Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

Nazwa programu: NAWA Promocja języka polskiego 2022

Nazwa projektu:  Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii
Dofinansowanie: [99 919 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [99 919 zł]
Okres realizacji: 2022-2023
 
Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii. Planujemy wykłady i warsztaty dla studentów (przygotowujących się do pracy nauczyciela bądź już pracujących jako nauczyciele języka odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii), a kształcących się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Metodycy jpjo z Instytutu Badań Literackich PAN wraz z wykładowcami z PUNO wykorzystają swoje doświadczenie, aby zaprezentować swoje pomysły do jak najbardziej efektywnego i nowoczesnego nauczania języka polskiego młodzieży dwujęzycznej, przygotowującej się do egzaminu GCSE (General Certificate of Secondary Education), który jest po zakończeniu szkoły średniej gimnazjalnej, według państwowego systemu brytyjskiego. Odpowiada on ESOKJ (nie we wszystkich zakresach) poziomowi B1. Dlatego przeprowadzimy ankiety, konsultacje, rozmowy online z wykładowcami, studentami, lektorami w Wielkiej Brytanii, które wskażą na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zdawania egzaminu GCSE.
Po konsultacjach zespołu lidera i partnera dokonamy także wyboru literatury polskiej, dzieł kultury polskiej, na bazie których będziemy wspólnie pracować nad podręcznikiem "Język, kultura, tożsamość. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Podręcznik " (13-15 lat). Zawierać on będzie 12 rozdziałów z tematami z zakresu merytorycznego oraz językowego egzaminu GCSE.
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku