Pisanie jako proces. Kurs praktyczny

Opłata za kurs:
200 zł wpisowe
2700 zł czesne (płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu)
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu

Czas trwania kursu: 6 miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych 
Ilość godzin: 48 wykładowych + 1 godzina konsultacyjna w miesiącu dla każdego uczestnika 
Każdy z uczestników bierze udział w zajęciach w łącznej liczbie 54 godzin (48 godzin wykładowych i 6 godzin indywidulanych)
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w weekend po 8 godzin (4 godziny w sobotę sobota i 4 godziny w niedzielę).

Forma spotkań: Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym w Pałacu Staszica w Warszawie, konsultacje indywidualne odbywają się w trybie online.
IBL PAN zastrzega sobie prawo do zmiany formuły na tryb online w przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z pandemią Covid-19

Pierwsza edycja w IBL PAN rozpoczyna się w 2022 roku.

Cel kursu: 
Kurs „Pisanie jako proces” przeznaczony jest dla osób chcących pokonać swoje pisarskie ograniczenia. Opiera się on na autorskiej metodzie, w której kluczową rolę odgrywa zmysłowe, organiczne postrzeganie procesu twórczego. 

Co znaczy pisać? Kim jest osoba pisząca i jaką relację wytwarza z tekstem? Czym jest sam tekst? W ramach kursu uczestnicy spróbują odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Pozwolą one nie tylko pojąć praktykę pisarską w nowy, organiczny sposób, ale i lepiej rozpoznać samego siebie w procesie twórczym. Na tak zbudowanej podstawie uruchomiony zostanie zestaw praktycznych narzędzi, które pozwolą niwelować najczęstsze ograniczenia i blokady utrudniające pracę pisarską.  
Co ważne – w ramach zajęć uczestnicy od pierwszego spotkania będą pisać i dyskutować o procesie pisarskim. 

Specyfika kursu: 
W ramach kursu nie będą stawiane pytania jak napisać powieść, reportaż czy esej. Będzie za to badana organiczna relacja pomiędzy autorem a tekstem po to, by w efekcie była lepiej kontrolowana i rozumiana. Taka relacja zawiązuje się w chwili, w której rodzi się pomysł na tekst i trwa ona przez wszystkie etapy procesu pisarskiego. Obejmuje podjęte próby i poniesione porażki, doprowadzając do momentu, w którym twórca po raz pierwszy słyszy własny głos w napisanych przez niego słowach. 

Kierownik kursu:  
prof. dr hab. Anna Nasiłowska 
Autor projektu studiów, autor programu oraz prowadzący zajęcia: 
Mateusz Marczewski -
prozaik, reportażysta. Autor książki z pogranicza literatury faktu Niewidzialni (Czarne 2012), Koliste jeziora Białorusi, (Czarne 2017), tomu poetyckiego Naprawiacz ptaków (SPP 2000). Autor dysertacji doktorskiej o zmysłowym, cielesnym modelu narracji niefikcjonalnych. Wykłada literaturę faktu na Kursie Kreatywnego Pisania przy IBL PAN w Warszawie oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwukrotny stypendysta szwajcarskiej fundacji La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature. Finalista konkursu "Polska- Niemcy Instrukcja obsługi” organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza i Goethe Institut. Laureat konkursu im. Maciej Szumowskiego. Laureat nagrody im. Witolda Hulewicza, finalista konkursu literackiego Fundacji Kultury. Eseje i reportaże publikował w "Polityce", „Dwutygodniku”, "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Znaku", "Przeglądzie Powszechnym", „Kontekstach”. Mieszka w Warszawie.

Warunki zaliczenia: 
warunki zaliczenia określa prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł. 

Terminy: 
Zajęcia 1. 8-9 stycznia 2022
Zajęcia 2. 12-13 lutego 2022
Zajęcia 3. 19- 20 marca 2022
Zajęcia 4. 2-3 kwietnia 2022
Zajęcia 5. 28- 29 maja 2022
Zajęcia 6. 25- 26 czerwca 2022

Rekrutacja: 
Osoby, które chcą zapisać się na kurs proszone są o:
przesłanie na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
karty informacyjnej (karta do pobrania)
formularza dotyczącego ochrony danych osobowych (formularz do pobrania)
uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł
uiszczenie opłaty z tytułu czesnego w wysokości 2700 zł do dnia 20 grudnia 2021
Wskazane kwoty należy wpłacać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

 

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 

Uwaga! Sekretariat Studiów Podyplomowych i Kursów w dniu 25.11. 2021 będzie nieczynny. 

Najbliższy termin dyżuru: piątek 26.11.2021.

Trwa rekrutacja na:

Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021)

Kurs Retoryki Praktycznej (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021) 

Kurs Poprawnej Polszczyzny (zajęcia od lutego 2022)

Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" (zajęcia od stycznia 2022)

Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu - kontynuacja" (zajęcia od grudnia 2021)
Kurs "Pisanie jako proces. Kurs praktyczny" (w styczniu 2022 rusza I edycja!)

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów
dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Tel. kom.: 605-316-757 od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-16.00
Piątek-niedziela w trybie awaryjnym dla uczestników bieżących kierunków i kursów
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.plpodyplomowe@ibl.waw.pl 
Rekrutacja: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45