Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (VIII edycja)

Opłata za studia: 
300 zł wpisowe 
2300 zł za semestr (2 semestry) 
30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów 
Termin uiszczenia opłaty z tytułu czesnego: 
2300 zł za pierwszy semestr do 31.10.2021 
2300 zł za drugi semestr do 31.01.2022
 

Tegoroczna edycja Podyplomowych Studiów "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" to nowoczesny program, aktywne metody nauki i praktyki glottodydaktyczne.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów filologicznych oraz innych kierunków humanistycznych zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako obcego, drugiego czy odziedziczonego. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2). Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (Pałac Staszica) lub zdalnie.

Zajęcia planujemy raz w miesiącu (część zjazdów będzie stacjonarna, a część zdalna): w piątki od 15.45 do 19.00w soboty i niedziele od 9.00 do 16.00.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 210 godzin lekcyjnych.

Szczegółowe informacje o zasadach studiowania, programie zajęć i terminach zjazdów oraz informacje kontaktowe znajdują się w pliku PDF

Kierownik studiów, program merytoryczny, opieka metodyczna: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN, agata.rocko@ibl.waw.pl

Koordynatorka studiów podyplomowych "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego":
mgr Katarzyna Duda katarzyna.duda@ibl.waw.pl

Koordynatorka praktyk glottodydaktycznych: mgr Katarzyna Duda katarzyna.duda@ibl.waw.pl 

Sekretarz studiów podyplomowych IBL PAN: Bartosz Snopkiewicz 
Kontakt: podyplomowe@ibl.waw.pl 
tel. 22) 826-69-17 (poniedziałek, środa, czwartek w godz.10.00-15.00)

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka" - film promocyjny

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY IBL PAN 
EDYCJA 2022/2023

Nabór na Studia podyplomowe i Kursy IBL PAN będzie prowadzony od dnia 30 maja 2022 roku.

Proces rekrutacji obejmuje:
1. Wypełnienie formularza w systemie elektronicznym (dostępnym od 30.05.2022)
2. Załączenie skanu podpisanego formularza RODO a w przypadku studiów podyplomowych także skanu świadectwa ukończenia studiów (w formacie PDF lub jpg.)
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w określonej wysokości, poprzez wpłatę na konto:
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 
5. Kontakt w sprawie rekrutacji: 
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 
tel. (22) 826-69-17 w poniedziałki, środy, czwartki, w godz. 10.00-15.00

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów: dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Tel. kom.: 605-316-757 od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-16.00
Piątek-niedziela w trybie awaryjnym dla uczestników bieżących kierunków i kursów
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.pl

Sekretarz Studiów Podyplomowych IBL PAN: Bartosz Snopkiewicz 
Pałac Staszica. ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: poniedziałek 10.00 – 15.00
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów 
 
Sekretarz Kursów IBL PAN: Żaneta Kucharska
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: środa 10.00 – 15.00
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 

 

STUDIA PODYPLOMOWE IBL PAN

Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN
Koordynatorka studiów „Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego”: Katarzyna Duda 

Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Gender studies: Agnieszka Wróbel 
 
Kierownik: dr Magdalena Ślusarska
 
Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Studiów Polsko-Żydowskich: dr hab. Jolanta Żyndul 
 
KURSY IBL PAN 
 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator KKP: dr hab. Tomasz Żukowski, prof. IBL PAN
 
Kierownik: dr Andrzej Lesiakowski

Kierownik: prof. dr hab. Joanna Partyka 
 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynatorka WPSiD: mgr Magdalena Wleklik  

Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator: dr Mateusz Marczewski 

Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynatorka WSR: Irena Piłatowska-Mądry 
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45