Wybrane artykuły w ?Pamiętniku Literackim?:

Prolog "Legendy o św. Aleksym"

Witold Wojtowicz, Prolog "Legendy o św. Aleksym", "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 3, s. 153-166
Wersja online (forma pdf)

Między oralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej "Legendzie o św. Aleksym"

Witold Wojtowicz,  Między oralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej "Legendzie o św. Aleksym", "Pamiętnik Literacki" 2007, z. 2, s. 185-206
Wersja online (format pdf)

Tarda loquendi facultas – tożsamość tzw. Galla Anonima w kontekście listów i epilogów "Gestów"

Witold Wojtowicz,  Tarda loquendi facultas – tożsamość tzw. Galla Anonima w kontekście listów i epilogów "Gestów", "Pamiętnik Literacki" 2013, z. 3, s. 5-38
Wersja online (format pdf)

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku