A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Barcz Anna:

- Przyroda - bliska czy daleka? "Anthropos?" nr 18-19/2012.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- "Heimat vieler Völker". Die "Idee von der gemeinsamen Heimat" im Werk von Józef Mackiewicz [in:] "Zwischen (Sowjet-) Russland und Deutschland. Geschichte un Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902 - 1985), Herausgegeben von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura, Fibre Verlag, OsnabrĂźck 2012, s. 129 -142. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bem Paweł:

- Scalany wąż (omówienie książki K. Jeleński, C. Miłosz, Korespondencja), „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr 3-4;
- Dobrze, że był (omówienie książki J. Zawieyski, Dzienniki 1955-1959), „Teatr” 2012, nr 7-8.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzec Grzegorz:

Brak publikacji na wybraną literę.

Nadana-Sokołowska Katarzyna:

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa:

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta:

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Polska myśl polityczna epoki oświecenia wobec tradycji antycznej, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, Warszawa 2012, s. 75 - 96.

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Ziemia Święta w osiemnastowiecznych przekazach pielgrzymów, "Wiek Oświecenia" 2012, t. 28,
- Rozkosze stołu. Osiemnastowieczna przyjemność ucztowania na dworach magnackich, "Akademia" 2012, nr 29,
- Podróże oświeconych śladami antyku, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej, red. T. Chachulski, Warszawa 2012,
- Delights of Table. 18th-century. At Polish Noble Courts, "Academia" 2012, nr 33.
 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ślusarska Magdalena:

- Motywy antyczne w kaznodziejstwie oświeceniowym czasów stanisławowskich, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa 2012.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Moraltheologische Grundsetzung des Friedens in dem Consilium Trinitatis über den Streit der Töchter Gottes, [w:] Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. R. Czaja, E. Mühle, A. Radzimiński, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012: 37-52.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pawlak Grażyna

Rosyjskie przekłady utworów Jana Parandowskiego [w:] Victor Chorev – Amicus Poloniae. K 80-letu Viktora Aleksandrovica Choreva, Moskwa 2012.

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku