Kurs Retoryki Praktycznej - XXX edycja


Kurs Retoryki Praktycznej 2021/2022 z powodu sytuacji związanej z pandemią Covid-19  odbywa się w trybie online do odwołania (zgodnie z zapowiedzią dotyczącą możliwości zmiany formuły w przypadku pogorszenia się sytuacji pandemicznej).

Opłata za kurs:
200 zł wpisowe
2700 zł czesne (płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu)
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu
Czas trwania:
162 godziny, sześć miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych
 

 

 

 

 

 

Cel kursu:

Kurs adresowany jest do wszystkich, którzy chcą:
•    posiąść lub udoskonalić takie umiejętności, jak:

 

 •     zaobserwować, jak działa siła perswazji w:

 

 •    nabyć lub uzupełnić wiadomości z zakresu historii retoryki i praktyk retorycznych stosowanych przez znakomitych mówców.

Specyfika kursu:
zajęcia mają charakter interdyscyplinarny;
prowadzą je specjaliści z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, teoretycy i praktycy, wykładowcy uniwersyteccy, dziennikarze, publicyści, psycholog, aktor;  
zajęcia prowadząc specjaliści od pięknego i – co najważniejsze - skutecznego posługiwania się słowem;

 Kierownik kursu:
prof. dr hab. Joanna Partyka – ukończyła filologię polską i etnologię na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora (1994) i doktora habilitowanego (2005) uzyskała w Instytucie Badań Literackich PAN. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest szeroko rozumiana kultura XVI i XVII wieku, która stała się dla niej źródłem rozważań natury antropologicznej, socjologicznej i psychologicznej. W swych poszukiwaniach sięga do mało znanych tekstów z zakresu paraliteratury (encyklopedie, traktaty moralne i pedagogiczne, przewodniki dla spowiedników, dzienniki, silvae rerum, kalendarze, zapiski gospodarcze, gazetki ulotne, dzienniki podróży, listy). Literaturę i kulturę staropolską analizuje w kontekście europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem krajów śródziemnomorskich. Jednym z głównych nurtów jej zainteresowań jest dawne piśmiennictwo kobiece. Jest autorką dwóch książek Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej (1994) i „Żona wyćwiczona”: kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku (2004) oraz ponad sześćdziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Równolegle zajmuje się przekładami z języka hiszpańskiego (przełożyła m.in. Nueve ensayos dantescos, Libro de sueños i Discusión J.L. Borgesa). Prowadziła wykłady gościnne z historii literatury i kultury staropolskiej, z literatury porównawczej oraz z zakresu gender studies, m. in. w Brukseli, Sztokholmie i Uppsali, na Uniwersytecie Barcelońskim, Uniwersytecie Complutense, Uniwersytecie w Alicante i na Uniwersytecie Lizbońskim, a także w Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano w Buenos Aires. Związana jest także z Uniwersytetem w Grenadzie, gdzie przez 6 lat prowadziła seminaria doktorskie. Uczestniczyła z referatami w wielu międzynarodowych kongresach, m. in. w Berlinie, Madrycie, Oksfordzie, Uppsali, Budapeszcie, Lizbonie i na Uniwersytecie w Lujan (Argentyna). Odbyła wiele staży naukowych, m. in. z Instytutu Camoesa i z British Academy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, International Association for Neo-Latin Studies, Women in Spanish, Portuguese and Latin American Studies (WISPS) oraz International Society for Iberian-Slavonic Studies (CompaRes). Jest także prezesem Stowarzyszenia Pro Cultura Litteraria. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza naukowego w Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Jej praca została uhonorowana w 2005 r. nagrodą Wydziału I PAN za działalność naukowo-organizacyjną.Przez wiele lat związana była z Instytutem Badań Interdyscyplinarnym (obecnie Wydział „Artes Liberales”) Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do dziś prowadzi zajęcia z historii kultury iberyjskiej XVI i XVII wieku. Od 1987 roku pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN.
Kontakt: joanna.partyka@ibl.waw.pl
 

Prowadzący zajęcia:
Informacje o wykładowcach do pobrania w formacie PDF

Warunki zaliczenia:
warunki zaliczenia określają prowadzący;
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.

Terminy:
Zajęcia 1. 20-21 listopada 2021
Zajęcia 2. 27-28 listopada 2021
Zajęcia 3. 4-5 grudnia 2021
Zajęcia 4. 18-19 grudnia 2021
Zajęcia 5. 8-9 stycznia 2022
Zajęcia 6. 22-23 stycznia 2022
Zajęcia 7. 12-13 lutego 2022
Zajęcia 8. 26-27 lutego 2022
Zajęcia 9. 12-13 marca 2022
Zajęcia 10. 26-27 marca 2022
Zajęcia 11. 2 kwietnia 2022

Program:
Program do pobrania w formacie PDF

Dodatkowe informacje:
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00-16.00 w siedzibie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72.

Rekrutacja:
Osoby, które chcą zapisać się na kurs proszone są o:
przesłanie na adres podyplomowe@ibl.waw.pl
karty informacyjnej (karta do pobrania)
formularza dotyczącego ochrony danych osobowych (formularz do pobrania)
uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł
uiszczenie opłaty z tytułu czesnego w wysokości 2700 zł do dnia 8.10.2021
Wskazane kwoty należy wpłacać na konto:
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
 

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 

Trwa rekrutacja na:

Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021)

Kurs Retoryki Praktycznej (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021) 

Kurs Poprawnej Polszczyzny (zajęcia od lutego 2022)

Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" (zajęcia od stycznia 2022)
Kurs "Pisanie jako proces. Kurs praktyczny" (w styczniu 2022 rusza I edycja!)

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów
dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Tel. kom.: 605-316-757 od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-16.00
Piątek-niedziela w trybie awaryjnym dla uczestników bieżących kierunków i kursów
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.plpodyplomowe@ibl.waw.pl 
Rekrutacja: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45