A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Batora Katarzyna:

- Biobibliografia Bohdana Zadury. W: J. Borowiec, "Zadura. Ścieżka wiersza". Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy 2008, s. 191 - 204. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bieńczyk Marek:

- Nicea. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 160 - 168;
- De la francophonie litteraire. "L'Atelier du Roman" Paryż, 2008 nr 53, s. 30-37;
- La beauté eliptique du roman. "L'Incovenient" Montreal 2008 nr 33, s. 73-91;
- Różewicz, ostatni wódz Indian. "Tygodnik Powszechny" 14.10.2008.

 

- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 327 -331;
- Hugo - tanatografia porównawcza. Wydawnictwo IBL PAN.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Biesiada Jacek:

- Wokół "Poezji zebranych" Kazimiery Iłłakowiczówny. "Colloquia Disputationes" 2008 t. 7, s. 181-192;
- Pośmiertny kult Jana Kasprowicza w Poznaniu. "Ecclesia. Studia z dziejów Wielkoposki" 2007 t. 3, s. 321-357.

 

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

 - Antysemityzm - co jest do zrobienia? "Dialog" 2008 nr 9, s. 24-37;
- Historia na wolności - niezapomniane gesty leczenia pamięci. "Kresy" 2008 nr 3(75), s. 182-189;
- Do Europy tak, ale razem z naszymi sąsiadami. "Obieg on-line" 2008;
- Figura ojca na festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. "Obieg on-line" 2008;
- Figuracja bez cudu. Luc Tuymans w rozmowie z Katarzyną Bojarską. "Obieg on-line" 2008;
- I znów Polskę a nie wiosnę zobaczę. "Obieg on-line" 2008;
- I znów Polskę a nie wiosnę zobaczę (niespodziewanie część druga). "Obieg on-line" 2008;
- Nie doceniamy tego, co dzieje się współcześnie. Yoko Ono w rozmowie z Katarzyną Bojarską. "On-line 2008";
- Powrót do przyszłości… sztuki (Katarzyna Bojarska rozmawia z Magdaleną Ziółkowską redaktorką książki i pomysłodawczynią projektu "Notes from The Future of Art."). "On-line 2008";
- Sztuki piękne mojego pokoju Guy Ben-Ner. "On-line 2008";
- Wstęp do: "Temat, który nie sprzedaje się w galeriach. Ze Stephenem C. Feinsteinem rozmawia Tomasz Łysiak". "On-line 2008";
- Gęby Wilhelma Sasnala. "Odra" 2008 nr 5, s. 89-91;
- Perseweracja krytyczna. O sztuce Zbigniewa Libery. "Odra" 2008 nr 9, s. 91-97;
- Historia Zagłady i literatura (nie)piękna. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 2, s. 89-106.

 

- Obcy w Tworkach, obcy w Achtung Zelig. W: Inny i Obcy w kulturze, cz. I: Widziane, czytane, oglądane - oblicza Obcego. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 103 - 114;
- Żałoba i melancholia w Tworkach, czyli na co badaczowi Zagłady Freudowska psychoanaliza. W: Freud i nowoczesność. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008, s. 221 - 232;
- A. Sala/N. Petresin-Bachelez, "Obraz jest pozbawiony podmiotowości nie dlatego, że jest znaleziony" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 40 - 43;
- E. Anras, "Czynnnik, który wciąż działa. Trauma przeszłości socjalistycznej w pamięci zbiorowej" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 12 - 15;
- I. Zabel, "Dialog" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 7 - 11;
- K. Stiles, "Wewnątrz/na zewnątrz: balansowanie między śmietnikiem a wiecznością" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 16 - 27;
- U. Phillips, "Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia" [przekład]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 580;
- WHW, Czas oczekiwania. Muzeum Sztuki w Łodzi, Tytuł roboczy: Archiwum [przekład]; Łódź 2008, s. 28 - 33.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- Rossija, bolszewizm i Polsza w tworczestwie Josefa Mackiewicza. "Istorik i chudożnik (Polsza i Rossija wo wzaimnych priedstawlieniach)" Moskwa 2008 nr 1-2 (15 -16), s. 99-115;
- Marai Sandor, Gustaw Herling-Grudziński (es masok). "Nagy Vilag" Budapeszt 2008 nr 3, s. 253-259.

 

- Antykomunizm Józefa Mackiewicza - realizm czy idealizm? Ośrodek Myśli Politycznej, WSE im. Ks. J. Tischnera;
- Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej. W: Dyskurs tożsamościowy polskiej inteligencji po roku 1989 a literatura emigracyjna. Wydawnictwo IFiS PAN, Kraków 2008, s. 177 -192;
- Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Warszawa 2008, s. 387 -402;
- Metafiction et metanarration; Percer le mystere de la chabraque. Dossier critique, reuni par Zofia Mitosek et Kinga Siatkowska-Callebat. Paryż 2008, on-line. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008, ss. 184. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Daleko od mitu. Kresy według Obrębskiego. "Prace Filologiczne" 2008;
- Znikający punkt. O czytaniu tekstów dziewiętnastowiecznych. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2008 nr 4 (21), s. 119-130;
- Prawo symboliczne i rytm literacki. "Res Publica Nowa" grudzień 2008 nr 4.

 

- Język debaty publicznej po roku 1989. Debata o języku. W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 361 - 286;
- Kto ma klucz do labiryntu polskiej kultury? Topos narodowy w literaturze postromantycznej. W: Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego, Warszawa 2008, s. 21 -29;
- Literatura PRL-u. O potrzebie nowej perspektywy lektury (na marginesie artykułu Jana Walca o Marii Dąbrowskiej). W: Nie(ciekawa) epoka? Literatura i PRL. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 307-316;
- Modlitwa pustyni. Afrykański szlak Kazimierza Nowaka. W: Podróż i literatura. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008;
- Polonische Literatur 1864 -1914. Ende und Anfgang. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 201-246;
- Priwierżeniec SRIEDNICH żizni registrow. Ob. otnoszenii Bolesława Prusa k russkomu iskustwu. W: Tworczestwo Bolesława Prusa i jego swiazi s russkoj kulturoj. Wydawnictwo "Indrik", Moskwa 2008, s. 27 - 37;
- Skrzypek z Abony. Uwagi o fotografii i literaturze (najnowszej). W: "Co dalej literaturo…". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008;
- Ściany świata. Afrykańskie podróże Stefana Szolc-Rogozińskiego i Heleny Rogozińskiej, Hajoty. W: Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008, s. 189 - 206;
- "Pamiętnik Literacki". [Redaktor Naczelny]. Wydawnictwo IBL PAN; Warszawa/Wrocław 2008, zeszyty 1-4. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brodzka Alina, Werner Andrzej , Gosk Hanna:

- Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury? Wydawnictwo IBL PAN; Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brodzka Alina:

- Ten niechciany, nieznany włóczęga-narrator dziś. W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Językoznawcza utopia Nikołaja Jakowlewicza Marra oraz jej realizacje w rosyjskim literaturoznawstwie paleontologicznym i poezji futurystycznej. W: Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego, tom: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i badaniach utopii. Studium Europy Waschodniej UW, Warszawa 2008, t. II nr 47, s. 23 - 42. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bujnowska Anna:

- "Jako córka, wnuczka i Polka…". Krakowski pogrzeb Adama Mickiewicza w relacji Heleny Mickiewiczówny, córki Władysława. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 117 -123. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- A. Reginek, "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach ludowych oraz w tradycji ustnej. "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 204-205.

 

- A. Naruszewicz, Diariusz podróży na sejm grodzieński 1784. Wydawnictwo IBL PAN, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia; Warszawa 2008;
- Franciszek Karpiński, Wiersze zebrane [edycja krytyczna]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, t. 1, ss. 374. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna, Żukowski Tomasz:

- Sienkiewicz. Polskie marzenia kolonialne. "Bez Dogmatu" 2008 nr 76, s. 14-17. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Embrion też człowiek. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75, s. 8-10;
- Poza granicami gatunku? "Dziennik" Witolda Gombrowicza, tom 4. "Nauka" 2008 nr , s. 4-48. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna, Janion Maria

- Rozszarpywanie języka. W: Inna scena. Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2008, s. 91 - 108. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna, Zielińska Maria:

- Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w Roku Mickiewiczowskim. Wydawnictwo IBL PAN; Warszawa 2008, ss. 384. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna:

- Dokumenty bez dokumentalistek. "Obieg on-line" 2008;
- W powietrzu. "Obieg on-line" 2008;
- Dwie rewolucje. "Zadra" 2008 nr 1/2, s. 31-33.

- Płeć paradygmatu romantycznego. W: Lektury płci. Polskie (Kon)teksty. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 121 - 129.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ćwiklińska Aleksandra:

- Determinacja cech fleksyjnych form konstytuujących składnik zdaniowy we frazach typu SP żeby. "Acta Univeristatis Nicolai Copernicii, Filologia Polska LXII, Językoznawstwo, Nauki Humanistyczno-Społeczne" 2006 z. 377 s. 69 - 81.

 

- Formy bezokolicznikowe konstytuujące składnik zdaniowy we frazach typu SP żeby. W: Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 95 - 105. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Danek Danuta:

- Zofia Szymanowska. Autoportret w liście. "Ruch Literacki" 2007 z. 6, s. 613-618.

 

 - Rany pierworodne. O pewnym obszarze niezrozumienia we współczesnych badaniach literackich. W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 206 -231.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Kategoria teatralności w mediewistyce. "Litteraria Copernicana" (Toruń), 2008 z. 2, s. 54-59;

- Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury. W: Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy). Chronicon Wydawnictwo, Wrocław 2008, s. 13 - 30;
- The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in Study of European Drama anh Theatre History; Racio Kiado, Szinhazvilag - Vilagszinhaz ; Budapeszt 2008, s. 23 - 37 ;
- Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych. W: Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu. Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 2008, t. 1 , s. 459 - 498.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa, Kuncheva Raya:

- Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, ss. 383. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa:

- Mowna gra jak forma p'erswazji w suspilnomu diskursji. "Słowo i czas" Kijów 2008 nr 3, s. 73-79;
- Teoria tekstu w Polsce (rozmowa z prof. Teresą Dobrzyńską). "Text und Diskurs" (Tekst i dyskurs) 2008 nr 1 s. 11-16 oraz 17-23 (przekład niemiecki); 

- Badania struktury tekstu - nowe źródło inspiracji stylistyki. W: Polska genologia lingwistyczna. PWN, Warszawa 2008, s. 81 - 94;
- Delimitacja tekstu pisanego i mówionego. W: Polska genologia lingwistyczna. PWN, Warszawa 2008, s. 68 - 80;
- Foreword/Wstupl'enije. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 11 - 15 (ang.) i 16 -21 (ros.);
- Kartina mira w poeticzeskom proizw'ed'enii: Stanislaw Baran'czak "Pajęczyna". W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 161 - 179;
- Maria Renata Mayenowa - Filolog. W: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie koło polonistów po 70 latach. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 81 - 86;
- Metafora i konteksty: historia jedej podróży. W: Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie. Wydawnictwo ZUP SPRINT (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW), Siedlce 2007, s. 239 - 246;
- Międzystylowe pożyczki gatunkowe jako źródło odnowy poetyki w czasach przełomów. W: Polska genologia lingwistyczna. PWN, Warszawa 2008, s. 95 - 101.

Brak publikacji na wybraną literę.

Domosławska Beata:

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie; Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie - 6,65 ark. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Człowiek wielu pasji. O Aleksandrze Jancie w 100-lecie urodzin. "Przegląd Polski" (dodatek do "Nowego Dziennika") Nowy Jork 12 grudnia 2008, s. 8-9;
- Dialogi o przyjaźni i śmierci. "Przegląd Polski" (dodatek do "Nowego Dziennika") Nowy Jork 8 lutego 2008, s. 1-2; 

- Zagubiona idea. Wstęp do opisania dyskusji wokół Kongresu Wolnej Kultury Polskiej. W: Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. [Materiały Konferencji Naukowej na Uniwersytecie w Białymstoku, maj 2007]. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008;
- Jan Lechoń, Zofia i Rafał Malczewscy: "Coraz trudniej żyć a umrzeć strach". Listy 1952 - 1955. [Opracowanie]. Biblioteka "Więzi", Warszawa 2008, ss. 194.

Brak publikacji na wybraną literę.

Gacka Dorota:

- Godfryd z Vinsauf, Nowa poetyka. [Przekład i opracowanie]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 173. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa Jolanta:

- Tradycja grecka po łacinie.Wokół siedemnastowiecznej prozy staropolskiej. W: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 269 - 277. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- "Sternik narodu" i "geniusz zniszczenia". Maria i Marian Dąbrowscy o Józefie Piłsudskim. "Niepodległość" 2008 t. LVIII, s. 7-39;
- Niełatwe szczęście Anny Kowalskiej. "Zeszyty Literackie" 2008 nr 104, s. 177-181. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- Dekoracja emblematyczna Sali Pospólstwa w Ratuszu Tarnowskim. Przykład polskiej recepcji Cardiomorphoseos (1645). "Rocznik Tarnowski" 2008 t. 13, s. 27-43;
- A. Rizzi, "Canaletto w Warszawie. Dzieła Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, w stolicy Stanisława Augusta". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 263-265;
- A. Lewicka-Morawska, "Między klasycznością a tradycjonalizmem. Narodziny nowoczesnej kultury artystycznej a malarstwo polskie końca XVIII i początków XIX wieku. "Wiek Oświecenia" 2007 nr 23, 378-381;
- M. Skwarczyńska, "Ogrody króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach 1737 - 1766". "Wiek Oświecenia" 2007 nr 23, s. 374-376;
- P. Jaskanis, "Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego", J. Miziołek, "Villa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 265-270;
- H. Widacka, "Z króla książę. Stanisław Leszczyński w grafice XVIII wieku ze zbiorów polskich i francuskich". "Wiek Oświecenia" 2007 nr 23, s. 376-378;
- Koral i perła: przedstawienia w starodrukach emblematycznych i in. ze zbiorów polskich. Opracowanie dla potrzeb wystawy "Koral i perła w sztuce obcej ze zbiorów polskich" 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata, Kaliszewski Wojciech, Szleszyński Bartłomiej, Wójcicki Jacek:

- Literatura konfederacji barskiej. (Wiersze). Pod red. Janusza Maciejewskiego. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 739;
- Literatura konfederacji barskiej. (Silva rerum). Pod red. Janusza Maciejewskiego. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 337. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Literatura konfederacji barskiej [indeksy do 4 tomów]. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- (Nie)widzialne miasta. "Teksty Drugie" 2008, s. 390-406;

- Image. In texts. Iconic signs in Multi-code Text Structures. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 318 - 347;
- Lingwistyka w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. [Redakcja naukowa, konsultacja terminologiczna, przejrzenie przekładu]. Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna, Triaire Dominique:

- Memoires du celebre nain Joseph Boruwlaski, gentilhomme polonais. [Edycja krytyczna, posłowie ]. Flammarion; Paryż 2008, ss. 160. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Vie de Joseph Boruwlaski (posłowie). W: Flammarion, Memoires du celebre nain Joseph Boruwlaski, gentilhomme polonais. Paryż 2008, ss. 129 - 148;
- Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. W: Wolność i jej granice. Polskie dylematy. Ośrodek Myśli Politycznej, WSE im. Ks. J. Tischnera, Kraków 2007, s. 37 - 59;
- "Nad rewolucyją dwóch narodów w Europie". Obraz rewolucji francuskiej w polskich dyskusjach politycznych 1788 - 1792. W: W stronę Francji… Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia; Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2007, s. 17 - 3. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał, Jaruzelski Jerzy:

- Zamiary, przestrogi, nadzieje. Wybór publicystyki "Bunt Młodych", "Polityka" 1931 - 1939. [Wybór, opracowanie, przypisy, kalendarium oraz indeks nazwisk]. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 514. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał:

- Armia Krajowa na emigracji. W: Walka o pamięć. Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944 - 1989. Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 259 - 282;
- druk wystąpienia sesyjnego: Radio Wolna Europa wobec Grudnia 1970. W: Grudzień '70 - Pamiętamy. Konferencja;.Gdańsk, s. 50 - 55;
- hasło: Aleksandra Stypułkowska. W: Polski Słownik Biograficzny. Kraków t. XLV/2 nr 185, s. 207 - 209. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hojdis Izabela:

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie; Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hopfinger-Amsterdamska Maryla:

- Doświadczenia audiowizualne: między "Latarnią czarnoksięską" a obrazem wydarzeń 11 września 2001. W: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. Wydawnictwo Academica, Warszawa 2008, s. 94 - 104;
- Kultura: scalanie i wybór. W: Perspektywy badań nad kulturą. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 23 -30;
- Literatura i media. Po roku 1989. Oficyna Naukowa, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- Codzienny Lwów. Z dziejów miasta przed I wojną światową. W: Galicja, Polska, Europa. Wydawnictwo ADAM Marszałek, Toruń 2008, s. 73 - 80;
- Problemy bezpieczeństwa we Lwowie na początku XX wieku. W: Galicyjskie spotkania 2007. Agencja Wydawnicza "Sztuka i Rynek", Kalisz - Warszawa 2008, s. 65 - 76. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Janion Maria:

- Upiór z Upity. Wobec mileczenia trupa. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 142 - 172;
- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 342 -345;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 378;
- Wampir. Biografia symboliczna. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008, ss. 572 (wyd. II). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- J. Kiljańczyk-Zięba, "Czcionką i piórem. Jan Januszewski w roli pisarza i tłumacza". "Nowe Książki" 2008 nr 4, s. 44;
- "Dzienniki z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego. "Nowe Książki" 2008 nr 6, s. 8;
- Opracowanie M. Bokszczanin "Listów" Henryka Sienkiewicza. "Nowe Książki" 2008 nr 3, s. 46-47;
- G. Borkowska i M. Rudaś-Grodzka, "Między Wschodem a Zachodem. Europa Mickiewicza i innych". "Nowe Książki" 2008 nr 10, s. 12;
- A. Hejmej, "Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej". "Nowe Książki" 2008 nr 7, s. 48;
- E. Balcerzan, "Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005". "Nowe Książki" 2008 nr 2, s. 11;
- E.Z. Wichrowska, "W stronę Francji. Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia". "Nowe Książki" 2008 nr 5, s. 43-44;
- S. Achremczyk, "Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 186-189;
- K. Rogowski SJ, "Żal powszechny abo treny żałosne po śmierci Michała Sapiehy". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 122-124;
- S. Baczewski, "Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 201-203;
- Las rzeczy. Esej o twórczości poetyckiej Urszuli Kozioł. "Wyspa" 2008 nr 1(5), s. 32-39;

- Strumienie i rozlewiska. W: Poeta czułej pamięci. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Rzeszów 2008, s. 78 - 87. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka. Wydawnictwo IBL PAN i Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2007, ss. 442;
- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie; Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- W poszukiwaniu płci, seksualności etyki w prozie polskiej. "Teksty Drugie" 2008 nr 5, s. 75 - 87;

- Wkład Warszawskiego Koła Polonistów w powstanie i dorobek polskiej szkoły formalnej. W: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie koło polonistów po 70 latach. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 31 - 40. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Karpiński Adam:

- Mittelalter. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 5 -24 ;
- Redagowanie działu "Inedita"; "Barok" 2008 z. 1, 2;
- Renaissance. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 25 -74;
- Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. [Redaktor naukowy]; Wydawnictwo IBL PAN, Studia Staropolskie (seria wydawnicza); Warszawa 2008, t. 19;
- Mikołaj Rej, Kupiec. [Redaktor serii]; Wydawnictwo IBL PAN, Biblioteka Pisarzy Staropolskich; Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kazańczuk Mariusz:

- W poszukiwaniu prawdziwego "ja". "Taniec" 2008 nr 2-3. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kierzek Paulina:

- Tokarczuk "Gra na wielu bębenkach". "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2006 t. 8 s. 449 - 452;

- "Oni wszyscy, cholera, mają inaczej". ("Baronowa Późna Jesień Miłki Malzahn). W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 90 - 10;
- "Południe fauna", czyli o pewnym zdarzeniu bachicznym w "Żywych kamieniach" Wacława Berenta. W: Poza światem… Baśniowość, magia, oniryzm w literaturze i filmie XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 101 - 110;
- Percepcja słuchowa a muzyka. Na przykładzie przedwojennej prozy Jarosława Iwaszkiewicza. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 237 - 254;
- Wstęp - Którędy do kanonu. W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 5 - 7;
- Polska literatura najnowsza - poza kanonem. [Redakcja]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 300;
- M. Puchalska, Wokół Młodej Polski. Szkice i sylwetki. [Wybór]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kiślak Elżbieta:

- Prawda Miłosza, prawda Konwickiego. "Litteraria Copernicana" (Toruń), 2008 z. 1, s. 132-145;

- hasło: Zofia Strzetelska-Grynbergowa. W: Polski Słownik Biograficzny. Kraków 2007 nr 160, s. 68 - 69;
- Scenariusz - paradoksy i perspektywy. W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kloch Zbigniew:

- O Marii Renacie Mayenowej - wczasie przeszłym i teraźniejszym. "Litteraria Copernicana" (Toruń), 2008 z. 4;

- Iconicity of Discourse in Contemporary Culture. Example: Photographs from the WTC Attack. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 305 - 317. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- Litość bez trwogi - zagadnienia empatii i dystansu w literaturze. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 83 -93. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Teologia w działaniu. "Teatr" 2008 nr 7/8, s. 21-27;

- Przeszłośc to dziś. Wiek XX. Stentor; Warszawa 2008, ss. 280. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kordys Jan:

- The Kiss of Judas. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 247 -269. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kowalczykowa Alina:

- Rękopis Lamennais'ego w Bibliotece Ossolineum. "Colloquia Litteraria" 2006 nr l s. 69-72;

- Świadectwo autoportretu. Wydawnictwo IBL PAN i Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2008, ss. 196. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- Jubileusz pracy badawczej prof. dr hab. Jadwigi Buchwald-Pelcowej. "Barok" 2006 nr 2. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krawczyńska Dorota:

- Obrazki z wystawy. "Teksty Drugie" 2008 nr 3, s. 6 - 11;
- Zagłada - rzeczywistość bez metafor? "Studia Litteraria Polono-Slavica" 2008 nr 8. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta, Trzcionka Joanna:

- Jak czytać Norwida? Metody, postawy badawcze, weryfikacje. [Redakcja tomu]. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 300. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta:

- Juliusz Wiktor Gomulicki i jego dzieło. "Studia Norwidiana" 2006/2007 t. 24/25;
- J. Płuciennik, "Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga". "Wiek Oświecenia" 2008;

- "Gorzkie żale" jako przykład liryki medytacyjnej. W: Gorzkie żale przybywajcie…. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 139 - 150;
- "Norwida przypowieść o pięknem". Szkice z pogranicza genologii i estetyki. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 300;
- Jednak elegia. W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lasocińska Estera:

- Filozofia moralna w "Politykach pańskich" Justusa Lipsjusza. "Barok" 2008 t. XV, s. 13-25;
- M. Hanusiewicz, "Pięć stopni miłości". "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 3, s. 232-238;

- "Politicorum sive civilis doctrinae libri sex" Justusa Lipsjusza - kilka uwag o przekładzie Pawła Szczerbica. W: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 182 - 195. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Leociak Jacek:

- [i Agata Kalińska:] "Mienia interesujet konkretnyj czełowiek" Wiesieda z Jackiem Leociakom, specjalistom po literature o katastrofir jewrejskowo naroda. "Nowaja Polsza" 2008 nr 4(96), s. 30-34;
- [i Anna Bernat:] Odzyskiwanie pamięci. Z Jackiem Leociakiem o Muzeum Historii Żydów Polskich rozmawia Anna Bernat. "Przegląd Polski" (dodatek do "Nowego Dziennika") Chicago 22 sierpnia 2008, s. 2;
- Żydzi w Warszawie od początku okupacji do powstania w getcie. "Mówią Wieki" (wydanie specjalne "Getto warszawskie i jego pamięć") 2008 nr 1, s. 15-21;
- E. Canetti, "Tajemne serce zegara". "Nowe Książki" 2008 nr 3, s. 48;
- C. Koff, "Pamięć kości. Pośród umarłych w Ruandzie, Bośni, Chorwacji i Kosowie". "Nowe Książki" 2008 nr 4, s. 19;
- A. Oz, "Rytmy życia i śmierci". "Nowe Książki" 2008 nr 9, s. 58;
- W.K. Pessel, "Śmieciarze. Antyrecyklingowe studium z antropologii codzienności". "Nowe Książki" 2008 nr 5, s. 47;
- J. Wiszniewicz, "Życie przecięte: opowieści pokolenia Marca". "Nowe Książki" 2008 nr 7, s. 14-15;
- Irena Sendlerowa nie była jedyną, która pomagała. "Polska" 15 maja 2008, s. 13;
- "Jeśli zdążę, napiszę apologię wszy". O insektach w tekstach Korczaka. "Res Publica Nowa" 2008 nr, s. 84-92;
- Muranów jako "miejsce-po-getcie". "Słowo Żydowskie" 2008 nr 5/6/7, s. 16-17;
- Dyskurs o pomocy. "Zagłada Żydów. Studia i materiały" 2008 z. 4;
- "Nie chcę ludziom na śmiech się pokazać, że Żydów u siebie chowałem…" Sprawa Zdzisława i Haliny Krzyczkowskich. "Zagłada Żydów. Studia i materiały" 2008 z. 4;

- Chance and Necessity some Remarks on Interpretation of Photography. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 291 - 304;
- Zagłada Żydów. Studia i materiały. [Współredakcja]. Wydawnictwo IFiS PAB 2008.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Maryl Maciej:

- Brian R. Banks, "Poza granicami: Bruno Schulz w języku angielskim". [Przekład]. "Teksty Drugie" 2008 nr 6, s. 239 -251;
- Bibliografia zawartości "Tekstów Drugich" za lata 2001 - 2007" (monografia dokumentacyjna - wkładka). "Teksty Drugie" 2008 nr 6, ss. 60;

 - The Apology of Popular Fiction. Everyday uses of literature in Poland. John Benjamins, Directions in Empirical Literary Studies, Amsterdam 2008, s. 317 - 328;
- Virtual Communities - Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature. Cambridge Scholars Publications, New Beginnings in the Study of Literature, Cambridge 2008, s. 390 - 406.

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzec Grzegorz:

- Pornic. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 177-183. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

- Recenzja książki "Średniowieczna poezja łacińska w Polsce" (oprac. M. Włodarski). "Ruch Literacki" 2008 z. 1, s. 126-131;

- Ars versificandi and ars memorativa. Geoffrey of Vinsauf on the Art of Memory. W: Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań 2008, s. 79 - 86 ;
- Kanon lektur i komentarze w polskim szkolnictwie XIV - XV wieku. Uwagi o cytatach; Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia). Wrocław 2007, s. 137 - 148 ;
- Łacina w "Kazaniach świętokrzyskich". W: "Kazania świętokrzyskie". Nowa edycja i nowe propozycje badawcze. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2008, s. 67 - 88;
- Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. [Sekretarz redakcji]. Wydawnictwo IBL PAN, Studia Staropolskie (seria wydawnicza); Warszawa 2008, t. 19. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrowcewicz Krzysztof:

- Przygody z piękną królewną. Erotyka i polityka. "Barok" 2008 nr 2;
- [Wspólnie z Elżbietą Sarnowską-Temeriusz:] Panorama literatury polskiej. "Nauka" 2008;
- Czy Prus chciał napisać powieść kryminalną? "Kurier warszawski", jednodniówka wydana przez WWSH, 2008, s. 8-15;

- Europaer und Sarmaten. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 75 -104;
- Inteligencja polska w świetle kanonu lektur szkolnych. Zmierzch klasyki literackiej czy zmierzch inteligencji? W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 423 - 439;
- Przeszłość to dziś. Stentor, Warszawa 2008, t. 1, ss. 291. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- Doda, wojownicza królowa. www.feminoteka.pl, sierpień 2008;
- Królewna (nie)chce spać [Katarzyna Grochola, "Trzepot skrzydeł"]. www.feminoteka.pl;
- Zbrodnie czasu wojny, zbrodnie czasu pokoju. www.feminoteka.pl, październik 2008;
- [Wspólnie z Katarzyną Szumlewicz:] Kobiecość w "Gotowe na wszystko" - dyskusja. www.lewica.pl, październik 2008;
- Sex, drugs i… telewizja [Jaime Bayly, "Noc jest dziewicą"]. "Portret On-line" 2008 nr 37;
- Męski podmiot rewolucji i (samo)unicestwienie kobiet. Melancholia według Julii Kristevej. "Res Publica Nowa" 2008 nr 3, s. 164-169;
- [Wspólnie z Anną Czerwińską:] Przewietrzyć wspólny pokój. "Zadra" 2008 nr 1/2, s. 33-36;

- Być liderem na placu zabaw. "Kryzys męskości" jako backlash w literaturze polskiej po roku 1989. W: Lektury płci. Polskie (Kon)teksty. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 100 - 117;
- Carole Boyce Davies, Kon-dy-fi-ka-cja: Czarne kobiety, przywództwo o polityczna władza. [Przekład]; http://www.ekologiasztuka.pl/think.tankfeministyczny; 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nałęcz Daria:

- Ochrona danych osobowych -otwarte problemy. "Archeion" 2008 nr 109, s. 5-9;
- Drogi do wolności. "Polityka", specjalne wydanie: "Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska" 2008 nr 2, s. 14-18;
[i Tomasz Nałęcz:] - Sześciu wspaniałych. "Polityka", specjalne wydanie: "Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska" 2008 nr 2, s. 24-30;
- Temperatura marzeń. "Polityka", specjalne wydanie: "Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska" 2008 nr 2, s. 37-41;

- Kapłani i ofiary nowej wiary. W: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia zdziejów Polski w XX wieku. IPN, Warszawa 2008, s. 171 - 179;
- Płaszcz Konrada. W: Salon Niepodległości. PWN, Warszawa 2008, s. 71 - 97. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasiłowska Anna:

- Nagość Simone de Beauvoir. "Teksty Drugie" 2008 nr 1-2;
- Kłopoty z Genderem. "Teksty Drugie" 2008 nr 5, s. 6-8;
- To periodiko kai e syntadze tou, enas topos filikos. "Aiolika Grammata" 2008 nr 234, s. 100-103;
- Polnische Literatur nach 1989. "Sinn und Form" 2008 nr 5, 667-675;
- Herbert po latach. "Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze" 2008 nr 2, s. 57-61;
- Lem i rozmyty postmodernizm w Polsce. "Odra" 2008 nr 10, s. 43 - 48;
- Literatura, krytyka, badania literackie. "Pogranicza" 2008 nr 2, s. 87-91;
- Między kolekcją a kanonem. "Polityka" (dodatek "Niezbędnik Inteligenta") 2008 nr 42, s. 25 -29;

- Literatura lat osiemdziesiątych - czy warto o niej pamiętać? W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 424 - 434;
- Polonische Literatur 1939 -2000. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 283 - 317;
- Problemy polityczne w twórczości literackiej Jerzego Putramenta. W: Nie(ciekawa) epoka? Literatura i PRL. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 289 - 306. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- O dzisiejszej sytuacji studiów literackich. "Nauka" 2008 nr 3, s. 13-20;

- "Virażenja nevimovnovo" v literaturi modernosti. W: Teorija literaturi v Polszy. Antologia tekstiv. Kijevo - Mohiljanska Akademia, Kijów 2008, s. 197 - 222;
- Literaturologija. W: Teorija literaturi v Polszy. Antologia tekstiv. Kijevo - Mohiljanska Akademia, Kijów 2008, s. 12 - 37;
- "Teksty Drugie". [Redaktor Naczelny]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, nr 1-6 ;

[i inni]:
- Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. Wydawnictwo Academica, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna:

- Rzeczpospolita, Europa i reszta świata: obraz "innego" i "obcego" w staropolskich dziennikach podróży. "Barok" 2006 t. 26 s. 17-25; 

- "Niewstyd, sprośność i rozpusta", czyli krytyka "wszteczeństwa" w tekstach staropolskich moralistów. W: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 190 - 196;
- O źródłach sentencyj albo przysłów Stanisława Samuela Szemiota. W: Człowiek w literaturze polskiego baroku. Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2007, s. 307 - 319;
- Staropolskie podręczniki dla spowiedników: pierwsze kwestionariusze etnograficzne. W: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 297 - 304 ;
- J. L. Borges, Polemiki [przekład]. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, ss. 211.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pierzgalska Małgorzata:

- "Jako w źwirzyńcu bywa źwirz rozmaity", czyli o realizacji estetycznej zasady "varietas" w epigramatach Mikołaja Reja. "Prace Polonistyczne" 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Potoniec Patrycja:

-"Słownik polszczyzny XVI wieku" u progu wieku XXI. "Litteraria Copernicana" (Toruń) 2008 nr 2, s. 176-183.

Brak publikacji na wybraną literę.

Prussak Maria:

- Teatr na wojnie. "Didaskalia" 2008 nr 83;
- Teatr jest od tropienia rzeczy niewidzialnych (recenzja książki Piotra Cieplaka). "Kronika Warszawy" 2007 nr 4, s. 27-26;

- Krótka historia "Mocarza". W: Stanisław Brzozowski, Mocarz. Wydawnictwo "Krytyki Politycznej", Warszawa 2008, s. 80 - 85;
- Wstęp. W: Stanisław Wyspiański, Hamlet. Ossolineum, Wrocław 2007, s. 1 - 100. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rembowska-Płuciennik Magdalena:

- E. Witt-Brattstrom, The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in the Twenthieth-Century Texts. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 4, s. 256-262;
- [Wspólnie z M. Drabikowską:] Co się mieści pod sztandarem nowości? "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2007 t. 50 z. 1-2, s. 179-185;
- Powieść strumienia świadomości. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2008 t. 51 z. 1-2, s. 244-254;
- Redefiniowanie pojęcia świadomośći we wczesnej fazie polskiego modernizmu (Przybyszewski - Irzykowski). "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2007 t. 50 z. 1-2, s. 77-107; 

- W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 51 - 67.

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Listy Jerzego Przebendowskiego poskarbiego wielkiego koronnegodo Adama Mikołaja Sieniawskiego wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1704 - 1725". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 114-116;
- J. Dumanowski, "Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 178-180;

- Introwertywna postawa autobiograficzna Wirydianny Fiszerowej. W: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie. Wydawnictwo Littera, Olsztyn 2008, s. 137 - 145. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rot Ewa:

- Recenzja książki "Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. Skoklostersamlingen" pod red. A. Nowickiej-Jeżowej. "Ruch Literacki" 2008 z. 1, s. 118-121;
- Między tekstami - poetycki dialog Jana Gawińskiego z Szymonem Szymonowicem (fragm. rozprawy doktorskiej). www.staropolska.pl;
- J. Gawiński, "Nagrobki" (edycja krytyczna). www.staropolska.pl;
- J. Gawiński, "Odczary" (edycja krytyczna). www.staropolska.pl;
- J. Gawiński, "Zaloty" (edycja krytyczna). www.staropolska.pl;
- Bez wątpliwości. Piękno kobiety w "Pieśni II" Jana Gawińskiego i Pieśniach VI i IX "Fragmentów" Jana Kochanowskiego - szkic problematyki. "Terminus";
- J. Gawiński, "Pieśń II" (edycja krytyczna). "Terminus" 2008 z. 2;
- R. Loth, "Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego". "Terminus" 2008 z. 2;
- Nauczyć pokory serce chore na śmierć i świat, czyli o katastroficznych przemianach w wierszu "Spojrzenie" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna" 2008 z. 3 (26), s. 46-49;
- "Wy, biali, nie rozumiecie wielu rzeczy" - kilka uwag o polowaniu na orły i relatywizmie kulturowym. Scenariusz dla klas gimnazjalnych. "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna" 2008 z. 4 (26);

 - T. Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej ("Ornatus dificilis"). [Red. techniczna i indeks nazwisk]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

- [i Monika Bednarczuk:] Cierpienie przestrzeni środka. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 76-89;

- Nurt neopogański w romantyzmie polskim i legenda o Wandzie - narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego. W: Prawda i ekonomika, Aktualne problemy palnistyki. Minsk WTTA, 2007, s. 119 - 129;
- Poraboszczennoje slawianstwo. W: Adam Mickiewicz i polskij roamntyzm w russkoj kulture. Moskwa Nauka, Moskwa 2007, s. 43 - 58;
- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 318 -319 ;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 361 363;
- Wokół żołnierskiej śmierci Mickiewicza. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 202 - 226.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sęczek Marlena:

- Nieznane wiersze Ludwika Stanisława Licińskiego. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 1, s. 183-197. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota:

- Warszawa Reduta Ordona. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 154-159;

- Czy Mickiewicz umierał wesoły? W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 191 - 201;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 372 - 377.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna:

- [i Antonio Benitez Burraco:] Józef Baran: humanismo y poesia. "Alfinge" 2008 nr 19, s. 3-26;
- Grażyna Kubica, "Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku" [przekład recenzji z jęz. rosyjskiego]; "Pamiętnik Literacki" Warszawa 2008 nr 4, s. 237 - 240;
- Stanisław Barańczak, Seleccion de poemas [przekład 4 wierszy i krótka informacja o poecie i poezji]; Hermeneus (czasopismo Universidad de Valladolid, Hiszpania); 2008 nr 10, s. 293 - 302;

- Poezja jako bogosłużenije (o. Paweł Fłorenski o teurgii i demonach rosyjskiego symbolizmu). W: Ateny. Rzym. Bizancjum w kulturze XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersyteckie TransHumana, Białystok 2008, s. 35 - 46;
[i Antonio Benitez Burraco]: 
- Józef Baran o la curacion por la poesia [wstęp do książki]. W: Józef Baran, Casa de paredes abiertas. Antologia poetica (1974 - 2006). Ediciones Trea S.L., Gijon 2008, s. 7 - 17;
- Józef Baran, Casa de paredes abiertas. Antologia poetica (1974 - 2006). Ediciones Trea S.L., Gijon 2008, ss. 156;
- Zoom poesia polaca: Anna Kamieńska i Eva Lipska [przekład 4 wierszy Ewy Lipskiej i 3 Anny Kamieńskiej]. IbiOculus (Hiszpania) 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobolewska Anna:

- "Niepełnosprawni umysłowo w sztuce filmowej. "Bardziej Kochani" 2008 nr 4;
- Miejsca magiczne. "Charaktery" 2008 nr 8, s. 88;
- Piekło dla wszystkich. "Charaktery" 2008 nr 11, s. 90;
- Trzy rytuały. "Charaktery" 2008 nr 10, s. 90;
- Uciec z duszą na listek. "Charaktery" 2008 nr 9, s. 90;
- Wigilia jest, kiedy chcemy. "Charaktery" 2008 nr 12, s. 90;

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sokołowski Mikołaj:

- Alternatywne paradygmaty romantyczne. (Tradycja romantyczna w teatrze polskim pod red. D. Kosińskiego). "Teatr" 2008 nr 5, s. 79-81;

- "Rozrachunki inteligenckie" w prozie roczników siedemdziesiątych. W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 440 - 464;
- Figura świętego Nikogo w "Do zeszłej…(na grobowym głazie)" Cypriana Norwida. W: Ateny. Rzym. Bizancjum w kulturze XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersyteckie TransHumana, Białystok 2008, s. 209-214;
- Il sensismo italiano e la letteratura romantica polacca. W: La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale. Ideato da P. Salwa, Warszawa 2008, s. 125 -133;
- Mowy pogrzebowe wygłaszane z powodu śmierci Mickiewicza wobec tradycji gatunku. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008;
- Nikt tylko Mickiewicz. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria; Gdańsk 2008, ss. 250;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 356 -358 i 359 -360. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Stańczak-Wiślicz Katarzyna:

- W pułapce kołobłędu, czyli antysemityzm uczonego. "Nigdy Więcej" 2008 nr 16, s. 18-21;
- O męskich łajdactwach i męskich cierpieniach, czyli (re)prezentacje mężczyzn we współczesnej polskiej prasie zwierzeń. "Opcit" 2008 nr 1(38), s. 15-18;
- Krzywda i wstyd - motyw ujawnienia żydowskiego pochodzenia w polskich magazynach zwierzeniowych. "Polonistyka" 2008 nr 9, s. 19-23;

- "Tanie oleodruki" i "wiersze - dokumenty" - poetyckie kroniki czasu Zagłady. W: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów. Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2008, s. 91 - 100. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szymańska Zyta:

- Czego oczekujemy od bibliotek? "Biuletyn EBIB" nr 4/2008;
- 60-lecie Polskiej Bibliografii Literackiej. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 4, s. 265-267; 

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie.

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata:

- Between poem and painting, between individual and common experience - the art. of haiku in Japan and in Poland. "Art Inquiry (Łódzkie Towarzystwo Naukowe)" 2007 vol. IX (XVIII), s. 243-270;
- Awangardowe koleje literatury. "Arterie" 2008 nr 1, s. 19-21; 

- "Manifest Neolingwistyczny v. 1.1" i jego poetyckie potomstwo - twórczość nowatorów czy literacki passeizm? W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 148 - 171;
- "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss. 605;
- Foniczne meandry purnonsensu - o poezji polskiego futuryzmu i europejskiego dada. W: Odcienie humoru. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, s. 135 - 14 ;
- Haiku japońskie i haiku po polsku - dialog kultur? W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 417 - 437 ;
- "Oddalenia, związki na odległość"? - o warstwie dźwiękowej wiersza Tadeusza Peipera. W: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Grzegorzowi Gaździe. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2008, s. 279 -291;
- Dojrzała Łódź. Próby literackie, tom 3: Antologia tekstów literackich studentów łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. [Wstęp i redakcja]. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, Łódź 2008, ss. 96.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Świerczyńska Dobrosława:

- Sienkiewicz i Żydzi. Rekonesans. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 2, s. 121-157.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

- Czy potrzebujemy literatury powszechnej? "Nauka" 2006 nr 4 s. 135 -141;
- Pamiętnik artysty [Norwid]. "Przegląd Polityczny" 2008 nr 6;
- Sny, zamki i pałace. "Przegląd Polityczny" 2008 nr 6;
- W cieniu drzewa pomarańczowego [Miriam]. "Przegląd Polityczny" 2008 nr 5;
- Muzy między wojnami. Katalog wystawy "Dwudziestolecie: Oblicza nowoczesności" (Muzeum Historii Polski - Zamek Królewski) 2008;
- Literatura zagląda do kuchni. "Kozirynek" 2008 nr 5, s. 44-50; 

- Dzieje literatury powszechnej. Świat Książki, Warszawa 2008, ss. 543;
- Podole, Wołyń, "Mazury". Wstęp do geografii literackiej Leopolda Buczkowskiego. W: Dialog dwóch kultur. Muzeum Narodowe, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Przemyśl 2008, s. 57 - 64;
- Prawdziwe zakończenie "Lalki", albo co stało się z Wokulskim? W: Prus nowoczesny. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008;
- Secesja - przestrzeń spotkania pisarzy. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 154.

Brak publikacji na wybraną literę.

Troszyński Marek:

- Rzeczpospolita kawalerska [i tekst będący swobodną adaptacją materiałów z archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu "Inna się snuje historia, czyli sprawa Hiacynty"]. "Teatr" 2008 nr 7/8, s. 106-112;

- Bolesław Prus contra Aleksandr Głowackij. Rasskaz o dwojnom czełowiekie. W: Tworczestwo Bolesława Prusa i jego swiazi s russkoj kulturoj. Wydawnictwo "Indrik", Moskwa 2008, s. 177 - 188;
- Czesław Miłosz, "Wiersze i ćwiczenia" [opracowanie tekstu na podst. rękopisu, nota edytorska i aneks]. Świat Książki; Warszawa 2008, ss. 160, (nota i aneks s. 142 - 150). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Tyszkiewicz Barbara:

- Dokumenty "czasów oniemiałych". Rok 1956 w dziennikach Marii Dąbrowskiej i Jerzego Zawieyskiego. "Zeszyty Historyczne" Paryż 2007 z. 162, s. 3-25;
- Przejście na drugą stronę lustra. Sejmowy epilog "Dziadów" w "Dzienniku" Jerzego Zawieyskiego. "Więź" 2008 nr 4/5, s. 110-116. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Werner Andrzej:

- Polnisches Requiem. "Dialog. Deutsch-Polnisches Magazyn" 2008 nr 82;
- Myśliwy polujący samotnie. "Europa" 29 - 30 listopada 2008;
- Konserwatyzm z pożywną dawką nihilizmu. "Gazeta Wyborcza" 9 - 10 lutego 2008;
- Bracia śmiertelnicy. "Przegląd Polityczny", jesień 2008; 

- Pochwała dekadencji. W: "Co dalej literaturo…". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Wójcicki Jacek:

- Napoleon w poezji środowiska akademików krakowskich. "Napis" 2007 seria 13, s. 161-209;

- Motywy owidiańskie w poezji Osipa Mandelsztama i ich polskie przetworzenia. W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 351-373 ;
- [Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej:] Cień złotych skrzydeł. [Edycja tekstów polskich i łacińskich z rękopisów, redakcja merytoryczna całości, opracowanie graficzne tomu]; "Napis", Wydawnictwo DiG; Warszawa 2007 seria 13;
- Tobiasz Wiszniowski, "Treny" [opracowanie]; Neriton, Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, t. 4, Warszawa 2008 ss. 91;
- Voltaire, "Eklezjasta treściwe" [przekład]; Collegium Columbinum, Biblioteka Badań nad Oświeceniem 2008 nr 2, ss. 142.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zaleski Marek:

- Kłopoty z monografią. "Teksty Drugie" 2008, s. 390-406;
- Dzień po końcu świata. "Polityka" 2008 nr 44, s. 62;
- Kolega Orfeusza. "Polityka" 2008; 

- Co dalej? W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ziątek Zygmunt:

- Wiesław Myśliwski: 75 lat życia, 40 twórczości. "Odra" 2007 nr 12, s. 63-65;

- Powrócić do Pińska… O przemianach pisarstwa Ryszarda Kapuścińskiego po 1989 roku. W: "Życie jest z przenikania". Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. PWN, Warszawa 2008, s. 103 -120;
- Słowo wstępne. W: Inny i Obcy w kulturze, cz. I: Widziane, oglądane, czytane - oblicza Obcego. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 5-6 ;

[i Beata Nowakowska]: 
- Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008, ss. 420.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zielińska Marta:

- Kilka uwag o literaturze i języku. "Teksty Drugie" 2008 nr 6, s. 6-8;
- Romantycy na mapach. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 141-145;

- Sztuka umierania. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 173 - 190;
- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 300-305. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

- Dzieciństwo bez podwórka. "Bez Dogmatu" 2008 nr 77;
- Jak pomówić Naród Polski. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75;
- Mama chce spać. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75;
- Zarządzanie stresem. "Bez Dogmatu" 2008 nr 77;
- Żywy trup. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75;
- Realny kapitalizm czyli "Szalone lata dziewięćdziesiąte" (recenzja książki J.E. Stiglitza). www.lewica.pl, 19 listopada 2008;
- Niedźwiedzia przysługa. "Prawo i Płeć" 2008 nr 10;
- Zalety dobrej pamięci (D. Harley, "Neoliberalizm. Historia katastrofy"). "Przegląd" 2008 nr 41. 

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45