NOWA BIBLIOTEKA ROMANTYCZNA pod redakcją Marty Zielińskiej jest serią nawiązującą do dawnej Biblioteki Romantycznej, której pomysłodawczynią i wieloletnią naukową redaktorką była Maria Janion, a realizatorami Pracownia Romantyczna IBL PAN oraz Wydawnictwo Literackie. Pierwsza połowa XIX wieku to okres przejściowy między dawną kulturą szlachecką a nadchodzącą cywilizacją industrialną. Przemiany te – budzące fascynację i opór, zauważane w różnych codziennych sytuacjach, opisywało wielu – od starego Niemcewicza, patronującego w Paryżu romantycznym emigrantom – po Domeykę, obserwującego przeistaczający się świat z perspektywy antypodów. Zadaniem Nowej Biblioteki Romantycznej będzie dostarczenie ciekawego materiału źródłowego, przybliżającego zarówno „egzotyzm”, jak i swojskość tamtej epoki, relikty przeszłości i nowoczesność – będzie to także weryfikacja romantycznej kultury oglądanej tym razem od dołu, od podstaw, od strony zwyczajnych i niezwyczajnych szczegółów, z których wyrastała.

Nowa Biblioteka Romantyczna

Marek Bieńczyk, Katastrofy i wypadki w czasach romantyków, wyd. IBL, Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst- pdf

Katarzyna Czeczot, Michał Pospiszyl, Romantyczny antykapitalizm, Wyd. IBL, Warszawa 2018
strony tytułowe- pdf
tekst - pdf

 

Katarzyna Czeczot, Magnetyzm. Wyd. IBL, Warszawa 2016
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf

Katarzyna Czeczot, Praktyki psychiatrii. Wyd. IBL, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
 


Grzegorz Marzec, Medycyna. Wyd. IBL, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
     
     
       
       

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45