Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2013-2018.

 


 

 

 

Nagroda Edytorska Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego dla Zespołu edytorskiego Biblioteki Pisarzy Staropolskich >>pdf


 

Edycje cyfrowe Biblioteki Pisarzy Polskiego Oświecenia

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

T. 1. STANISŁAW TREMBECKI, Sofijówka,
wydał Jerzy Snopek - pdf
T. 2 KONSTANCJA BENISŁAWSKA, Pieśni  sobie śpiewane, wydał Tomasz Chachulski - pdf  T. 3 KANTORBERY TYMOWSKI, Poezje
zebrane
, wydała
Elżbieta Z. Wichrowska - pdf
T. 4 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I, wydała
Barbara Wolska - pdf
         

 

T. 5 FRANCISZEK KARPIŃSKI, Wiersze zebrane, cz. I, wydał Tomasz Chachulski
- pdf
T. 6 WINCENTY REKLEWSKI, Pienia wiejskie, wydał Jerzy Snopek - pdf T. 7 TOMASZ KAJETAN WĘGIERSKI, Organy,
wydała Aleksandra
Norkowska - pdf
 T. 8 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, wydała Magdalena Bober-Jankowska - pdf
       

 

T. 9 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. II, wydała
Barbara Wolska - pdf
T. 10 Opisy niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach, wydali Alina Aleksandrowicz
i Artur Timofiejew - pdf
T. 11 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. III, wydała
Barbara Wolska - pdf
T. 12 STANISŁAW KONARSKI, Opera poetica. Utwory poetyckie, wydał
Jacek Wójcicki we współpracy Ariadny Masłowskiej-Nowak - pdf

 

T. 13 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. IV, wydały
Barbara Wolska, Ariadna Masłowska-Nowak - pdf
T. 14 FRANCISZEK DZIERŻYKRAJ-MORAWSKI, Bajki, wydała Marta Kowalewska - pdf T. 15 KAJETAN KOŹMIAN, Ody napoleońskie i wiersze z lat 1800-1815, wydały Małgorzata Nesteruk Zofia Rejman - pdf  T. 16 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Dziennik podróży Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wydała Magdalena Bober-Jankowska przy współpracy Ariadny Masłowskiej-Nowak
T. 17 STANISŁAW TREMBECKI, Bajki, wydali Wojciech Kaliszewski, Jerzy Snopek T. 18 FELICJAN WYKOWSKI, Zebranie rymów z różnych okoliczności pisanych (i pozostałe wiersze), wydała Magdalena Ślusarska - pdf T. 19 FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN, Bajki, wydała Natalia Kawałko-Dzikowska - pdf T. 20 FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN, Erotyki, Bożena Mazurkowa, Michał Bajer przy współpracy Magdaleny Bejm

 

 

T. 21 FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN, Poematy, wydali Tomasz Chachulski i Roman Dąbrowski 
strony tytułowe - pdf
strona redakcyjna - pdf
tekst - pdf

 T. 22 FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN, Wiersze, wydał Tomasz Chachulski   T. 24 FRANCISZEK KARPIŃSKI, Psałterz Dawida nowo przetłumaczony, wydali Tomasz Chachulski i Ariadna Masłowska-Nowak   
       
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku