A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Batora Katarzyna:

- Biobibliografia Bohdana Zadury. W: J. Borowiec, "Zadura. Ścieżka wiersza". Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy 2008, s. 191 - 204. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bieńczyk Marek:

- Nicea. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 160 - 168;
- De la francophonie litteraire. "L'Atelier du Roman" Paryż, 2008 nr 53, s. 30-37;
- La beauté eliptique du roman. "L'Incovenient" Montreal 2008 nr 33, s. 73-91;
- Różewicz, ostatni wódz Indian. "Tygodnik Powszechny" 14.10.2008.

 

- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 327 -331;
- Hugo - tanatografia porównawcza. Wydawnictwo IBL PAN.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Biesiada Jacek:

- Wokół "Poezji zebranych" Kazimiery Iłłakowiczówny. "Colloquia Disputationes" 2008 t. 7, s. 181-192;
- Pośmiertny kult Jana Kasprowicza w Poznaniu. "Ecclesia. Studia z dziejów Wielkoposki" 2007 t. 3, s. 321-357.

 

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

 - Antysemityzm - co jest do zrobienia? "Dialog" 2008 nr 9, s. 24-37;
- Historia na wolności - niezapomniane gesty leczenia pamięci. "Kresy" 2008 nr 3(75), s. 182-189;
- Do Europy tak, ale razem z naszymi sąsiadami. "Obieg on-line" 2008;
- Figura ojca na festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. "Obieg on-line" 2008;
- Figuracja bez cudu. Luc Tuymans w rozmowie z Katarzyną Bojarską. "Obieg on-line" 2008;
- I znów Polskę a nie wiosnę zobaczę. "Obieg on-line" 2008;
- I znów Polskę a nie wiosnę zobaczę (niespodziewanie część druga). "Obieg on-line" 2008;
- Nie doceniamy tego, co dzieje się współcześnie. Yoko Ono w rozmowie z Katarzyną Bojarską. "On-line 2008";
- Powrót do przyszłości… sztuki (Katarzyna Bojarska rozmawia z Magdaleną Ziółkowską redaktorką książki i pomysłodawczynią projektu "Notes from The Future of Art."). "On-line 2008";
- Sztuki piękne mojego pokoju Guy Ben-Ner. "On-line 2008";
- Wstęp do: "Temat, który nie sprzedaje się w galeriach. Ze Stephenem C. Feinsteinem rozmawia Tomasz Łysiak". "On-line 2008";
- Gęby Wilhelma Sasnala. "Odra" 2008 nr 5, s. 89-91;
- Perseweracja krytyczna. O sztuce Zbigniewa Libery. "Odra" 2008 nr 9, s. 91-97;
- Historia Zagłady i literatura (nie)piękna. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 2, s. 89-106.

 

- Obcy w Tworkach, obcy w Achtung Zelig. W: Inny i Obcy w kulturze, cz. I: Widziane, czytane, oglądane - oblicza Obcego. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 103 - 114;
- Żałoba i melancholia w Tworkach, czyli na co badaczowi Zagłady Freudowska psychoanaliza. W: Freud i nowoczesność. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008, s. 221 - 232;
- A. Sala/N. Petresin-Bachelez, "Obraz jest pozbawiony podmiotowości nie dlatego, że jest znaleziony" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 40 - 43;
- E. Anras, "Czynnnik, który wciąż działa. Trauma przeszłości socjalistycznej w pamięci zbiorowej" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 12 - 15;
- I. Zabel, "Dialog" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 7 - 11;
- K. Stiles, "Wewnątrz/na zewnątrz: balansowanie między śmietnikiem a wiecznością" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 16 - 27;
- U. Phillips, "Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia" [przekład]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 580;
- WHW, Czas oczekiwania. Muzeum Sztuki w Łodzi, Tytuł roboczy: Archiwum [przekład]; Łódź 2008, s. 28 - 33.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- Rossija, bolszewizm i Polsza w tworczestwie Josefa Mackiewicza. "Istorik i chudożnik (Polsza i Rossija wo wzaimnych priedstawlieniach)" Moskwa 2008 nr 1-2 (15 -16), s. 99-115;
- Marai Sandor, Gustaw Herling-Grudziński (es masok). "Nagy Vilag" Budapeszt 2008 nr 3, s. 253-259.

 

- Antykomunizm Józefa Mackiewicza - realizm czy idealizm? Ośrodek Myśli Politycznej, WSE im. Ks. J. Tischnera;
- Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej. W: Dyskurs tożsamościowy polskiej inteligencji po roku 1989 a literatura emigracyjna. Wydawnictwo IFiS PAN, Kraków 2008, s. 177 -192;
- Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Warszawa 2008, s. 387 -402;
- Metafiction et metanarration; Percer le mystere de la chabraque. Dossier critique, reuni par Zofia Mitosek et Kinga Siatkowska-Callebat. Paryż 2008, on-line. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008, ss. 184. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Daleko od mitu. Kresy według Obrębskiego. "Prace Filologiczne" 2008;
- Znikający punkt. O czytaniu tekstów dziewiętnastowiecznych. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2008 nr 4 (21), s. 119-130;
- Prawo symboliczne i rytm literacki. "Res Publica Nowa" grudzień 2008 nr 4.

 

- Język debaty publicznej po roku 1989. Debata o języku. W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 361 - 286;
- Kto ma klucz do labiryntu polskiej kultury? Topos narodowy w literaturze postromantycznej. W: Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego, Warszawa 2008, s. 21 -29;
- Literatura PRL-u. O potrzebie nowej perspektywy lektury (na marginesie artykułu Jana Walca o Marii Dąbrowskiej). W: Nie(ciekawa) epoka? Literatura i PRL. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 307-316;
- Modlitwa pustyni. Afrykański szlak Kazimierza Nowaka. W: Podróż i literatura. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008;
- Polonische Literatur 1864 -1914. Ende und Anfgang. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 201-246;
- Priwierżeniec SRIEDNICH żizni registrow. Ob. otnoszenii Bolesława Prusa k russkomu iskustwu. W: Tworczestwo Bolesława Prusa i jego swiazi s russkoj kulturoj. Wydawnictwo "Indrik", Moskwa 2008, s. 27 - 37;
- Skrzypek z Abony. Uwagi o fotografii i literaturze (najnowszej). W: "Co dalej literaturo…". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008;
- Ściany świata. Afrykańskie podróże Stefana Szolc-Rogozińskiego i Heleny Rogozińskiej, Hajoty. W: Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008, s. 189 - 206;
- "Pamiętnik Literacki". [Redaktor Naczelny]. Wydawnictwo IBL PAN; Warszawa/Wrocław 2008, zeszyty 1-4. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brodzka Alina, Werner Andrzej , Gosk Hanna:

- Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury? Wydawnictwo IBL PAN; Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brodzka Alina:

- Ten niechciany, nieznany włóczęga-narrator dziś. W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Językoznawcza utopia Nikołaja Jakowlewicza Marra oraz jej realizacje w rosyjskim literaturoznawstwie paleontologicznym i poezji futurystycznej. W: Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego, tom: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i badaniach utopii. Studium Europy Waschodniej UW, Warszawa 2008, t. II nr 47, s. 23 - 42. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bujnowska Anna:

- "Jako córka, wnuczka i Polka…". Krakowski pogrzeb Adama Mickiewicza w relacji Heleny Mickiewiczówny, córki Władysława. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 117 -123. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- A. Reginek, "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach ludowych oraz w tradycji ustnej. "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 204-205.

 

- A. Naruszewicz, Diariusz podróży na sejm grodzieński 1784. Wydawnictwo IBL PAN, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia; Warszawa 2008;
- Franciszek Karpiński, Wiersze zebrane [edycja krytyczna]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, t. 1, ss. 374. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna, Żukowski Tomasz:

- Sienkiewicz. Polskie marzenia kolonialne. "Bez Dogmatu" 2008 nr 76, s. 14-17. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Embrion też człowiek. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75, s. 8-10;
- Poza granicami gatunku? "Dziennik" Witolda Gombrowicza, tom 4. "Nauka" 2008 nr , s. 4-48. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna, Janion Maria

- Rozszarpywanie języka. W: Inna scena. Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2008, s. 91 - 108. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna, Zielińska Maria:

- Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w Roku Mickiewiczowskim. Wydawnictwo IBL PAN; Warszawa 2008, ss. 384. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna:

- Dokumenty bez dokumentalistek. "Obieg on-line" 2008;
- W powietrzu. "Obieg on-line" 2008;
- Dwie rewolucje. "Zadra" 2008 nr 1/2, s. 31-33.

- Płeć paradygmatu romantycznego. W: Lektury płci. Polskie (Kon)teksty. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 121 - 129.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ćwiklińska Aleksandra:

- Determinacja cech fleksyjnych form konstytuujących składnik zdaniowy we frazach typu SP żeby. "Acta Univeristatis Nicolai Copernicii, Filologia Polska LXII, Językoznawstwo, Nauki Humanistyczno-Społeczne" 2006 z. 377 s. 69 - 81.

 

- Formy bezokolicznikowe konstytuujące składnik zdaniowy we frazach typu SP żeby. W: Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 95 - 105. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Danek Danuta:

- Zofia Szymanowska. Autoportret w liście. "Ruch Literacki" 2007 z. 6, s. 613-618.

 

 - Rany pierworodne. O pewnym obszarze niezrozumienia we współczesnych badaniach literackich. W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 206 -231.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Kategoria teatralności w mediewistyce. "Litteraria Copernicana" (Toruń), 2008 z. 2, s. 54-59;

- Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury. W: Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy). Chronicon Wydawnictwo, Wrocław 2008, s. 13 - 30;
- The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in Study of European Drama anh Theatre History; Racio Kiado, Szinhazvilag - Vilagszinhaz ; Budapeszt 2008, s. 23 - 37 ;
- Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych. W: Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu. Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 2008, t. 1 , s. 459 - 498.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa, Kuncheva Raya:

- Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, ss. 383. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa:

- Mowna gra jak forma p'erswazji w suspilnomu diskursji. "Słowo i czas" Kijów 2008 nr 3, s. 73-79;
- Teoria tekstu w Polsce (rozmowa z prof. Teresą Dobrzyńską). "Text und Diskurs" (Tekst i dyskurs) 2008 nr 1 s. 11-16 oraz 17-23 (przekład niemiecki); 

- Badania struktury tekstu - nowe źródło inspiracji stylistyki. W: Polska genologia lingwistyczna. PWN, Warszawa 2008, s. 81 - 94;
- Delimitacja tekstu pisanego i mówionego. W: Polska genologia lingwistyczna. PWN, Warszawa 2008, s. 68 - 80;
- Foreword/Wstupl'enije. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 11 - 15 (ang.) i 16 -21 (ros.);
- Kartina mira w poeticzeskom proizw'ed'enii: Stanislaw Baran'czak "Pajęczyna". W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 161 - 179;
- Maria Renata Mayenowa - Filolog. W: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie koło polonistów po 70 latach. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 81 - 86;
- Metafora i konteksty: historia jedej podróży. W: Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie. Wydawnictwo ZUP SPRINT (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW), Siedlce 2007, s. 239 - 246;
- Międzystylowe pożyczki gatunkowe jako źródło odnowy poetyki w czasach przełomów. W: Polska genologia lingwistyczna. PWN, Warszawa 2008, s. 95 - 101.

Brak publikacji na wybraną literę.

Domosławska Beata:

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie; Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie - 6,65 ark. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Człowiek wielu pasji. O Aleksandrze Jancie w 100-lecie urodzin. "Przegląd Polski" (dodatek do "Nowego Dziennika") Nowy Jork 12 grudnia 2008, s. 8-9;
- Dialogi o przyjaźni i śmierci. "Przegląd Polski" (dodatek do "Nowego Dziennika") Nowy Jork 8 lutego 2008, s. 1-2; 

- Zagubiona idea. Wstęp do opisania dyskusji wokół Kongresu Wolnej Kultury Polskiej. W: Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. [Materiały Konferencji Naukowej na Uniwersytecie w Białymstoku, maj 2007]. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008;
- Jan Lechoń, Zofia i Rafał Malczewscy: "Coraz trudniej żyć a umrzeć strach". Listy 1952 - 1955. [Opracowanie]. Biblioteka "Więzi", Warszawa 2008, ss. 194.

Brak publikacji na wybraną literę.

Gacka Dorota:

- Godfryd z Vinsauf, Nowa poetyka. [Przekład i opracowanie]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 173. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa Jolanta:

- Tradycja grecka po łacinie.Wokół siedemnastowiecznej prozy staropolskiej. W: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 269 - 277. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- "Sternik narodu" i "geniusz zniszczenia". Maria i Marian Dąbrowscy o Józefie Piłsudskim. "Niepodległość" 2008 t. LVIII, s. 7-39;
- Niełatwe szczęście Anny Kowalskiej. "Zeszyty Literackie" 2008 nr 104, s. 177-181. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- Dekoracja emblematyczna Sali Pospólstwa w Ratuszu Tarnowskim. Przykład polskiej recepcji Cardiomorphoseos (1645). "Rocznik Tarnowski" 2008 t. 13, s. 27-43;
- A. Rizzi, "Canaletto w Warszawie. Dzieła Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, w stolicy Stanisława Augusta". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 263-265;
- A. Lewicka-Morawska, "Między klasycznością a tradycjonalizmem. Narodziny nowoczesnej kultury artystycznej a malarstwo polskie końca XVIII i początków XIX wieku. "Wiek Oświecenia" 2007 nr 23, 378-381;
- M. Skwarczyńska, "Ogrody króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach 1737 - 1766". "Wiek Oświecenia" 2007 nr 23, s. 374-376;
- P. Jaskanis, "Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego", J. Miziołek, "Villa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 265-270;
- H. Widacka, "Z króla książę. Stanisław Leszczyński w grafice XVIII wieku ze zbiorów polskich i francuskich". "Wiek Oświecenia" 2007 nr 23, s. 376-378;
- Koral i perła: przedstawienia w starodrukach emblematycznych i in. ze zbiorów polskich. Opracowanie dla potrzeb wystawy "Koral i perła w sztuce obcej ze zbiorów polskich" 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata, Kaliszewski Wojciech, Szleszyński Bartłomiej, Wójcicki Jacek:

- Literatura konfederacji barskiej. (Wiersze). Pod red. Janusza Maciejewskiego. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 739;
- Literatura konfederacji barskiej. (Silva rerum). Pod red. Janusza Maciejewskiego. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 337. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Literatura konfederacji barskiej [indeksy do 4 tomów]. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- (Nie)widzialne miasta. "Teksty Drugie" 2008, s. 390-406;

- Image. In texts. Iconic signs in Multi-code Text Structures. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 318 - 347;
- Lingwistyka w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. [Redakcja naukowa, konsultacja terminologiczna, przejrzenie przekładu]. Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna, Triaire Dominique:

- Memoires du celebre nain Joseph Boruwlaski, gentilhomme polonais. [Edycja krytyczna, posłowie ]. Flammarion; Paryż 2008, ss. 160. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Vie de Joseph Boruwlaski (posłowie). W: Flammarion, Memoires du celebre nain Joseph Boruwlaski, gentilhomme polonais. Paryż 2008, ss. 129 - 148;
- Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. W: Wolność i jej granice. Polskie dylematy. Ośrodek Myśli Politycznej, WSE im. Ks. J. Tischnera, Kraków 2007, s. 37 - 59;
- "Nad rewolucyją dwóch narodów w Europie". Obraz rewolucji francuskiej w polskich dyskusjach politycznych 1788 - 1792. W: W stronę Francji… Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia; Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2007, s. 17 - 3. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał, Jaruzelski Jerzy:

- Zamiary, przestrogi, nadzieje. Wybór publicystyki "Bunt Młodych", "Polityka" 1931 - 1939. [Wybór, opracowanie, przypisy, kalendarium oraz indeks nazwisk]. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 514. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał:

- Armia Krajowa na emigracji. W: Walka o pamięć. Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944 - 1989. Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 259 - 282;
- druk wystąpienia sesyjnego: Radio Wolna Europa wobec Grudnia 1970. W: Grudzień '70 - Pamiętamy. Konferencja;.Gdańsk, s. 50 - 55;
- hasło: Aleksandra Stypułkowska. W: Polski Słownik Biograficzny. Kraków t. XLV/2 nr 185, s. 207 - 209. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hojdis Izabela:

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie; Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hopfinger-Amsterdamska Maryla:

- Doświadczenia audiowizualne: między "Latarnią czarnoksięską" a obrazem wydarzeń 11 września 2001. W: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. Wydawnictwo Academica, Warszawa 2008, s. 94 - 104;
- Kultura: scalanie i wybór. W: Perspektywy badań nad kulturą. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 23 -30;
- Literatura i media. Po roku 1989. Oficyna Naukowa, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- Codzienny Lwów. Z dziejów miasta przed I wojną światową. W: Galicja, Polska, Europa. Wydawnictwo ADAM Marszałek, Toruń 2008, s. 73 - 80;
- Problemy bezpieczeństwa we Lwowie na początku XX wieku. W: Galicyjskie spotkania 2007. Agencja Wydawnicza "Sztuka i Rynek", Kalisz - Warszawa 2008, s. 65 - 76. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Janion Maria:

- Upiór z Upity. Wobec mileczenia trupa. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 142 - 172;
- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 342 -345;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 378;
- Wampir. Biografia symboliczna. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008, ss. 572 (wyd. II). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- J. Kiljańczyk-Zięba, "Czcionką i piórem. Jan Januszewski w roli pisarza i tłumacza". "Nowe Książki" 2008 nr 4, s. 44;
- "Dzienniki z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego. "Nowe Książki" 2008 nr 6, s. 8;
- Opracowanie M. Bokszczanin "Listów" Henryka Sienkiewicza. "Nowe Książki" 2008 nr 3, s. 46-47;
- G. Borkowska i M. Rudaś-Grodzka, "Między Wschodem a Zachodem. Europa Mickiewicza i innych". "Nowe Książki" 2008 nr 10, s. 12;
- A. Hejmej, "Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej". "Nowe Książki" 2008 nr 7, s. 48;
- E. Balcerzan, "Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005". "Nowe Książki" 2008 nr 2, s. 11;
- E.Z. Wichrowska, "W stronę Francji. Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia". "Nowe Książki" 2008 nr 5, s. 43-44;
- S. Achremczyk, "Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 186-189;
- K. Rogowski SJ, "Żal powszechny abo treny żałosne po śmierci Michała Sapiehy". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 122-124;
- S. Baczewski, "Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 201-203;
- Las rzeczy. Esej o twórczości poetyckiej Urszuli Kozioł. "Wyspa" 2008 nr 1(5), s. 32-39;

- Strumienie i rozlewiska. W: Poeta czułej pamięci. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Rzeszów 2008, s. 78 - 87. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka. Wydawnictwo IBL PAN i Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2007, ss. 442;
- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie; Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- W poszukiwaniu płci, seksualności etyki w prozie polskiej. "Teksty Drugie" 2008 nr 5, s. 75 - 87;

- Wkład Warszawskiego Koła Polonistów w powstanie i dorobek polskiej szkoły formalnej. W: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie koło polonistów po 70 latach. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 31 - 40. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Karpiński Adam:

- Mittelalter. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 5 -24 ;
- Redagowanie działu "Inedita"; "Barok" 2008 z. 1, 2;
- Renaissance. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 25 -74;
- Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. [Redaktor naukowy]; Wydawnictwo IBL PAN, Studia Staropolskie (seria wydawnicza); Warszawa 2008, t. 19;
- Mikołaj Rej, Kupiec. [Redaktor serii]; Wydawnictwo IBL PAN, Biblioteka Pisarzy Staropolskich; Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kazańczuk Mariusz:

- W poszukiwaniu prawdziwego "ja". "Taniec" 2008 nr 2-3. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kierzek Paulina:

- Tokarczuk "Gra na wielu bębenkach". "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2006 t. 8 s. 449 - 452;

- "Oni wszyscy, cholera, mają inaczej". ("Baronowa Późna Jesień Miłki Malzahn). W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 90 - 10;
- "Południe fauna", czyli o pewnym zdarzeniu bachicznym w "Żywych kamieniach" Wacława Berenta. W: Poza światem… Baśniowość, magia, oniryzm w literaturze i filmie XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 101 - 110;
- Percepcja słuchowa a muzyka. Na przykładzie przedwojennej prozy Jarosława Iwaszkiewicza. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 237 - 254;
- Wstęp - Którędy do kanonu. W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 5 - 7;
- Polska literatura najnowsza - poza kanonem. [Redakcja]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 300;
- M. Puchalska, Wokół Młodej Polski. Szkice i sylwetki. [Wybór]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kiślak Elżbieta:

- Prawda Miłosza, prawda Konwickiego. "Litteraria Copernicana" (Toruń), 2008 z. 1, s. 132-145;

- hasło: Zofia Strzetelska-Grynbergowa. W: Polski Słownik Biograficzny. Kraków 2007 nr 160, s. 68 - 69;
- Scenariusz - paradoksy i perspektywy. W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kloch Zbigniew:

- O Marii Renacie Mayenowej - wczasie przeszłym i teraźniejszym. "Litteraria Copernicana" (Toruń), 2008 z. 4;

- Iconicity of Discourse in Contemporary Culture. Example: Photographs from the WTC Attack. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 305 - 317. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- Litość bez trwogi - zagadnienia empatii i dystansu w literaturze. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 83 -93. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Teologia w działaniu. "Teatr" 2008 nr 7/8, s. 21-27;

- Przeszłośc to dziś. Wiek XX. Stentor; Warszawa 2008, ss. 280. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kordys Jan:

- The Kiss of Judas. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 247 -269. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kowalczykowa Alina:

- Rękopis Lamennais'ego w Bibliotece Ossolineum. "Colloquia Litteraria" 2006 nr l s. 69-72;

- Świadectwo autoportretu. Wydawnictwo IBL PAN i Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2008, ss. 196. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- Jubileusz pracy badawczej prof. dr hab. Jadwigi Buchwald-Pelcowej. "Barok" 2006 nr 2. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krawczyńska Dorota:

- Obrazki z wystawy. "Teksty Drugie" 2008 nr 3, s. 6 - 11;
- Zagłada - rzeczywistość bez metafor? "Studia Litteraria Polono-Slavica" 2008 nr 8. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta, Trzcionka Joanna:

- Jak czytać Norwida? Metody, postawy badawcze, weryfikacje. [Redakcja tomu]. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 300. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta:

- Juliusz Wiktor Gomulicki i jego dzieło. "Studia Norwidiana" 2006/2007 t. 24/25;
- J. Płuciennik, "Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga". "Wiek Oświecenia" 2008;

- "Gorzkie żale" jako przykład liryki medytacyjnej. W: Gorzkie żale przybywajcie…. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 139 - 150;
- "Norwida przypowieść o pięknem". Szkice z pogranicza genologii i estetyki. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 300;
- Jednak elegia. W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lasocińska Estera:

- Filozofia moralna w "Politykach pańskich" Justusa Lipsjusza. "Barok" 2008 t. XV, s. 13-25;
- M. Hanusiewicz, "Pięć stopni miłości". "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 3, s. 232-238;

- "Politicorum sive civilis doctrinae libri sex" Justusa Lipsjusza - kilka uwag o przekładzie Pawła Szczerbica. W: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 182 - 195. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Leociak Jacek:

- [i Agata Kalińska:] "Mienia interesujet konkretnyj czełowiek" Wiesieda z Jackiem Leociakom, specjalistom po literature o katastrofir jewrejskowo naroda. "Nowaja Polsza" 2008 nr 4(96), s. 30-34;
- [i Anna Bernat:] Odzyskiwanie pamięci. Z Jackiem Leociakiem o Muzeum Historii Żydów Polskich rozmawia Anna Bernat. "Przegląd Polski" (dodatek do "Nowego Dziennika") Chicago 22 sierpnia 2008, s. 2;
- Żydzi w Warszawie od początku okupacji do powstania w getcie. "Mówią Wieki" (wydanie specjalne "Getto warszawskie i jego pamięć") 2008 nr 1, s. 15-21;
- E. Canetti, "Tajemne serce zegara". "Nowe Książki" 2008 nr 3, s. 48;
- C. Koff, "Pamięć kości. Pośród umarłych w Ruandzie, Bośni, Chorwacji i Kosowie". "Nowe Książki" 2008 nr 4, s. 19;
- A. Oz, "Rytmy życia i śmierci". "Nowe Książki" 2008 nr 9, s. 58;
- W.K. Pessel, "Śmieciarze. Antyrecyklingowe studium z antropologii codzienności". "Nowe Książki" 2008 nr 5, s. 47;
- J. Wiszniewicz, "Życie przecięte: opowieści pokolenia Marca". "Nowe Książki" 2008 nr 7, s. 14-15;
- Irena Sendlerowa nie była jedyną, która pomagała. "Polska" 15 maja 2008, s. 13;
- "Jeśli zdążę, napiszę apologię wszy". O insektach w tekstach Korczaka. "Res Publica Nowa" 2008 nr, s. 84-92;
- Muranów jako "miejsce-po-getcie". "Słowo Żydowskie" 2008 nr 5/6/7, s. 16-17;
- Dyskurs o pomocy. "Zagłada Żydów. Studia i materiały" 2008 z. 4;
- "Nie chcę ludziom na śmiech się pokazać, że Żydów u siebie chowałem…" Sprawa Zdzisława i Haliny Krzyczkowskich. "Zagłada Żydów. Studia i materiały" 2008 z. 4;

- Chance and Necessity some Remarks on Interpretation of Photography. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 291 - 304;
- Zagłada Żydów. Studia i materiały. [Współredakcja]. Wydawnictwo IFiS PAB 2008.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Maryl Maciej:

- Brian R. Banks, "Poza granicami: Bruno Schulz w języku angielskim". [Przekład]. "Teksty Drugie" 2008 nr 6, s. 239 -251;
- Bibliografia zawartości "Tekstów Drugich" za lata 2001 - 2007" (monografia dokumentacyjna - wkładka). "Teksty Drugie" 2008 nr 6, ss. 60;

 - The Apology of Popular Fiction. Everyday uses of literature in Poland. John Benjamins, Directions in Empirical Literary Studies, Amsterdam 2008, s. 317 - 328;
- Virtual Communities - Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature. Cambridge Scholars Publications, New Beginnings in the Study of Literature, Cambridge 2008, s. 390 - 406.

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzec Grzegorz:

- Pornic. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 177-183. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

- Recenzja książki "Średniowieczna poezja łacińska w Polsce" (oprac. M. Włodarski). "Ruch Literacki" 2008 z. 1, s. 126-131;

- Ars versificandi and ars memorativa. Geoffrey of Vinsauf on the Art of Memory. W: Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań 2008, s. 79 - 86 ;
- Kanon lektur i komentarze w polskim szkolnictwie XIV - XV wieku. Uwagi o cytatach; Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia). Wrocław 2007, s. 137 - 148 ;
- Łacina w "Kazaniach świętokrzyskich". W: "Kazania świętokrzyskie". Nowa edycja i nowe propozycje badawcze. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2008, s. 67 - 88;
- Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. [Sekretarz redakcji]. Wydawnictwo IBL PAN, Studia Staropolskie (seria wydawnicza); Warszawa 2008, t. 19. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrowcewicz Krzysztof:

- Przygody z piękną królewną. Erotyka i polityka. "Barok" 2008 nr 2;
- [Wspólnie z Elżbietą Sarnowską-Temeriusz:] Panorama literatury polskiej. "Nauka" 2008;
- Czy Prus chciał napisać powieść kryminalną? "Kurier warszawski", jednodniówka wydana przez WWSH, 2008, s. 8-15;

- Europaer und Sarmaten. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 75 -104;
- Inteligencja polska w świetle kanonu lektur szkolnych. Zmierzch klasyki literackiej czy zmierzch inteligencji? W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 423 - 439;
- Przeszłość to dziś. Stentor, Warszawa 2008, t. 1, ss. 291. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- Doda, wojownicza królowa. www.feminoteka.pl, sierpień 2008;
- Królewna (nie)chce spać [Katarzyna Grochola, "Trzepot skrzydeł"]. www.feminoteka.pl;
- Zbrodnie czasu wojny, zbrodnie czasu pokoju. www.feminoteka.pl, październik 2008;
- [Wspólnie z Katarzyną Szumlewicz:] Kobiecość w "Gotowe na wszystko" - dyskusja. www.lewica.pl, październik 2008;
- Sex, drugs i… telewizja [Jaime Bayly, "Noc jest dziewicą"]. "Portret On-line" 2008 nr 37;
- Męski podmiot rewolucji i (samo)unicestwienie kobiet. Melancholia według Julii Kristevej. "Res Publica Nowa" 2008 nr 3, s. 164-169;
- [Wspólnie z Anną Czerwińską:] Przewietrzyć wspólny pokój. "Zadra" 2008 nr 1/2, s. 33-36;

- Być liderem na placu zabaw. "Kryzys męskości" jako backlash w literaturze polskiej po roku 1989. W: Lektury płci. Polskie (Kon)teksty. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 100 - 117;
- Carole Boyce Davies, Kon-dy-fi-ka-cja: Czarne kobiety, przywództwo o polityczna władza. [Przekład]; http://www.ekologiasztuka.pl/think.tankfeministyczny; 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nałęcz Daria:

- Ochrona danych osobowych -otwarte problemy. "Archeion" 2008 nr 109, s. 5-9;
- Drogi do wolności. "Polityka", specjalne wydanie: "Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska" 2008 nr 2, s. 14-18;
[i Tomasz Nałęcz:] - Sześciu wspaniałych. "Polityka", specjalne wydanie: "Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska" 2008 nr 2, s. 24-30;
- Temperatura marzeń. "Polityka", specjalne wydanie: "Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska" 2008 nr 2, s. 37-41;

- Kapłani i ofiary nowej wiary. W: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia zdziejów Polski w XX wieku. IPN, Warszawa 2008, s. 171 - 179;
- Płaszcz Konrada. W: Salon Niepodległości. PWN, Warszawa 2008, s. 71 - 97. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasiłowska Anna:

- Nagość Simone de Beauvoir. "Teksty Drugie" 2008 nr 1-2;
- Kłopoty z Genderem. "Teksty Drugie" 2008 nr 5, s. 6-8;
- To periodiko kai e syntadze tou, enas topos filikos. "Aiolika Grammata" 2008 nr 234, s. 100-103;
- Polnische Literatur nach 1989. "Sinn und Form" 2008 nr 5, 667-675;
- Herbert po latach. "Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze" 2008 nr 2, s. 57-61;
- Lem i rozmyty postmodernizm w Polsce. "Odra" 2008 nr 10, s. 43 - 48;
- Literatura, krytyka, badania literackie. "Pogranicza" 2008 nr 2, s. 87-91;
- Między kolekcją a kanonem. "Polityka" (dodatek "Niezbędnik Inteligenta") 2008 nr 42, s. 25 -29;

- Literatura lat osiemdziesiątych - czy warto o niej pamiętać? W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 424 - 434;
- Polonische Literatur 1939 -2000. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 283 - 317;
- Problemy polityczne w twórczości literackiej Jerzego Putramenta. W: Nie(ciekawa) epoka? Literatura i PRL. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 289 - 306. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- O dzisiejszej sytuacji studiów literackich. "Nauka" 2008 nr 3, s. 13-20;

- "Virażenja nevimovnovo" v literaturi modernosti. W: Teorija literaturi v Polszy. Antologia tekstiv. Kijevo - Mohiljanska Akademia, Kijów 2008, s. 197 - 222;
- Literaturologija. W: Teorija literaturi v Polszy. Antologia tekstiv. Kijevo - Mohiljanska Akademia, Kijów 2008, s. 12 - 37;
- "Teksty Drugie". [Redaktor Naczelny]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, nr 1-6 ;

[i inni]:
- Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. Wydawnictwo Academica, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna:

- Rzeczpospolita, Europa i reszta świata: obraz "innego" i "obcego" w staropolskich dziennikach podróży. "Barok" 2006 t. 26 s. 17-25; 

- "Niewstyd, sprośność i rozpusta", czyli krytyka "wszteczeństwa" w tekstach staropolskich moralistów. W: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 190 - 196;
- O źródłach sentencyj albo przysłów Stanisława Samuela Szemiota. W: Człowiek w literaturze polskiego baroku. Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2007, s. 307 - 319;
- Staropolskie podręczniki dla spowiedników: pierwsze kwestionariusze etnograficzne. W: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 297 - 304 ;
- J. L. Borges, Polemiki [przekład]. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, ss. 211.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pierzgalska Małgorzata:

- "Jako w źwirzyńcu bywa źwirz rozmaity", czyli o realizacji estetycznej zasady "varietas" w epigramatach Mikołaja Reja. "Prace Polonistyczne" 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Potoniec Patrycja:

-"Słownik polszczyzny XVI wieku" u progu wieku XXI. "Litteraria Copernicana" (Toruń) 2008 nr 2, s. 176-183.

Brak publikacji na wybraną literę.

Prussak Maria:

- Teatr na wojnie. "Didaskalia" 2008 nr 83;
- Teatr jest od tropienia rzeczy niewidzialnych (recenzja książki Piotra Cieplaka). "Kronika Warszawy" 2007 nr 4, s. 27-26;

- Krótka historia "Mocarza". W: Stanisław Brzozowski, Mocarz. Wydawnictwo "Krytyki Politycznej", Warszawa 2008, s. 80 - 85;
- Wstęp. W: Stanisław Wyspiański, Hamlet. Ossolineum, Wrocław 2007, s. 1 - 100. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rembowska-Płuciennik Magdalena:

- E. Witt-Brattstrom, The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in the Twenthieth-Century Texts. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 4, s. 256-262;
- [Wspólnie z M. Drabikowską:] Co się mieści pod sztandarem nowości? "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2007 t. 50 z. 1-2, s. 179-185;
- Powieść strumienia świadomości. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2008 t. 51 z. 1-2, s. 244-254;
- Redefiniowanie pojęcia świadomośći we wczesnej fazie polskiego modernizmu (Przybyszewski - Irzykowski). "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2007 t. 50 z. 1-2, s. 77-107; 

- W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 51 - 67.

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Listy Jerzego Przebendowskiego poskarbiego wielkiego koronnegodo Adama Mikołaja Sieniawskiego wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1704 - 1725". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 114-116;
- J. Dumanowski, "Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 178-180;

- Introwertywna postawa autobiograficzna Wirydianny Fiszerowej. W: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie. Wydawnictwo Littera, Olsztyn 2008, s. 137 - 145. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rot Ewa:

- Recenzja książki "Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. Skoklostersamlingen" pod red. A. Nowickiej-Jeżowej. "Ruch Literacki" 2008 z. 1, s. 118-121;
- Między tekstami - poetycki dialog Jana Gawińskiego z Szymonem Szymonowicem (fragm. rozprawy doktorskiej). www.staropolska.pl;
- J. Gawiński, "Nagrobki" (edycja krytyczna). www.staropolska.pl;
- J. Gawiński, "Odczary" (edycja krytyczna). www.staropolska.pl;
- J. Gawiński, "Zaloty" (edycja krytyczna). www.staropolska.pl;
- Bez wątpliwości. Piękno kobiety w "Pieśni II" Jana Gawińskiego i Pieśniach VI i IX "Fragmentów" Jana Kochanowskiego - szkic problematyki. "Terminus";
- J. Gawiński, "Pieśń II" (edycja krytyczna). "Terminus" 2008 z. 2;
- R. Loth, "Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego". "Terminus" 2008 z. 2;
- Nauczyć pokory serce chore na śmierć i świat, czyli o katastroficznych przemianach w wierszu "Spojrzenie" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna" 2008 z. 3 (26), s. 46-49;
- "Wy, biali, nie rozumiecie wielu rzeczy" - kilka uwag o polowaniu na orły i relatywizmie kulturowym. Scenariusz dla klas gimnazjalnych. "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna" 2008 z. 4 (26);

 - T. Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej ("Ornatus dificilis"). [Red. techniczna i indeks nazwisk]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

- [i Monika Bednarczuk:] Cierpienie przestrzeni środka. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 76-89;

- Nurt neopogański w romantyzmie polskim i legenda o Wandzie - narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego. W: Prawda i ekonomika, Aktualne problemy palnistyki. Minsk WTTA, 2007, s. 119 - 129;
- Poraboszczennoje slawianstwo. W: Adam Mickiewicz i polskij roamntyzm w russkoj kulture. Moskwa Nauka, Moskwa 2007, s. 43 - 58;
- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 318 -319 ;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 361 363;
- Wokół żołnierskiej śmierci Mickiewicza. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 202 - 226.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sęczek Marlena:

- Nieznane wiersze Ludwika Stanisława Licińskiego. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 1, s. 183-197. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota:

- Warszawa Reduta Ordona. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 154-159;

- Czy Mickiewicz umierał wesoły? W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 191 - 201;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 372 - 377.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna:

- [i Antonio Benitez Burraco:] Józef Baran: humanismo y poesia. "Alfinge" 2008 nr 19, s. 3-26;
- Grażyna Kubica, "Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku" [przekład recenzji z jęz. rosyjskiego]; "Pamiętnik Literacki" Warszawa 2008 nr 4, s. 237 - 240;
- Stanisław Barańczak, Seleccion de poemas [przekład 4 wierszy i krótka informacja o poecie i poezji]; Hermeneus (czasopismo Universidad de Valladolid, Hiszpania); 2008 nr 10, s. 293 - 302;

- Poezja jako bogosłużenije (o. Paweł Fłorenski o teurgii i demonach rosyjskiego symbolizmu). W: Ateny. Rzym. Bizancjum w kulturze XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersyteckie TransHumana, Białystok 2008, s. 35 - 46;
[i Antonio Benitez Burraco]: 
- Józef Baran o la curacion por la poesia [wstęp do książki]. W: Józef Baran, Casa de paredes abiertas. Antologia poetica (1974 - 2006). Ediciones Trea S.L., Gijon 2008, s. 7 - 17;
- Józef Baran, Casa de paredes abiertas. Antologia poetica (1974 - 2006). Ediciones Trea S.L., Gijon 2008, ss. 156;
- Zoom poesia polaca: Anna Kamieńska i Eva Lipska [przekład 4 wierszy Ewy Lipskiej i 3 Anny Kamieńskiej]. IbiOculus (Hiszpania) 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobolewska Anna:

- "Niepełnosprawni umysłowo w sztuce filmowej. "Bardziej Kochani" 2008 nr 4;
- Miejsca magiczne. "Charaktery" 2008 nr 8, s. 88;
- Piekło dla wszystkich. "Charaktery" 2008 nr 11, s. 90;
- Trzy rytuały. "Charaktery" 2008 nr 10, s. 90;
- Uciec z duszą na listek. "Charaktery" 2008 nr 9, s. 90;
- Wigilia jest, kiedy chcemy. "Charaktery" 2008 nr 12, s. 90;

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sokołowski Mikołaj:

- Alternatywne paradygmaty romantyczne. (Tradycja romantyczna w teatrze polskim pod red. D. Kosińskiego). "Teatr" 2008 nr 5, s. 79-81;

- "Rozrachunki inteligenckie" w prozie roczników siedemdziesiątych. W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 440 - 464;
- Figura świętego Nikogo w "Do zeszłej…(na grobowym głazie)" Cypriana Norwida. W: Ateny. Rzym. Bizancjum w kulturze XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersyteckie TransHumana, Białystok 2008, s. 209-214;
- Il sensismo italiano e la letteratura romantica polacca. W: La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale. Ideato da P. Salwa, Warszawa 2008, s. 125 -133;
- Mowy pogrzebowe wygłaszane z powodu śmierci Mickiewicza wobec tradycji gatunku. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008;
- Nikt tylko Mickiewicz. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria; Gdańsk 2008, ss. 250;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 356 -358 i 359 -360. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Stańczak-Wiślicz Katarzyna:

- W pułapce kołobłędu, czyli antysemityzm uczonego. "Nigdy Więcej" 2008 nr 16, s. 18-21;
- O męskich łajdactwach i męskich cierpieniach, czyli (re)prezentacje mężczyzn we współczesnej polskiej prasie zwierzeń. "Opcit" 2008 nr 1(38), s. 15-18;
- Krzywda i wstyd - motyw ujawnienia żydowskiego pochodzenia w polskich magazynach zwierzeniowych. "Polonistyka" 2008 nr 9, s. 19-23;

- "Tanie oleodruki" i "wiersze - dokumenty" - poetyckie kroniki czasu Zagłady. W: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów. Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2008, s. 91 - 100. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szymańska Zyta:

- Czego oczekujemy od bibliotek? "Biuletyn EBIB" nr 4/2008;
- 60-lecie Polskiej Bibliografii Literackiej. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 4, s. 265-267; 

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie.

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata:

- Between poem and painting, between individual and common experience - the art. of haiku in Japan and in Poland. "Art Inquiry (Łódzkie Towarzystwo Naukowe)" 2007 vol. IX (XVIII), s. 243-270;
- Awangardowe koleje literatury. "Arterie" 2008 nr 1, s. 19-21; 

- "Manifest Neolingwistyczny v. 1.1" i jego poetyckie potomstwo - twórczość nowatorów czy literacki passeizm? W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 148 - 171;
- "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss. 605;
- Foniczne meandry purnonsensu - o poezji polskiego futuryzmu i europejskiego dada. W: Odcienie humoru. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, s. 135 - 14 ;
- Haiku japońskie i haiku po polsku - dialog kultur? W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 417 - 437 ;
- "Oddalenia, związki na odległość"? - o warstwie dźwiękowej wiersza Tadeusza Peipera. W: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Grzegorzowi Gaździe. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2008, s. 279 -291;
- Dojrzała Łódź. Próby literackie, tom 3: Antologia tekstów literackich studentów łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. [Wstęp i redakcja]. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, Łódź 2008, ss. 96.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Świerczyńska Dobrosława:

- Sienkiewicz i Żydzi. Rekonesans. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 2, s. 121-157.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

- Czy potrzebujemy literatury powszechnej? "Nauka" 2006 nr 4 s. 135 -141;
- Pamiętnik artysty [Norwid]. "Przegląd Polityczny" 2008 nr 6;
- Sny, zamki i pałace. "Przegląd Polityczny" 2008 nr 6;
- W cieniu drzewa pomarańczowego [Miriam]. "Przegląd Polityczny" 2008 nr 5;
- Muzy między wojnami. Katalog wystawy "Dwudziestolecie: Oblicza nowoczesności" (Muzeum Historii Polski - Zamek Królewski) 2008;
- Literatura zagląda do kuchni. "Kozirynek" 2008 nr 5, s. 44-50; 

- Dzieje literatury powszechnej. Świat Książki, Warszawa 2008, ss. 543;
- Podole, Wołyń, "Mazury". Wstęp do geografii literackiej Leopolda Buczkowskiego. W: Dialog dwóch kultur. Muzeum Narodowe, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Przemyśl 2008, s. 57 - 64;
- Prawdziwe zakończenie "Lalki", albo co stało się z Wokulskim? W: Prus nowoczesny. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008;
- Secesja - przestrzeń spotkania pisarzy. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 154.

Brak publikacji na wybraną literę.

Troszyński Marek:

- Rzeczpospolita kawalerska [i tekst będący swobodną adaptacją materiałów z archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu "Inna się snuje historia, czyli sprawa Hiacynty"]. "Teatr" 2008 nr 7/8, s. 106-112;

- Bolesław Prus contra Aleksandr Głowackij. Rasskaz o dwojnom czełowiekie. W: Tworczestwo Bolesława Prusa i jego swiazi s russkoj kulturoj. Wydawnictwo "Indrik", Moskwa 2008, s. 177 - 188;
- Czesław Miłosz, "Wiersze i ćwiczenia" [opracowanie tekstu na podst. rękopisu, nota edytorska i aneks]. Świat Książki; Warszawa 2008, ss. 160, (nota i aneks s. 142 - 150). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Tyszkiewicz Barbara:

- Dokumenty "czasów oniemiałych". Rok 1956 w dziennikach Marii Dąbrowskiej i Jerzego Zawieyskiego. "Zeszyty Historyczne" Paryż 2007 z. 162, s. 3-25;
- Przejście na drugą stronę lustra. Sejmowy epilog "Dziadów" w "Dzienniku" Jerzego Zawieyskiego. "Więź" 2008 nr 4/5, s. 110-116. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Werner Andrzej:

- Polnisches Requiem. "Dialog. Deutsch-Polnisches Magazyn" 2008 nr 82;
- Myśliwy polujący samotnie. "Europa" 29 - 30 listopada 2008;
- Konserwatyzm z pożywną dawką nihilizmu. "Gazeta Wyborcza" 9 - 10 lutego 2008;
- Bracia śmiertelnicy. "Przegląd Polityczny", jesień 2008; 

- Pochwała dekadencji. W: "Co dalej literaturo…". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Wójcicki Jacek:

- Napoleon w poezji środowiska akademików krakowskich. "Napis" 2007 seria 13, s. 161-209;

- Motywy owidiańskie w poezji Osipa Mandelsztama i ich polskie przetworzenia. W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 351-373 ;
- [Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej:] Cień złotych skrzydeł. [Edycja tekstów polskich i łacińskich z rękopisów, redakcja merytoryczna całości, opracowanie graficzne tomu]; "Napis", Wydawnictwo DiG; Warszawa 2007 seria 13;
- Tobiasz Wiszniowski, "Treny" [opracowanie]; Neriton, Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, t. 4, Warszawa 2008 ss. 91;
- Voltaire, "Eklezjasta treściwe" [przekład]; Collegium Columbinum, Biblioteka Badań nad Oświeceniem 2008 nr 2, ss. 142.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zaleski Marek:

- Kłopoty z monografią. "Teksty Drugie" 2008, s. 390-406;
- Dzień po końcu świata. "Polityka" 2008 nr 44, s. 62;
- Kolega Orfeusza. "Polityka" 2008; 

- Co dalej? W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ziątek Zygmunt:

- Wiesław Myśliwski: 75 lat życia, 40 twórczości. "Odra" 2007 nr 12, s. 63-65;

- Powrócić do Pińska… O przemianach pisarstwa Ryszarda Kapuścińskiego po 1989 roku. W: "Życie jest z przenikania". Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. PWN, Warszawa 2008, s. 103 -120;
- Słowo wstępne. W: Inny i Obcy w kulturze, cz. I: Widziane, oglądane, czytane - oblicza Obcego. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 5-6 ;

[i Beata Nowakowska]: 
- Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008, ss. 420.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zielińska Marta:

- Kilka uwag o literaturze i języku. "Teksty Drugie" 2008 nr 6, s. 6-8;
- Romantycy na mapach. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 141-145;

- Sztuka umierania. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 173 - 190;
- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 300-305. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

- Dzieciństwo bez podwórka. "Bez Dogmatu" 2008 nr 77;
- Jak pomówić Naród Polski. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75;
- Mama chce spać. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75;
- Zarządzanie stresem. "Bez Dogmatu" 2008 nr 77;
- Żywy trup. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75;
- Realny kapitalizm czyli "Szalone lata dziewięćdziesiąte" (recenzja książki J.E. Stiglitza). www.lewica.pl, 19 listopada 2008;
- Niedźwiedzia przysługa. "Prawo i Płeć" 2008 nr 10;
- Zalety dobrej pamięci (D. Harley, "Neoliberalizm. Historia katastrofy"). "Przegląd" 2008 nr 41. 

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku