Pełna informacja o publikacjach Instytutu Badań Literackich PAN w latach 1948-2001 - w bibliografii Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948-2001. Książki i czasopisma (bibliografia). Oprac.: Katarzyna Batora i Barbara Tyszkiewicz pod red. Jadwigi Czachowskiej. Warszawa 2002.
 

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie.

Pod redakcją Pawła Kucińskiego i Grzegorza Krzywca.
Prace dedykowane Profesorowi Michałowi Głowińskiemu. S. 198. 
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011.

Brak publikacji na wybraną literę.

Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur.

[Materiały konferencji naukowej "Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej". (Warszawa, 23-25 marca 1999)].
Pod red. J. Pelca, K. Mrowcewicza, M. Prejsa. Słowo wstępne: S. Dubisz.
Wydział Polonistyki UW, Instytut Literatury Polskiej,  Warszawa, 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie. Antologia szkiców.

Pod red. A. Nasiłowskiej.
Biblioteka Tekstów Drugich, t. 1.
Wydawnictwo IBL,  Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury.

Praca zbiorowa pod red. Aliny Brodzkiej-Wald, Hanny Gosk i Andrzeja Wernera.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dekonstrukcja w badaniach literackich.

Pod red. i ze wstępem R. Nycza.
Tematy Teoretycznoliterackie, 1.
słowo/obraz terytoria,  Gdańsk. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dyskurs jako struktura i proces.

Pod red. T. van Dijka. Red. nauk. T. Dobrzyńska.
Przekład z ang., wybór tekstów i wstęp: G. Grochowski.
PWN,  Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dzieła - języki - tradycje.

Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza.
Koedycja z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".
Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Genologia dzisiaj.

[Materiały z Konferencji Teoretycznoliterackiej 17-22 IX 1999 (Cieszyn)].
Pod red. W. Boleckiego i I. Opackiego.
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 82.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Humanistyka polska w latach 1945-1990.

Pod red. Urszuli Jakubowskiej i Jerzego Myślińskiego.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia.

[Materiały z konferencji 16-19 V 2001 (Olsztyn i Lidzbark Warmiński)].
Red. nauk.: Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz.
 DiG, Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Inny – Inna – Inne. O inności w kulturze.

Red.: M. Janion, C. Snochowska-Gonzalez, K. Szczuka.
 Wydawnictwo IBL, Warszawa 2004.

Brak publikacji na wybraną literę.

Inny i Obcy w kulturze, cz. I: Widziane, oglądane, czytane - oblicza Obcego.

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury.

Pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej. Wstęp: G. Borkowska.
Wydawnictwo Ossolineum,  Wrocław 2000.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Literackie reprezentacje doświadczenia.

Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ewy Nawrockiej.
Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 88.
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Literatura i wiedza.

Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Elżbiety Dąbrowskiej.
Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 87.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Literatura polska wobec zagłady.

[Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez ŻIH oraz IBL PAN 22-23 listopada 1999 r. w Warszawie].
Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej-Wald, D. Krawczyńskiej i J. Leociaka. Wstęp: J. Leociak.
 ŻIH, Warszawa 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX w.

Pod red. L. Burskiej i M. Zaleskiego.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. [Studia].

Pod red. D. Gostyńskiej i A. Karpińskiego.
Ossolineum,  Wrocław 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czytanie Naruszewicza. Interpretacje.

[Materiały z konferencji zorganizowanej przez IBL PAN 14-15 X 1997 w Warszawie].
Pod red. i ze wstępem T. Chachulskiego.
Ossolineum, Wrocław 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny.

Praca zainicjowana przez J. Maciejewskiego. Koordynator całości: R. Loth.

T. 1-2: A-Me, Warszawa WSiP 2000, 2001.
Red. działów: literatura staropolska: T. Witczak, literatura oświecenia: E. Aleksandrowska, literatura romantyzmu: Z. Trojanowiczowa, literatura pozytywizmu i Młodej Polski: J. Maciejewski (do 1987 r.), potem W. Albrecht-Szymanowska.
Zespół autorski: W. Albrecht-Szymanowska, E. Aleksandrowska, H. Gacowa, R. Loth, A. Polakowska, I. Teresińska, Z. Trojanowiczowa, T. Witczak, B. Zdrojewska. Hasła oprac. przez W. Roszkowską-Sykałową uzup. W. Albrecht-Szymanowska.
T. 3: Mia-R, wydało w 2002 r. Wydawnictwo IBL w koedycji z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
T. 4: S-T, wydało w 2003 r. Wydawnictwo IBL w koedycji z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
T. 5: U-Ż, uzupełnienia, indeksy, wydało w 2004 r. Wydawnictwo IBL w koedycji z Fundacją "Akademia Humanistyczna". 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mediewistyka literacka w Polsce.

Pod red. T. Michałowskiej.
Studia Staropolskie. Series Nova, t. 5.
 Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mickiewicz. Encyklopedia.

Autorzy: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska.
Red. H. Żytkowicz.
Bertelsmann Media,  Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mit jedności słowiańsko-romańskiej w życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Konfrontacje polsko-włoskie w 150 rocznicę śmierci poety.

Pod red. Mikołaja Sokołowskiego. Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Warszawa 2005. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze.

Red. W. Bolecki i R. Nycz.
Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 85.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2004. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia.

Projekt i redakcja naukowa: M. Hopfinger.
Oficyna Naukowa,  Warszawa 2002.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim.

Red. B. Kuczera-Chachulska.
Wydawnictwo IBL,  Warszawa 2004.  

Brak publikacji na wybraną literę.

"Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego".

Studia Staropolskie. Series Nova, t. XXV (LXXXI), ss. 450.
Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria - Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Osoba w literaturze i komunikacji literackiej.

Pod red. i ze wstępem E. Balcerzana i W. Boleckiego.
Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 81. 
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ostrożnie z literaturą! (Przykłady, wykłady oraz inne rady).

[Materiały z XXVII Konferencji Teoretycznoliterackiej 16-22 IX 1997 (Krynica)].
Pod red. S. Balbusa i W. Boleckiego.
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 80.
Wydawnictwo IBL,  Warszawa 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Panorama Literatury Polskiej.

Projekt badawczo-edukacyjny, dostępny w Internecie pod adresem www: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/, prowadzony od 2008 r.
Autorzy haseł: Tomasz Bocheński, Katarzyna Chmielewska, Hanna Dziechcińska, Krzysztof Gajewski, Grzegorz Grochowski, Jerzy Kandziora, Andrzej Karcz, Paulina Kierzek, Elżbieta Kiślak, Agnieszka Kluba, Jacek Kopciński, Estera Lasocińska, Maciej Maryl, Agnieszka Mrozik, Anna Nasiłowska. Redakcja: Ewa Rot, Anna Sobieska, Piotr Sobolczyk, Beata Śniecikowska, Jan Tomkowski, Grzegorz Wołowiec. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Poetyka - polityka - retoryka.

Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza.
Koedycja z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".
Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Pogranicza literatury: Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie.

Red. G. Borkowska i J. Wójcicki.
 Wydawnictwo IBL, Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny. T. 1.

Red. Alicja Szałagan.
Zespół autorski: Katarzyna Batora, Beata Dorosz, Ewa Głębicka, Maria Kotowska-Kachel, Barbara Marzęcka, Marlena Sęczek, Alicja Szałagan, Barbara Tyszkiewicz.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie.

[Materiały ze spotkania panelowego, które odbyło się 16 stycznia 2006 roku w Pałacu Staszica w Warszawie z inicjatywy Instytutu Badań Literackich PAN].
Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Pozytywizm. Język epoki.

Red. G. Borkowska i J. Maciejewski.
 Wydawnictwo IBL, Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Przemiany formuły polskości w II połowie XIX wieku.

Warszawa 2000, Wydawnictwo IBL. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Romantycy i Europa. Marzenia - doświadczenia - propozycje.

Pod red. Marty Piwińskiej.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Słowniańska metryka porównawcza. VIII. Krótkie rodzime rozmiary wierszowe

Red. L. Pszczołowska i D. Urbańska.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2004.

Brak publikacji na wybraną literę.

Słownik polszczyzny XVI wieku.

Red. prowadzący F. Pepłowski. T. I-XXX. Do t. 22 (1994)- Wrocław, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, od t. 23- Wydawnictwo IBL PAN.
Komitet redakcyjny: S. Bąk (do t. 13), S. Hrabec (do t. 8), W. Kuraszkiewicz, M.R. Mayenowa (od t. 5 redaktor naczelna), S. Rospond (do t. 18), S. Saski (do t. 10), W. Taszycki (do t. 12), J. Woronczak, , F. Pepłowski (od t. 6), M. Karpluk (od t. 11).Od t. 20 (1991): J. Bartmiński, E. Janus, M. Karpluk, W. Kuraszkieiwcz (do t. 26), M.R. Mayenowa, F. Pepłowski ( od t. 23 redaktor prowadzący), F. Sławski (do t. 28), J. Woronczak. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze.

Pod red. W. Boleckiego.
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze, t. 83.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2002. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy.

Red. A. Brodzka-Wald i T. Żukowski.  
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003.

Brak publikacji na wybraną literę.

Stereotypy w literaturze (i tuż obok).

Red. W. Bolecki i G. Gazda.
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze, t. 84.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej.

Red.: A. Karpiński, E. Lasocińska i M. Hanusiewicz.
Studia Staropolskie, Series Nova, t. 7.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w Roku Mickiewiczowskim 2005.

Pod red. Katarzyny Czeczot i Marty Zielińskiej.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tematy i pryzmaty. Studia o prozie polskiej XX wieku.

Pod red. A. Brodzkiej i Z. Ziątka.
Wrocław 2000, Wydawnictwo Ossolineum. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Words and Images. Iconicity of the text.

Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny.

Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan.
T. 1-10: A-Ż, Warszawa WSiP 1995 (t. 1-3), 1996, 1997, 1999, 2001, IBL PAN-Fundacja "Akademia Humanistyczna" (t. 4-10), Warszawa 2007.
Praca przygotowana w IBL PAN w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej (od t. 5 - Pracownia Dokumentacji Literatury XX wieku)
Zespół autorski: J. Czachowska, B. Dorosz, E. Głębicka, A. Hejman (t. 1-3), J. Pitera (t. 1-3), A. Szałagan, B. Tyszkiewicz (t. 1-5,7), J. Zawadzka, K. Batora (od t. 4), B. Marzęcka (od t. 4), M. Kotowska-Kachel (od t. 6).
Hasła: Boy-Żeleński T. oprac. B. Winklowa, Broniewski W. i Chądzyńska Z oprac. F. Lichodziejewska,. Kruczkowski L. oprac. J. Kaczyńska, Lechoń J. i Lipski J. oprac. R. Loth.
T. 10: Ż i uzupełnienia do tomów 1-9. Opracował zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. Zespół autorski: Katarzyna Batora, Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz, Ewa Głębicka, Maria Kotowska-Kachel, Barbara Marzęcka, Marlena Sęczek, Alicja Szałagan, Barbara Tyszkiewicz, Joanna Zawadzka oraz Roman Loth, Barbara Winklowa. Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna" Warszawa 2007. 

Brak publikacji na wybraną literę.

"Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej.

Koedycja ze Stowarzyszeniem "Pro Cultura Literaria".
Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 18.
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur.

Ubersatzt von B. Sekulski.
IBL PAN, Warszawa 2007. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione.

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej.

Pod red. Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały.
Studia Staropolskie tom XXX, s. 417.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011.

Brak publikacji na wybraną literę.

Leksykon Lalki.

Pod redakcją Agnieszki Bąbel i Aliny Kowalczykowej. 
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011. S. 193.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zranieni przez czas. Współczesna literatura litewska.

Warszawa 2011. S. 255.

Brak publikacji na wybraną literę.

Opowiedzieć PRL.

Pod red. Katarzyny Chmielewskiej i Grzegorza Wołowca.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011. S. 271.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasze pierwsze lata. Wspomnienia dokumentalistów IBL PAN. Książka ofiarowana Profesor dr hab. Jadwidze Czachowskiej na dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, współpracowników, uczniów

Brak publikacji na wybraną literę.

Literatura i socjalizm. Komunizm. Idee - dyskursy - praktyki

Pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca.
Warszawa 2012

Brak publikacji na wybraną literę.

Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989. Problemy i perspektywy badawcze

Pod redakcją Katarzyny Stańczak-Wiślicz.
Warszawa 2012 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sekrety Orzeszkowej

Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Borkowskiej, Magdaleny Rudkowskiej i Iwony Wiśniewskiej.
Warszawa 2012

Brak publikacji na wybraną literę.

Kultura w stanie przekładu. "Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej", t. 91: Translatologia-Komparatystyka-Transkulturowośc

Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej.
Warszawa 2012

Brak publikacji na wybraną literę.

Geografia Słowackiego. Pamięci Profesor Aliny Witkowskiej

Pod redakcją Doroty Siwickiej i Marty Zielińskiej.
Warszawa 2012

Brak publikacji na wybraną literę.

Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL

Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Jakubowskiej.
Warszawa 2012 

Brak publikacji na wybraną literę.

Literatura polska wobec zagłady (1939-1968)

Pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany

Pod redakcją Andrzeja Wernera i Tomasza Żukowskiego.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Życie po życiu

Pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej

Red. T. Chachulski, IBL, Warszawa 2012.

Brak publikacji na wybraną literę.

Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały

Red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski,Societas Vistulana, Kraków 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Warszawa Miłosza

Pod redakcją Marka Zaleskiego.
Warszawa 2013.
 

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku