Wybrane artykuły w czasopiśmie ?Napis?:

"Breaking Bad" kochanego Stacha. Wokulski jako antybohater

Bartłomiej Szleszyński, "Breaking Bad" kochanego Stacha. Wokulski jako antybohater, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej", rok 2016, 130-149.
Wersja online (format pdf)

"Sąd oka?". O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa

Agata Grabowska-Kuniczuk, "Sąd oka?" O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa, w: "Napis" XX, 2014: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku.
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
http://napis.edu.pl/pdf/2014/2014-XX-138-151.pdf

"Ważna Cześnika nauka o grzeczności". O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

Bartłomiej Szleszyński, "Ważna Cześnika nauka o grzeczności" – O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, "Napis" 2004, s. 137-144.
Wersja online (format pdf)

 

Bolesław Prus i pozytywistyczne "porno z Murzynkami"

Bartłomiej Szleszyński, Bolesław Prus i pozytywistyczne "porno z Murzynkami", "Napis" t. XVIII, Rok 2012, s. 155-173.
Wersja online (format pdf)

Bolesław Prus odzwierciedlony w swoich rzeczach

Agata Grabowska-Kuniczuk, Bolesław Prus odzwierciedlony w swoich rzeczach. Spis pamiątek po pisarzu w przekazie Oktawii Głowackiej i Feliksa Araszkiewicza z aneksem Pamiątki po Aleksandrze Głowackim (Bolesławie Prusie) przekazane przez żonę do Muzeum Narodowego w Warszawie, oprac. A. Grabowska-Kuniczuk, w: "Napis" XXIV, 2018: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich, s. 297–310 i 310-325.
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/97544?id=97544

Bolesława Prusa "zabawa" w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst

Agata Grabowska-Kuniczuk, Bolesława Prusa "zabawa" w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst (z Martą Parnowską), w: "Napis" XXI, 2015: Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura.
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/83673?id=83673

Jak przeżyć traumę apokalipsy i odzyskać wiarę w ludzi (w grze "The Last of Us")

Bartłomiej Szleszyński, Jak przeżyć traumę apokalipsy i odzyskać wiarę w ludzi (w grze "The Last of Us"), "Napis" t. XIX, 2013, s. 364-378.
Wersja online (format pdf)

Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w polskiej powieści dziewiętnastowiecznej

Agnieszka Bąbel, Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w polskiej powieści dziewiętnastowiecznej ("NAPIS", seria XVII 2011, Jawne i ukryte w literaturze i kulturze, s. 197-210).
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/65630/edition/53907/content

Sztuka zrywania. Niefortunne narzeczeństwa w polskiej powieści i wspomnieniach końca XIX i początku XX w.

Agnieszka Bąbel, Sztuka zrywania. Niefortunne narzeczeństwa w polskiej powieści i wspomnieniach końca XIX i początku XX w. ("NAPIS", seria XVIII, 2012, Tabu i wstyd, s. 103-119).
Tekst dostępny pod adresem internetowym: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/65210/edition/53860

Świat w powiększeniu. Dziewiętnastowieczny mikroskop jako instrument i jako metafora (na przykładzie twórczości Bolesława Prusa)

Agnieszka Bąbel, Świat w powiększeniu. Dziewiętnastowieczny mikroskop jako instrument i jako metafora (na przykładzie twórczości Bolesława Prusa) ("NAPIS", seria XX, 2014, "W soczewce". wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 106-120).
Tekst dostępny pod adresem internetowym: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/74794/edition/55303/content

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45