Literatura II poł. XIX w.

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. I-V

Koordynacja całości: Roman Loth.
To pięciotomowe kompendium dotyczy dziejów literatury polskiej od jej początków po rok 1918. Zawiera ponad 270 haseł - sylwetek pisarzy, obejmujących biogram, bibliografię podmiotową oraz wybór bibliografii przedmiotowej.
Wszystkie tomy zostały zdigitalizowane i udostępnione w repozytorium RCIN (http://rcin.org.pl/).
     1. Tom I (A-H):
     http://rcin.org.pl/Content/61303/WA248_80305_III-23-688_dawni-pisarze-1_o.pdf
W tomie I znalazły się m.in. hasła: Asnyk Adam, Berent Wacław, "Bogurodzica", Długosz Jan, Fredro Aleksander.
     2. Tom II (I-Me):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61304?id=61304
W tomie II znalazły się m.in. hasła: Kadłubek Wincenty, Kasprowicz Jan, Kochanowski Jan, Kołłątaj Hugo, Kopernik Mikołaj, Krasiński Zygmunt, Kraszewski Józef Ignacy, "Legenda o św. Aleksym", Lelewel Joachim, Leśmian Bolesław.
     3. Tom III (Mia-R):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61306?id=61306
W tomie III znalazły się m.in. hasła: Mickiewicz Adam (wraz z pierwszym kompletnym indeksem tytułów utworów Mickiewicza), Morsztyn Jan Andrzej, Norwid Cyprian, Orzeszkowa Eliza, Prus Bolesław, Przybyszewski Stanisław, Rej Mikołaj, Reymont Władysław Stanisław.
     4. Tom IV (S-T):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61305?id=61306
W tomie IV znalazły się m.in. hasła: Sęp Szarzyński Mikołaj, Sienkiewicz Henryk, Skarga Piotr, Słowacki Juliusz, Staszic Stanisław, Świętochowski Aleksander, Tetmajer Kazimierz Przerwa, Trembecki Stanisław.
     5. Tom V (U-Ż):
     https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61307?id=61307
Tom V zawiera m.in. hasła: Woronicz Jan Paweł, Wujek Jakub, Wyspiański Stanisław, Zapolska Gabriela, Żeromski Stefan oraz uzupełnienia do tomów poprzednich i indeksy (w tym obszerny indeks wszystkich wymienionych w przewodniku tytułów oraz indeks nazw osobowych).

Sienkiewicz ponowoczesny

Sienkiewicz ponowoczesny

bogata w wizualia i elementy interaktywne kolekcja pokazująca nowoczesne ujęcia biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza
https://nplp.pl/kolekcja/sienkiewicz-ponowoczesny/

PrusPlus

PrusPlus

kolekcja poświęcona życiu i twórczości Bolesława Prusa, zawierająca m.in. cyfrową wersję Leksykonu "Lalki“ i filmy z cyklu Warszawy Prusa.
http://nplp.pl/kolekcja/prus-plus/

"Breaking Bad" kochanego Stacha. Wokulski jako antybohater

Bartłomiej Szleszyński, "Breaking Bad" kochanego Stacha. Wokulski jako antybohater, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej", rok 2016, 130-149.
Wersja online (format pdf)

"Sąd oka?". O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa

Agata Grabowska-Kuniczuk, "Sąd oka?" O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa, w: "Napis" XX, 2014: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku.
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
http://napis.edu.pl/pdf/2014/2014-XX-138-151.pdf

"W pustyni i w puszczy" z perspektywy krytyki postkolonialnej

Celem wykładu jest zaproponowanie nowego odczytania powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i w puszczy". Odczytanie owo zostało zainspirowane krytyką postkolonialną. Na wstępie zostanie przybliżona biografia pisarza, w szczególności jego podróż do Afryki, a także jego twórczość i miejsce w literaturze polskiej. Następnie w kilku słowach zostaną omówione wybrane pojęcia i tezy krytyki postkolonialnej. Kilka słów zostanie poświęconych koncepcji orientalizmu w ujęciu Edwarda Saida. W dalszej części wykładu zaprezentowana zostanie krótka analiza powieści: sposobu konstrukcji świata przedstawionego, jego czasoprzestrzeni oraz postaci go wypełniających. Jak się okaże, fikcyjne przygody Stasia i Nel przecinają z realnymi, dramatycznymi zdarzeniami, które mają miejsce w Afryce Centralnej w połowie lat 80. XIX wieku. Historia jest tylko tłem, a jej przerażająca prawda ujawnia się incydentalnie, półgębkiem, gdzieś na poboczu tekstu.

 

Bolesław Prus i pozytywistyczne "porno z Murzynkami"

Bartłomiej Szleszyński, Bolesław Prus i pozytywistyczne "porno z Murzynkami", "Napis" t. XVIII, Rok 2012, s. 155-173.
Wersja online (format pdf)

Bolesław Prus odzwierciedlony w swoich rzeczach

Agata Grabowska-Kuniczuk, Bolesław Prus odzwierciedlony w swoich rzeczach. Spis pamiątek po pisarzu w przekazie Oktawii Głowackiej i Feliksa Araszkiewicza z aneksem Pamiątki po Aleksandrze Głowackim (Bolesławie Prusie) przekazane przez żonę do Muzeum Narodowego w Warszawie, oprac. A. Grabowska-Kuniczuk, w: "Napis" XXIV, 2018: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich, s. 297–310 i 310-325.
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/97544?id=97544

Bolesław Prus w przypisach i przypiskach. Studium przypadku

Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk, Bolesław Prus w przypisach i przypiskach. Studium przypadku, w: "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2017, nr 2 (12): Filozofia przypisu, s. 33–42.
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2017.0017/14141

 

Bolesława Prusa "zabawa" w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst

Agata Grabowska-Kuniczuk, Bolesława Prusa "zabawa" w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst (z Martą Parnowską), w: "Napis" XXI, 2015: Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura.
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/83673?id=83673

Dotyk w pozytywizmie

Grzegorz Marzec, Dotyk w pozytywizmie. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/dotyk-w-pozytywizmie-756/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w polskiej powieści dziewiętnastowiecznej

Agnieszka Bąbel, Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w polskiej powieści dziewiętnastowiecznej ("NAPIS", seria XVII 2011, Jawne i ukryte w literaturze i kulturze, s. 197-210).
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/65630/edition/53907/content

Orzeszkowa - dotyk

Grzegorz Marzec, Orzeszkowa - dotyk. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-dotyk-564/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2013.
 Wersja on line (format pdf)

Orzeszkowa - smak

Grzegorz Marzec, Orzeszkowa - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-smak-761/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Pozytywizm - smak

Grzegorz Marzec, Pozytywizm - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/pozytywizm-smak-760/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.

Pozytywizm - zapach

Grzegorz Marzec, Pozytywizm - zapach. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/pozytywizm-zapach-788/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Prus - dotyk

Grzegorz Marzec, Prus - dotyk. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/prus-dotyk-754/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Prus - smak

Grzegorz Marzec, Prus - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/prus-smak-762/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Prus, "Dzieci" i cenzura

Agata Grabowska-Kuniczuk, Prus, "Dzieci" i cenzura, "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2015, nr 1 (7): Edytorstwo a cenzura (XIX-XX wiek).
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2015.003/5586

Przestrzenie Henryka Sienkiewicza

Przestrzenie Henryka Sienkiewicza

kolekcja zawierająca m.in. pełną cyfrową wersję Kalendarium życia i twórczości Henryka Sienkiewicza
http://nplp.pl/kolekcja/przestrzenie-henryka-sienkiewicza/

Sienkiewicz - dotyk

Grzegorz Marzec, Sienkiewicz - dotyk. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-dotyk-758/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Sienkiewicz - metaforyczny smak w Trylogii

Grzegorz Marzec, Sienkiewicz - metaforyczny smak w Trylogii. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-metaforyczny-smak-w-trylogii-757/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Sienkiewicz - smak

Grzegorz Marzec, Sienkiewicz - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-smak-759/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Sztuka zrywania. Niefortunne narzeczeństwa w polskiej powieści i wspomnieniach końca XIX i początku XX w.

Agnieszka Bąbel, Sztuka zrywania. Niefortunne narzeczeństwa w polskiej powieści i wspomnieniach końca XIX i początku XX w. ("NAPIS", seria XVIII, 2012, Tabu i wstyd, s. 103-119).
Tekst dostępny pod adresem internetowym: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/65210/edition/53860

Świat w powiększeniu. Dziewiętnastowieczny mikroskop jako instrument i jako metafora (na przykładzie twórczości Bolesława Prusa)

Agnieszka Bąbel, Świat w powiększeniu. Dziewiętnastowieczny mikroskop jako instrument i jako metafora (na przykładzie twórczości Bolesława Prusa) ("NAPIS", seria XX, 2014, "W soczewce". wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 106-120).
Tekst dostępny pod adresem internetowym: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/74794/edition/55303/content

Warszawy Prusa

Filmy polecamy oglądać razem z mapami zawartymi na stronie Nowej Panoramy Literatury Polskiej: http://nplp.pl/prus-plus/warszawy-prusa/.
Cykl wykładów jest propozycją nowego spotkania z Bolesławem Prusem i jego Warszawą. Przewodnikami po "Warszawach" Prusa są czołowi badacze literatury i kultury XIX wieku: Barbara Bobrowska, Grażyna Borkowska, Agnieszka Bąbel, Ewa Paczoska, Marek Pąkciński, Włodzimierz Pessel i Bartłomiej Szleszyński.
Kolekcja stanowi zmienioną wersję płyty wydanej przez Narodowe Centrum Kultury z okazji obchodów Roku Prusa.

1. Warszawy Prusa (wykład Kamili Tuszyńskiej)


2. Powstanie Styczniowe (wykład prof. Grażyny Borkowskiej)3. Kobiety Wokulskiego
(wykład prof. Grażyny Borkowskiej)


4. Warszawa-Londyn-Paryż-Petersburg (wykład dr. Bartłomieja Szleszyńskiego)


5. Kim był Ignacy Rzecki? (wykład prof. Barbary Bobrowskiej)


6. Warszawa, której nie ma w “Lalce" (wykład prof. Ewy Paczoskiej)


7. Milion twarzy Wokulskiego (wykład prof. Ewy Paczoskiej)8. Prus i Sienkiewicz (wykład prof. Ewy Paczoskiej)


9. Prus, nauka i religia (wykład prof. Marka Pąkcińskiego)


10. Aleksander Głowacki (wykład dr. Bartłomieja Szleszyńskiego)


11. Spirytyzm  (wykład prof. Marka Pąkcińskiego)

 


12. Sztuka czasów Prusa

 


13. Rewolucja sanitarna (wykład dr. Włodzimierza Pessela)

 


14. Rozwój transportu w XIX wieku (wykład dr Agnieszki Bąbel)

 


15. Warszawa czasu zmiany (wykład prof. Ewy Paczoskiej)


Wstęp do: Narcyza Żmichowska, Poganka

Grażyna Borkowska, Wstęp do: Narcyza Żmichowska, Poganka, wstęp i oprac. Grażyna Borkowska, Wrocław 2013, "Biblioteka Narodowa" Seria I, nr 121.
Tekst wstępu udostępniony za zgodą Autorki i Wydawnictwa "Ossolineum".
Wersja on line (forma pdf)

Zapach w "Lalce"

Grzegorz Marzec, Zapach w "Lalce". Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/prus-zapach-w-lalce-755/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Zapach w "Nad Niemnem"

Grzegorz Marzec, Zapach w "Nad Niemnem". Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-zapach-w-nad-niemnem-763/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Zapach w "Quo vadis"

Grzegorz Marzec, Zapach w "Quo vadis". Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-zapach-w-quo-vadis-764/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku