Słowniki, kompendia, bibliografie

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. I-V

Koordynacja całości: Roman Loth.
To pięciotomowe kompendium dotyczy dziejów literatury polskiej od jej początków po rok 1918. Zawiera ponad 270 haseł - sylwetek pisarzy, obejmujących biogram, bibliografię podmiotową oraz wybór bibliografii przedmiotowej.
Wszystkie tomy zostały zdigitalizowane i udostępnione w repozytorium RCIN (http://rcin.org.pl/).
     1. Tom I (A-H):
     http://rcin.org.pl/Content/61303/WA248_80305_III-23-688_dawni-pisarze-1_o.pdf
W tomie I znalazły się m.in. hasła: Asnyk Adam, Berent Wacław, "Bogurodzica", Długosz Jan, Fredro Aleksander.
     2. Tom II (I-Me):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61304?id=61304
W tomie II znalazły się m.in. hasła: Kadłubek Wincenty, Kasprowicz Jan, Kochanowski Jan, Kołłątaj Hugo, Kopernik Mikołaj, Krasiński Zygmunt, Kraszewski Józef Ignacy, "Legenda o św. Aleksym", Lelewel Joachim, Leśmian Bolesław.
     3. Tom III (Mia-R):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61306?id=61306
W tomie III znalazły się m.in. hasła: Mickiewicz Adam (wraz z pierwszym kompletnym indeksem tytułów utworów Mickiewicza), Morsztyn Jan Andrzej, Norwid Cyprian, Orzeszkowa Eliza, Prus Bolesław, Przybyszewski Stanisław, Rej Mikołaj, Reymont Władysław Stanisław.
     4. Tom IV (S-T):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61305?id=61306
W tomie IV znalazły się m.in. hasła: Sęp Szarzyński Mikołaj, Sienkiewicz Henryk, Skarga Piotr, Słowacki Juliusz, Staszic Stanisław, Świętochowski Aleksander, Tetmajer Kazimierz Przerwa, Trembecki Stanisław.
     5. Tom V (U-Ż):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61307?id=61307
Tom V zawiera m.in. hasła: Woronicz Jan Paweł, Wujek Jakub, Wyspiański Stanisław, Zapolska Gabriela, Żeromski Stefan oraz uzupełnienia do tomów poprzednich i indeksy (w tym obszerny indeks wszystkich wymienionych w przewodniku tytułów oraz indeks nazw osobowych).

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku (cyfrowa wersja słownika)

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku (cyfrowa wersja słownika)

Redaktor słownika: dr Alicja Szałagan.
Autorkami haseł są badaczki i dokumentalistki z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN.
Słownik dostarcza podstawowej wiedzy  o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców.
Trójczłonowe hasła osobowe składają się z biogramu w formie zwięzłego szkicu, podającego najistotniejsze dane o życiu autora, z bibliografii twórczości oraz wykazu ważniejszych opracowań.
http://nplp.pl/kolekcja/polscy-pisarze-i-badacze-literatury-przelomu-xx-i-xxi-wieku/

Polska Bibliografia Literacka

http://pbl.ibl.poznan.pl/
PBL jest opracowywana przez Pracownię Bibliografii Bieżącej w Poznaniu.
Zawiera m.in. informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.
Zawarty w niej dział Dydaktyka literatury obejmuje m.in.:
Materiały pomocnicze dla nauczycieli,
Materiały pomocnicze dla uczniów.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku