Pisanie jako proces. Kurs praktyczny III edycja

Kurs praktyczny "Pisanie jako proces" w ramach edycji 2023/2024 będzie realizowany w trybie hybrydowym - dwa zjazdy stacjonarne, cztery zjazdy oraz konsultacje indywidualne w formule online 

Zajęcia rozpoczynają się w styczniu 2024 roku

Opłata za kurs:
200 zł wpisowe
2700 zł czesne - płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu do dnia 10.01.2024
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu

 

Czas trwania kursu: 6 miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych 
Ilość godzin: 48 wykładowych + 1 godzina konsultacyjna w miesiącu dla każdego uczestnika 
Każdy z uczestników bierze udział w zajęciach w łącznej liczbie 54 godzin (48 godzin wykładowych i 6 godzin indywidulanych)
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w weekend po 8 godzin (4 godziny w sobotę sobota i 4 godziny w niedzielę). 
Forma spotkań: tryb hybrydowy - trzy zjazdy stacjonarne w IBL PAN, w Pałacu Staszica w Warszawie, trzy zjazdy online na platformie Google Meet

 

Rekrutacja 
Osoby, które chcą zapisać się na kurs w edycji 2023/2024 proszone są o: 
1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem  
  

https://forms.gle/wq5mzaGKLwfRcqMx9


2) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym) 
3) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

 

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

 

Instytut Badań Literackich PAN 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

 


Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
Telefon: 605-316-757 ) poniedziałek - piątek 8.00-16.00


Cel kursu: 
Kurs "Pisanie jako proces" przeznaczony jest dla osób chcących pokonać swoje pisarskie ograniczenia. Opiera się on na autorskiej metodzie, w której kluczową rolę odgrywa zmysłowe, organiczne postrzeganie procesu twórczego. 

Co znaczy pisać? Kim jest osoba pisząca i jaką relację wytwarza z tekstem? Czym jest sam tekst? W ramach kursu uczestnicy spróbują odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Pozwolą one nie tylko pojąć praktykę pisarską w nowy, organiczny sposób, ale i lepiej rozpoznać samego siebie w procesie twórczym. Na tak zbudowanej podstawie uruchomiony zostanie zestaw praktycznych narzędzi, które pozwolą niwelować najczęstsze ograniczenia i blokady utrudniające pracę pisarską.  
Co ważne – w ramach zajęć uczestnicy od pierwszego spotkania będą pisać i dyskutować o procesie pisarskim. 

Specyfika kursu: 
W ramach kursu nie będą stawiane pytania jak napisać powieść, reportaż czy esej. Będzie za to badana organiczna relacja pomiędzy autorem a tekstem po to, by w efekcie była lepiej kontrolowana i rozumiana. Taka relacja zawiązuje się w chwili, w której rodzi się pomysł na tekst i trwa ona przez wszystkie etapy procesu pisarskiego. Obejmuje podjęte próby i poniesione porażki, doprowadzając do momentu, w którym twórca po raz pierwszy słyszy własny głos w napisanych przez niego słowach. 

Kierownik kursu:  
prof. dr hab. Anna Nasiłowska 
Autor projektu studiów, autor programu oraz prowadzący zajęcia: 
dr Mateusz Marczewski -
prozaik, reportażysta. Autor książki z pogranicza literatury faktu Niewidzialni (Czarne 2012), Koliste jeziora Białorusi, (Czarne 2017), tomu poetyckiego Naprawiacz ptaków (SPP 2000). Autor dysertacji doktorskiej o zmysłowym, cielesnym modelu narracji niefikcjonalnych. Wykłada literaturę faktu na Kursie Kreatywnego Pisania przy IBL PAN w Warszawie oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwukrotny stypendysta szwajcarskiej fundacji La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature. Finalista konkursu "Polska- Niemcy Instrukcja obsługi" organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza i Goethe Institut. Laureat konkursu im. Maciej Szumowskiego. Laureat nagrody im. Witolda Hulewicza, finalista konkursu literackiego Fundacji Kultury. Eseje i reportaże publikował w "Polityce", "Dwutygodniku", "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Znaku", "Przeglądzie Powszechnym", "Kontekstach". Mieszka w Warszawie.
Kontakt: mateusz.marczewski@ibl.waw.pl

Warunki zaliczenia: 
warunki zaliczenia określa prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł. 

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLMOWE I KURSY IBL PAN - EDYCJA 2023/2024!

 

 

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularz

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

 

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

https://forms.gle/meP9qtmzjESwkMgG9 - Formularz rekrutacyjny 

 

 

Gender Studies tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

 

forms.gle/AFUPL9emnerq6eXK9- Formularz rekrutacyjny 

 

 

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

https://forms.gle/DugRXgAX4hGzXQxFA - Formularz rekrutacyjny 

 

 

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

forms.gle/p9Kp4wCxiVDrgfuD8- Formularz rekrutacyjny 

 

 

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

https://forms.gle/VkT1DiHvz4FA6gDN9 - Formularz rekrutacyjny 

 

 

Kursy

 

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

https://forms.gle/gc88QJdsGd6SycWa6 - formularz rekrutacyjny  

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny- tryb online 

https://forms.gle/52KyJ8i1Ps8imhyFA - formularz rekrutacyjny 

 

 

Kurs Retoryki Praktycznej

 - tryb stacjonarny 

https://forms.gle/9eyr4bDiD56ka7yd9 - formularz rekrutacyjny 

 

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny

 - tryb hybrydowy

https://forms.gle/wq5mzaGKLwfRcqMx9 - formularz rekrutacyjny  

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka i literatury - tryb online 

https://forms.gle/jKVXDUjR57o5dtL56 - formularz rekrutacyjny 

Nauczyciel- aktor - tryb stacjonarny 

https://forms.gle/iZN8aU7x5afv8s9L8 - formularz rekrutacyjny 

 

Warsztat pisania scenariusza  - tryb stacjonarny 

https://forms.gle/FdRZRaH5eVu1RSVR8 - formularz rekrutacyjny 

 

 


Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku