Anglojęzyczna edycja monografii Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki"

Nazwa programu: NPRH Uniwersalia 2.1
Nazwa projektu: Anglojęzyczna edycja monografii Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki" (NPRH/U21/SP/495982/2021/10)
Dofinansowanie: [59 268 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [59 268 zł]
 
Celem projektu jest anglojęzyczna edycja książki Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki". W ramach projektu zostanie wykonany przekład, opracowanie wydawnicze, wydanie drukiem oraz w formie e-booka przez wydawnictwo Peter Lang, promocja i globalna dystrybucja dzieła. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych polską teorią literatury odbiorców zagranicznych, przede wszystkim z kręgów akademickich. Planowanym efektem projektu jest zwiększenie poza granicami Polski stanu wiedzy o polskich propozycjach teoretycznoliterackich.
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku