Wybrane artykuły w innych wydawnictwach:

"Ballady i romanse". Mapy

Grzegorz Marzec, "Ballady i romanse". Mapy. Źródło: Atlas polskiego romantyzmu. Polska-Europa-Świat, pod red. M. Zielińskiej, D. Siwickiej i G. Marca, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa. http://nplp.pl/artykul/ballady-i-romanse/, 2015
Wersja on line (format pdf)

"Nie lękaj się mię tym razem". Ciekawe spotkanie mistrza Polikarpa

Witold Wojtowicz,  Nie lękaj się mię tym razem". Ciekawe spotkanie mistrza Polikarpa, [w:] "Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią", red. A. Dąbrówka, P. Stępień, Warszawa 2014, s. 140-168
Wersja online (format pdf)
 

"Nobis hoc opus recitate". Kilka uwag o fikcji oralności w Kronice Anonima tzw. Galla

Witold Wojtowicz, "Nobis hoc opus recitate". Kilka uwag o fikcji oralności w Kronice Anonima tzw. Galla, w: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz, Warszawa 2017, s. 281-304
Wersja online (format pdf)

"Uczta" Platona. Na pograniczu filozofii i literatury. Scenariusz lekcji dla szkół średnich

Estera Lasocińska, "Uczta" Platona. Na pograniczu filozofii i literatury, "Zeszyty Szkolne" 2007 nr 3(25), s. 89-93.
Wersja online (format pdf)

Bolesław Prus w przypisach i przypiskach. Studium przypadku

Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk, Bolesław Prus w przypisach i przypiskach. Studium przypadku, w: "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2017, nr 2 (12): Filozofia przypisu, s. 33–42.
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2017.0017/14141

 

Dotyk w pozytywizmie

Grzegorz Marzec, Dotyk w pozytywizmie. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/dotyk-w-pozytywizmie-756/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Epika zachodnioeuropejska i możliwości jej recepcji w warunkach polskiej kultury średniowiecznej. Uwagi wstępne

Witold Wojtowicz, Epika zachodnioeuropejska i możliwości jej recepcji w warunkach polskiej kultury średniowiecznej. Uwagi wstępne, [w:] Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, red. J. Banaszkiewicz, A. Dąbrówka, P. Węcowski, Warszawa 2018, s. 59-78
Wersja online (format pdf)

Experimentum virtutis Frydrusza Herburta, poenitentia Bolesława albo o interpretowaniu utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Witold Wojtowicz, Experimentum virtutis Frydrusza Herburta, poenitentia Bolesława albo o interpretowaniu utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, "Śląskie Studia Polonistyczne" 2019, z. 2, s. 37-43
Wersja online (format pdf)

Filozofia renesansu

Estera Lasocińska, Filozofia renesansu, w: Most. Przewodnik dla licealistów, red. Jerzy Szeja i Marzanna Leociak, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2004, s. 23-30.
Wersja online (format pdf)

Filozofia wieku siedemnastego

Estera Lasocińska, Filozofia wieku siedemnastego, w: Most. Barok. Przewodnik dla licealistów, red. Beata Żmichowska, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2005, s. 10-16.
Wersja online (format pdf)

Nowe wydania – stare podręczniki. Kilka uwag o akademickim Sępie

Witold Wojtowicz, Nowe wydania – stare podręczniki. Kilka uwag o akademickim Sępie, "Folia Litteraria Polonica" 2019, z. 2, s. 41-71
Wersja online (format pdf)

O Michale Bachtinie, ludowej kulturze śmiechu i …

Witold Wojtowicz, O Michale Bachtinie, ludowej kulturze śmiechu i …, "Stylistyka" 2001, s. 261-281
Wersja online (format pdf)

Orzeszkowa - dotyk

Grzegorz Marzec, Orzeszkowa - dotyk. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-dotyk-564/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2013.
 Wersja on line (format pdf)

Orzeszkowa - smak

Grzegorz Marzec, Orzeszkowa - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-smak-761/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Pozytywizm - smak

Grzegorz Marzec, Pozytywizm - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/pozytywizm-smak-760/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.

Pozytywizm - zapach

Grzegorz Marzec, Pozytywizm - zapach. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/pozytywizm-zapach-788/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Prus - dotyk

Grzegorz Marzec, Prus - dotyk. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/prus-dotyk-754/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Prus - smak

Grzegorz Marzec, Prus - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/prus-smak-762/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Prus, "Dzieci" i cenzura

Agata Grabowska-Kuniczuk, Prus, "Dzieci" i cenzura, "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2015, nr 1 (7): Edytorstwo a cenzura (XIX-XX wiek).
Tekst dostępny pod adresem internetowym:
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2015.003/5586

Przejście. Dramaturgia końca XX wieku

Jacek Kopciński, Przejście. Dramaturgia końca XX wieku, [w:] Transformacja. Dramat polski po 1989 roku, tom I, Warszawa 2012.
Wersja on line (format pdf)

Rodzina na swoim. Dramaturgia początku XXI wieku

Jacek Kopciński, Rodzina na swoim. Dramaturgia początku XXI wieku, [w:] Transformacja. Dramat polski po 1989 roku, tom II, Warszawa 2013.
Wersja on line (format pdf)

Sienkiewicz - dotyk

Grzegorz Marzec, Sienkiewicz - dotyk. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-dotyk-758/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Sienkiewicz - metaforyczny smak w Trylogii

Grzegorz Marzec, Sienkiewicz - metaforyczny smak w Trylogii. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-metaforyczny-smak-w-trylogii-757/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Sienkiewicz - smak

Grzegorz Marzec, Sienkiewicz - smak. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-smak-759/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Uwagi o modelu epiki i transmisji epiki w Kronice Anonima tzw. Galla

Witold Wojtowicz, Uwagi o modelu epiki i transmisji epiki w Kronice Anonima tzw. Galla, [w:] Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski…, s. 79-87
Wersja online (format pdf)

Wstęp do: Narcyza Żmichowska, Poganka

Grażyna Borkowska, Wstęp do: Narcyza Żmichowska, Poganka, wstęp i oprac. Grażyna Borkowska, Wrocław 2013, "Biblioteka Narodowa" Seria I, nr 121.
Tekst wstępu udostępniony za zgodą Autorki i Wydawnictwa "Ossolineum".
Wersja on line (forma pdf)

Zapach w "Lalce"

Grzegorz Marzec, Zapach w "Lalce". Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/prus-zapach-w-lalce-755/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Zapach w "Nad Niemnem"

Grzegorz Marzec, Zapach w "Nad Niemnem". Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-zapach-w-nad-niemnem-763/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Zapach w "Quo vadis"

Grzegorz Marzec, Zapach w "Quo vadis". Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/sienkiewicz-zapach-w-quo-vadis-764/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2015.
Wersja on line (format pdf)

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku