Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (X edycja)

Trwa nabór
na studia podyplomowe "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego"
X edycja, rok 2023/2024

Nowoczesny program, aktywne metody nauki i praktyki glottodydaktyczne 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów filologicznych (polonistyk), neofilologicznych oraz pedagogicznych zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego. 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako obcego, drugiego czy odziedziczonego. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1 - C2). Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i wykładowców z wieloletnim doświadczeniem. 
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023 roku. Studia trwają 2 semestry i obejmują 206 godzin dydaktycznych

Studia realizowane będą w trybie hybrydowym: zajęcia online na Google Meet oraz wybrane spotkania w trybie stacjonarnym w Instytucie Badań Literackich PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 22 w Warszawie. 
W przypadku zmiany sytuacji związanej z pandemią IBL PAN zastrzega sobie prawo do zmiany formuły na tryb w całości online

Opłata za studia

 

 

300 zł wpisowe

 

 2300 zł za semestr czesne, łącznie 4600 zł 

 

30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów 

Termin uiszczenia opłaty z tytułu czesnego:  

 

2300 zł za pierwszy semestr do 12.10.2023

 

 

2300 zł za drugi semestr do 31.01.2024

 

 

 

Rekrutacja:  
Osoby, które chcą podjąć studia podyplomowe "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" w edycji 2023/2024 proszone są o:
1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem 

https://forms.gle/DugRXgAX4hGzXQxFA

2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackie/magisterskie)
3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)
4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku Glottodydaktyka
UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki jak i ankieta. Należy użyć przycisków Prześlij znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl 
Telefon: 
605-316-757 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

 

Szczegółowe informacje o zasadach studiowania, programie zajęć i terminach zjazdów oraz informacje kontaktowe znajdują się 

 

w pliku PDF

Nasi wykładowcy 

 

Kierownik studiów, program merytoryczny, opieka metodyczna: 
dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN, e-mail: agata.rocko@ibl.waw.pl 

 

Koordynator studiów i praktyk glottodydaktycznych: Katarzyna Duda, e-mail: katarzyna.duda@ibl.waw.pl 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie praktyk glottodydaktycznych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej realizowanej w grupach.
Podczas studiów uczestnicy zobowiązani są odbyć praktyki glottodydaktyczne, które na podyplomowych studiach glottodydaktycznych odbywają się online. W ramach praktyk studenci będą mogli obserwować lekcje pokazowe oraz prowadzić lekcje języka polskiego jako obcego (3 lekcje na trzech różnych poziomach), konsultowane, hospitowane i nadzorowane przez naszych metodyków jpjo. 

Terminy zjazdów 2023/2024:  
październik:13-14-15 → zjazd  stacjonarny

listopad:24-25-26→ zjazd zdalny

grudzień: 8-9-10 → zjazd zdalny

styczeń:12-13-14  → zjazd zdalny

luty:16-17-18 → zjazd zdalny

marzec:15-16-17 → zjazd zdalny

kwiecień:19-20-21 → zjazd zdalny

maj:24-25-26→  zjazd zdalny

czerwiec:22-23 → zjazd zdalny

 

 

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku