Korzyści

 

Oferowane przez nas interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie "Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie IBL PAN i PJATK" stanowią wyróżniającą się ofertę dla humanistów na rynku edukacyjnym w Polsce. Program studiów łączy w sobie wiele możliwości pozwalających na uzyskanie różnorodnych korzyści w perspektywie rozwoju naukowego i zawodowego. 

 
Zapewniamy:

 

* stypendium przez 48 miesięcy (w latach: 2019-2022) w wysokości 3.000 zł miesięcznie dla wszystkich doktorantów;

* Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych gwarantuje zdobycie kompetencji cyfrowych na najwyższym poziomie (zajęcia dostosowane do osób z wykształceniem humanistycznym);

* bon edukacyjny w wysokości 6.000 zł na naukę języków obcych (min. 200 godzin zajęć);

* finansowanie udziału w konferencjach naukowych: krajowych i zagranicznych;

* staże w instytucjach kultury i nauki;

* udział w zespołach badawczych IBL PAN i PJATK;

* warsztaty z pozyskiwania środków finansowych na projekty krajowe i zagraniczne;

* warsztaty z metod komunikacji w interdyscyplinarnych zespołach badawczych;

* opiekę dwóch mentorów naukowych z IBL PAN i PJATK od początku programu studiów do pół roku po zakończeniu;

* możliwości wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+;

* zajęcia z najlepszymi w Polsce liderami nauki w dyscyplinach: literaturoznawstwo i informatyka;

* dostęp do najlepszej infrastruktury badawczej i naukowej w IBL PAN i PJATK;

* dogodną lokalizację – zajęcia w centrum Warszawy.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku