Pisanie jako proces. Kurs praktyczny II edycja

Kurs praktyczny "Pisanie jako proces" w ramach edycji 2022/2023 będzie realizowany w trybie hybrydowym - dwa zjazdy stacjonarne, cztery zjazdy oraz konsultacje indywidualne w formule online 

Zajęcia rozpoczynają się w styczniu 2023 roku

Opłata za kurs:
200 zł wpisowe
2700 zł czesne - płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu do dnia 10.12.2022
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu

Czas trwania kursu: 6 miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych 
Ilość godzin: 48 wykładowych + 1 godzina konsultacyjna w miesiącu dla każdego uczestnika 
Każdy z uczestników bierze udział w zajęciach w łącznej liczbie 54 godzin (48 godzin wykładowych i 6 godzin indywidulanych)
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w weekend po 8 godzin (4 godziny w sobotę sobota i 4 godziny w niedzielę). 
Forma spotkań: tryb hybrydowy - dwa zjazdy stacjonarne w IBL PAN, w Pałacu Staszica w Warszawie, cztery zjazdy online na platformie Google Meet

Rekrutacja 
Osoby, które chcą zapisać się na kurs w edycji 2022/2023 proszone są o: 
1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem  
https://forms.gle/jam6jJn3TfdTSTVB9  
2) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym) 
3) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
Tel. 22) 826-69-17 (poniedziałki, środy, czwartki 10.00-15.00)

Cel kursu: 
Kurs "Pisanie jako proces" przeznaczony jest dla osób chcących pokonać swoje pisarskie ograniczenia. Opiera się on na autorskiej metodzie, w której kluczową rolę odgrywa zmysłowe, organiczne postrzeganie procesu twórczego. 

Co znaczy pisać? Kim jest osoba pisząca i jaką relację wytwarza z tekstem? Czym jest sam tekst? W ramach kursu uczestnicy spróbują odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Pozwolą one nie tylko pojąć praktykę pisarską w nowy, organiczny sposób, ale i lepiej rozpoznać samego siebie w procesie twórczym. Na tak zbudowanej podstawie uruchomiony zostanie zestaw praktycznych narzędzi, które pozwolą niwelować najczęstsze ograniczenia i blokady utrudniające pracę pisarską.  
Co ważne – w ramach zajęć uczestnicy od pierwszego spotkania będą pisać i dyskutować o procesie pisarskim. 

Specyfika kursu: 
W ramach kursu nie będą stawiane pytania jak napisać powieść, reportaż czy esej. Będzie za to badana organiczna relacja pomiędzy autorem a tekstem po to, by w efekcie była lepiej kontrolowana i rozumiana. Taka relacja zawiązuje się w chwili, w której rodzi się pomysł na tekst i trwa ona przez wszystkie etapy procesu pisarskiego. Obejmuje podjęte próby i poniesione porażki, doprowadzając do momentu, w którym twórca po raz pierwszy słyszy własny głos w napisanych przez niego słowach. 

Kierownik kursu:  
prof. dr hab. Anna Nasiłowska 
Autor projektu studiów, autor programu oraz prowadzący zajęcia: 
dr Mateusz Marczewski -
prozaik, reportażysta. Autor książki z pogranicza literatury faktu Niewidzialni (Czarne 2012), Koliste jeziora Białorusi, (Czarne 2017), tomu poetyckiego Naprawiacz ptaków (SPP 2000). Autor dysertacji doktorskiej o zmysłowym, cielesnym modelu narracji niefikcjonalnych. Wykłada literaturę faktu na Kursie Kreatywnego Pisania przy IBL PAN w Warszawie oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwukrotny stypendysta szwajcarskiej fundacji La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature. Finalista konkursu "Polska- Niemcy Instrukcja obsługi" organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza i Goethe Institut. Laureat konkursu im. Maciej Szumowskiego. Laureat nagrody im. Witolda Hulewicza, finalista konkursu literackiego Fundacji Kultury. Eseje i reportaże publikował w "Polityce", "Dwutygodniku", "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Znaku", "Przeglądzie Powszechnym", "Kontekstach". Mieszka w Warszawie.
Kontakt: mateusz.marczewski@ibl.waw.pl

Warunki zaliczenia: 
warunki zaliczenia określa prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł. 

Terminy: 
Zajęcia 1. 21-22 stycznia 2023 - zajęcia online 
Zajęcia 2. 25- 26 lutego 2023 - zajęcia online
Zajęcia 3. 18-19 marca 2023 - zajęcia stacjonarne 
Zajęcia 4. 22- 23 kwietnia 2023 - zajęcia online 
Zajęcia 5. 20-21 maja 2023 - zajęcia stacjonarne 
Zajęcia 6. 24-25 czerwca 2023 - zajęcia online

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW IBL PAN
W OKRESIE LIPIEC-WRZESIEŃ 2022 PRACUJE
W TRYBIE ZDALNYM 
W sprawie spotkań w Pałacu Staszica prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu.

kontakt mailowy: podyplomowe@ibl.waw.pl
telefoniczny: 605-316-757 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych i kursów, także w sprawie rekrutacji: 
e-mail:
podyplomowe@ibl.waw.pl  
(w sprawie kursu "Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego": 
szkoladokumentufilmowego@ibl.waw.pl)
tel. 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz.10.00-16.00TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLMOWE I KURSY IBL PAN - EDYCJA 2022/2023!  

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularz

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

 

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

Formularz rekrutacyjny – Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

Formularz rekrutacyjny – Glottodydaktyka

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

Formularz rekrutacyjny – Zarządzanie Kulturą

 

Kursy

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Kreatywnego Pisania 

Kurs Poprawnej Polszczyzny- tryb online 

Kurs Poprawnej Polszczyzny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Poprawnej Polszczyzny

Kurs Retoryki Praktycznej - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Retoryki Praktycznej 

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny - tryb hybrydowy

Formularz rekrutacyjny - Pisanie jako proces 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto (nazwisko i nazwa kierunku/kursu w nazwie przelewu):
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych i kursów, także w sprawie rekrutacji: 
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 
tel. 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów: dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
e-mail: 
pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.p
Sekretarz Studiów Podyplomowych IBL PAN: Bartosz Snopkiewicz 
Pałac Staszica. ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106 
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 
Sekretarz Kursów IBL PAN: Żaneta Kucharska
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
e-mail: 
podyplomowe@ibl.waw.pl

 


 

STUDIA PODYPLOMOWE IBL PAN 

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych)
Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN 
Koordynatorka studiów "Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego": Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego
Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN
Koordynatorka studiów "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego": Katarzyna Duda 

Gender Studies
Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Gender studies: Agnieszka Wróbel 
Zarządzanie Kulturą
Kierownik: dr Magdalena Ślusarska
Studia Polsko-Żydowskie
Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Studiów Polsko-Żydowskich: dr hab. Jolanta Żyndul 
 

KURSY IBL PAN 
 
 Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator KKP: dr hab. Tomasz Żukowski, prof. IBL PAN
Kierownik: dr Andrzej Lesiakowski
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Partyka 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator: dr Mateusz Marczewski 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45