Literatura Oświecenia

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. I-V

Koordynacja całości: Roman Loth.
To pięciotomowe kompendium dotyczy dziejów literatury polskiej od jej początków po rok 1918. Zawiera ponad 270 haseł - sylwetek pisarzy, obejmujących biogram, bibliografię podmiotową oraz wybór bibliografii przedmiotowej.
Wszystkie tomy zostały zdigitalizowane i udostępnione w repozytorium RCIN (http://rcin.org.pl/).
     1. Tom I (A-H):
     http://rcin.org.pl/Content/61303/WA248_80305_III-23-688_dawni-pisarze-1_o.pdf
W tomie I znalazły się m.in. hasła: Asnyk Adam, Berent Wacław, "Bogurodzica", Długosz Jan, Fredro Aleksander.
     2. Tom II (I-Me):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61304?id=61304
W tomie II znalazły się m.in. hasła: Kadłubek Wincenty, Kasprowicz Jan, Kochanowski Jan, Kołłątaj Hugo, Kopernik Mikołaj, Krasiński Zygmunt, Kraszewski Józef Ignacy, "Legenda o św. Aleksym", Lelewel Joachim, Leśmian Bolesław.
     3. Tom III (Mia-R):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61306?id=61306
W tomie III znalazły się m.in. hasła: Mickiewicz Adam (wraz z pierwszym kompletnym indeksem tytułów utworów Mickiewicza), Morsztyn Jan Andrzej, Norwid Cyprian, Orzeszkowa Eliza, Prus Bolesław, Przybyszewski Stanisław, Rej Mikołaj, Reymont Władysław Stanisław.
     4. Tom IV (S-T):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61305?id=61306
W tomie IV znalazły się m.in. hasła: Sęp Szarzyński Mikołaj, Sienkiewicz Henryk, Skarga Piotr, Słowacki Juliusz, Staszic Stanisław, Świętochowski Aleksander, Tetmajer Kazimierz Przerwa, Trembecki Stanisław.
     5. Tom V (U-Ż):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61307?id=61307
Tom V zawiera m.in. hasła: Woronicz Jan Paweł, Wujek Jakub, Wyspiański Stanisław, Zapolska Gabriela, Żeromski Stefan oraz uzupełnienia do tomów poprzednich i indeksy (w tym obszerny indeks wszystkich wymienionych w przewodniku tytułów oraz indeks nazw osobowych).

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

T. 1. STANISŁAW TREMBECKI, Sofijówka,
wydał Jerzy Snopek - pdf
T. 2 KONSTANCJA BENISŁAWSKA, Pieśni  sobie śpiewane, wydał Tomasz Chachulski - pdf  T. 3 KANTORBERY TYMOWSKI, Poezje
zebrane
, wydała
Elżbieta Z. Wichrowska - pdf
T. 4 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. I, wydała
Barbara Wolska - pdf
         

 

T. 5 FRANCISZEK KARPIŃSKI, Wiersze zebrane, cz. I, wydał Tomasz Chachulski
- pdf
T. 6 WINCENTY REKLEWSKI, Pienia wiejskie, wydał Jerzy Snopek - pdf T. 7 TOMASZ KAJETAN WĘGIERSKI, Organy,
wydała Aleksandra
Norkowska - pdf
 T. 8 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, wydała Magdalena Bober-Jankowska - pdf
       

 

T. 9 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. II, wydała
Barbara Wolska - pdf
T. 10 Opisy niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach, wydali Alina Aleksandrowicz
i Artur Timofiejew - pdf
T. 11 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. III, wydała
Barbara Wolska - pdf
T. 12 STANISŁAW KONARSKI, Opera poetica. Utwory poetyckie, wydał
Jacek Wójcicki we współpracy Ariadny Masłowskiej-Nowak - pdf

 

T. 13 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Poezje zebrane, t. IV, wydały
Barbara Wolska, Ariadna Masłowska-Nowak - pdf
T. 14 FRANCISZEK DZIERŻYKRAJ-MORAWSKI, Bajki, wydała Marta Kowalewska - pdf T. 15 KAJETAN KOŹMIAN, Ody napoleońskie i wiersze z lat 1800-1815, wydały Małgorzata Nesteruk Zofia Rejman - pdf  T. 16 ADAM STANISŁAW NARUSZEWICZ, Dziennik podróży Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wydała Magdalena Bober-Jankowska przy współpracy Ariadny Masłowskiej-Nowak
T. 17 STANISŁAW TREMBECKI, Bajki, wydali Wojciech Kaliszewski, Jerzy Snopek T. 18 FELICJAN WYKOWSKI, Zebranie rymów z różnych okoliczności pisanych (i pozostałe wiersze), wydała Magdalena Ślusarska - pdf T. 19 FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN, Bajki, wydała Natalia Kawałko-Dzikowska - pdf T. 20 FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN, Erotyki, Bożena Mazurkowa, Michał Bajer przy współpracy Magdaleny Bejm

 

 

T. 21 FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN, Poematy, wydali Tomasz Chachulski i Roman Dąbrowski 
strony tytułowe - pdf
strona redakcyjna - pdf
tekst - pdf

 T. 22 FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN, Wiersze, wydał Tomasz Chachulski   T. 24 FRANCISZEK KARPIŃSKI, Psałterz Dawida nowo przetłumaczony, wydali Tomasz Chachulski i Ariadna Masłowska-Nowak   
       
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku