Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie przy Instytucie Badań Literackich PAN

 

IBL PAN OGŁASZA NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA POLSKO-ŻYDOWSKIE 

REKRUTACJA TRWA OD 19 CZERWCA DO 12 PAŹDZIERNIKA 2023
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY TRWA DO 19 PAŹDZIERNIKA.
STUDIA BĘDĄ REALIZOWANE W FORMIE SPOTKAŃ ONLINE (Z WYJĄTKIEM PIERWSZEGO I OSTATNIEGO ZJAZDU 

Podyplomowe studia polsko-żydowskie zostały utworzone w 2015 roku. Głównym celem programu jest stworzenie zainteresowanym możliwości zapoznania się z wybranymi aspektami kultury i historii, w których nastąpiło spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich. Z założenia interdyscyplinarny, program studiów polsko-żydowskich wpisuje się w ten sposób zarówno w ramy studiów żydowskich, jak i studiów nad kulturą polską. 

 

Opłata za studia

 

300 zł wpisowe

 

 2100 zł za semestr czesne, łącznie 4200 zł 

 

30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów 

Termin uiszczenia opłaty z tytułu czesnego:  

 

Terminy płatności:
12.10.2023 –  pierwszy semestr studiów (2100 zł)
21.02.2024 – drugi semestr studiów (2100 zł)
 

 

Forma zajęć: online na platformie ZOOM

 

Rekrutacja  

 

Osoby, które chcą podjąć Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie proszone są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem: 

 

 

https://forms.gle/p9Kp4wCxiVDrgfuD8 

 

2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackie/magisterskie)

 

 

3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych. 

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

 

Zajęcia prowadzą najwyższej klasy specjalistki i specjaliści. Zachęcamy więc do udostępniania i przesyłania wiadomości osobom zainteresowanym oraz udostępniania informacji na stronach i profilach facebookowych Państwa instytucji.
Więcej szczegółów odnajdą Państwo na stronie internetowej (
http://studiazydowskie.edu.pl/) lub facebookowej stronie wydarzenia (https://www.facebook.com/events/248487465654163).
W imieniu Zespołu Podyplomowych Studiów Polsko-Żydowskich przy IBL PAN,
dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN
dr hab. Joanna Żyndul
http://studiazydowskie.edu.pl/

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku