Wybrane artykuły w „Pamiętniku Literackim”:

Prolog „Legendy o św. Aleksym”

Witold Wojtowicz, Prolog „Legendy o św. Aleksym”, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3, s. 153-166
Wersja online (forma pdf)

Między oralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej „Legendzie o św. Aleksym”

Witold Wojtowicz,  Między oralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej „Legendzie o św. Aleksym”, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 2, s. 185-206
Wersja online (format pdf)

Tarda loquendi facultas – tożsamość tzw. Galla Anonima w kontekście listów i epilogów „Gestów”

Witold Wojtowicz,  Tarda loquendi facultas – tożsamość tzw. Galla Anonima w kontekście listów i epilogów „Gestów”, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 3, s. 5-38
Wersja online (format pdf)

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45