Kurs Retoryki Praktycznej - XXX edycja

 
         00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

 

         tel.: 530-064-008,
         dodatkowo w czasie dyżurów (22) 826-69-17
         e-mail:
podyplomowe@ibl.waw.pl


          Kierownik kursu
– prof. dr hab. Joanna Partyka
          Sekretarz - Anna Ryjak
  

Kurs adresowany jest do wszystkich, którzy chcieliby:

 • posiąść lub udoskonalić takie umiejętności, jak:
     
 • zaobserwować, jak działa siła perswazji w:
 
 
 • nabyć lub uzupełnić wiadomości z zakresu historii retoryki i praktyk retorycznych stosowanych przez znakomitych mówców.
 
Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzą je specjaliści z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, teoretycy i praktycy, wykładowcy uniwersyteccy, dziennikarze, publicyści, psycholog, aktor. Specjaliści od pięknego i – co najważniejsze - skutecznego posługiwania się słowem.
 
Kurs obejmuje 162 godzin zajęć, trwa sześć miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych.

TERMINARZ ZJAZDÓW:

Zajęcia 1. 2-3 października 2021 
Zajęcia 2. 23-24 października 2021
Zajęcia 3. 20-21 listopada 2021
Zajęcia 4. 27-28 listopada 2021
Zajęcia 5. 4-5 grudnia 2021
Zajęcia 6. 18-19 grudnia 2021
Zajęcia 7. 8-9 stycznia 2022
Zajęcia 8. 22-23 stycznia 2022
Zajęcia 9. 12-13 lutego 2022
Zajęcia 10. 26-27 lutego 2022
Zajęcia 11. 12 marca 2022

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00-16.00 w siedzibie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72.
Sekretariat kursu - I piętro, pok. 106.

 
Cena kursu: 200 zł wpisowe, 2700 zł czesne.
Zaświadczenie ukończenia płatne 30 zł.
Opłat można dokonywać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
 
Przy zapisie na kurs należy wypełnić kartę informacyjną (do pobrania w formacie .rtf) i wpłacić wpisowe 200 zł.
 
Kierownik kursu – prof. dr hab. Joanna Partyka

Sekretariat Studiów Podyplomowych i KursówSekretarz: Anna Ryjak.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 106
Dyżury: środy w godz. 16.00-19.00, soboty w godz. 11.00-15.00
nr telefonu: 530 064 008 od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00; dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl.

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45