Elementy teorii literatury

Wprowadzenie do teorii narracji

Wykład opowiada o różnych sposobach prezentowania świata przedstawionego w utworach narracyjnych, a także definiuje podstawowe typy narracji. Za punkt wyjścia przyjmuje się tutaj, że narracja nie jest niewidocznym, przezroczystym medium, i że wobec tego zawsze należy pytać o pozycję narratora, jego punkt widzenia czy światopogląd. Autor odwołuje się do klasycznych tekstów, takich jak „Lalka” Prusa, „Nad Niemnem” Orzeszkowej, „Czerwone i czarne” Stendhala, „Komu bije dzwon” Hemingwaya, „Pan Tadeusz” Mickiewicza, „Szkice węglem” Sienkiewicza, „Pani Bovary” Flauberta czy „Wysokie okno” Chandlera.
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45