Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (IX edycja)

Trwa nabór
na studia podyplomowe "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego"

IX edycja, rok 2022/2023

Nowoczesny program, aktywne metody nauki i praktyki glottodydaktyczne 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów filologicznych oraz pedagogicznych zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego. 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako obcego, drugiego czy odziedziczonego. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1 - C2). Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem. 
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2022 roku. Studia trwają 2 semestry i obejmują 216 godzin dydaktycznych

Studia realizowane będą w trybie hybrydowym: zajęcia online na Google Meet oraz wybrane spotkania w trybie stacjonarnym w Instytucie Badań Literackich PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 22 w Warszawie. 
W przypadku zmiany sytuacji związanej z pandemią IBL PAN zastrzega sobie prawo do zmiany formuły na tryb w całości online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata za studia:  
300 zł
 wpisowe 
2300 zł za semestr (2 semestry łącznie 4600 zł) 
30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów 
Termin uiszczenia opłaty z tytułu czesnego: 
2300 zł za pierwszy semestr do 16.10.2022 
2300 zł za drugi semestr do 10.02.2023 

Rekrutacja:  
Osoby, które chcą podjąć studia podyplomowe "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" w edycji 2022/2023 proszone są o:
1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem
 

https://forms.gle/wiSDKPHiAAqxJYuE6
2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów
3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)
4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku Glottodydaktyka
UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki jak i ankieta. Należy użyć przycisków Prześlij znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 Wpłaty należy dokonywać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl 
Telefon: 
605-316-757 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

Szczegółowe informacje o zasadach studiowania, programie zajęć i terminach zjazdów oraz informacje kontaktowe znajdują się w pliku PDF

Kierownik studiów, program merytoryczny, opieka metodyczna: 
dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN, e-mail: agata.rocko@ibl.waw.pl 

Koordynator studiów i praktyk glottodydaktycznych: Katarzyna Duda, e-mail: katarzyna.duda@ibl.waw.pl 
Sekretarz studiów podyplomowych IBL PAN: Bartosz Snopkiewicz  
Kontakt: podyplomowe@ibl.waw.pl  
Telefon: 605-316-757 (poniedziałek, środa, czwartek w godz.10.00-15.00) 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, praktyk glottodydaktycznych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej realizowanej w grupach.
Podczas studiów uczestnicy zobowiązani są odbyć praktyki glottodydaktyczne, które na podyplomowych studiach glottodydaktycznych odbywają się online. W ramach praktyk studenci będą mogli obserwować lekcje pokazowe oraz prowadzić lekcje języka polskiego jako obcego (3 lekcje na trzech różnych poziomach), konsultowane, hospitowane i nadzorowane przez naszych metodyków jpjo. 

Terminy zjazdów 2022/2023:  
14-15-16 października 2022 zjazd stacjonarny
18-19-20 listopada 2022 zjazd zdalny
16-17-18 grudnia 2022 zjazd zdalny
13-14-15 stycznia 2023 zjazd zdalny
17-18-19 lutego 2023 zjazd zdalny
10-11-12 marca 2023 zjazd zdalny
21-22-23 kwietnia 2023 zjazd zdalny
19-20-21 maja  zjazd stacjonarny
16-17-18 czerwca  zjazd zdalny

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 


TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLMOWE I KURSY IBL PAN - EDYCJA 2022/2023!  

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularz

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

 

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

Formularz rekrutacyjny – Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

Formularz rekrutacyjny – Glottodydaktyka

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

Formularz rekrutacyjny – Zarządzanie Kulturą

 

Kursy

 

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Kreatywnego Pisania 

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny- tryb online 

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Poprawnej Polszczyzny

 

Kurs Retoryki Praktycznej

 - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Retoryki Praktycznej 

 

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny

 - tryb hybrydowy

Formularz rekrutacyjny - Pisanie jako proces 

Warsztaty sztuki radiowej 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto (nazwisko i nazwa kierunku/kursu w nazwie przelewu):
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 


 

 

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku