Portale i kolekcje cyfrowe

Nowa Panorama Literatury Polskiej

Nowa Panorama Literatury Polskiej

http://nplp.pl/
Nowa Panorama Literatury Polskiej to platforma służąca prezentacji wyników badań naukowych w środowisku cyfrowym, łącząca próbę wypracowania nowych form prezentacji wyników badań z jakością treści właściwą dla długoletniej tradycji badawczej IBL PAN. Platforma składa się z kolekcji cyfrowych, z których każda stanowi odrębną naukową narrację. Struktura i forma wizualna każdej z kolekcji są dostosowane do jej treści, aby jak najpełniej przy użyciu narzędzi cyfrowych przekazać wiedzę o epokach literackich i twórcach kultury, którym poświęcone są poszczególne kolekcje. Na każdą z kolekcji poza tekstami o charakterze naukowym składają się materiały wizualne: ilustracje z epoki, zdjęcia, filmy, mapy. Najczęściej pełnią one nie tylko funkcję ilustracyjną, lecz także narracyjną – m.im. pomagają przechodzić do poszczególnych haseł i przekazują część zgromadzonej w kolekcji wiedzy.

Obecnie na platformie nplp.pl znajdują się następujące kolekcje cyfrowe: 

Sienkiewicz ponowoczesny

Sienkiewicz ponowoczesny

bogata w wizualia i elementy interaktywne kolekcja pokazująca nowoczesne ujęcia biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza
https://nplp.pl/kolekcja/sienkiewicz-ponowoczesny/

PrusPlus

PrusPlus

kolekcja poświęcona życiu i twórczości Bolesława Prusa, zawierająca m.in. cyfrową wersję Leksykonu "Lalki“ i filmy z cyklu Warszawy Prusa.
http://nplp.pl/kolekcja/prus-plus/

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku (cyfrowa wersja słownika)

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku (cyfrowa wersja słownika)

Redaktor słownika: dr Alicja Szałagan.
Autorkami haseł są badaczki i dokumentalistki z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN.
Słownik dostarcza podstawowej wiedzy  o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców.
Trójczłonowe hasła osobowe składają się z biogramu w formie zwięzłego szkicu, podającego najistotniejsze dane o życiu autora, z bibliografii twórczości oraz wykazu ważniejszych opracowań.
http://nplp.pl/kolekcja/polscy-pisarze-i-badacze-literatury-przelomu-xx-i-xxi-wieku/

Atlas Polskiego Romantyzmu

Atlas Polskiego Romantyzmu

kolekcja przedstawiająca nową perspektywę dziejów polskiego romantyzmu, opowiedzianych przez przestrzeń i topografię.
http://nplp.pl/kolekcja/atlas-romantyzmu/

Przestrzenie Henryka Sienkiewicza

Przestrzenie Henryka Sienkiewicza

kolekcja zawierająca m.in. pełną cyfrową wersję Kalendarium życia i twórczości Henryka Sienkiewicza
http://nplp.pl/kolekcja/przestrzenie-henryka-sienkiewicza/

Mistrzowie poezji współczesnej

Mistrzowie poezji współczesnej

kolekcja przedstawiająca twórczość Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej.
http://nplp.pl/kolekcja/mistrzowie-poezji-wspolczesnej/

Korzenie Janusza Korczaka

Korzenie Janusza Korczaka

kolekcja poświęcona biografii Korczaka i rodziny Goldszmitów.
http://nplp.pl/kolekcja/korzenie-janusza-korczaka/

Bolesław Leśmian. Życie i twórczość

Bolesław Leśmian. Życie i twórczość

kolekcja złożona z materiałów towarzyszących wystawie w siedzibie Senatu RP, upamiętniającej 140. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci poety.
http://nplp.pl/kolekcja/lesmian/

"Ballady i romanse". Mapy

Grzegorz Marzec, "Ballady i romanse". Mapy. Źródło: Atlas polskiego romantyzmu. Polska-Europa-Świat, pod red. M. Zielińskiej, D. Siwickiej i G. Marca, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa. http://nplp.pl/artykul/ballady-i-romanse/, 2015
Wersja on line (format pdf)

Dotyk w pozytywizmie

Grzegorz Marzec, Dotyk w pozytywizmie. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/dotyk-w-pozytywizmie-756/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Orzeszkowa - dotyk

Grzegorz Marzec, Orzeszkowa - dotyk. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-dotyk-564/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2013.
 Wersja on line (format pdf)

Sienkiewicz - dotyk

Grzegorz Marzec, Sienkiewicz - dotyk. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-dotyk-758/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Pozytywizm - zapach

Grzegorz Marzec, Pozytywizm - zapach. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/pozytywizm-zapach-788/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Zapach w "Lalce"

Grzegorz Marzec, Zapach w "Lalce". Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/prus-zapach-w-lalce-755/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Zapach w "Nad Niemnem"

Grzegorz Marzec, Zapach w "Nad Niemnem". Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-zapach-w-nad-niemnem-763/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Zapach w "Quo vadis"

Grzegorz Marzec, Zapach w "Quo vadis". Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-zapach-w-quo-vadis-764/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Pozytywizm - smak

Grzegorz Marzec, Pozytywizm - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/pozytywizm-smak-760/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.

Prus - smak

Grzegorz Marzec, Prus - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/prus-smak-762/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Orzeszkowa - smak

Grzegorz Marzec, Orzeszkowa - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-smak-761/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku