Nowoczesne technologie w edukacji językowej i literackiej.

Rekrutacja przełożona na styczeń 2024 

 

Nowoczesne technologie w edukacji językowej i literackiej.

Opłata za kurs:
200 zł
 wpisowe
2700 zł
 czesne - płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu do dnia
12.10.2023 r.
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu

Czas trwania kursu: 6 miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych 
Ilość godzin: 96
godzin dydaktycznych - sześć miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w weekend po 16 godzin.

Każdemu uczestnikowi kursu przysługuje również jedna godzina indywidualnych konsultacji ze specjalistą

 


Forma spotkań: tryb online

 

 

Rekrutacja 
Osoby, które chcą zapisać się na kurs w edycji 2023/2024 proszone są o:  
1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem 

https://forms.gle/jKVXDUjR57o5dtL56


2) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)
3) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu. 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto: 
Instytut Badań Literackich PAN 
Bank Gospodarstwa Krajowego

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

 

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

 

Nowoczesne technologie informatyczne mogą sprawić, że proces kształcenia językowego i literackiego będzie ciekawszy, a uczniowie będą mogli osiągnąć znacznie lepsze wyniki w nauce. Zmiany, które dokonały się w naszym świecie wymuszają konieczność wprowadzenia innowacyjnych narzędzi w edukacji. Kurs jest adresowany do nauczycieli języka polskiego, języka polskiego jako obcego, nauczycieli języków obcych, a także nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Zajęcia realizowane będą w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.

 

Kierownik kursu:

dr hab. Agata Roćko prof. IBL PAN  

Koordynator kursu:
Katarzyna Duda

Warunki zaliczenia:

Wykonanie konspektu lekcji językowej lub literackiej przy użyciu TIK.

Program :

Programy do tworzenia prezentacji multimedialnych

Programy do tworzenia interaktywnych kart pracy

Pakiet office – tworzenie prezentacji multimedialnych, Praca w exelu

Dokumenty Google

Gry i zabawy językowe na lekcji języka obcego

Aplikacje na telefon dla nauczyciela i ucznia  

Grafika dla nauczycieli języków obcych

Escape room na lekcjach językowych

Multimedialne tablice interaktywne. Praca z tabletem graficznym

Testowanie i ewaluacja w programach komputerowych

Webquest jako forma pracy na lekcjach językowych

Jak wprowadzić gramatykę przy pomocy TIK ?

Jak wprowadzić elementy literatury przy pomocy TIK ?

Wykorzystanie gier w nauczaniu języka, literatury i kultury

Metody aktywizujące przy użyciu TIK dla młodszych grup wiekowych

Programy do tworzenia interaktywnych książek  

 

 

Zjazdy:

21-22 października

04-05 listopada

02-03 grudnia

20-21 stycznia

10 -11 lutego

09-10 marca 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku