Literatura Romantyzmu

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. I-V

Koordynacja całości: Roman Loth.
To pięciotomowe kompendium dotyczy dziejów literatury polskiej od jej początków po rok 1918. Zawiera ponad 270 haseł - sylwetek pisarzy, obejmujących biogram, bibliografię podmiotową oraz wybór bibliografii przedmiotowej.
Wszystkie tomy zostały zdigitalizowane i udostępnione w repozytorium RCIN (http://rcin.org.pl/).
     1. Tom I (A-H):
     http://rcin.org.pl/Content/61303/WA248_80305_III-23-688_dawni-pisarze-1_o.pdf
W tomie I znalazły się m.in. hasła: Asnyk Adam, Berent Wacław, "Bogurodzica", Długosz Jan, Fredro Aleksander.
     2. Tom II (I-Me):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61304?id=61304
W tomie II znalazły się m.in. hasła: Kadłubek Wincenty, Kasprowicz Jan, Kochanowski Jan, Kołłątaj Hugo, Kopernik Mikołaj, Krasiński Zygmunt, Kraszewski Józef Ignacy, "Legenda o św. Aleksym", Lelewel Joachim, Leśmian Bolesław.
     3. Tom III (Mia-R):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61306?id=61306
W tomie III znalazły się m.in. hasła: Mickiewicz Adam (wraz z pierwszym kompletnym indeksem tytułów utworów Mickiewicza), Morsztyn Jan Andrzej, Norwid Cyprian, Orzeszkowa Eliza, Prus Bolesław, Przybyszewski Stanisław, Rej Mikołaj, Reymont Władysław Stanisław.
     4. Tom IV (S-T):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61305?id=61306
W tomie IV znalazły się m.in. hasła: Sęp Szarzyński Mikołaj, Sienkiewicz Henryk, Skarga Piotr, Słowacki Juliusz, Staszic Stanisław, Świętochowski Aleksander, Tetmajer Kazimierz Przerwa, Trembecki Stanisław.
     5. Tom V (U-Ż):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61307?id=61307
Tom V zawiera m.in. hasła: Woronicz Jan Paweł, Wujek Jakub, Wyspiański Stanisław, Zapolska Gabriela, Żeromski Stefan oraz uzupełnienia do tomów poprzednich i indeksy (w tym obszerny indeks wszystkich wymienionych w przewodniku tytułów oraz indeks nazw osobowych).

"Ballady i romanse". Mapy

Grzegorz Marzec, "Ballady i romanse". Mapy. Źródło: Atlas polskiego romantyzmu. Polska-Europa-Świat, pod red. M. Zielińskiej, D. Siwickiej i G. Marca, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa. http://nplp.pl/artykul/ballady-i-romanse/, 2015
Wersja on line (format pdf)

"Ważna Cześnika nauka o grzeczności". O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

Bartłomiej Szleszyński, "Ważna Cześnika nauka o grzeczności" – O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, "Napis" 2004, s. 137-144.
Wersja online (format pdf)

 

Atlas Polskiego Romantyzmu

Atlas Polskiego Romantyzmu

kolekcja przedstawiająca nową perspektywę dziejów polskiego romantyzmu, opowiedzianych przez przestrzeń i topografię.
http://nplp.pl/kolekcja/atlas-romantyzmu/

GEOGRAFIA SŁOWACKIEGO

Geografia Słowackiego, Warszawa 2012 r.
Wersja on line (format pdf)

Nowa Biblioteka Romantyczna

Marek Bieńczyk, Katastrofy
i wypadki w czasach romantyków
, Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst- pdf

Katarzyna Czeczot, Michał Pospiszyl, Romantyczny antykapitalizm, Warszawa 2018
strony tytułowe- pdf
tekst - pdf

Katarzyna Czeczot, Magnetyzm, Warszawa 2016
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf

Katarzyna Czeczot, Praktyki psychiatrii, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
 Grzegorz Marzec,
Medycyna
, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf

 
Beata Mytych-Forajter, Zwierzęta na zakręcie, Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf


 Wojciech Tomasik,  Inna droga. Romantycy a kolej, Warszawa 2012
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf


 Wojciech Tomasik, Romantycy i technika (t.1), Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf

     
 


Wojciech Tomasik, Romantycy i technika (t.2), Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
 
 

Danuta Zawadzka, Lelewel prasowy, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
 

Marta Zielińska, Granice, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
 
Marta Zielińska, Kłopotliwe rozrywki, Warszawa 2018
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
       
 

Marta Zielińska, Pogoda w czasach romantyków, Warszawa 2017
strony tytułowe - pdf
tekst - pdf
     
       
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku