Literatura XX wieku

Wprowadzenie do poezji Mirona Białoszewskiego (cz. I)

Wykład wprowadza w podstawowe tematy poezji Mirona Białoszewskiego w jej pierwszej fazie. Wstępnie zostaje zarysowana cezura dzieląca tę poezję na "do Pamiętnika z powstania warszawskiego" i "po Pamiętniku z powstania warszawskiego". Ukazana zostaje droga Białoszewskiego od najwcześniejszego zachowanego wiersza okupacyjnego z 1943 (dostępnego obecnie w tomie ineditów) ku debiutowi książkowemu. Wspominane są konwencje literatury socrealistycznej, do których Białoszewski nie pasował, jego problemy zawodowe w "Świecie Młodych", skutkujące bezrobociem, współstworzenie Teatru na Tarczyńskiej oraz zapoznanie z Arturem Sandauerem, który następnie umożliwił "powtórny" debiut prasowy poecie w ramach słynnej "Prapremiery Pięciu Poetów". Następnie omówione są podstawowe konwencje i style poetyckie w debiutanckich "Obrotach rzeczy", mitologizacja ludowej religijności i miasteczek rzeszowszczyzny, mitologia warszawskich i podwarszawskich subkultur, "poezja rzeczy" (codziennych).
 

Wprowadzenie do poezji Mirona Białoszewskiego (cz. II)

W drugiej części wykładu omówione są trzy tomy poezji Białoszewskiego po debiutanckich "Obrotach rzeczy". Kolejny tom "Rachunek zachciankowy" daje wgląd w koncepcję "poezji lingwistycznej". Przy okazji tomu "Mylne wzruszenia" poruszony jest temat abulii, depresji i medytacji powiązanych z leżeniem w łóżku, a tu także definicja gatunku epigramat oraz nawiązanie Białoszewskiego do św. Jana od Krzyża. Przy okazji tomu "Było i było" omówiona jest droga Białoszewskiego ku prozie, wprowadzenie żywiołu para-dziennikowego i zaburzenie tradycyjnej poetyckiej hierarchii tematów, wreszcie ucodziennienie języka, prowadzące do wypracowania właściwego sposobu opowiedzenia powstania warszawskiego.
 

Sienkiewicz ponowoczesny

Sienkiewicz ponowoczesny

bogata w wizualia i elementy interaktywne kolekcja pokazująca nowoczesne ujęcia biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza
https://nplp.pl/kolekcja/sienkiewicz-ponowoczesny/

AMERYKAŃSKIE POWOJNIE CZESŁAWA MIŁOSZA

AMERYKAŃSKIE POWOJNIE CZESŁAWA MIŁOSZA

 

Ewa Kołodziejczyk, Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa 2015 r.
Wersja on line (format pdf)

 

Bolesław Leśmian. Życie i twórczość

Bolesław Leśmian. Życie i twórczość

kolekcja złożona z materiałów towarzyszących wystawie w siedzibie Senatu RP, upamiętniającej 140. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci poety.
http://nplp.pl/kolekcja/lesmian/

Korzenie Janusza Korczaka

Korzenie Janusza Korczaka

kolekcja poświęcona biografii Korczaka i rodziny Goldszmitów.
http://nplp.pl/kolekcja/korzenie-janusza-korczaka/

Mistrzowie poezji współczesnej

Mistrzowie poezji współczesnej

kolekcja przedstawiająca twórczość Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej.
http://nplp.pl/kolekcja/mistrzowie-poezji-wspolczesnej/

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku (cyfrowa wersja słownika)

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku (cyfrowa wersja słownika)

Redaktor słownika: dr Alicja Szałagan.
Autorkami haseł są badaczki i dokumentalistki z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN.
Słownik dostarcza podstawowej wiedzy  o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców.
Trójczłonowe hasła osobowe składają się z biogramu w formie zwięzłego szkicu, podającego najistotniejsze dane o życiu autora, z bibliografii twórczości oraz wykazu ważniejszych opracowań.
http://nplp.pl/kolekcja/polscy-pisarze-i-badacze-literatury-przelomu-xx-i-xxi-wieku/

Przestrzenie Henryka Sienkiewicza

Przestrzenie Henryka Sienkiewicza

kolekcja zawierająca m.in. pełną cyfrową wersję Kalendarium życia i twórczości Henryka Sienkiewicza
http://nplp.pl/kolekcja/przestrzenie-henryka-sienkiewicza/

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku