Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą 2023/2024 (XX edycja)

 
 
IBL PAN ogłasza nabór na studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą na rok akademicki 2023/2024.
 
 
 
To już XX edycja!
 
 
 
Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą  w ramach edycji 2023/2024 będą realizowane w trybie online
 
 
Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą odbywają się online, co umożliwia niezakłócone niczym uczestnictwo słuchaczy z całej Polski oraz spoza jej granic. Spotkania wideo słuchaczy i wykładowców są możliwe dzięki aplikacji Google Meet.
 
Mają one formę wykładów, prezentacji, analizy wybranych przykładów i warsztatów. 
Opłata za studia
 
 
300 zł wpisowe
 
 2300 zł za semestr czesne, łącznie 4600 zł 
 
30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów 
Termin uiszczenia opłaty z tytułu czesnego:  
 
2300 zł za pierwszy semestr do 22.10.2023
 
2300 zł za drugi semestr do 31.01.2024
 
Forma zajęć: online na platformie Google Meet
 
 
Czas trwania: 
 
180 godzin, 2 semestry 
 
Zajęcia odbywają się w trzecią  sobotę i niedzielę miesiąca  

 
 
 
 
Rekrutacja  
 
Osoby, które chcą podjąć studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą w edycji 2023/2024 proszone są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem: 

 

 

https://forms.gle/VkT1DiHvz4FA6gDN9

 

 

2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackie/magisterskie)

 

 

3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku

 

 

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych. 

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

 

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl 

 

Tel. 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00

 
 
 
Terminy sobotnio-niedzielnych zjazdów zdalnych w roku akademickim 2023/2024.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-17.30.

1.      październik 21-22

2.      listopad 18-19

3.      grudzień 16-17

4.      styczeń 20-21

5.      luty 17-18

6.      marzec 16-17

7.      kwiecień 20-21

8.      maj 18-19

 

       9. czerwiec 15-16
 
  
Szczegółowy program studiów: Program studiów Zarządzanie Kulturą
 
 
 
 
 
 
Opis:
 
            Zarządzanie kulturą jest dziedziną interdyscyplinarną, lokującą się na styku obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Chociaż zarządzanie wyrosło z praktyki biznesowej, dzisiaj wykorzystuje dorobek takich nauk jak ekonomia, psychologia, socjologia, historia, kulturoznawstwo. Zarządzanie kulturą jest jedną z najmłodszych gałęzi zarządzania. Wynika to z rosnącej roli sektora kultury w procesie tworzenia nowych miejsc pracy. Kultura jest istotnym czynnikiem stymulującego wzrost  gospodarczy, a sektor kultury jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych i zorientowanych na przyszłość sektorów gospodarki europejskiej generującym zyski większe niż niektóre tradycyjne gałęzie przemysłu. Równie istotna jest  konieczność zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństw wysoko rozwiniętych, w których widoczny jest wzrost spożycia dóbr niematerialnych czyniących zadość wyższym potrzebom człowieka. Do takich potrzeb zalicza się uczestnictwo w kulturze i korzystanie z jej wytworów.
 
               Sytuacja pandemii pokazała, że instytucje oraz ludzie kultury potrafili odnaleźć się w tej niezwykle dramatycznej, niespotykanej dotychczas sytuacji o globalnym zasięgu. Przenieśli swoją twórczość i działalność do Sieci, a ich talenty, innowacyjność oraz umiejętności komunikacyjne umożliwiły osobom zamkniętym w domach partycypację w kulturze.   
 
          Podyplomowe Studia Zarządzanie kulturą, cieszące się w Instytucie Badań Literackich długą już tradycją, mają charakter doskonalący. Ich celem jest wykształcenie menedżerów kultury, przygotowanych do zarządzania instytucjami  oraz projektami kultury w gospodarce wolnorynkowej, ale przy zachowaniu istotnego mecenatu państwa w kulturze.  Menedżer może stać się liderem. Liderów odnajdujemy na każdym szczeblu zarządzania. Cechuje ich pomysłowość, wizjonerstwo, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Kierują się wartościami, czyli zasadami najważniejszymi dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, takimi jak: jak budowanie zespołu, wymiana myśli, gotowość na zmiany i entuzjazm do pracy, etyczne podejście do osób i organizacji. Liderzy potrafią wyzwolić ukryty w ludziach potencjał twórczy.

 W roku akademickim 2022/2023 Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą odbywają się online, co sprawdziło się w minionych dwóch latach, umożliwiając niezakłócone niczym uczestnictwo zainteresowanym z całej Polski, a nawet spoza jej granic. Spotkania wideo słuchaczy i wykładowców są możliwe dzięki aplikacji Google Meet oraz Zoom. Mają one  formę wykładów, prezentacji,  analizy wybranych przykładów i warsztatów.

 
Kierownik Studiów:  Magdalena Ślusarska - historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w IBL PAN; w latach 2000-2003 dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz w zastępstwie dyrektor generalny ministerstwa; 2003-2005 prezes i dyrektor naczelna (zarządzająca) Centrali Handlu Zagranicznego „Ars Polona” S.A., organizatora krajowych i międzynarodowych targów książki w Warszawie; 2005-2008 dyrektor Instytutu Książki w Krakowie; 2009-2017 autorka programu i organizatorka specjalizacji „Zarządzanie Kulturą”, kierownik Zakładu „Zarządzania Kulturą” oraz opiekunka  specjalizacji na WNH UKSW;  2010–2012 dyrektor Wydawnictwa IBL PAN; 2010-2010 autorka programu i organizatorka „Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą” przy WNH UKSW; 1993–2001 zastępca kierownika organizacyjnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN.
 
 
Wymogi związane z ukończeniem studiów:
- obecność i aktywność na zajęciach
- prezentacja przygotowanego wniosku na realizację zadania publicznego lub wniosku  na stypendium twórcze/artystyczne
 
 

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLMOWE I KURSY IBL PAN - EDYCJA 2023/2024!

 

 

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularz

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

 

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

https://forms.gle/meP9qtmzjESwkMgG9 - Formularz rekrutacyjny 

 

 

Gender Studies tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

 

forms.gle/AFUPL9emnerq6eXK9- Formularz rekrutacyjny 

 

 

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

https://forms.gle/DugRXgAX4hGzXQxFA - Formularz rekrutacyjny 

 

 

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

forms.gle/p9Kp4wCxiVDrgfuD8- Formularz rekrutacyjny 

 

 

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

https://forms.gle/VkT1DiHvz4FA6gDN9 - Formularz rekrutacyjny 

 

 

Kursy

 

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

https://forms.gle/gc88QJdsGd6SycWa6 - formularz rekrutacyjny  

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny- tryb online 

https://forms.gle/52KyJ8i1Ps8imhyFA - formularz rekrutacyjny 

 

 

Kurs Retoryki Praktycznej

 - tryb stacjonarny 

https://forms.gle/9eyr4bDiD56ka7yd9 - formularz rekrutacyjny 

 

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny

 - tryb hybrydowy

https://forms.gle/wq5mzaGKLwfRcqMx9 - formularz rekrutacyjny  

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka i literatury - tryb online 

https://forms.gle/jKVXDUjR57o5dtL56 - formularz rekrutacyjny 

Nauczyciel- aktor - tryb stacjonarny 

https://forms.gle/iZN8aU7x5afv8s9L8 - formularz rekrutacyjny 

 

Warsztat pisania scenariusza  - tryb stacjonarny 

https://forms.gle/FdRZRaH5eVu1RSVR8 - formularz rekrutacyjny 

 

 


Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

 

 

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku