Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą 2021/2022 (XVIII edycja)

Zarządzanie kulturą jest dziedziną interdyscyplinarną, lokującą się na styku obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Chociaż zarządzanie wyrosło z praktyki biznesowej, dzisiaj wykorzystuje dorobek takich nauk jak ekonomia, psychologia, socjologia, historia, kulturoznawstwo. Zarządzanie kulturą jest jedną z najmłodszych gałęzi zarządzania. Wynika to z rosnącej roli sektora kultury w procesie tworzenia nowych miejsc pracy. Kultura jest istotnym czynnikiem stymulującego wzrost  gospodarczy, a sektor kultury jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych i zorientowanych na przyszłość sektorów gospodarki europejskiej generującym zyski większe niż niektóre tradycyjne gałęzie przemysłu. Równie istotna jest  konieczność zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństw wysoko rozwiniętych, w których widoczny jest wzrost spożycia dóbr niematerialnych czyniących zadość wyższym potrzebom człowieka. Do takich potrzeb zalicza się uczestnictwo w kulturze i korzystanie z jej wytworów.
 
Sytuacja pandemii pokazała, że instytucje oraz ludzie kultury potrafili odnaleźć się w tej niezwykle dramatycznej, niespotykanej dotychczas sytuacji o globalnym zasięgu. Przenieśli swoją twórczość i działalność do Sieci, a ich talenty, innowacyjność oraz umiejętności komunikacyjne umożliwiły osobom zamkniętym w domach partycypację w kulturze.   

Podyplomowe Studia Zarządzanie kulturą, cieszące się w Instytucie Badań Literackich długą już tradycją, mają charakter doskonalący. Ich celem jest wykształcenie menedżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, ale przy zachowaniu istotnego mecenatu państwa w kulturze.  Menedżer może stać się liderem. Liderów odnajdujemy na każdym szczeblu zarządzania. Cechuje ich pomysłowość, wizjonerstwo, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Kierują się wartościami, czyli zasadami najważniejszymi dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, takimi jak: jak budowanie zespołu, wymiana myśli, gotowość na zmiany i entuzjazm do pracy, etyczne podejście do osób i organizacji. Liderzy potrafią wyzwolić ukryty w ludziach potencjał twórczy.

Kierownik Studiów:  Magdalena Ślusarska, historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w IBL PAN; 2000-2003: dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz w zastępstwie dyrektor generalny ministerstwa; 2003-2005: prezes i dyrektor naczelny (zarządzający) Centrali Handlu Zagranicznego „Ars Polona” S.A., organizatora krajowych i międzynarodowych targów książki w Warszawie; 2005-2008: dyrektor Instytutu Książki w Krakowie; 2009-2017: autorka programu i organizatorka specjalizacji „Zarządzanie Kulturą”, kierownik Zakładu „Zarządzania Kulturą” oraz opiekunka  specjalizacji na WNH UKSW;  2010–2012: dyrektor Wydawnictwa IBL PAN; 2010-2013: autorka programu i organizatorka „Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą” przy WNH UKSW; 1993–2001: zastępca kierownika organizacyjnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN.

W aktualnej niepewnej sytuacji związanej z pandemią Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą odbywają się on-line, co sprawdziło się w mijającym roku akademickim, umożliwiając niezakłócone niczym uczestnictwo zainteresowanym z całej Polski, a nawet spoza jej granic. Spotkania wideo słuchaczy i wykładowców są możliwe dzięki aplikacji Google Meet oraz Zoom. Mają one formę wykładów, prezentacji, analizy wybranych przykładów i warsztatów. 

Sekretariat Studiów Podyplomowych i KursówSekretarz: Anna Ryjak.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 106
Dyżury: środy w godz. 16.00-19.00, soboty w godz. 11.00-15.00
nr telefonu: 530 064 008 od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00; dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl


O g ł o s z e n i e   o   u r l o p i e
 
Uprzejmie informuję, że w dniach od 4 do 25 sierpnia 2021 roku Sekretariat Studiów Podyplomowych Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego oraz Zarządzanie kulturą, a także kursów prowadzonych przez Instytut Badań Literackich PAN, będzie nieczynny. W tym okresie nie będę miała również kontaktu z Państwem poprzez pocztę elektroniczną.
Wszelkie informacje dotyczące studiów podyplomowych i kursów zamieszczone są na stronie internetowej: www.ibl.waw.pl (Edukacja). Bliższych informacji będę z przyjemnością udzielała Państwu w okresie urlopowym również pod numerem telefonu: 530 064 008.
Wszystkie Osoby zainteresowane studiowaniem w IBL PAN zapraszam po urlopie, w czasie dyżurów sekretariatu (środy 16.00-19.00, soboty 10.00-15.00). Miło mi będzie gościć Państwa w Pałacu Staszica na naszych studiach i kursach. Serdecznie zapraszam!
Anna Ryjak                     
Sekretarz
studiów podyplomowych i kursów

w IBL PAN

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45