Dwudniowy kurs nauczyciel - aktor

 
 
Każda lekcja jest rodzajem spektaklu, w którym nauczyciel jest aktorem i kreatorem a uczniowie widzami.
 
Nowatorski i autorski kurs stworzony przez nauczyciela i aktora. Warsztaty pomogą zwiększyć uczniom zaangażowanie w proces dydaktyczny. Oprócz tego pomogą nauczycielom w lepszym wykorzystaniu swojego głosu. Pokazane zostaną techniki mowy, impostacji głosu.

 

Opłata za kurs: 

300 zł czesne - płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu do dnia 31.01.2024 r.
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu
Czas kursu: 2 dni 

Forma zajęć: zajęcia stacjonarne 

Rekrutacja 
Osoby, które chcą zapisać się na kurs w edycji 2023/2024 proszone są o: 
1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem  

 

https://forms.gle/iZN8aU7x5afv8s9L8

 


2) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym) 
3) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

 

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

 

 

 

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

  

 

 

Pytania dotyczące rekrutacji 

 

 

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl 

 

 

 

Telefon: 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

 

 

 

Cel kursu:
Celem warsztatów jest wykorzystywanie metody aktorskiej w prowadzeniu zajęć z uczniami szkół podstawowych i średnich. Wykorzystanie pewnych umiejętności aktorskich może znacznie poprawić nasz kontakt z uczniami, pomoże lepiej z nimi rozmawiać, przedstawiać swoją wiedzę merytoryczną w sposób bardziej jaskrawy i sugestywny. Warsztaty z pewnością pomogą nauczycielom w prowadzeniu zajęć, uczynią lekcje bardziej atrakcyjnymi i stworzą lepszy most porozumienia pomiędzy pedagogiem a uczniem.

 

Specyfika kursu:
1.      Dzień Pierwszy.

 

W pierwszym dniu warsztatów będziemy pracować nad wymową, głosem, oddechem. Nauczenie się techniki mowy, impostacji głosu, gestykulacji, pewnych aspektów mowy ciała jest podstawą warsztatu aktora, a w naszym przypadku aktora-nauczyciela.

 

2. Dzień drugi 

 

 W drugim dniu warsztatów zajmiemy się pracą nad interpretacją tekstów, podstawowymi i elementarnymi zadaniami aktorskimi. Zajmiemy się szukaniem sposobów na ciekawe prowadzenie zajęć, które jest możliwe dzięki zastosowaniu bardzo prostych praktyk aktorskich. Będziemy próbować, na wybranych tekstach, zaimprowizowanych scenach wykorzystać warsztat aktorski dla znacznego podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć. 

 

 

 

Kierownik kursu: 
dr hab. Agata Roćko prof. IBL PAN 

 

Prowadzący - Witold Wieliński, aktor, lektor języka polkiego jako obcego, glottodydaktyk. W teatrze zadebiutował zaraz po ukończeniu warszawskiej szkoły teatralnej w „Czego nie widać” we Współczesnym. Sztuka była przebojem stołecznych scen przez wiele lat, dzięki czemu szybko trafił na mały i duży ekran. Na planie filmowym spotykał się ze znakomitymi reżyserami m.in Joanną Kos-Krauze i Krzysztofem Krauze, Wojciechem Smarzowskim, Jerzym Gruzą, Maciejem Pieprzycą. W serialach zawsze dał się zauważyć niezależnie od tego czy była to mała czy duża rola.

 

 


Warunki zaliczenia:
warunki zaliczenia określają prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku