Warsztat pisania scenariusza i dramatu

 
Warsztat pisania scenariusza i dramatu w ramach edycji 2023/2024 będzie realizowany w trybie stacjonarnym 
Rekrutacja na Warsztat została zakończona. Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie!
Rozpoczynamy nabór na listę rezerwową. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji bez opłacania wpisowego. 

                Retoryka praktyczna 
                
 
Warsztat pisania scenariusza i dramatu
 
Opłata za kurs:
 
200 zł wpisowe
 
2700 zł czesne - płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu do dnia 12.10.2023 r.
 
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu
 
Czas trwania kursu: 6 miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych raz w miesiącu.
 
Ilość godzin: 96 godzin zajęć dydaktycznych
 
Daty zjazdów:
 
Miesiące: październik, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj
 
 
 
 
Rekrutacja

 

 Osoby, które chcą zapisać się na kurs proszone są o:

 

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem:  

 

https://forms.gle/FdRZRaH5eVu1RSVR8

 

 

 

2) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

 

3) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu

 


 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

 

 

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

 

 

 

 

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Telefon: 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz.9.00-16.00

 Terminy : 
1. 21-22październik 2023

2. 20-21 stycznia 2024

3. 17-18 lutego2024

4. 23-24 marca 2024

5. 27-28 kwietnia 2024

6. 18-19 maja 2024
 
Kierownik kursu:
 
Prof. dr hab. Anna Nasiłowska
 
Cel i specyfika kursu
 
Celem kursu jest napisanie przez uczestników scenariusza filmu, serialu, słuchowiska lub dramatu scenicznego, które mają szansę realizacji. Warsztaty rozpoczynają się od poszukiwania inspiracji do twórczego pisania. Po wstępnej selekcji pomysłów realizowana jest praca nad ich rozwojem. Działania skupiają się na poszukiwaniu interesującego bohatera, wyróżnieniu wątków, a następnie na pracy nad strukturą dramatyczną tekstu. Uczestnicy przyglądają się technice budowania scen, potem sekwencji, aby ostatecznie stworzyć solidną konstrukcję dla treści. Zarówno praca scenarzysty, jak i dramaturga to połączenie rzemiosła ze sztuką, dlatego analizie poddawane są artystyczne walory poszczególnych projektów oraz kontekst danej wypowiedzi.
  
Autor programu i koordynator kursu: Michał J. Zabłocki
  
Prowadzący zajęcia:
 
Michał J. Zabłocki
 
Małgorzata Sikorska-Miszczuk 
 
Program Kursu
 
 Blok zajęć : Warsztat pisania scenariusza 
 
Cel zajęć: samodzielne napisanie w profesjonalnym formacie scenariusza filmu krótko- średnio- lub pełnometrażowego (fabularnego) mającego szanse realizacji przez słuchacza kursu, w okresie 6-9 miesięcy. Ponadto kurs warsztatowy ma za zadanie zapoznanie uczestników z profesjonalnymi narzędziami pisarskimi, doskonalenie ich własnych projektów oraz zapoznanie z praktycznym związkiem scenariusza z produkcją filmową w Polsce.
 
Tematy wykładów i konwersatoriów w dziedzinie pisania scenariusza
 
1.                  Definicje dotyczące terminologii scenariuszowej i kompozycji dramaturgicznej w filmie (w tym adaptacja a scenariusz oryginalny, różnice między rodzajami a gatunkami filmowymi, relacje między partyturą informacyjną jaką jest scenariusz filmu a planowaniem produkcji; przydatne oprogramowanie komputerowe itp.)
 
2.                  Biblioteka scenarzysty – lektury podstawowe i dodatkowe (słuchacze otrzymają dokładny spis kilkudziesięciu pozycji książkowych dostępnych na polskim rynku wydawniczym) oraz najważniejsze pomocne portale internetowe
 
3.                  Założenia współpracy ze słuchaczami w dziedzinie samodzielnego (choć recenzowanego i konsultowanego) projektu scenariusza krótkiego filmu (fabularnego lub dokumentalnego); sposób pracy nad własnym tekstem oraz plan i rodzaj współpracy z wykładowcą
 
4.                  Źródła inspiracji tematów i wątków. Kwalifikacja gatunku i rodzaju filmu wybranego przez słuchacza oraz związane z tym problemy dotyczące charakteru postaci (protagonistów i antagonistów, osób drugoplanowych i tła); intryga jako centralne zagadnienie w wypadku dramaturgii filmu fabularnego, punkty zwrotne i ich rola, pointa oraz przesłanie całości scenariusza
 
5.                  Kolejność pracy nad scenariuszem czyli od pomysłu poprzez logline, streszczenie, treatment, nowelę itp. do pierwszej wersji (first draft)
 
6.                  Kompendium formy scenariusza filmowego (standard pisowni scenariuszowej w Polsce, znaczenie skrótów i oznaczeń w tekście, objętość, podstawowe zasady kompozycji dramaturgicznej)
 
7.                  Wszechstronna rola scenariusza w planowaniu obiektów zdjęciowych, środków inscenizacyjnych, informacji w didaskaliach dla realizatorów i odtwórców – co scenariusz musi zawierać a co jest tylko opcją
 
8.                  Rodzaje narracji: linearna, nielinearna, obiektywna, subiektywna lub nietypowa (np. dla filmu z jedną postacią, dla filmu realizowanego w jednym ujęciu itp.)
 
9.                  Omówienie fragmentów nadesłanych prac; metody autokorekty merytorycznej; script-doctoring a redaktor; podstawy recenzji
 
10.              Pułapki drzemiące przed scenarzystami i sposoby ich unikania (problematyka dóbr osobistych, prawo autorskie i inne elementy własności intelektualnej) oraz sposoby zagospodarowania gotowych scenariuszy.
 
11.              Rynek filmowy w Polsce, konkursy, stypendia i modele finansowania prac scenariuszowych; współpraca producenta ze scenarzystą i warianty relacji umownych (w tym omówienie głównych modułów typowej umowy producenta ze scenarzystą z punktu widzenia interesów twórcy); organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i problematyka dokumentowania udziału scenarzysty (metryka filmu jako podstawa wypłaty tantiem)
 
 
 
12.              Rola stowarzyszeń twórczych w ochronie prac scenarzystów (Gildia Scenarzystów Polskich, Koło Scenarzystów w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, inne organizacje i stowarzyszenia pokrewne)
 
Zajęcia stacjonarne będą ilustrowane z rzutnika merytorycznymi prezentacjami i fragmentami scen z wybranych filmów. Ponadto słuchacze będą korespondować z wykładowcą ws. rozwoju swoich projektów indywidualnie; otrzymają drogą elektroniczną materiały pomocne przy pisaniu scenariusza, oraz sugestie obejrzenia konkretnych filmów; wypożyczą też (opcyjnie) od wykładowcy gotowe scenariusze filmowe znanych filmów oraz otrzymają inne pomoce naukowe.
 
Blok zajęć: Warsztat pisania dramatu
 Cel zajęć: napisanie pełnego, skończonego tekstu sztuki teatralnej.

 

Tworzenie tekstu odbywać się będzie podczas trwania kursu - co oznacza pisanie zarówno w domu, jak i w trakcie zajęć. Chcę, by uczestnik kursu nauczył się wyobrazić sobie przyszłą historię, umiał ją napisać, przepisać, poprawić, ustrukturyzować, wydestylować oraz poprowadzić od początku do końca zgodnie z przyjętą konwencją (a jest ich wiele we współczesnym, nowoczesnym teatrze).

 

Czego się dowiecie podczas kursu?

 

1.      Dramat opowiada historię poprzez dialog

2.      Głosy kryjące się za dialogami należą do postaci

3.      Postaci reprezentują różne wewnętrzne światy

4.      Zderzenia tych światów to katastrofa

5.      O tej katastrofie opowiadamy

 

Jak będę uczyć opowiadać?

 

1.                 Wyobrażenie sobie przyszłej historii przez kursanta jest dla mnie tylko początkiem procesu. Zarys, czy plan posłuży nam jako punkt wyjścia. Na początku pisania nie jest potrzebna wszechwiedza na temat całej historii. Najmniejszy, najgłupszy pomysł będzie dobry. Posłuży do rozpoczęcia drogi.

2.              Przesłanie historii, jej ważność, walory edukacyjne czy intencje są ważne, ale niespecjalnie na początku pisania. Najlepiej o przesłaniu dyskutować post factum, po napisaniu.

3.              Najważniejszą rzeczą dla kursanta jest uruchomienie zasobów, które posiada. Oznacza to nauczenie się świadomego dostępu do talentów, które w sobie przeczuwa. Będziemy wykonywać ćwiczenia, które uruchomią  i pomogą odkryć te ukryte zasoby: zdolności językowe, wyobraźnię, intelekt, zdolności analityczne.

 

 

 

 

Współczesny teatr – co to znaczy?

 

              Gdy już poznamy różne konwencje, będziemy chcieli w ramach wybranej dla siebie konwencji zacząć pisać. Potrzebujemy poznać, czym jest struktura. Poznamy sceny, czy jednostki narracyjne, które służą do opowiadania. Poznamy zasadę kluczowego punktu sceny, wokół którego konstruujemy scenę.

                Będziemy rozmawiać o postaciach. To oznacza, że będziemy rozmawiać o świecie, w którym żyjemy. Będziemy rozmawiać o Polsce.

              Dowiecie się też, w jaki sposób rozpocząć karierę jako dramatopisarz oraz dramaturg (to we współczesnym teatrze nie to samo). Odpowiem na pytania dokąd wysyłać sztuki? Czego się spodziewać w aspekcie finansowym?

 
informacje o prowadzących 
 
Michał J. Zabłocki – scenarzysta, producent filmowy. Dorobek filmowy na www.filmpolski.pl. Współpracownik plejady polskich reżyserów filmowych od 1972 r. Autor kilku scenariuszy filmów fabularnych i dokumentalnych, w tym scenariusza filmu kinowego „Trick” (2010) przekonstruowanego także na miniserial dla TV Polsat. Kierownik kursu „Wytwórnia scenariuszy” w WFDiF w l.2013-2021. Autor sztuki „Teleportacja”; publicysta FilmPRO oraz Film&TV Kamera. Autor i wydawca kilkunastu książek o tematyce filmowej, w tym IV i V tomu Kompendium Producenta Filmowego. Realizator kilku biograficznych filmów dokumentalnych. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Od 2016 do chwili obecnej (2022) członek zarządu Koła Scenarzystów w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.
 
Małgorzata Sikorska-Miszczuk – wielokrotnie nagradzana dramatopisarka, librecistka, scenarzystka. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Jest absolwentką Studium Scenariuszowego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej  w Łodzi. Stypendystka CEC ArtsLink w USA, Instytutu im. A. Mickiewicza, Fundacji Stiftung Genshagen oraz Willi Decjusza. Autorka dramatów wystawianych w Polsce i za granicą, słuchowisk, librett operowych, scenariuszy filmowych.
 
 
Informacje o sposobie zaliczenia.
 
Warunki zaliczenia:
 
warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu jest złożenie tekstu scenariusza lub dramatu albo wykonanie minimum 3 ćwiczeń w trakcie warsztatów.
Uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku