Kurs Kreatywnego Pisania (warsztaty literackie) - XV edycja

 
 
KURS KREATYWNEGO PISANIA
(warsztaty literackie)
 
 
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
 
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
tel.: 530-064-008
 
 (dodatkowo w czasie dyżurów 22 826-69-17)
 
 Kierownik kursu:
prof. dr hab. Anna Nasiłowska - kierownik Kursu Kreatywnego Pisania Instytutu Badań Literackich PAN (od 2007 roku). Poetka, pisarka, profesor. Opublikowała kilka zarysów historii literatury polskiej, uczestniczyła w tworzeniu słowników i encyklopedii, od 1990 roku pracuje w redakcji dwumiesięcznika „Teksty Drugie”.
 
Poza tym jest autorką trzech biografii (pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Maria Pawlikowska–Jasnorzewska, Yoshiho Umeda). Debiutowała w prasie literackiej wierszami (1977), potem napisała między innymi eseje „Miasta” (1993), tomy prozy: „Księga początku” (2002, wznowienie 2015), „Czteroletnia filozofka” (2004, tłumaczenie bułgarskie 2014), powieść „Konik, szabelka” (2011, nominacja do nagrody Gdynia), tom wierszy „Żywioły” (2014), "Dyskont słów" (2016). Miała dwie samodzielne wystawy fotograficzne.
e-mail: anna.nas@wp.pl
 
Opiekun roku: dr Tomasz Żukowski
 
Sekretarz – Anna Ryjak
 

Sekretariat studiów podyplomowych i kursów IBL PAN:
 Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 106. 
Dyżury sekretariatu:
środy w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 11.00-15.00
Telefon codziennie w godzinach 10.00-17.00: 530-064-008, dodatkowo w czasie dyżurów (22) 826-69-17.
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl
 

Kurs Kreatywnego Pisania (creative writing), uruchomiony w 2007 roku, skierowany jest do wszystkich osób, które piszą i pragnęłyby rozwijać tę umiejętność. Sprzyjać ma podejmowaniu samodzielnej twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej, dziennikarskiej oraz krytycznoliterackiej. Ma kształtować wrażliwość, wyobraźnię, umiejętność stosowania form literackich, symboliki i świadomość językową. Kurs nie jest nastawiony na wiedzę o teorii i historii literatury, choć podczas zajęć będą również analizowane teksty literackie. Nie gwarantuje sukcesu, ale rozwija wiele potrzebnych umiejętności pisarskich, dostarcza wiedzy o technikach pisania oraz o funkcjonowaniu rynku. Będziemy ćwiczyć pisanie tekstów o zróżnicowanej poetyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe (esej, artykuł, powieść, opowiadanie, felieton, reportaż itd.)
Zajęcia prowadzą osoby mające znaczący dorobek twórczy w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej i form dziennikarskich. W trakcie warsztatów uczestnicy mogą przedstawiać własne próby pisarskie.

TERMINY ZJAZDÓW:
Zajęcia 1.
16-17 października 2021
Zajęcia 2.
13-14 listopada 2021
Zajęcia 3.
11-12 grudnia 2021
Zajęcia 4.
15-16 stycznia 2022
Zajęcia 5.
12-13 lutego 2022
Zajęcia 6.
12-13 marca 2022
Zajęcia 7.
23-24 kwietnia 2022
Zajęcia 8.
14-15 maja 2022
Zajęcia 9.
18-19 czerwca 2022
Zajęcia 10.
2-3 lipca 2022
Zajęcia 11. Zjazd rezerwowy
9-10 lipca 2022

PROGRAM KURSU (2021/2022) (w formacie .pdf) >>

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Kurs obejmuje dziesięć zjazdów. Przewidujemy także zjazd jedenasty, rezerwowy termin na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (np. niedyspozycja prowadzącego). Zajęcia, które z przyczyn losowych nie odbędą się w planowanym czasie, odrobimy na jedenastym, dodatkowym zjeździe.
Zaświadczenie ukończenia kursu będzie wystawiane na podstawie zaliczenia jednego z trzech przedmiotów: warsztatów prozatorskich, warsztatów poetyckich lub warsztatów scenopisarskich (można spróbować swoich sił, zaliczając wszystkie trzy przedmioty) oraz dokonanie opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł. Warunki zaliczenia określają prowadzący.
Oferta, którą przedstawiamy, nie powinna ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do korekty planu zajęć.
Opłata za kurs wynosi: 200 zł wpisowe, czesne 2500 zł. Żeby zostać uczestnikiem kursu należy wypełnić tzw. 
kartę informacyjną (w formacie .rtf) i opłacić wpisowe 200 zł. Opłatę za kurs w wysokości 2500 zł przyjmujemy w pełnej wysokości przed terminem I zjazdu. Opłata za zaświadczenie ukończenia kursu wynosi 30 zł.
Opłat można dokonywać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001


BLIŻEJ O PRZEDMIOTACH

Warsztaty prozatorskie
Prowadzi Izabela Ilowska.

Podczas kursu przyjrzymy się najważniejszym elementom rzemiosła literackiego. Będziemy uczyć się prowadzenia narracji, konstruowania wiarygodnych bohaterów, opisywania przestrzeni, budowania dialogów i napięcia. Będziemy także czytać opowiadania i krótkie fragmenty powieści i podglądać innych pisarzy przy pracy. Uczestnicy kursu będą szlifować swój warsztat przez liczne praktyczne ćwiczenia literackie. Będą również analizować i dyskutować nad tekstami napisanymi przez innych uczestników.
IZABELA ILOWSKA studiowała anglistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także literaturę angielską na Queen Mary, University of London i kreatywne pisanie na University of Glasgow. Jej opowiadania zostały opublikowane w „Gutter Magazine”, „From Glasgow to Saturn”, „Scottish PEN New Writing”. Pracowała także jako dziennikarka. Publikowała w „Sukcesie”, „Kinie” i „Nowych Książkach”.

Warsztaty pisania scenariusza
Prowadzi Magdalena Wleklik

Celem warsztatów jest napisanie scenariusza filmu krótkometrażowego, który ma szansę realizacji. Zaczniemy od poszukiwania inspiracji do twórczego pisania. Po wstępnej selekcji pomysłów, zajmiemy się ich rozwojem. Znajdziemy interesującego protagonistę, wyróżnimy wątki, a następnie popracujemy nad strukturą scenariusza fabularnego, dokumentalnego lub animowanego. Zajmiemy się techniką budowania scen, potem sekwencji, aby ostatecznie stworzyć solidną konstrukcję dramaturgiczną.
Praca scenarzysty to połączenie rzemiosła ze sztuką, dlatego zastanowimy się nad artystycznymi walorami poszczególnych projektów oraz kontekstem wypowiedzi filmowej. Każdy będzie miał szansę na wypracowanie swojego indywidualnego języka wizualnego. W międzyczasie będziemy oglądać polskie filmy krótkometrażowe, rozmawiać o dziełach najważniejszych scenarzystów w historii kina. Poznamy możliwości adaptacji literatury i dramatu. Skupimy się na omówieniu sytuacji na rynku zawodowym oraz praktyce pisania dla różnych mediów.
MAGDALENA WLEKLIK - scenarzystka, dramatopisarka, pisarka, reżyser. Zadebiutowała w 2002 r. w Teatrze Telewizji dramatem „Żółtodzioby”. Autorka scenariuszy filmowych, telewizyjnych, słuchowisk, opowiadań i powieści dla młodzieży „Szykuj się do odlotu”. Jej dramat „Władcy” otrzymał Buławę Hetmańską na 42. Zamojskim Lecie Teatralnym. Reżyseruje słuchowiska, m.in. „Konsul”, „Mosty”, „Czas świątecznych reakcji” oraz filmy krótkometrażowe „Kino”, „Możesz być kim chcesz”. Absolwentka Scenariopisarstwa na Wydziale Reżyserii oraz Realizacji Tv na Wydziale Operatorskim w PWSFTviT w Łodzi. Współtwórczyni Biblioteki Scenariuszy Filmowych na tej Uczelni. Sekretarz Zarządu Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Strona wykładowczyni: wleklik.com.

Sztuka eseju
Prowadzi Marek Bieńczyk

Celem zajęć jest połączenie umiejętności nabytych podczas warsztatów prozatorskich, dziennikarskich i poetyckich, to znaczy synteza świadomej konstrukcji ze swobodą stylu. Pierwsze spotkania poświęcone będą wspólnemu projektowaniu esejów na zadany temat i pisaniu kluczowych fragmentów. Druga część cyklu poświęcona zostanie analizie i szlifowaniu esejów napisanych przez uczestników.
MAREK BIEŃCZYK, prozaik, eseista, tłumacz Kundery i Ciorana, historyk literatury w Instytucie Badań Literackich PAN, współpracownik kwartalnika „L'atelier du Roman” (Francja). Studiował romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem International Federation of Wine and Spirits and Writers (F.I.J.E.V.).

Biografia
Prowadzi Anna Nasiłowska

Biografia – spektrum gatunku obejmuje dużą rozmaitość form: od powieści niefikcjonalnej do prac naukowych. Jak pisać biografie? Jak szukać materiałów? Co wolno ujawnić? Czy istnieją tematy tabu? – o tym rozmawiać będziemy na spotkaniach. Od kilku lat biografia zaczyna być w Polsce doceniana. Czytelnicy lubią biografie, wydawcy zaczęli je zamawiać.
ANNA NASIŁOWSKA, profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean- Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Prozaik, opublikowała „Domino”, „Księgę początku”, „Czteroletnią filozofkę”, „Historie miłosne”, "Dyskont słów". Jej powieść „Konik, szabelka” została nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni. Sekretarz Polskiego PEN- Klubu.

Warsztat poetycki. Pisanie i czytanie
Prowadzi Maciej Cisło

Warsztaty poetyckie pomyślane zostały jako życzliwy dialog z adeptami przedstawiającymi własne (oraz zadane w formie „prac domowych”) teksty pisane mową wiązaną. Osobną sprawą jest to, czy nauka sztuki wierszotwórczej potrzebna jest prozaikom, którzy zazwyczaj przeważają na kursach IBL? Ba, środki poetyckie spotykamy w całej literaturze pięknej! Wystarczy wspomnieć o figurach retorycznych (metafora, elipsa, anafora, symbole, tropy), a dalej o rytmie i rymie (choćby dalekim), bez których nie obejdzie się żadna dobra powieść, utwór sceniczny, esej czy reportaż… Miał może paradoksalną rację Norwid, gdy w „Rzeczy o wolności słowa” pisał:
...prozy? – nie ma wcale...
I jakże by być mogła! ...skoro są periody?
Dwukropki? – komy? – pauzy?...
...to jest brulion ody
Nie napisanej wierszem.

MACIEJ CISŁO, ur. 1947. Debiutował jako poeta w 1975 w miesięczniku „Nowy Wyraz”. W czasie stanu wojennego – internowany. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Laureat Nagrody im. Barbary Sadowskiej za całokształt twórczości. Wielokrotny stypendysta Funduszu Promocji Twórczości przy Ministerstwie Kultury. Uczestnik konferencji literackich i festiwali międzynarodowych. Członek jury w konkursach, recenzent, współpracownik radiowej Dwójki (miał tam m.in. stałą audycję poświęconą „liternetowi” pn. „Poeci w Sieci”.) Lektor i redaktor w wydawnictwie książkowym Nowy Świat. Prywatnie – mąż poetki i powieściopisarki Anny Janko.
Wydał następujące tomy wierszy: „Plastikowe języki”, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979; „Okoliczniki są sprzyjające”, Czytelnik, Warszawa 1982; „Z domu normalnych”, NOW-a, Warszawa 1985; „Stan po”, Czytelnik, 1986; „Było jutro, będzie wczoraj”, Przedświt, Warszawa 1993; „Bezczas i niemiejsce”, Zielona Sowa, Kraków 2003, „Kochaina, wiersze używane i nowe”, Nowy Świat, Warszawa 2006. Jego utwory ukazywały się też w antologiach za granicą (np. w dwujęzycznej „Das Unsichtbare lieben – Kochać to, co niewidzialne”, Kirsten Gutke Verlag, Kolonia 1998).
W 1994 roku, nakładem ostrołęckiej Pracowni wyszło „Razem osobno”, prozo-poetycka książka sylwiczna. Następny tom „Razem osobno”, z podtytułem „Wieloksiążka”, opublikowało warszawskie Trio w roku 1997. Ciąg dalszy tej serii, tym razem pn. „Błędnik”, ma się ukazać jesienią 2012 (pod patronatem szczecińskiej „Formy”).
Maciej Cisło jest też autorem wyborów poezji (Horacego, Kochanowskiego, Norwida), wydanych przez Prószyńskiego i Spółkę, oraz antologii wierszy dla dzieci (Wśród serdecznych przyjaciół).

Reportaż
Prowadzi Mateusz Marczewski
Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników kursu w zagadnienia szeroko rozumianej literatury faktu. Jak opisać rzeczywistość? Kim jest ten, który opowiada? Jaka relacja zachodzi pomiędzy tym co realne a wewnętrznym doświadczeniem? W ramach zajęć słuchacze poznają kluczowe tytuły, techniki pisarskie, zapoznają się także z warsztatem autora literatury faktu.
MATEUSZ MARCZEWSKI, prozaik, reportażysta. Autor książki „Niewidzialni” (Czarne 2008, włoskie tłumaczenie: „Gli Invisibli” Bianca et Volta Edizioni 2010, drugie wydanie: Czarne 2012) oraz „Koliste jeziora Białorusi” (Czarne 2017). Wykłada literaturę faktu na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Członek Międzynarodowej Federacji Dziennikarskiej (IFJ). Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Historii Doktryn Politycznych, Prawnych i Filozofii (2000). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2013, stypendysta La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature (2014). Finalista konkursu na esej/ reportaż "Polska- Niemcy Instrukcja obsługi“ organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza i Goethe Institut. Zdobywca I miejsca w Konkursie im. Maciej Szumowskiego na esej lub reportaż organizowanym przez Gazetę Wyborczą i telewizję TVN. Laureat nagrody im. Witolda Hulewicza za książkę “Niewidzialni”. Finalista konkursu literackiego Fundacji Kultury 2008 za książkę „Niewidzialni”. Eseje i reportaże publikował w „Polityce", „Dwutygodniku”, "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Znaku", "Przeglądzie Powszechnym", „Kontynentach”. Mieszka w Warszawie.

Nowa humanistyka i wizje literatury
Prowadzi Anna Nasiłowska

W trakcie zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Postmodernizm i światowa klasyka powieści postmodernistycznej;
2. Feminizm, gender i program „ecriture feminine”;
3. Teorie dyskursu, literatura mniejszości seksualnych;
4. Postkolonializm z polskiej perspektywy.

Prawo autorskie
Prowadzi Anna Nasiłowska

Prawo autorskie – z perspektywy praktyka. Na co trzeba zwracać uwagę podpisując umowy autorskie? Jak wyglądać może umowa? Dlaczego to takie ważne? Pozycja prawa autorskiego w cyfrowym świecie jest słaba. Czy trzeba jej bronić? Kiedy rozmawialiśmy o tym z uczestnikami kursu, stworzyliśmy taki zestaw postulatów:
1. Jesteśmy za rozwojem platform cyfrowych umożliwiających dostęp do utworów literackich i innych dzieł;
2. Książka powinna żyć dłużej niż towar w hipermarkecie kultury;
3. Potrzebna jest kampania społeczna, uświadamiająca wagę praw autorskich;
4. Dzieło jest owocem pracy;
5. Praca powinna być wynagradzana;
6. Praca twórcy jest traktowana jak praca domowa kobiet - niewidoczna. Każdy widzi bałagan, ale nie każdy wie, że porządek nie robi się sam.
7. Interes państwa i społeczeństwa polega na rozwoju twórczości rodzimej;
8. Potrzebne jest zrozumienie dla greckiej paidei: idei pracy, twórczości i uczenia się, uszlachetniających całe życie;
9. Dzieło powinno wchodzić w jak najszerszy obieg i być przedmiotem poważnej dyskusji;
10. Popieramy festiwale literackie jako okazję spotkań z publicznością i spotkań twórców, umożliwiającą wymianę idei;
11. Prawa autorskie przysługują każdemu;
12. Twórca ma prawo decydować, kto zarządza jego prawami;
13. Nie wolno pozbawiać twórcy wpływu na los dzieła;
14. Jesteśmy za różnorodnością form dostępu do utworów literackich (księgarnie, biblioteki, targi, sprzedaż internetowa);
15. Autor powinien móc zdecydować o skróceniu 70-letniego okresu ochrony praw autorskich po śmierci, przeniesienie jego utworów do domeny publicznej mogłoby się odbywać z chwilą jego śmierci;
16. Teksty podpisane przez autorów wolno cytować z internetu z podaniem źródła i autora, o ile nie jest to użycie komercyjne;
17. W wypadku wykorzystania tekstu w celach komercyjnych trzeba pytać autora o zgodę, a po jej uzyskaniu - podpisać umowę autorską i wypłacić honorarium;
18. Musimy chronić język literacki, tworzywo naszej twórczości i środek porozumiewania się;
19. Demokracja powinna wyzwalać siły twórcze i chronić wolność słowa;
20. Na wszystkich piszących i zabierających głos w przestrzeni publicznej spoczywa odpowiedzialność moralna za głoszone poglądy i propagowane postawy.
ANNA NASIŁOWSKA, profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Prozaik, opublikowała „Domino”, „Księgę początku”, „Czteroletnią filozofkę”, „Historie miłosne”, "Dyskont słów". Jej powieść „Konik, szabelka” została nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni. W roku 2013 wydała biografię Yoshiho Umedy, Japończyka, działacza pierwszej Solidarności zatytułowaną „Wolny agent Umeda i druga Japonia”. Sekretarz Polskiego PEN- Klubu.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Utwór Dramatyczny powstały w trakcie Warsztatu Pisania Scenariusza i Dramatu oraz Kursu Kreatywnego Pisania IBL PAN

Decyzją jury w składzie:
przewodnicząca prof. Anna Nasiłowska, Marek Ławrynowicz, Andrzej Wojnach
w Wewnętrznym Konkursie na Utwór Dramatyczny powstały w trakcie Warsztatu Pisania Scenariusza i Dramatu oraz Kursu Kreatywnego Pisania IBL PAN w roku akademickim 2019/2020
trzy równorzędne nagrody otrzymują:
- Justyna Rajter za 1 odcinek serialu pt. "Lardelli",
- Marek Aureliusz Karczmarzyk za scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego pt. "Skalne siostry",
- Rafał Jóźwiak za dramat w trzech aktach pt. "Baczyńska.
Laureatom gratulujemy.

Sekretariat Studiów Podyplomowych i KursówSekretarz: Anna Ryjak.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 106
Dyżury: środy w godz. 16.00-19.00, soboty w godz. 11.00-15.00
nr telefonu: 530 064 008 od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00; dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl


O g ł o s z e n i e   o   u r l o p i e
 
Uprzejmie informuję, że w dniach od 4 do 25 sierpnia 2021 roku Sekretariat Studiów Podyplomowych Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego oraz Zarządzanie kulturą, a także kursów prowadzonych przez Instytut Badań Literackich PAN, będzie nieczynny. W tym okresie nie będę miała również kontaktu z Państwem poprzez pocztę elektroniczną.
Wszelkie informacje dotyczące studiów podyplomowych i kursów zamieszczone są na stronie internetowej: www.ibl.waw.pl (Edukacja). Bliższych informacji będę z przyjemnością udzielała Państwu w okresie urlopowym również pod numerem telefonu: 530 064 008.
Wszystkie Osoby zainteresowane studiowaniem w IBL PAN zapraszam po urlopie, w czasie dyżurów sekretariatu (środy 16.00-19.00, soboty 10.00-15.00). Miło mi będzie gościć Państwa w Pałacu Staszica na naszych studiach i kursach. Serdecznie zapraszam!
Anna Ryjak                     
Sekretarz
studiów podyplomowych i kursów

w IBL PAN

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45