Kurs Retoryki Praktycznej - XXXI edycja

UWAGA! ROZPOCZĘCIE KURSU ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE NA LISTOPAD.

Kurs Retoryki Praktycznej w ramach edycji 2022/2023 będzie realizowany w trybie stacjonarnym.
IBL PAN zastrzega sobie prawo do zmiany formuły na tryb online w przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z pandemią. 
Opłata za kurs:
200 zł wpisowe
2700 zł czesne - płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu do dnia 5.10.2022
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu
Czas trwania:
170 godzin sześć miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych
Forma zajęć: zajęcia stacjonarne w IBL PAN, w Pałacu Staszica w Warszawie 

Kurs rozpoczyna się w październiku 2022 r. 

Rekrutacja 
Osoby, które chcą zapisać się na kurs w edycji 2022/2023 proszone są o:  
1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem  
https://forms.gle/9BSXYFG2SRHAPp5b7 

2) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)
3) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu. 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto: 
Instytut Badań Literackich PAN 
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

Kurs Retoryki Praktycznej - plakat

 

 Cel kursu:
Kurs adresowany jest do wszystkich, którzy chcą:
•    posiąść lub udoskonalić takie umiejętności, jak:

 

 •     zaobserwować, jak działa siła perswazji w:

 

 • nabyć lub uzupełnić wiadomości z zakresu historii retoryki i praktyk retorycznych stosowanych przez znakomitych mówców.

Specyfika kursu:
zajęcia mają charakter interdyscyplinarny;
prowadzą je specjaliści z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, teoretycy i praktycy, wykładowcy uniwersyteccy, dziennikarze, publicyści, psycholog, aktor;  
zajęcia prowadząc specjaliści od pięknego i – co najważniejsze - skutecznego posługiwania się słowem.

 

Kierownik kursu:
prof. dr hab. Joanna Partyka – ukończyła filologię polską i etnologię na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora (1994) i doktora habilitowanego (2005) uzyskała w Instytucie Badań Literackich PAN. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest szeroko rozumiana kultura XVI i XVII wieku, która stała się dla niej źródłem rozważań natury antropologicznej, socjologicznej i psychologicznej. W swych poszukiwaniach sięga do mało znanych tekstów z zakresu paraliteratury (encyklopedie, traktaty moralne i pedagogiczne, przewodniki dla spowiedników, dzienniki, silvae rerum, kalendarze, zapiski gospodarcze, gazetki ulotne, dzienniki podróży, listy). Literaturę i kulturę staropolską analizuje w kontekście europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem krajów śródziemnomorskich. Jednym z głównych nurtów jej zainteresowań jest dawne piśmiennictwo kobiece. Jest autorką dwóch książek Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej (1994) i "Żona wyćwiczona": kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku (2004) oraz ponad sześćdziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Równolegle zajmuje się przekładami z języka hiszpańskiego (przełożyła m.in. Nueve ensayos dantescos, Libro de sueños i Discusión J.L. Borgesa). Prowadziła wykłady gościnne z historii literatury i kultury staropolskiej, z literatury porównawczej oraz z zakresu gender studies, m. in. w Brukseli, Sztokholmie i Uppsali, na Uniwersytecie Barcelońskim, Uniwersytecie Complutense, Uniwersytecie w Alicante i na Uniwersytecie Lizbońskim, a także w Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano w Buenos Aires. Związana jest także z Uniwersytetem w Grenadzie, gdzie przez 6 lat prowadziła seminaria doktorskie. Uczestniczyła z referatami w wielu międzynarodowych kongresach, m. in. w Berlinie, Madrycie, Oksfordzie, Uppsali, Budapeszcie, Lizbonie i na Uniwersytecie w Lujan (Argentyna). Odbyła wiele staży naukowych, m. in. z Instytutu Camoesa i z British Academy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, International Association for Neo-Latin Studies, Women in Spanish, Portuguese and Latin American Studies (WISPS) oraz International Society for Iberian-Slavonic Studies (CompaRes). Jest także prezesem Stowarzyszenia Pro Cultura Litteraria. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza naukowego w Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Jej praca została uhonorowana w 2005 r. nagrodą Wydziału I PAN za działalność naukowo-organizacyjną.Przez wiele lat związana była z Instytutem Badań Interdyscyplinarnym (obecnie Wydział "Artes Liberales") Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do dziś prowadzi zajęcia z historii kultury iberyjskiej XVI i XVII wieku. Od 1987 roku pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN.
Kontakt:
joanna.partyka@ibl.waw.pl

Prowadzący zajęcia:
Informacje o wykładowcach do pobrania w formacie PDF

Warunki zaliczenia:
warunki zaliczenia określają prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.

Aktualny terminarz zjazdów

Terminy zjazdów 2022/2023: 
Zajęcia 1
5-6 listopada 2022
Zajęcia 2. 
19-20 listopada 2022
Zajęcia 3
10-11 grudnia 2022
Zajęcia 4
7-8 stycznia 2023
Zajęcia 5. 21-22 stycznia 2023

Zajęcia 611-12 lutego 2023
Zajęcia 7. 
25-26 lutego 2023
Zajęcia 8. 
11-12 marca 2023 
Zajęcia 9. 25 marca 2023
Zajęcia 10. 15-16 kwietnia 2023
Zajęcia 11. 29-30 kwietnia 2023

Zajęcia 12. 13 maja

Dodatkowe informacje:
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00-16.00 w siedzibie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72.

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 


TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLMOWE I KURSY IBL PAN - EDYCJA 2022/2023!  

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularz

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

 

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

Formularz rekrutacyjny – Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

Formularz rekrutacyjny – Glottodydaktyka

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

Formularz rekrutacyjny – Zarządzanie Kulturą

 

Kursy

 

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Kreatywnego Pisania 

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny- tryb online 

 

Kurs Poprawnej Polszczyzny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Poprawnej Polszczyzny

 

Kurs Retoryki Praktycznej

 - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Retoryki Praktycznej 

 

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny

 - tryb hybrydowy

Formularz rekrutacyjny - Pisanie jako proces 

Warsztaty sztuki radiowej 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto (nazwisko i nazwa kierunku/kursu w nazwie przelewu):
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 


 

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku