NOWA BIBLIOTEKA ROMANTYCZNA pod redakcją Marty Zielińskiej jest serią nawiązującą do dawnej Biblioteki Romantycznej, której pomysłodawczynią i wieloletnią naukową redaktorką była Maria Janion, a realizatorami Pracownia Romantyczna IBL PAN oraz Wydawnictwo Literackie. Pierwsza połowa XIX wieku to okres przejściowy między dawną kulturą szlachecką a nadchodzącą cywilizacją industrialną. Przemiany te – budzące fascynację i opór, zauważane w różnych codziennych sytuacjach, opisywało wielu – od starego Niemcewicza, patronującego w Paryżu romantycznym emigrantom – po Domeykę, obserwującego przeistaczający się świat z perspektywy antypodów. Zadaniem Nowej Biblioteki Romantycznej będzie dostarczenie ciekawego materiału źródłowego, przybliżającego zarówno "egzotyzm", jak i swojskość tamtej epoki, relikty przeszłości i nowoczesność – będzie to także weryfikacja romantycznej kultury oglądanej tym razem od dołu, od podstaw, od strony zwyczajnych i niezwyczajnych szczegółów, z których wyrastała.

Nowa Biblioteka Romantyczna

Marek Bieńczyk, Katastrofy
i wypadki w czasach romantyków
, Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst- pdf

Katarzyna Czeczot, Michał Pospiszyl, Romantyczny antykapitalizm, Warszawa 2018
strony tytułowe- pdf
tekst - pdf

Katarzyna Czeczot, Magnetyzm, Warszawa 2016
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf

Katarzyna Czeczot, Praktyki psychiatrii, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
 Grzegorz Marzec,
Medycyna
, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf

 
Beata Mytych-Forajter, Zwierzęta na zakręcie, Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf


 Wojciech Tomasik,  Inna droga. Romantycy a kolej, Warszawa 2012
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf


 Wojciech Tomasik, Romantycy i technika (t.1), Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf

     
 


Wojciech Tomasik, Romantycy i technika (t.2), Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
 
 

Danuta Zawadzka, Lelewel prasowy, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
 

Marta Zielińska, Granice, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
 
Marta Zielińska, Kłopotliwe rozrywki, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
       
 

Marta Zielińska, Pogoda w czasach romantyków, Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
     
       
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku