Wydawnictwa ciągłe i seryjne

ARCHIWUM HUMANISTYKI XX WIEKU
Rada programowa serii: Włodzimierz Bolecki, Paweł Dybel, Michał Głowiński, Aldona Jawłowska, Małgorzata Łukasiewicz, Ryszard Nycz, Janusz Sławiński, Paweł Wieczorkiewicz, Cezary Wodziński.
>> szczegóły

BADANIA FILOLOGICZNE NAD CENZURĄ PRL

BADANIA POLONISTYCZNE ZA GRANICĄ
Seria istniejąca od 1997; wydawana w koedycji z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".
Komitet redakcyjny: Włodzimierz Bolecki (redaktor naczelny), Dorota Gostyńska, Zbigniew Kloch.
Celem tej serii jest udostępnienie czytelnikom w Polsce najcenniejszych książek napisanych przez polonistów zagranicznych, poświęconych literaturze i kulturze polskiej i powszechnej.
>> szczegóły

BPS - BIBLIOTEKA PISARZY STAROPOLSKICH
Seria istniejąca od 1995 r., wydawana w koedycji ze Stowarzyszeniem "Pro Cultura Litteraria".
Zespół redakcyjny: Krzysztof Mrowcewicz, Ariadna Masłowska-Nowak (sekretarz).
W serii tej prezentujemy nowocześnie opracowane edycje krytyczne ważnych dzieł literatury dawnej. Tomiki z tej serii łączą cechy wydania krytycznego i popularnego, przeznaczone są zarówno dla historyków literatury, jak i dla studentów, uczniów i wszystkich, których interesuje przeszłość naszej kultury.
>> szczegóły
zob. także >>

BPPO - BIBLIOTEKA PISARZY POLSKIEGO OŚWIECENIA
Seria istniejąca od 2000 r.; wydawana w koedycji ze Stowarzyszeniem "Pro Cultura Litteraria".
Zespół redakcyjny: Jerzy Snopek (przewodniczący), Tomasz Chachulski, Ariadna Masłowska-Nowak (sekretarz).
W serii tej prezentujemy nowocześnie opracowane edycje krytyczne ważnych dzieł literatury polskiej drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku. Tomiki z tej serii łączą cechy wydania krytycznego i popularnego, przeznaczone są zarówno dla historyków literatury, jak i dla studentów, uczniów i wszystkich, których interesuje przeszłość naszej kultury.
>> szczegóły
zob. także >>

BIBLIOTHECA LITTERARUM MEDII AEVI
Komitet redakcyjny: Teresa Michałowska (założycielka serii), Andrzej Dąbrówka, Dorota Gacka (sekretarz), Jerzy Mańkowski, Mieczysław Mejor (redaktor naczelny), Jacek Soszyński, Beata Spieralska.
Na serię złożą się - zawsze podawane wraz z tekstem łacińskim - przekłady traktatów teoretycznych (podseria "Artes") oraz użytkowanych w toku studiów utworów literackich (podseria "Opera"). Podserię "Artes" otwiera Poetria nova Godfryda z Vinsauf.
>> szczegóły

DRAMAT POLSKI. REAKTYWACJA

FILOLOGIA XXI

INEDITA Z II POŁOWY XIX WIEKU
Red. J. Maciejewski.
>> szczegóły

KONTYNUATORZY CZY NOWATORZY? MŁODZI BADACZE I ICH WARSZTATY WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH NAD LITERATURĄ
Seria wydawana od 2006 roku przez Instytut Badań Literackich oraz Fundację na rzecz Badań Literackich.
>>szczegóły

LITERATURA POLSKA W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ
Seria powstała w ramach projektu badawczego "Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie", który został zainicjowany przez Instytut Badań Literackich PAN. W realizacji projektu, koordynowanego przez IBL, uczestniczyło około stu pracowników naukowych, wywodzących się z dwunastu placówek badawczych (ośmiu ośrodków uniwersyteckich i czterech instytutów PAN). Przedmiotem prac była reinterpretacja polskiego dziedzictwa kulturowego, dokonana z perspektywy jego roli w kulturze europejskiej. Badania objęły całość polskiej kultury od średniowiecza aż po współczesność.
>>szczegóły

LUPA OBSCURA

NOWA HUMANISTYKA

ROZPRAWY LITERACKIE
Seria wydawana od 1995 roku przez Wydawnictwo IBL PAN (wcześniej- przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu). Koedycja z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".
>> szczegóły

SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU
Do t. 22 (1994)- Wrocław, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, od t. 23- Wydawnictwo IBL PAN.
Komitet redakcyjny: S. Bąk (do t. 13), S. Hrabec (do t. 8), W. Kuraszkiewicz, M.R. Mayenowa (od t. 5 redaktor naczelna), S. Rospond (do t. 18), S. Saski (do t. 10), W. Taszycki (do t. 12), J. Woronczak, , F. Pepłowski (od t. 6), M. Karpluk (od t. 11).
Od t. 20 (1991): J. Bartmiński, E. Janus, M. Karpluk, W. Kuraszkieiwcz (do t. 26), M.R. Mayenowa, F. Pepłowski ( od t. 23 redaktor prowadzący), F. Sławski (do t. 28), J. Woronczak.
>> szczegóły

STUDIA STAROPOLSKIE. SERIES NOVA
„Studia Staropolskie. Series Nova” to wydawnictwo zainicjowane przez prof. dr. hab. Teresę Michałowską jako kontynuacja i rozwinięcie dawnej serii wydawniczej „Studia Staropolskie”. Tomy poświęcone są upowszechnianiu badań nad szeroko pojętą kulturą epok dawnych. Publikujemy najciekawsze prace z zakresu historii literatury, języka oraz zjawisk kulturowych począwszy od średniowiecza aż po wiek XVIII. Celem serii jest przedstawianie kultury staropolskiej w różnych kontekstach, także dość odległych, wbrew nazwie, wykraczających niejednokrotnie poza granice dawnej Rzeczypospolitej. Tematyka tomów jest więc bardziej uniwersalna, dotyczy dzieł napisanych nie tylko po polsku.
Komitet redakcyjny: T. Michałowska, J. KCz. Hernas, M. Mejor, K. Mrowcewicz, M. Piskała, M. Prejs, P. Stępień.
>> szczegóły

Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ
Seria wydawana przez IBL PAN od 1963 r.(wcześniej- przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu), do T. 12 (1969 r.) wspólnie z Katedrą Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie- w koedycji z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".
Komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (redaktor naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński.
>> szczegóły

ARCHIWUM LITERACKIE

BIBLIOTEKA "TEKSTÓW DRUGICH"

HISTORIA LITERATURY. STUDIA

KSIĄŻKA W DAWNEJ KULTURZE POLSKIEJ

STUDIA Z OKRESU OŚWIECENIA

WIEK XIX. ESEJE, PUBLICYSTYKA, PISMA POLITYCZNE

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku