 ;
- O książce H. Jacobsona "Wieczory kaluki". "Nowe Książki" 2009 nr 8, s. 27 ;
- Deszcz ognia i siarki. Wokół "Luftkireg Und Literature" W.G. Sebalda. "Przegląd Polityczny" 2009, nr 95, s. 50 - 53 ;
- Cenzor na straży kościoła. Ocenzurowany pamiętnik Krystyny Modrzewskiej. "Zagłada Żydów" 2009 nr 5.

- Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 399 ;
- La fenêtre dans le getto. W: Juifs et Polonais 1939 - 2008. Albin Michel Bibliotheque Histoire, Paris 2009, s. 207 - 218 ;
- Liczba ofiar jako metafora w dyskursie publicznym o Zagładzie. W: Polska 1939 - 1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, s. 51 - 61 ;
- Okaleczone obrazy. Uszkodzone fotografie (z) Zagłady jako wyzwanie interpretacyjne. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Wydawnictwo "Poznańskie studia polonistyczne", Poznań 2009, s. 269 - 289 ;
- Przedmowa [do:] M. Rutkowska Ból dwu ojczyzn. O życiu i twórczości Miriam Akavii. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, Toruń 2009, s. 7 - 8 ;
- Twarze sprawiedliwych. W: Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady. Przywracanie pamięci. Muzeum Historii Żydów Polskich, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2009, s. 13 - 14 (wersja polska) i 15 - 16 (wersja angielska).

Brak publikacji na wybraną literę.

Lipińska-Nałęcz Daria:

- [Redaktor naczelna:] "Archeion" Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2009, nr 109 ;
- Przeszłość i teraźniejszość. W: W służbie modernizacji. Etos polskiej inteligencji od XVII do XXI wieku. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2009, s. 285 - 301. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Luto-Kamińska Anetta:

- Profesor Franciszek Pepłowski (1921 - 2009). "Linguistica Copernicana" 2009 nr 2, s. 23 - 27. 

- Hasła: przybadać - przybużeństwo, przychadzający - przychodnik, przycieczka - przyczyńciel, przyjąć - przyjąć się, przyjęcie - przyjmujący. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 45 - 62, 74 - 97, 111 - 153, 254 - 272, 287 - 313. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Maryl Maciej:

- Antropologia odbioru literatury - zagadnienia metodologiczne. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 228 - 251 ;
- Panorama literatury polskiej (IBL PAN). "Teksty Drugie" 2009 ;
- Teoria tekstu kultury - niedokończony projekt. "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 103 - 110 ;
- Panorama literatury polskiej (IBL PAN). "Drugi obieg" 2009 ;
- Po co blogerowi blog? gazeta.pl.

- Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez IBL PAN i Gazeta.pl. W: Tekst w sieci 1. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 285 - 310 ;
- Hasło: Drugi obieg, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Ruch wydawniczy w PRL-u, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Teksty Drugie, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Reprint i hipermedialność - dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej. W: Tekst w sieci 2. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 983 - 92 ;
- Wydawnictwa emigracyjne w okresie PRL-u, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzec Grzegorz:

- Ironie et memoire dans les chansons du groupe polonais Kury (Les Poules) les annees 90. "Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais: Ironie Contemporaine" 2009 nr 8, s. 142 - 150 ;
- Głosy w dyskusji (panel "Humanistyka dla przyszłości"). "Nauka" (PAN) 2009 nr 1, s. 118 - 119.

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzęcka Barbara:

- Hasło: Teofil Syga. W: Polski Słownik Biograficzny. Instytut Historii PAN, Kraków 2009, t. 46, z. 189. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Masłowska-Nowak Ariadna:

- A. Naruszewicz, Poezje zebrane. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświeceniat. II, ss. 350; 
- M. K. Juniewicz, Refleksyje duchowe. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, ss. 280 ;
- M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześciajński katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczyspospolitej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Studia Staropolskie. Series Nova, ss. 368. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

- O książce "Z badań nad Ksiązką i Księgozbiorami Historycznymi". "Questiones Medii Aevi Novae" 2008 nr 13, s. 475 - 476. 

- Augustinus. W: Collatio Augustini cum Pascentio : Einleitung, Text, Übersetzung. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2008 ;
- Łaciński tekst "Psałterza floriańskiego" Wstępny rekonesans. W: Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie. Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, Kraków 2008, s. 344 - 353.

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrowcewicz Krzysztof:

-Przeszłość to dziś. Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009, t. II, ss. 228 (wydanie zmienione). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- "Still Seeking for Something": The Unspeakable (Loss) in "Passing" by Nella Larsen. "Wagadu: A Journal of Transnational Women's and Gender Studies" 2008 v. 6 ;
- The Time of Viosonary Artists Has Come to an End? Manuela Gretkowska's Recent Literary and Political Activity. "Women's Writing Online" 2009 nr 1, s. 99 - 115 ;
- Detektywi Blomkvist i Salander w służbie równości. "Aneks" (dodatek kulturalny do "Trybuny") 2009 nr 552, s. 8 - 9 ;
- Polska jest kobietą. Ale jaką? "Bez Dogmatu" 2009 nr 81, s. 23 - 26;
- W babskim kręgu dobrze jest… O "mazurskiej trylogii" Małgorzaty Kalicińskiej. "Bez Dogmatu" 2009 nr 79, s. 24 - 26;
- Białe ramiona feministki. "Zadra" 2009 nr 1/2 (38/39), s. 27 - 28 ;
- Uwiedziony na śmierć. "Zadra" 2009 nr 1/2 (38/39), s. 20 - 21. 

- [Redaktorka prowadząca numer:] "LiteRacje". Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009 nr 1, ss. 106 ;
- Co się wydarzyło w Wisteria Lane? "Desperate Hosewives" (p)o lekcji feminizmu. W: Kultura wobec odmienności. Wydawnictwo Fundacji Femonoteka, Warszawa 2009, t. 1, s. 150 -182 ;
-Hasło: "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
-Hasło: "Moja córeczka" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
-Hasło: Proza Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasiłowska Anna:

- Słowo i obraz. "Teksty Drugie" 2009 nr 5, s. 6 - 8 ;
- O xqovos ths allayns. "Aiolika grammata" 2009 nr 12, s. 27 - 31.

- Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 290 ;
- Hasło: "Rodzinna Europa" Czesława Miłosza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Inspiracje sztuk plastycznych w twórczości Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Poezja Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Poezja Wisławy Szymborskiej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Poezja Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Tadeusz Różewicz (biogram), portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Wisława Szymborska (biogram), portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Zbigniew Herbert (biogram), portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Historie miłosne. Świat Książki, Warszawa 2009, ss. 152 ;
- Mała historia literatury polskiej: Literatura okresu przejściowego. PWN, Warszawa 2009, ss. 252 ;
- Mała historia literatury polskiej: Trzydziestolecie. PWN, Warszawa 2009, ss. 218 ;
- Polnische Literatur nach 1989. W: Landerbericht Polen. Centrale fur Polnishe Bildung, Bonn 2009, s. 510 - 522.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nath-Dokurno Anna:

- Hasła: przyciąć - przyciągniony, przyjechać - przyjeżdżka. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009, t. XXXIII, s. 105 - 111, 272 - 287. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nobis Małgorzata:

- Hasła: przydacz - przyformować, przyjadać - przyjaźnienie, przymierze - przymierzeńszym, przymknąć - przymotować, przymrozek - przymykać się, przypądzanie - przypielgrzymować, przyprostszym - przypuszczanie. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009, t. XXXIII, s. 160 - 187, 240 - 244, 436 - 451, 459 - 464, 468 - 477, 569 - 576, 579 - 588, 643 - 649. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- Błoński nasz współczesny. "Teksty Drugie" 2009 nr 3, s. 6 - 10 ;
- Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu rozwoju. "Sprawy Nauki" 2009 nr 9/10 ;
- Polonista siedzi na wielu stołkach. "Tygodnik Powszechny" z 21.07.2009 .

- [Redaktor Naczelny:] "Teksty Drugie". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, nr 1 - 6.

Brak publikacji na wybraną literę.

Opaliński Krzysztof:

- Hasła: przypatrować - przypatrzywać się. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009, t. XXXIII, s. 556 - 569. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna:

- Wspomnienie o Ewie J. Głębickiej. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 3, s. 261 - 264. 

- "Sekrety ziemiańskie" i "rekreacje dżentelmena", czyli polskie i angielskie kompendia najpotrzebniejszych wiadomości. W: Staropolskie kompendia wiedzy. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 165 - 172 ;
- H. Rowlings, Inkwizycja hiszpańska. Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, ss. 300 ;
- Staropolskie kompendia wiedzy. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, ss. 293.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pawlak Grażyna:

- Russkaja literatura w Polskom Televizjonnom Teatre (1953 - 2006). W: Russkaja kultura w Polskom soznanii. Instytut Słowianoznawstwa RAN, IBL PAN, Moskwa 2009, s. 262 - 272. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Pąkciński Marek:

- Ironiczny "skok" stylu. Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską. "Napis" 2008 nr XIV, s. 351 - 368. 

- Tradycja europejska w oczach polskich pozytywistów (Orzeszkowa, Prus, Świętochowski, Ochorowicz). W: Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur.Wydawnictwo Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 355 - 371.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pierzgalska Małgorzata:

- Hasła: przyjrzeć - przykażyciel. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 314 - 341. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Piskała Magdalena:

- Kilka uwag o "Epigramatach polskich" Wespazjana Kochowskiego. Przyczynek do recepcji "Acroamatum epigrammaticorum centuriae VII" Alberta Ineza w epigramatyce polskiej XVII wieku. "Roczniki Humanistyczne" 2008, t. 56, z. 1, s. 153 - 167.

- "Boże miłości" i "wstydliwe dowcipy". Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 350.

Brak publikacji na wybraną literę.

Popielarska Maria:

- Hasła: przygon - przyimacz, przykędzierzawszym - przyklijowany, przykłota - przykry, przykrzący się - przykwaśny. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 211 - 222, 341 - 343, 369 - 384, 393 - 397. Wydawnictwo IBL, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Potoniec Patrycja:

-Hasła: przygana - przyganny, przygoda - przygodzić się, przykład - przykłonny. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 189 - 192, 197 - 211, 343 - 369. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Prussak Maria:

- Biblia zdegradowana? Dramaty Andrzeja Stasiuka. "Dialog" 2009 nr 2, s. 24 - 31. 

- Listy od Adama Chmiela. W: Sztuka słowa. Sztuka obrazu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 ;
- Nieprzetarte szlak. Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 ;
- Wyspiański niepatetyczny. W: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rembowska-Płuciennik Magdalena:

- Intersubiektywność i literatura. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 215 - 227 ;
- Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika. "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 120 - 134 ;
- Intersubiektywność a zagadnienia perspektywy narracyjnej. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2009 z. 1/2, s. 7 - 30 ;
- O książce i koncepcji narratologicznej A. Łebkowskiej ("Empatia"). "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2009 z. 1/2, s. 212 - 219.

- In the Garden of Senses. (A Motif of Garden in Cultural Representations of Sensual Perception). W: Space of Garden - Space of Culture. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 81 - 90 ;
- Posłowie: Osobista recepta na wolność i niezależność. W: J. Jochimek, Pierwsze wojny Ludwika Żbikowskiego. Chrystus i białe niedźwiedzie. Biblioteka "Tygla Kultury, Łódź 2009, s. 386 - 391 ;
- Powieść strumienia świadomości. Między apologią różnorodności a horrorem principium individuationis. W: Literatura. Kultura.Tolerancja. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 113 - 122 ;
- The stream of Consciousness Novel. Between Apology of Human Diversity and Terror of Principium Individuationis. W: Literature. Culture and Tolerance. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, s. 153 - 164 ;
- W ogrodach zmysłów. Znaczenie topiki ogrodu dla kulturowych reprezentacji zmysłów. W: Przestrzeń ogrodu - przestrzeń kultury. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 71 - 88.

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Uwagi do […] zabierających się w stan małżeński szczęścia służace […] Ich Mościów Kawalerów […] - osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego. "Napis" 2009 nr XV, s. 47 - 59. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rot Ewa:

- Sarmacki "zaklinacz" koni. "Koń Polski" 2009 nr 6, s. 58 - 62 ;
- "Wy, biali, nie rozumiecie wielu rzeczy". Kilka uwag o polowaniu na orły i odmiennościach kulturowych. Ćwiczenia dla klas gimnazjalnych. "Zeszyty Szkolne" 2009 z. 2, s. 79 - 88.

- [Indeks nazwisk w:] M. Piskała, "Boże miłości" i "wstydliwe dowcipy". Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 350 ;
- [Indeks nazwisk w:] Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 456 ;
- Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji "Sielanek" Jana Gawińskiego.Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 196 ;
- Hasło: Zbigniew Herbert "Labirynt nad morzem",portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

- W poszukiwaniu utraconej wielkości. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 318 - 334. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudkowska Magdalena:

- Rzut oka na ścieżkę, którą poszłam. "Nauka" (PAN) 2009 nr 1, s. 109 - 110. 

- [Red.:] "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009 z. II ;
- Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009 ;
- Nihilizm po polsku. Prolegomena do lektury "Szalonej". W: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku . "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota, Nawarecki Aleksander:

- Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009 , ss. 227. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota:

- W Chmurokukułkowie, czyli o lekkości śmiechu."Anthropos" 2009 nr 12, www.anthropos.us.edu.pl. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Snopek Jerzy:

- Marai Lengyelorszagban. "Magyar Napló" 2009 nr 3;
- "Rozmowa z Andrasem Palyim (pisarzem węgierskim). "Literatura na Świecie" 2009 nr 11-12. 

- [Współredakcja naukowa, tłumaczenie 1 artykułu:] Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2009 ;
- [Przekład:] "Tam na Północy. Węgierska pamięć polskiego Września. Wydawnictwo MOST, Warszawa 2009;
- Hasło: Józef Sygiert. W: Polski Słownik Biograficzny. Instytut Historii PAN, Kraków 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna, Benitez Buraco Antonio:

- Jan Twardowski, Antologia poetica. Edicion biligua Ediciones RIALP, Madrid 2009, ss. 160. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna:

- O książce A. Moskwina "Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX - początku XX wieku". "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 4, s. 224 - 228. 

- Hasło: "Regio" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "Rozmowa z księciem" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "Studium przedmiotu" Zbigniewa Herberta http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ portal Panorama Literatury Polskiej, ss. 3
- Hasło: Twarz trzecia" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobolewska Anna:

- Ciemny las. "Charaktery" 2009 nr XI, s. 106 ;
- Cuda powszednie. "Charaktery" 2009 nr I, s. 110 ;
- Deja vu. "Charaktery" 2009 nr V, s. 106 ;
- Gdy bracia żyją razem. "Charaktery" 2009 nr IV, s. 104 ;
- Jak być Bunemem? "Charaktery" 2009 nr VI, s. 106 ;
- Koło czasu. "Charaktery" 2009 nr VII, s. 104 ;
- Kult węży. "Charaktery" 2009 nr IX, s. 106 ;
- Magia kamieni. "Charaktery" 2009 nr III, s. 110 ;
- Magiczna dolina. "Charaktery" 2009 nr X, s. 104 ;
- Przyjaciel mówi umierając. "Charaktery" 2009 nr VIII, s. 110 ;
- Skarbiec tradycji. "Charaktery" 2009 nr XII, s. 106 ;
- W labiryncie. "Charaktery" 2009 nr II, s. 106.

- Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery? Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, ss. 381 ;
- Urodzeni trzy razy. W: Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sokołowski Mikołaj:

- O rozprawie K. Jaworskiej "Śmierć Adama Mickiewicza i pamięć o nim w Archiwum "Sprawy Bożej" i okolicach. "Studi Comparatistici" 2009 nr 3, s. 223 - 225 ;
- O rozprawie G. Tomassucci "Manzoniańskie źródło Dziadów Mickiewicza". "Studi Comparatistici" 2009 nr 3, s. 221 - 223. 

- "Nikt". Mickiewiczowska interpretacja klasycznego motywu. W: Romantyzm i nowoczesność. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 217 - 230 ;
- Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, ss. 727 ;
- Stereotyp "Rosjanina-nihilisty" w Twórczości J.I. Kraszewskiego. W: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, s. 357 - 367 ;
- Wstęp [do:] Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, s. 9 - 14 ;
- Źródła zachowawczego nihilizmu Ksawerego Branickiego. W: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, s. 415 - 440.

Brak publikacji na wybraną literę.

Stańczak-Wiślicz Katarzyna:

- O książce C. Tonini "Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka - antysemitka, która ratowała Żydów. "Zagłada Żydów" 2009 nr 5, s. 503 - 507. 

- Galicja i Galicjanie z powojennej perspektywy. Wspomnienia Michaliny Grekowicz-Hausnerowej. W: Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, s. 155- 166.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szałagan Alicja:

- "Świadek cudu" - Maria Kuncewiczowa i "strojna Natura". "Klematis" 2009 nr 1, s. 29 - 38. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szkudlarska Małgorzata:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szleszyński Bartłomiej:

- Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komizmu polskiego. Kilka uwag o "Pierwszej brygadzie" i "Romantyzmie". "Napis" 2008 nr XIV, s. 411 - 420. 

- Alterglobalista Bolesław Prus (na podstawie "Kronik"). W: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 243 - 252 ;
- Dlaczego Wokulski nie pojechał do Londynu? W: Podróż i literatura. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 574 - 582.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szupryczyńska Maria:

- Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu "przy rudniejszym". "Język Polski" 2009, t. LXXXIX, z. 2, s. 81 - 93 ;
- Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu "przytrudniejszym". "Polonica" 2008, t. XXIX, s. 275 - 287.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szupryczyńska Maria:

- Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu "przy rudniejszym". "Język Polski" 2009, t. LXXXIX, z. 2, s. 81 - 93 ;
- Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu "przytrudniejszym". "Polonica" 2008, t. XXIX, s. 275 - 287.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szymańska Zyta:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata, Gaszewski Jerzy:

- [Przekład:] M. Środa, Postawy wobec obcości (Attitudes towards the Other). W: Literature. Culture and Tolerance. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, s. 19 - 32. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata:

- Literatura jako pretekst dla literaturoznawcy. "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 90 - 102 ;
- Wszystko jest kolażem? "Teksty Drugie" 2009 nr 5, s. 111 - 123. 

- Hasło: Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ,
- Hasło: Martwa natura z wędzidłem, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ,
- Obrazowość jako wyznacznik haiku - na przykładzie polskich kontynuacji i imitacji gatunku. W: Między obrazem a tekstem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 131 - 147.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

- Sny, zamki, pałace. "Odra" 2009 nr 6 ;
- Godzina z królem. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 97 ;
- Na ławeczce w Woroneżu. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 95 ;
- Własnym krokiem w Wenecji. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 96 ;
- Zauważenia życiowe. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 93 ;
- Znacząca niepopularność. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 94. 

- Kuchnia literacka. Świat Książki, Warszawa 2009, ss. 150 ;
- Ciemne skrzydła Ikara. O rozpaczy. Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2009 ;
- Hasło: Polska szkoła eseju, Między obrazem a tekstem, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Prus Makabryczny. W: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Troszyński Marek:

- Sa derniere adresse. "6, Quai d'Orleans" 2009 nr 13, s. 11 - 12 ;
- Mundur Kordiana. "Teatr" 2009 nr 9, s. 86 - 89. 

- "Dziennika nigdy nie pisałem". O pismach autobiograficznych Słowackiego. W: Materiały z konferencji naukowej "Rok Słowackiego 2009". Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 151 - 159 ;
- Geografia i metafizyka. Rosja w szkolnym zeszycie Juliusza Słowackiego. W: Poznawać, więc kochać. Norbertinum, seria Mistrzowie, Lublin 2009 ;
- Geografija i metafizyka. Rossija w szkolnoj tetradii Juliusza Słowackiego. W: Russkaja kultura w Polskom soznanii. Instytut Słowianoznawstwa RAN, IBL PAN, Moskwa 2009, s. 9 - 19.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tyszkiewicz Barbara:

- "Wicher z pustyni", czyli polska "Antygona" w algierskiej szacie. Biograficzne tropy w dramaturgii Jerzego Zawieyskiego. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 157 - 186 ;
- Opuszczona kurtyna. Czterdzieści lat po śmierci Jerzego Zawieyskiego. "Znak" 2009, s. 7/8, s. 148 - 155.

Brak publikacji na wybraną literę.

Werner Andrzej:

- Intymny dziennik pisarza. "dwutygodnik.com" 2009 nr 13;
- Zbigniew Zapasiewicz. "dwutygodnik.com" 2009 nr 8;
- Z Krakowskiego do Genewy. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009. 

- Kino i historia. W: 20 lat kina polskiego. Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2009;
- Między negacją a afirmacją, czyli: kochaj albo rzuć. W: Kutzowisko II. Uniwersytet Śląski, Katowice 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Wilczak Mariola:

- [Indeks w:] N. Żmichowska, Listy. T. 4: Rozmowy z Julią. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 880;
- Piśmiennictwo na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1894 roku. Rekonesans. W: Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, s. 109 - 198 ;
- [Indeks w:] Przemysław Czapliński, Polska do wymiany. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, s. 369 - 379.

Brak publikacji na wybraną literę.

Winek Teresa:

- O czytaniu polskiego romantyzmu. "Colloquia Litteraria" 2009 nr 2. 

- [Redakcja serii:] Tekstologia i Edytorstwo Dzieł Literackich. Wydawnictwo UMK, Toruń 2009 ;
- "Dzieła zebrane" Ignacego Krasickiego jako edytorski testament Zbigniewa Golińskiego.Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Włoszczyńska Aleksandra:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wołowiec Grzegorz:

- Hasło: Cenzura wobec literatury w PRL, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wójcicki Jacek:

- [Red.:] "Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej". Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, ss. 420 ;
- Trzej poetyccy świadkowie pierwszej Dymitriady. Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2008, ss. 203. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wróbel Stanisław:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Zaleski Marek:

- Dama z łasiczką, kawaler z pudelkiem. "dwutygodnik.com" 2009 nr 11 ;
- Piękno - słowo zapomniane? "dwutygodnik.com" 2009 nr 10 ;
- Taksim jak fatum? "dwutygodnik.com" 2009 nr 14 ;
- Wolni od stresu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. "dwutygodnik.com" 2009 nr 7 ;
- Filozof w poecie, w filozofie poeta. "Gazeta Wyborcza" 2009 nr, s. 24 - 25 ;
- Dzieci nowoczesności. "Literatura na Świecie" 2009 nr 9/10, s. 388 - 397; 
- Podróż do kresu. "Polityka" 2009 nr 6. 

- "Kondycja dyskursywna", czyli literatura jako matrix natury ludzkiej. W: Jakiej antropologii literatury dzisiaj potrzebujemy? Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2009 ;
- Poeta i redaktor. W: Jerzy Giedroyć: kultura - polityka - wiek XX. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 159 - 169 ;
- posłowie z cyklu "Lekcja literatury z Markiem Zaleskim". W: Cz. Miłosz, Dolina Issy. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 262 - 276.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zielińska Marta:

- Plac Konstytucji. "Stolica" 2009 nr 4, s. 26 - 27. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ziomek-Miarkowska Anna:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

- M morderca. "Bez Dogmatu" 2009 nr 78 ;
- Czy Karol Darwin się przyda? "Bez Dogmatu" 2009 nr 79 ;
- Polskie ja idealne. "Bez Dogmatu" 2009 nr 79 ;
- Współzawodnictwo w nacjonalizmie. Spór między Partią a Kościołem w roku 1966. "Kwartalnik Historii Żydów" 2008 nr 4, s. 415 - 426 ;
- Sekularyzacja i polskie ja idealne. "Open Theology/Otwarta Teologia" 2009 nr 6, www.opentheology.org ;
- Neoliberalna nowomowa. "Przegląd" 2009 nr 16 ;
- Wielkie zamknięcie . "Przegląd" 2009 nr 15. 

- Ben Laden. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009;
- Ci, co wiedzą lepiej. Pułapki dialogu społecznego. W: Stracone szanse? Bilas transformacji 1989 - 2009. Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2009 ;
- Fantomas. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009 ;
- Prawdy z prowincji. W: Co dalej, literaturo… Wydawnictwo IBL PAN/Warszawa 2008 ;
- Sodoma, czyli boscy młodzieńcy. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009 ;
- Znikające ciała. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku