Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

IBL PAN ogłasza nabór na studia podyplomowe dla nauczycieli polonijnych 
Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego 
Pierwsza edycja!

UWAGA: rozpoczęcie kursu zostało przesunięte na styczeń 2023 roku

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego realizowane będą w formule online.

Opłata za studia: 
300 zł wpisowe
2500 zł za semestr (2 semestry)

30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów w języku polskim

150 zł koszt świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim 
Całkowity koszt: 5300 PLN + świadectwo (30 i/lub 150) PLN

Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN agata.rocko@ibl.waw.pl
Koordynator studiów: Małgorzata Lubbers-Dąbrowska
malgorzata.lubbers-dabrowska@ibl.waw.pl

Studia przeznaczone są dla: 
Nauczycieli polonijnych z wyższym wykształceniem pracujących w szkołach polonijnych w różnych systemach edukacji

180 godzin (2 semestry)

Celem studiów 
jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego i obcego oraz przedmiotów ojczystych. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy nauczyciela języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2) oraz obejmuje zagadnienia psychologiczno- pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów: praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Google Meet w systemie synchronicznym i asynchronicznym. Wszystkie materiały, nagrania warsztatów i wykładów będą udostępniane studentom. Dzięki temu nauczyciele w każdej strefie czasowej będą mieli pełny dostęp do wszystkich treści

Rekrutacja
Osoby, które chcą podjąć studia podyplomowe online dla nauczycieli polonijnych w I edycji w roku akademickim 2022/2023 proszone są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem
https://forms.gle/Fd5oCb2zCaxuHWrg8  
2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów
3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku.

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto: 
Instytut Badań Literackich PAN 
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
Tel. 22) 826-69-17 (poniedziałki, środy, czwartki 10.00-15.00)

Szczegółowy opis studiów wraz z programem dostępny w pliku PDF

Terminy zjazdów online w roku akademickim 2022/2023: 

7-9 października 2022 

21-23 października 2022
4-6 listopada 2022 
18-20 listopada 2022
2-4 grudnia 2022

16-18 grudnia 2022 
13-15 stycznia 2023 
27-29 stycznia 2023 
17-19 lutego 2023 
11-13 marca 2023 
24-26 marca 2023
21-23 kwietnia 2023 
19-21 maja 2023 
2-4 czerwca 2023 
24-26 czerwca 2023

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 


TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLMOWE I KURSY IBL PAN - EDYCJA 2022/2023!  

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularz

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

 

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

Formularz rekrutacyjny – Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

Formularz rekrutacyjny – Glottodydaktyka

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

Formularz rekrutacyjny – Zarządzanie Kulturą

 

Kursy

 

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Kreatywnego Pisania 

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny- tryb online 

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Poprawnej Polszczyzny

 

Kurs Retoryki Praktycznej

 - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Retoryki Praktycznej 

 

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny

 - tryb hybrydowy

Formularz rekrutacyjny - Pisanie jako proces 

Warsztaty sztuki radiowej 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto (nazwisko i nazwa kierunku/kursu w nazwie przelewu):
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 


 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku