A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Bednarczuk Monika

- W poszukiwaniu utraconej wielkości. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 318 - 334.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bieńczyk Marek:

- A la une (sur "Katyn" de Wajda) . "L'Atelier du roman" 2009 nr 58, s. 173 - 175 ;
- Le roman et omnis moriar. "L'Atelier du roman" 2009 nr 57, s. 81 - 87;
- Hrabia urynkowiony (o Chateaubriandzie). "Tygodnik Powszechny" 2009 z 24 II;

- [Przekład:] Milan Kundera, Spotkanie (eseje o literaturze). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, ss. 180.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

- Kilka impresji o Konstanzer Maisterklasse "Trauma and Narration". "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 269 - 272 ;
- Un roman d'une maison hante, ma maison. "L'Atelier du roman" 2009 nr 59 ;
- Bliźniaczo niepodobne. "Łaskaw" Jonathana Littella. "Ha!art. Interdyscyplinarny magazyn o kulturze" 2009 nr 1/2 ;
- Łódź, Manchester, Demeter i Kora, czyli o trzech rewizytach. "Ha!art. Interdyscyplinarny magazyn o kulturze" 2009 nr 1/2 ;
- Tropiąc ślady (w) domu. Szkic na marginesie wystawy Ahlam Shibli inspirowany historiami powikłanymi. "Krytyka Polityczna" 2009 nr specjalny "Idź i patrz" (18) ;
- Coming Together to Stay Apart. Obieg on-line;
- I am putting the fire underneath people. Obieg on-line;
- Kto się (naprawdę) boi demonów? Obieg on-line;
- Mesjasz na czas. O pożytkach i przekleństwach wybraństwa między Holonem a Gdańskiem. Obieg on-line;
- Na Wschodzie dialog wciąż trwa. Obieg on-line;
- Podkładam ludziom ogień! Rozmowa z Isaacem Julienem. Obieg on-line;
- Zejść się, by pozostać osobno. Rozmowa z Douglasem Crimpem. Obieg on-line

- [Przekład:] A. Forty, Beton i pamięć. Konteksty 2009 nr 1;
- [Przekład:] D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009;
- [Przekład:] L.B. Larsen, Niedyskrecje biurokratycznej galaktyki. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2009;
- [Przekład:] U. Philips, Feminizm i religia. Narcyza Żmichowska Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009; 
- Artur Żmijewski w obliczu historii, w obliczu traumy. W: Sztuka jako rozmowa o przeszłości. Fundacja i. Stefana Batorego, Warszawa 2009;
- Polityczny Białoszewski - "Pamiętnik z powstania warszawskiego" a sprawa polska. W: Homo Politicus: Polityczne apekty literatury, języka, teatru i filmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2009;
- Sebald/Austerlitz. Próba psychoanalitycznego odczytania. W: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne. Diffin, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- Pochwała translatologii . "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 6 - 8 ;
- Polonistyka za granicą: czas na zmiany. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 269 - 272 ;
- Wizualizacja, literatura i cała reszta. "Teksty Drugie" 2009 nr1/2, s. 6 - 10 ;
- "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 234 - 241;

- "Jedynie prawda jest ciekawa". Literatura jako relacja prawdomówna. W: Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstamannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2009, s. 59 - 72 ;
- Exile Diaries: Sandor Marai, Gustaw Herling-Grudziński and Others. Eight Issues of Comparison. Exile Autobiographical, Exile Writing. W: The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium. Walter de Gruyter, Berlin - New York 2009, s. 422 - 431 ;
- G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t.1: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935 - 1946. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, ss. 752 ;
- Kultura (1946 - 2000). Exile Cultures Abroad: Publishing, Ventures, Exiles Associations and AudienceW: The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium. Walter de Gruyter, Berlin - New York 2009, s. 144 - 188.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- Password "Roger". The Hero of Karol Szymanowski's Opera "King Roger" in Tadeusz Miciński's Theatre of the Soul. "Musicology Today" 2008 t. 5, s. 57 - 78
 - Hasło"Roger". Bohater opery Karola Szymanowskiego w teatrze duszy Tadeusza Micińskiego. "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2007/2008 t. 6., s. 49 - 66. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Żmichowska versus Orzeszkowa. A Feminist Parallel. "Women's Writing Online" 2009 nr 1, s. 85 - 98 ;
- Klasa umysłowa, jej mity i przypadki. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 96, s. 70 - 94 ;
- Skumbrie w tomacie. "Tygodnik Powszechny" 2009 nr 1/2, s. 4 - 5 ;

- [Redaktor Naczelna:] "Pamiętnik Literacki". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, z . 1 - 4 ;
- Ideał "dobrego życia". Rekonesans pozytywistyczno-modernistyczny. W: Humanizm polski. Długie trwanie - tradycje - współczesność. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008/2009, s. 223 - 239 ;
- Sir Edmund i Lord Jim. O wspomnieniu rodzinnym Narcyzy Żmichowskiej. W: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 384 - 397.

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Wielojęzyczność jako chwyt."Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 48 - 65;

- [przekład 11 rozpraw z rosyjskiego w:] Ja-Inny. Wokół Bachtina. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, t. 1 (ss.544), t. 2 (ss. 600). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bugajska-Rutyna Jadwiga:

- Hasła: przyjaźń, przyłożnica - przyłożyć się, przyporek - przypożyczyć. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku t. XXXIII, s. s. 244 - 254, 420 - 430, 612 - 624. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bujnowska Anna:

- Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Golińskim. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 267 - 268. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Cegielska Marta:

- Hasła: przyjaciel, przypomieniony - przypomocnik. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku t. XXXIII, s. 222 - 235, 602 - 612. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- O książce "Pienia wiejskie" W. Reklewskiego. "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 146 - 147. 

- Adam St. Naruszewicz, Poezje zebrane . Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, t. II;
- Bogusławski w Wilnie. W: Wojciech Bogusławski - ojciec teatru polskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 61 - 71.

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Prawą stroną literatury polskiej. "Teksty Drugie" 2009 ;
- Na fotelu w dzień targowy. "Bez Dogmatu" 2009 nr 80 ;
- Rozpoznanie Boyem. "Bez Dogmatu" 2009 nr 79. 

- Hasło: Tadeusz Różewicz "Do piachu", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Tadeusz Różewicz "Zawsze fragment, zawsze fragment recykling", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa:

- Postać Szamana w "Anhellim" J. Słowackiego jako realizacja i przekształcenie tradycyjnego wzorca osobowości szamana. W: Symbolika mistyczna w literaturze romantycznej. Wydawnictwo UMK, Toruń 2009, s. 105 - 114. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna:

- Littell i nieprzejednanie ("Łaskawe" Jonathana Littella). "Midrasz" 2009 nr 4, s. 2;
- Poza zasadą polskości ("Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie" Marii Janion). "Midrasz" 2009 nr 6 ;
- Po co nam dzisiaj romantyzm? ("Mesjasze" Gyorgy'egp Spiro). "Tygodnik Powszechny" 2009 ;
- Dokończyć rozmowę (Virginia Woolf, "Podróż w świat"; Virginia Woolf "Pokój Jakuba"). "Tygodnik Powszechny" 2009 nr 45, s. IV (dodatek "Książki w Tygodniku") .

-Nie-boska rodzina. Konstelacje rodzinne. W: Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ćwiklińska Aleksandra:

- Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu "przy rudniejszym". "Język Polski" 2009, t. LXXXIX, z. 2, s. 81 - 93 ;
- Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu "przytrudniejszym". "Polonica" 2008, t. XXIX, s. 275 - 287.

-Hasła: przychorszy - przychytrz, przykrycie - przykrywka, przynucać - przyozdobiony, przyprawa - przyprawujący. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. s. 98 - 104, 384 - 393, 514 - 528, 624 - 643. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej i Wojtowicz Witold:

Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo. W: Persona - Gestus - Habitisque - Insignium. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 149 - 166 ;
- Staging a Mirror, Establishing Harmony: Theatrical Constitution, Display and Control of Value Systems. W: Images of the City. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2 - 16. 

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej. "Nauka" (PAN) 2009 nr 3, s. 133 - 154. 

- Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo. W: Persona - Gestus - Habitisque - Insignium. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 149 - 166 ;
- Staging a Mirror, Establishing Harmony: Theatrical Constitution, Display and Control of Value Systems. W: Images of the City. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2 - 16.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska-Janusz Teresa:

- Maria Renata Mayenowa - w 100-lecie urodzin i 20. rocznicę śmierci. "Litteraria Copernicana" 2009 nr 1(3), s. 256 - 259 ;
- O monografii M. Hermanna "Metaforyka astralna w poezji rzymskiej". "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 1, s. 195 - 200. 

-Pojęcie tekstu. Tekst - całościowy komunikat. W: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, s. 35 - 44 ;
- Dwudziestowieczne teorie języka wobec problemu metafory. W: Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu publicznym i w mowie potocznej. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2008, s. 13 - 27 ;
-Zabawy językowe jako forma perswazji w dyskursie publiczny. W: Słowo w kulturze współczesnej. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 319 - 336.

Brak publikacji na wybraną literę.

Domosławska Beata, Szymańska Zyta:

- "Polska Bibliografia Literacka" on-line. Tworzenie bazy, ograniczenia, innowacje i dalszy rozwój. Biuletyn EBIB

Brak publikacji na wybraną literę.

Domosławska Beata:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Definicja szczęścia według Stefanii Kossowskiej. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 127 - 139 ;
- Moja prywatna historia kilku małych cudów, czyli zanim rozdano nagrody…. "Pamiętnik Literacki" Londyn 2009 z. XXXVII, s. 31 - 36 ;
- Giedroyc i Janta, czyli kruchy sojusz emigracyjnych interesów. "Przegląd Polski" (tygodniowy dodatek do "Nowego Dziennika") - Nowy Jork 2009 nr z 30 X, s. 4, 11 ;
- "Ojczyzny się nie odwiedza, do ojczyzny się wraca". "Przegląd Polski" (tygodniowy dodatek do "Nowego Dziennika") - Nowy Jork 2008 nr z 12 VI, s. 4.

- Jerzy Roman Krzyżanowski. Biobibliografia. W: Widziane z Ameryki. Norbertinum, Lublin 2009, s. 499 - 511 ;
- Zagubiona idea. Wokół Kongresu Wolnej Kultury Polskiej. W: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. "Trans Humana", Białystok 2009, s. 133 - 143

Brak publikacji na wybraną literę.

Dymek Magda:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dziadowicz-Jezioro Danuta:

- Hasła: przyjacielić się - przyjaciołka, przyliczać - przyłożenie, przypierać - przypinać, przypity - przypływać, przypuszczać się - przypytywać się. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 235 - 240, 407 - 420, 576 - 579, 588 - 594, 649 - 656. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gacka Dorota:

- Godfryd de Vinsauf i jego dzieło; www.staropolska.pl. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gajewski Krzysztof:

-Hasło: Biblia w literaturze staropolskiej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Czesław Miłosz "Piesek przydrożny" I, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Czesław Miłosz "Rok myśliwego", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Głos, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Mity antyczne w literaturze polskiej XX wieku, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Mity antyczne w polskiej literaturze dawnej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Hebert "Hermes, pies i gwiazda", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Herbert "Chciałbym opisać", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Herbert "Elegia na odejście", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Herbert "Struna światła", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- Mazowsze w życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej. "Ciechanowskie Zeszyty Literackie" 2009, jesień, s. 107 - 121; 
- Między dobrem a złem. Etyczny nurt "Dzienników" Anny Kowalskiej. "Więź" 2009 mr 5/6, s. 93 - 100.

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- O książce A. Bernatowicz "Niepodobne do rzeczywistości. Malowana groteska w rezydencjach Warszawy i Mazowsza 1777 - 1820". "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 206 - 209 ;
- O książce J. Reynoldsa "Pisma o sztuce. Wybór". "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 149 - 152; 
- Emblematyczna dekoracja kolegium jezuitów w Toruniu (1701). Antyprotestancki program wg "Imago primi saeculi Societatis Iesu" (1640). "Zapiski Historyczne" 2009 t. LXXIV, z. 1, s. 7 - 32 , il. 26.

- Alegoria Polski w XVI i XVII w. [Wstęp do katalogu wystawy:] Historia i Polonia. Katalog Wystawy. Kielce 2009, s. 18 - 29, il. 15 ;
- Emblematyka jako źródło staropolskiej erudycji. Geneza i funkcja materiału symbolicznego w polskich kompendiach. W: Staropolskie kompendia wiedzy. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 99 - 132.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego). "Napis" 2008 nr XIV, s. 387 - 398 ;
- "Kodeks światowy" i "towarzyskie nieprzyzwoitości". Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre'u. "Napis" 2009 nr XV, s. 225 - 241. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- [Konsultacja lingwistyczna:] Lingwistyka tekstu w Niemczech. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, ss. 378
- Hasło: "Druga przestrzeń" Czesława Miłosza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "Monolog psa zaplątanego w dzieje" Wisławy Szymborskiej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "To" Czesława Miłosza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Dyskurs, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Przypowieść, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Sylwa, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Traktat, traktat poetycki, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Kategoria narracji w warsztacie literaturoznawcy (omówinie jako głos w dyskusji panelowej). W: Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiiografii i literaturze. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Sensacja - informacja - komentarz. Londyńska prasa informacyjna o polskich "rewolucjach" 1791 roku. "Kwartalnik Historyczny" 2009 nr 3, s. 91 - 111. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał:

- Dialog jest możliwy. "Nowa Europa Wschodnia" 2009 nr 5, s. 133 - 146. 

- Charakter i znaczenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Kilka uwag i refleksji . W: Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa 2009, s. 57 - 66 ;
- Kształty Okrągłego Stołu z dalszej perspektywy. Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 513 - 530 ;
- Mapa Maisons-Laffitte (Giedroyć i Londyn). W: Jerzy Giedroyć: kultura - polityka - wiek XX. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 339 - 367 ;
- Polityczna historia mediów Polsce. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss. 410.

Brak publikacji na wybraną literę.

Hojdis Izabela:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hopfinger Maryla:

- Odpowiedź na pytania redakcji "Dialogu" o Złudzenia i niespodzianki ostatniego dwudziestolecia. "Dialog" 2009 nr 6;
- Rekonfiguracja komunikacji społecznej. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009 nr 4, s. 393 - 402. 

- Przedmowa [do:] Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 ;
- Rekonfiguracja komunikacji społecznej. W: Internetowe gatunki dziennikarskie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- [Red.:] Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, ss. 213 ;
- Rozwój Lwowa na przełomie XIX i XX wieku. W: Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, s. 99 - 108.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- O książce K. Maksymowicz "Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej u sejmu grodzieńskiego". "Napis" 2009 nr XV, s. 380 - 383 ;
- O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej . "Napis" 2009 nr XV, s. 81 - 87 ;
- Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia. Uwagi o intertekstualności . "Napis" 2008 nr XIV, s. 203 - 212 ;
- O pracy zbiorowej "W stronę Francji… Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia. "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 163 - 167 ;
- O książce J. Bolewskiego SJ : "Mity i prawda kultury". "Więź" 2009 nr 5/6, s. 165 - 168 ;
- O książce L. Kołakowskiego "Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania" . "Wyspa" 2009 nr 4, s. 130 - 133 ;
- O książce J. Hartwig "Jasne niejasne". "Wyspa" 2009 nr 3, s. 148 - 151 ;
- O książce J.M. Rymkiewicza "Kinderszenen". "Wyspa" 2009 nr 1, s. 86 - 89 ;
- O książce V. Segalena "Stele". "Wyspa" 2009 nr 8, s. 21 ;
- Rozchwiane morza wyobraźni. "Wyspa" 2009 nr 4, s. 30 - 36 .

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Narracja historyczna Jerzego Ficowskiego o Zagładzie. "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 183 - 198. 

- Hasło: Stanisław Barańczak: "Uciekinier z Utopii (O poezji Zbigniewa Herberta)", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie.

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- hasło: Andrzej Stasiuk. W: Dictionary of Literary Biography. Twenty-First Century: Central and Eastern European Writers. S. Serafin et al.., Gale Research, Detroit 2009 ;
- Hasło: Esej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Karpiński Adam:

- "Hieroglifiki albo Wizerunki Amoris" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W: Polska i Europa w dobie nowożytnej. L'Europe moderne: nouveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe - New Word, New Civilisation? Prace dedykowane Prof.. Juliuszowi A. Chrościckiemu. Wydawnictwa Zamku Królewskiego, Warszawa 2009, s. 201 - 209 ;
- Biblioteka Pisarzy Staropolskich. [Redakcja naukowa serii]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kazańczuk Mariusz:

- O "Historyjach świeżych i niezwyczajnych" Michała Jurkowskiego. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 136. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kierzek-Trzeciak Paulina:

- Wokół "partytur literackich". "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 147 - 153. 

- Hasło: Polska szkoła słuchowiska radiowego, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kiślak Elżbieta:

- O książce M. Kwapiszewskiego "Późny romantyzm i Ukraina". "Litteraria Copernicana" 2009 ;
- O książce J. Fiećki "Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu". "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 21 - 218. 

- Hasło: Władysław Syrokomla. W: Polski Słownik Biograficzny. Instytut Historii PAN, Kraków 2009 t. 41 z. 2, s. 300 - 308
- Hasło: Biogram, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Do Józefa Sadzika, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Dolina Issy, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Eseistyka, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Hymn o perle, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Poezja, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Światło dzienne, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Widzenia nad Zatoką San Francisco, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Ziemia Ulro, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Konarszczyzna w literaturze polskiej. W: Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu i w guberni kijowskiej, Szymon Konarski. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 67 - 96

Brak publikacji na wybraną literę.

Kloch Zbigniew:

- O Marii Renacie Mayenowej w czasie przyszłym i teraźniejszym. "Litteraria Copernicana" 2009 nr 1(3), s. 250 - 255 ;
- Mowa i ołtarz. O znaczeniach wystąpień publicznych w dzisiejszej kulturze - na przykładzie wypowiedzi papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 145 - 156.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- Teorie poematu prozą za granicą. "Ruch Literacki" 2009 nr 1, s. 1 - 17 ;
- Polityka a światopogląd. O twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. "Przestrzenie Teorii" 2008 nr 10, s. 135 - 168.

- Hasło: Czesław Miłosz "Dalsze okolice", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Gucio zaczarowany", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Miasto bez imienia", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Na brzegu rzeki", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Nieobjęta ziemia", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Ocalenie", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Trzy zimy", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesława Miłosza poezja traktatowa, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Thomas Merton, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Dlatego żyjemy", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Pytania zadawane sobie", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Sól", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Sto pociech", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Wielka liczba", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Wołanie do Yeti", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Zbigniew Herbert "Napis", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Zbigniew Herbert "Pan Cogito", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Zbigniew Herbert "Raport z oblężonego miasta", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Żagary, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek, Grabowski Artur:

- [Red.:] Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Melancholia cieni. O "(A)polonii" na podstawie tragedii antycznych i opowiadań Hanny Krall w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. "Teatr" 2009 nr 7/8, s. 2 - 6;
- Widok. O TEOREMACIE wg P.P. Pasoliniego w reżyserii Grzegorza Jarzyny. "Teatr" 2009 nr 4, s. 41 - 43.

- Hasło: Dramaturgia Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Dramaturgia Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Drugi pokój, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Jaskinia filozofów, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Lalek, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Listy naszych czytelników, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Rekonstrukcja poety, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Herbert dramaturg, czyli o bohaterskiej formie przeżywania rzeczywistości. W: Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2009
- NASŁUCHIWANIE. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta. Więź, Warszawa 2008, ss. 488
- Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum . Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009 (wydanie poprawione)

Brak publikacji na wybraną literę.

Kordys Jan:

- Pocałunek Judasza. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 57 - 76. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kostkiewiczowa Teresa:

- Pamięci Zbyszka Golińskiego. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 341 - 343. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- O trudnych problemach ostatecznego opracownaia i udostępienia wydania III "Bibliografii dzieł Jana Kochanowskiego". "Roczniki Biblioteczne" 2009 R. LIII, s. 173 - 186. 

- Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 456.

Brak publikacji na wybraną literę.

Krawczyńska Dorota:

- Faux pas. "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 6 - 10 ;
- [Głos w panelu poświęconym najnowszej książce J. Tokarskiej-Bakir "Legendy o krwi. Antropologia przesądu"]. "Archiwum Etnograficzne", http://www.archiwumetnograficzne.edu.pl/.

- Literaturonawstwo wobec piśmiennictwa o Zagładzie. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Wydawnictwo "Poznańskie studia polonistyczne", Poznań 2009, s. 131 - 141 ;
- Małe narracje o Zagładzie. W: Pamięć Shoah. Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2009, s. 793 - 811 ;
- The Hidden Topography of the Holocaust. W: Memory of Shoah. Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2009, s. 157 - 167.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta:

- [Redaktor naczelna:] Colloquia Litteraria. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008 nr 4/5, ss. 236 ;
- Jeszcze o ostatnich wierszach Norwida. W: Strona Norwida. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lasocińska Estera:

- Wspomnienie o Ewie J. Głębickiej. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 3, s. 261 - 264. 

-Hasło: Zbigniew Herbert "Do Marka Aurelego", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Instytut Badań Literackich, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Inspiracje epikurejskie. Renesans, barok, oświecenie. W: Humanitas. Antropologia humanistyczna w kontekście ideowym i filozoficznym. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Latosińska Beata:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Leociak Jacek:

- Polska inteligencja w ratowaniu Żydów. Trzy narracje. "Akademia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk" 2009 nr 2(18), s. 36 - 37 ;
- O książce D. Grosmana "Patrz pod: Miłość". "Nowe Książki" 2009 nr 1, s. 38 - 39 ;
- O książce J.-M. G. Le Clezio "Powracający głód". "Nowe Książki" 2009 nr 12 ;
- O książce H. Hendel "Szaleństwo psychiatry". "Nowe Książki" 2009 nr 10, s. 21 ;
- O książce H. Jacobsona "Wieczory kaluki". "Nowe Książki" 2009 nr 8, s. 27 ;
- Deszcz ognia i siarki. Wokół "Luftkireg Und Literature" W.G. Sebalda. "Przegląd Polityczny" 2009, nr 95, s. 50 - 53 ;
- Cenzor na straży kościoła. Ocenzurowany pamiętnik Krystyny Modrzewskiej. "Zagłada Żydów" 2009 nr 5.

- Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 399 ;
- La fenêtre dans le getto. W: Juifs et Polonais 1939 - 2008. Albin Michel Bibliotheque Histoire, Paris 2009, s. 207 - 218 ;
- Liczba ofiar jako metafora w dyskursie publicznym o Zagładzie. W: Polska 1939 - 1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, s. 51 - 61 ;
- Okaleczone obrazy. Uszkodzone fotografie (z) Zagłady jako wyzwanie interpretacyjne. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Wydawnictwo "Poznańskie studia polonistyczne", Poznań 2009, s. 269 - 289 ;
- Przedmowa [do:] M. Rutkowska Ból dwu ojczyzn. O życiu i twórczości Miriam Akavii. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, Toruń 2009, s. 7 - 8 ;
- Twarze sprawiedliwych. W: Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady. Przywracanie pamięci. Muzeum Historii Żydów Polskich, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2009, s. 13 - 14 (wersja polska) i 15 - 16 (wersja angielska).

Brak publikacji na wybraną literę.

Lipińska-Nałęcz Daria:

- [Redaktor naczelna:] "Archeion" Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2009, nr 109 ;
- Przeszłość i teraźniejszość. W: W służbie modernizacji. Etos polskiej inteligencji od XVII do XXI wieku. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2009, s. 285 - 301. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Luto-Kamińska Anetta:

- Profesor Franciszek Pepłowski (1921 - 2009). "Linguistica Copernicana" 2009 nr 2, s. 23 - 27. 

- Hasła: przybadać - przybużeństwo, przychadzający - przychodnik, przycieczka - przyczyńciel, przyjąć - przyjąć się, przyjęcie - przyjmujący. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 45 - 62, 74 - 97, 111 - 153, 254 - 272, 287 - 313. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Maryl Maciej:

- Antropologia odbioru literatury - zagadnienia metodologiczne. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 228 - 251 ;
- Panorama literatury polskiej (IBL PAN). "Teksty Drugie" 2009 ;
- Teoria tekstu kultury - niedokończony projekt. "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 103 - 110 ;
- Panorama literatury polskiej (IBL PAN). "Drugi obieg" 2009 ;
- Po co blogerowi blog? gazeta.pl.

- Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez IBL PAN i Gazeta.pl. W: Tekst w sieci 1. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 285 - 310 ;
- Hasło: Drugi obieg, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Ruch wydawniczy w PRL-u, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Teksty Drugie, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Reprint i hipermedialność - dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej. W: Tekst w sieci 2. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 983 - 92 ;
- Wydawnictwa emigracyjne w okresie PRL-u, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzec Grzegorz:

- Ironie et memoire dans les chansons du groupe polonais Kury (Les Poules) les annees 90. "Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais: Ironie Contemporaine" 2009 nr 8, s. 142 - 150 ;
- Głosy w dyskusji (panel "Humanistyka dla przyszłości"). "Nauka" (PAN) 2009 nr 1, s. 118 - 119.

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzęcka Barbara:

- Hasło: Teofil Syga. W: Polski Słownik Biograficzny. Instytut Historii PAN, Kraków 2009, t. 46, z. 189. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Masłowska-Nowak Ariadna:

- A. Naruszewicz, Poezje zebrane. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświeceniat. II, ss. 350; 
- M. K. Juniewicz, Refleksyje duchowe. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, ss. 280 ;
- M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześciajński katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczyspospolitej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Studia Staropolskie. Series Nova, ss. 368. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

- O książce "Z badań nad Ksiązką i Księgozbiorami Historycznymi". "Questiones Medii Aevi Novae" 2008 nr 13, s. 475 - 476. 

- Augustinus. W: Collatio Augustini cum Pascentio : Einleitung, Text, Übersetzung. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2008 ;
- Łaciński tekst "Psałterza floriańskiego" Wstępny rekonesans. W: Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie. Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, Kraków 2008, s. 344 - 353.

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrowcewicz Krzysztof:

-Przeszłość to dziś. Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009, t. II, ss. 228 (wydanie zmienione). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- "Still Seeking for Something": The Unspeakable (Loss) in "Passing" by Nella Larsen. "Wagadu: A Journal of Transnational Women's and Gender Studies" 2008 v. 6 ;
- The Time of Viosonary Artists Has Come to an End? Manuela Gretkowska's Recent Literary and Political Activity. "Women's Writing Online" 2009 nr 1, s. 99 - 115 ;
- Detektywi Blomkvist i Salander w służbie równości. "Aneks" (dodatek kulturalny do "Trybuny") 2009 nr 552, s. 8 - 9 ;
- Polska jest kobietą. Ale jaką? "Bez Dogmatu" 2009 nr 81, s. 23 - 26;
- W babskim kręgu dobrze jest… O "mazurskiej trylogii" Małgorzaty Kalicińskiej. "Bez Dogmatu" 2009 nr 79, s. 24 - 26;
- Białe ramiona feministki. "Zadra" 2009 nr 1/2 (38/39), s. 27 - 28 ;
- Uwiedziony na śmierć. "Zadra" 2009 nr 1/2 (38/39), s. 20 - 21. 

- [Redaktorka prowadząca numer:] "LiteRacje". Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009 nr 1, ss. 106 ;
- Co się wydarzyło w Wisteria Lane? "Desperate Hosewives" (p)o lekcji feminizmu. W: Kultura wobec odmienności. Wydawnictwo Fundacji Femonoteka, Warszawa 2009, t. 1, s. 150 -182 ;
-Hasło: "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
-Hasło: "Moja córeczka" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
-Hasło: Proza Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasiłowska Anna:

- Słowo i obraz. "Teksty Drugie" 2009 nr 5, s. 6 - 8 ;
- O xqovos ths allayns. "Aiolika grammata" 2009 nr 12, s. 27 - 31.

- Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 290 ;
- Hasło: "Rodzinna Europa" Czesława Miłosza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Inspiracje sztuk plastycznych w twórczości Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Poezja Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Poezja Wisławy Szymborskiej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Poezja Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Tadeusz Różewicz (biogram), portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Wisława Szymborska (biogram), portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Zbigniew Herbert (biogram), portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Historie miłosne. Świat Książki, Warszawa 2009, ss. 152 ;
- Mała historia literatury polskiej: Literatura okresu przejściowego. PWN, Warszawa 2009, ss. 252 ;
- Mała historia literatury polskiej: Trzydziestolecie. PWN, Warszawa 2009, ss. 218 ;
- Polnische Literatur nach 1989. W: Landerbericht Polen. Centrale fur Polnishe Bildung, Bonn 2009, s. 510 - 522.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nath-Dokurno Anna:

- Hasła: przyciąć - przyciągniony, przyjechać - przyjeżdżka. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009, t. XXXIII, s. 105 - 111, 272 - 287. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nobis Małgorzata:

- Hasła: przydacz - przyformować, przyjadać - przyjaźnienie, przymierze - przymierzeńszym, przymknąć - przymotować, przymrozek - przymykać się, przypądzanie - przypielgrzymować, przyprostszym - przypuszczanie. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009, t. XXXIII, s. 160 - 187, 240 - 244, 436 - 451, 459 - 464, 468 - 477, 569 - 576, 579 - 588, 643 - 649. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- Błoński nasz współczesny. "Teksty Drugie" 2009 nr 3, s. 6 - 10 ;
- Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu rozwoju. "Sprawy Nauki" 2009 nr 9/10 ;
- Polonista siedzi na wielu stołkach. "Tygodnik Powszechny" z 21.07.2009 .

- [Redaktor Naczelny:] "Teksty Drugie". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, nr 1 - 6.

Brak publikacji na wybraną literę.

Opaliński Krzysztof:

- Hasła: przypatrować - przypatrzywać się. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009, t. XXXIII, s. 556 - 569. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna:

- Wspomnienie o Ewie J. Głębickiej. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 3, s. 261 - 264. 

- "Sekrety ziemiańskie" i "rekreacje dżentelmena", czyli polskie i angielskie kompendia najpotrzebniejszych wiadomości. W: Staropolskie kompendia wiedzy. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 165 - 172 ;
- H. Rowlings, Inkwizycja hiszpańska. Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, ss. 300 ;
- Staropolskie kompendia wiedzy. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, ss. 293.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pawlak Grażyna:

- Russkaja literatura w Polskom Televizjonnom Teatre (1953 - 2006). W: Russkaja kultura w Polskom soznanii. Instytut Słowianoznawstwa RAN, IBL PAN, Moskwa 2009, s. 262 - 272. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Pąkciński Marek:

- Ironiczny "skok" stylu. Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską. "Napis" 2008 nr XIV, s. 351 - 368. 

- Tradycja europejska w oczach polskich pozytywistów (Orzeszkowa, Prus, Świętochowski, Ochorowicz). W: Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur.Wydawnictwo Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 355 - 371.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pierzgalska Małgorzata:

- Hasła: przyjrzeć - przykażyciel. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 314 - 341. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Piskała Magdalena:

- Kilka uwag o "Epigramatach polskich" Wespazjana Kochowskiego. Przyczynek do recepcji "Acroamatum epigrammaticorum centuriae VII" Alberta Ineza w epigramatyce polskiej XVII wieku. "Roczniki Humanistyczne" 2008, t. 56, z. 1, s. 153 - 167.

- "Boże miłości" i "wstydliwe dowcipy". Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 350.

Brak publikacji na wybraną literę.

Popielarska Maria:

- Hasła: przygon - przyimacz, przykędzierzawszym - przyklijowany, przykłota - przykry, przykrzący się - przykwaśny. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 211 - 222, 341 - 343, 369 - 384, 393 - 397. Wydawnictwo IBL, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Potoniec Patrycja:

-Hasła: przygana - przyganny, przygoda - przygodzić się, przykład - przykłonny. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 189 - 192, 197 - 211, 343 - 369. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Prussak Maria:

- Biblia zdegradowana? Dramaty Andrzeja Stasiuka. "Dialog" 2009 nr 2, s. 24 - 31. 

- Listy od Adama Chmiela. W: Sztuka słowa. Sztuka obrazu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 ;
- Nieprzetarte szlak. Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 ;
- Wyspiański niepatetyczny. W: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rembowska-Płuciennik Magdalena:

- Intersubiektywność i literatura. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 215 - 227 ;
- Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika. "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 120 - 134 ;
- Intersubiektywność a zagadnienia perspektywy narracyjnej. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2009 z. 1/2, s. 7 - 30 ;
- O książce i koncepcji narratologicznej A. Łebkowskiej ("Empatia"). "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2009 z. 1/2, s. 212 - 219.

- In the Garden of Senses. (A Motif of Garden in Cultural Representations of Sensual Perception). W: Space of Garden - Space of Culture. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 81 - 90 ;
- Posłowie: Osobista recepta na wolność i niezależność. W: J. Jochimek, Pierwsze wojny Ludwika Żbikowskiego. Chrystus i białe niedźwiedzie. Biblioteka "Tygla Kultury, Łódź 2009, s. 386 - 391 ;
- Powieść strumienia świadomości. Między apologią różnorodności a horrorem principium individuationis. W: Literatura. Kultura.Tolerancja. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 113 - 122 ;
- The stream of Consciousness Novel. Between Apology of Human Diversity and Terror of Principium Individuationis. W: Literature. Culture and Tolerance. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, s. 153 - 164 ;
- W ogrodach zmysłów. Znaczenie topiki ogrodu dla kulturowych reprezentacji zmysłów. W: Przestrzeń ogrodu - przestrzeń kultury. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 71 - 88.

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Uwagi do […] zabierających się w stan małżeński szczęścia służace […] Ich Mościów Kawalerów […] - osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego. "Napis" 2009 nr XV, s. 47 - 59. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rot Ewa:

- Sarmacki "zaklinacz" koni. "Koń Polski" 2009 nr 6, s. 58 - 62 ;
- "Wy, biali, nie rozumiecie wielu rzeczy". Kilka uwag o polowaniu na orły i odmiennościach kulturowych. Ćwiczenia dla klas gimnazjalnych. "Zeszyty Szkolne" 2009 z. 2, s. 79 - 88.

- [Indeks nazwisk w:] M. Piskała, "Boże miłości" i "wstydliwe dowcipy". Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 350 ;
- [Indeks nazwisk w:] Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 456 ;
- Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji "Sielanek" Jana Gawińskiego.Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 196 ;
- Hasło: Zbigniew Herbert "Labirynt nad morzem",portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

- W poszukiwaniu utraconej wielkości. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 318 - 334. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudkowska Magdalena:

- Rzut oka na ścieżkę, którą poszłam. "Nauka" (PAN) 2009 nr 1, s. 109 - 110. 

- [Red.:] "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009 z. II ;
- Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009 ;
- Nihilizm po polsku. Prolegomena do lektury "Szalonej". W: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku . "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota, Nawarecki Aleksander:

- Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009 , ss. 227. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota:

- W Chmurokukułkowie, czyli o lekkości śmiechu."Anthropos" 2009 nr 12, www.anthropos.us.edu.pl. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Snopek Jerzy:

- Marai Lengyelorszagban. "Magyar Napló" 2009 nr 3;
- "Rozmowa z Andrasem Palyim (pisarzem węgierskim). "Literatura na Świecie" 2009 nr 11-12. 

- [Współredakcja naukowa, tłumaczenie 1 artykułu:] Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2009 ;
- [Przekład:] "Tam na Północy. Węgierska pamięć polskiego Września. Wydawnictwo MOST, Warszawa 2009;
- Hasło: Józef Sygiert. W: Polski Słownik Biograficzny. Instytut Historii PAN, Kraków 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna, Benitez Buraco Antonio:

- Jan Twardowski, Antologia poetica. Edicion biligua Ediciones RIALP, Madrid 2009, ss. 160. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna:

- O książce A. Moskwina "Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX - początku XX wieku". "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 4, s. 224 - 228. 

- Hasło: "Regio" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "Rozmowa z księciem" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "Studium przedmiotu" Zbigniewa Herberta http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ portal Panorama Literatury Polskiej, ss. 3
- Hasło: Twarz trzecia" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobolewska Anna:

- Ciemny las. "Charaktery" 2009 nr XI, s. 106 ;
- Cuda powszednie. "Charaktery" 2009 nr I, s. 110 ;
- Deja vu. "Charaktery" 2009 nr V, s. 106 ;
- Gdy bracia żyją razem. "Charaktery" 2009 nr IV, s. 104 ;
- Jak być Bunemem? "Charaktery" 2009 nr VI, s. 106 ;
- Koło czasu. "Charaktery" 2009 nr VII, s. 104 ;
- Kult węży. "Charaktery" 2009 nr IX, s. 106 ;
- Magia kamieni. "Charaktery" 2009 nr III, s. 110 ;
- Magiczna dolina. "Charaktery" 2009 nr X, s. 104 ;
- Przyjaciel mówi umierając. "Charaktery" 2009 nr VIII, s. 110 ;
- Skarbiec tradycji. "Charaktery" 2009 nr XII, s. 106 ;
- W labiryncie. "Charaktery" 2009 nr II, s. 106.

- Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery? Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, ss. 381 ;
- Urodzeni trzy razy. W: Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sokołowski Mikołaj:

- O rozprawie K. Jaworskiej "Śmierć Adama Mickiewicza i pamięć o nim w Archiwum "Sprawy Bożej" i okolicach. "Studi Comparatistici" 2009 nr 3, s. 223 - 225 ;
- O rozprawie G. Tomassucci "Manzoniańskie źródło Dziadów Mickiewicza". "Studi Comparatistici" 2009 nr 3, s. 221 - 223. 

- "Nikt". Mickiewiczowska interpretacja klasycznego motywu. W: Romantyzm i nowoczesność. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 217 - 230 ;
- Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, ss. 727 ;
- Stereotyp "Rosjanina-nihilisty" w Twórczości J.I. Kraszewskiego. W: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, s. 357 - 367 ;
- Wstęp [do:] Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, s. 9 - 14 ;
- Źródła zachowawczego nihilizmu Ksawerego Branickiego. W: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, s. 415 - 440.

Brak publikacji na wybraną literę.

Stańczak-Wiślicz Katarzyna:

- O książce C. Tonini "Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka - antysemitka, która ratowała Żydów. "Zagłada Żydów" 2009 nr 5, s. 503 - 507. 

- Galicja i Galicjanie z powojennej perspektywy. Wspomnienia Michaliny Grekowicz-Hausnerowej. W: Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, s. 155- 166.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szałagan Alicja:

- "Świadek cudu" - Maria Kuncewiczowa i "strojna Natura". "Klematis" 2009 nr 1, s. 29 - 38. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szkudlarska Małgorzata:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szleszyński Bartłomiej:

- Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komizmu polskiego. Kilka uwag o "Pierwszej brygadzie" i "Romantyzmie". "Napis" 2008 nr XIV, s. 411 - 420. 

- Alterglobalista Bolesław Prus (na podstawie "Kronik"). W: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 243 - 252 ;
- Dlaczego Wokulski nie pojechał do Londynu? W: Podróż i literatura. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 574 - 582.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szupryczyńska Maria:

- Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu "przy rudniejszym". "Język Polski" 2009, t. LXXXIX, z. 2, s. 81 - 93 ;
- Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu "przytrudniejszym". "Polonica" 2008, t. XXIX, s. 275 - 287.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szupryczyńska Maria:

- Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu "przy rudniejszym". "Język Polski" 2009, t. LXXXIX, z. 2, s. 81 - 93 ;
- Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu "przytrudniejszym". "Polonica" 2008, t. XXIX, s. 275 - 287.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szymańska Zyta:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata, Gaszewski Jerzy:

- [Przekład:] M. Środa, Postawy wobec obcości (Attitudes towards the Other). W: Literature. Culture and Tolerance. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, s. 19 - 32. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata:

- Literatura jako pretekst dla literaturoznawcy. "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 90 - 102 ;
- Wszystko jest kolażem? "Teksty Drugie" 2009 nr 5, s. 111 - 123. 

- Hasło: Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ,
- Hasło: Martwa natura z wędzidłem, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ,
- Obrazowość jako wyznacznik haiku - na przykładzie polskich kontynuacji i imitacji gatunku. W: Między obrazem a tekstem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 131 - 147.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

- Sny, zamki, pałace. "Odra" 2009 nr 6 ;
- Godzina z królem. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 97 ;
- Na ławeczce w Woroneżu. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 95 ;
- Własnym krokiem w Wenecji. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 96 ;
- Zauważenia życiowe. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 93 ;
- Znacząca niepopularność. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 94. 

- Kuchnia literacka. Świat Książki, Warszawa 2009, ss. 150 ;
- Ciemne skrzydła Ikara. O rozpaczy. Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2009 ;
- Hasło: Polska szkoła eseju, Między obrazem a tekstem, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Prus Makabryczny. W: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Troszyński Marek:

- Sa derniere adresse. "6, Quai d'Orleans" 2009 nr 13, s. 11 - 12 ;
- Mundur Kordiana. "Teatr" 2009 nr 9, s. 86 - 89. 

- "Dziennika nigdy nie pisałem". O pismach autobiograficznych Słowackiego. W: Materiały z konferencji naukowej "Rok Słowackiego 2009". Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 151 - 159 ;
- Geografia i metafizyka. Rosja w szkolnym zeszycie Juliusza Słowackiego. W: Poznawać, więc kochać. Norbertinum, seria Mistrzowie, Lublin 2009 ;
- Geografija i metafizyka. Rossija w szkolnoj tetradii Juliusza Słowackiego. W: Russkaja kultura w Polskom soznanii. Instytut Słowianoznawstwa RAN, IBL PAN, Moskwa 2009, s. 9 - 19.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tyszkiewicz Barbara:

- "Wicher z pustyni", czyli polska "Antygona" w algierskiej szacie. Biograficzne tropy w dramaturgii Jerzego Zawieyskiego. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 157 - 186 ;
- Opuszczona kurtyna. Czterdzieści lat po śmierci Jerzego Zawieyskiego. "Znak" 2009, s. 7/8, s. 148 - 155.

Brak publikacji na wybraną literę.

Werner Andrzej:

- Intymny dziennik pisarza. "dwutygodnik.com" 2009 nr 13;
- Zbigniew Zapasiewicz. "dwutygodnik.com" 2009 nr 8;
- Z Krakowskiego do Genewy. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009. 

- Kino i historia. W: 20 lat kina polskiego. Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2009;
- Między negacją a afirmacją, czyli: kochaj albo rzuć. W: Kutzowisko II. Uniwersytet Śląski, Katowice 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Wilczak Mariola:

- [Indeks w:] N. Żmichowska, Listy. T. 4: Rozmowy z Julią. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 880;
- Piśmiennictwo na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1894 roku. Rekonesans. W: Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, s. 109 - 198 ;
- [Indeks w:] Przemysław Czapliński, Polska do wymiany. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, s. 369 - 379.

Brak publikacji na wybraną literę.

Wilczewska Lucyna:

- Hasła: przybycie - przybyty, przybyły - przybywanie, przyczyrniały - przyćwiczyć, przygadzać - przygadzały, przyganić - przygniły, przylać - przylgnący, przyłudzać - przymierzany, przymieszać - przymiotowy, przymowa - przymowny, przypad - przypaść, przypochlebiać - przypołudniowanie. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 62 - 65, 65 - 75, 153 - 160, 187 - 189, 192 - 197, 397 - 407, 430 - 436, 451 - 459, 464 - 468, 529 - 556, 594 - 601.Wydawnictwo IBL PAN/Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Winek Teresa:

- O czytaniu polskiego romantyzmu. "Colloquia Litteraria" 2009 nr 2. 

- [Redakcja serii:] Tekstologia i Edytorstwo Dzieł Literackich. Wydawnictwo UMK, Toruń 2009 ;
- "Dzieła zebrane" Ignacego Krasickiego jako edytorski testament Zbigniewa Golińskiego.Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Włoszczyńska Aleksandra:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wołowiec Grzegorz:

- Hasło: Cenzura wobec literatury w PRL, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wójcicki Jacek:

- [Red.:] "Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej". Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, ss. 420 ;
- Trzej poetyccy świadkowie pierwszej Dymitriady. Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2008, ss. 203. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wróbel Stanisław:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Zaleski Marek:

- Dama z łasiczką, kawaler z pudelkiem. "dwutygodnik.com" 2009 nr 11 ;
- Piękno - słowo zapomniane? "dwutygodnik.com" 2009 nr 10 ;
- Taksim jak fatum? "dwutygodnik.com" 2009 nr 14 ;
- Wolni od stresu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. "dwutygodnik.com" 2009 nr 7 ;
- Filozof w poecie, w filozofie poeta. "Gazeta Wyborcza" 2009 nr, s. 24 - 25 ;
- Dzieci nowoczesności. "Literatura na Świecie" 2009 nr 9/10, s. 388 - 397; 
- Podróż do kresu. "Polityka" 2009 nr 6. 

- "Kondycja dyskursywna", czyli literatura jako matrix natury ludzkiej. W: Jakiej antropologii literatury dzisiaj potrzebujemy? Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2009 ;
- Poeta i redaktor. W: Jerzy Giedroyć: kultura - polityka - wiek XX. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 159 - 169 ;
- posłowie z cyklu "Lekcja literatury z Markiem Zaleskim". W: Cz. Miłosz, Dolina Issy. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 262 - 276.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zielińska Marta:

- Plac Konstytucji. "Stolica" 2009 nr 4, s. 26 - 27. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ziomek-Miarkowska Anna:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

- M morderca. "Bez Dogmatu" 2009 nr 78 ;
- Czy Karol Darwin się przyda? "Bez Dogmatu" 2009 nr 79 ;
- Polskie ja idealne. "Bez Dogmatu" 2009 nr 79 ;
- Współzawodnictwo w nacjonalizmie. Spór między Partią a Kościołem w roku 1966. "Kwartalnik Historii Żydów" 2008 nr 4, s. 415 - 426 ;
- Sekularyzacja i polskie ja idealne. "Open Theology/Otwarta Teologia" 2009 nr 6, www.opentheology.org ;
- Neoliberalna nowomowa. "Przegląd" 2009 nr 16 ;
- Wielkie zamknięcie . "Przegląd" 2009 nr 15. 

- Ben Laden. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009;
- Ci, co wiedzą lepiej. Pułapki dialogu społecznego. W: Stracone szanse? Bilas transformacji 1989 - 2009. Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2009 ;
- Fantomas. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009 ;
- Prawdy z prowincji. W: Co dalej, literaturo… Wydawnictwo IBL PAN/Warszawa 2008 ;
- Sodoma, czyli boscy młodzieńcy. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009 ;
- Znikające ciała. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45