Pisanie jako proces. Kurs praktyczny

Opłata za kurs:
200 zł wpisowe
2700 zł czesne (płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu)
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu

Czas trwania kursu: 6 miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych 
Ilość godzin: 48 wykładowych + 1 godzina konsultacyjna w miesiącu dla każdego uczestnika 
Każdy z uczestników bierze udział w zajęciach w łącznej liczbie 54 godzin (48 godzin wykładowych i 6 godzin indywidulanych)
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w weekend po 8 godzin (4 godziny w sobotę sobota i 4 godziny w niedzielę).

Forma spotkań: tryb online, ewentualna zmiana trybu na stacjonarny dla wybranych spotkań uzależniony będzie od sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i konsultacji z uczestnikami kursu

Pierwsza edycja w IBL PAN rozpoczyna się w 2022 roku.

Cel kursu: 
Kurs „Pisanie jako proces” przeznaczony jest dla osób chcących pokonać swoje pisarskie ograniczenia. Opiera się on na autorskiej metodzie, w której kluczową rolę odgrywa zmysłowe, organiczne postrzeganie procesu twórczego. 

Co znaczy pisać? Kim jest osoba pisząca i jaką relację wytwarza z tekstem? Czym jest sam tekst? W ramach kursu uczestnicy spróbują odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Pozwolą one nie tylko pojąć praktykę pisarską w nowy, organiczny sposób, ale i lepiej rozpoznać samego siebie w procesie twórczym. Na tak zbudowanej podstawie uruchomiony zostanie zestaw praktycznych narzędzi, które pozwolą niwelować najczęstsze ograniczenia i blokady utrudniające pracę pisarską.  
Co ważne – w ramach zajęć uczestnicy od pierwszego spotkania będą pisać i dyskutować o procesie pisarskim. 

Specyfika kursu: 
W ramach kursu nie będą stawiane pytania jak napisać powieść, reportaż czy esej. Będzie za to badana organiczna relacja pomiędzy autorem a tekstem po to, by w efekcie była lepiej kontrolowana i rozumiana. Taka relacja zawiązuje się w chwili, w której rodzi się pomysł na tekst i trwa ona przez wszystkie etapy procesu pisarskiego. Obejmuje podjęte próby i poniesione porażki, doprowadzając do momentu, w którym twórca po raz pierwszy słyszy własny głos w napisanych przez niego słowach. 

Kierownik kursu:  
prof. dr hab. Anna Nasiłowska 
Autor projektu studiów, autor programu oraz prowadzący zajęcia: 
dr Mateusz Marczewski -
prozaik, reportażysta. Autor książki z pogranicza literatury faktu Niewidzialni (Czarne 2012), Koliste jeziora Białorusi, (Czarne 2017), tomu poetyckiego Naprawiacz ptaków (SPP 2000). Autor dysertacji doktorskiej o zmysłowym, cielesnym modelu narracji niefikcjonalnych. Wykłada literaturę faktu na Kursie Kreatywnego Pisania przy IBL PAN w Warszawie oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwukrotny stypendysta szwajcarskiej fundacji La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature. Finalista konkursu "Polska- Niemcy Instrukcja obsługi” organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza i Goethe Institut. Laureat konkursu im. Maciej Szumowskiego. Laureat nagrody im. Witolda Hulewicza, finalista konkursu literackiego Fundacji Kultury. Eseje i reportaże publikował w "Polityce", „Dwutygodniku”, "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Znaku", "Przeglądzie Powszechnym", „Kontekstach”. Mieszka w Warszawie.
Kontakt: mateusz.marczewski@ibl.waw.pl

Warunki zaliczenia: 
warunki zaliczenia określa prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł. 

Terminy: 
Zajęcia 1. 12-13 lutego 2022
Zajęcia 2. 19- 20 marca 2022
Zajęcia 3. 2-3 kwietnia 2022
Zajęcia 4. 28- 29 maja 2022
Zajęcia 5. 25- 26 czerwca 2022
Zajęcia 6. dodatkowy termin

Rekrutacja: 
Osoby, które chcą zapisać się na kurs proszone są o:
przesłanie na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
karty informacyjnej (karta do pobrania)
formularza dotyczącego ochrony danych osobowych (formularz do pobrania)
uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł
uiszczenie opłaty z tytułu czesnego w wysokości 2700 zł 
Wskazane kwoty należy wpłacać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

 

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY IBL PAN 
EDYCJA 2022/2023

Nabór na Studia podyplomowe i Kursy IBL PAN będzie prowadzony od dnia 30 maja 2022 roku.

Proces rekrutacji obejmuje:
1. Wypełnienie formularza w systemie elektronicznym (dostępnym od 30.05.2022)
2. Załączenie skanu podpisanego formularza RODO a w przypadku studiów podyplomowych także skanu świadectwa ukończenia studiów (w formacie PDF lub jpg.)
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w określonej wysokości, poprzez wpłatę na konto:
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 
5. Kontakt w sprawie rekrutacji: 
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 
tel. (22) 826-69-17 w poniedziałki, środy, czwartki, w godz. 10.00-15.00

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów: dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Tel. kom.: 605-316-757 od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-16.00
Piątek-niedziela w trybie awaryjnym dla uczestników bieżących kierunków i kursów
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.pl

Sekretarz Studiów Podyplomowych IBL PAN: Bartosz Snopkiewicz 
Pałac Staszica. ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: poniedziałek 10.00 – 15.00
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów 
 
Sekretarz Kursów IBL PAN: Żaneta Kucharska
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: środa 10.00 – 15.00
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 

 

STUDIA PODYPLOMOWE IBL PAN

Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN
Koordynatorka studiów „Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego”: Katarzyna Duda 

Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Gender studies: Agnieszka Wróbel 
 
Kierownik: dr Magdalena Ślusarska
 
Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Studiów Polsko-Żydowskich: dr hab. Jolanta Żyndul 
 
KURSY IBL PAN 
 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator KKP: dr hab. Tomasz Żukowski, prof. IBL PAN
 
Kierownik: dr Andrzej Lesiakowski

Kierownik: prof. dr hab. Joanna Partyka 
 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynatorka WPSiD: mgr Magdalena Wleklik  

Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator: dr Mateusz Marczewski 

Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynatorka WSR: Irena Piłatowska-Mądry 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45