Elementy teorii literatury

Wprowadzenie do teorii narracji

Wykład opowiada o różnych sposobach prezentowania świata przedstawionego w utworach narracyjnych, a także definiuje podstawowe typy narracji. Za punkt wyjścia przyjmuje się tutaj, że narracja nie jest niewidocznym, przezroczystym medium, i że wobec tego zawsze należy pytać o pozycję narratora, jego punkt widzenia czy światopogląd. Autor odwołuje się do klasycznych tekstów, takich jak "Lalka" Prusa, "Nad Niemnem" Orzeszkowej, "Czerwone i czarne" Stendhala, "Komu bije dzwon" Hemingwaya, "Pan Tadeusz" Mickiewicza, "Szkice węglem" Sienkiewicza, "Pani Bovary" Flauberta czy "Wysokie okno" Chandlera.
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku