Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

IBL PAN ogłasza nabór na studia podyplomowe dla nauczycieli polonijnych 
Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego 
Pierwsza edycja!

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego realizowane będą w formule online.

Opłata za studia: 
300 zł wpisowe
2500 zł za semestr (2 semestry)

30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów w języku polskim

150 zł koszt świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim 
Całkowity koszt: 5300 PLN + świadectwo (30 i/lub 150) PLN

Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN agata.rocko@ibl.waw.pl
Koordynator studiów: Małgorzata Lubbers-Dąbrowska
malgorzata.lubbers-dabrowska@ibl.waw.pl

Studia przeznaczone są dla: 
Nauczycieli polonijnych z wyższym wykształceniem pracujących w szkołach polonijnych w różnych systemach edukacji

180 godzin (2 semestry)

Celem studiów 
jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego i obcego oraz przedmiotów ojczystych. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy nauczyciela języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2) oraz obejmuje zagadnienia psychologiczno- pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów: praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Google Meet w systemie synchronicznym i asynchronicznym. Wszystkie materiały, nagrania warsztatów i wykładów będą udostępniane studentom. Dzięki temu nauczyciele w każdej strefie czasowej będą mieli pełny dostęp do wszystkich treści

Rekrutacja
Osoby, które chcą podjąć studia podyplomowe online dla nauczycieli polonijnych w I edycji w roku akademickim 2022/2023 proszone są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem
https://forms.gle/Fd5oCb2zCaxuHWrg8  
2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów
3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku.

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto: 
Instytut Badań Literackich PAN 
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
Tel. 22) 826-69-17 (poniedziałki, środy, czwartki 10.00-15.00)

Szczegółowy opis studiów wraz z programem dostępny w pliku PDF

Terminy zjazdów online w roku akademickim 2022/2023: 

7-9 października 2022 

21-23 października 2022
4-6 listopada 2022 
18-20 listopada 2022
2-4 grudnia 2022

16-18 grudnia 2022 
13-15 stycznia 2023 
27-29 stycznia 2023 
17-19 lutego 2023 
11-13 marca 2023 
24-26 marca 2023
21-23 kwietnia 2023 
19-21 maja 2023 
2-4 czerwca 2023 
24-26 czerwca 2023

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW IBL PAN
W OKRESIE LIPIEC-WRZESIEŃ 2022 PRACUJE
W TRYBIE ZDALNYM 
W sprawie spotkań w Pałacu Staszica prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu.

kontakt mailowy: podyplomowe@ibl.waw.pl
telefoniczny: 605-316-757 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych i kursów, także w sprawie rekrutacji: 
e-mail:
podyplomowe@ibl.waw.pl  
(w sprawie kursu "Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego": 
szkoladokumentufilmowego@ibl.waw.pl)
tel. 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz.10.00-16.00TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLMOWE I KURSY IBL PAN - EDYCJA 2022/2023!  

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularz

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

 

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

Formularz rekrutacyjny – Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

Formularz rekrutacyjny – Glottodydaktyka

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

Formularz rekrutacyjny – Zarządzanie Kulturą

 

Kursy

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Kreatywnego Pisania 

Kurs Poprawnej Polszczyzny- tryb online 

Kurs Poprawnej Polszczyzny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Poprawnej Polszczyzny

Kurs Retoryki Praktycznej - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Retoryki Praktycznej 

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny - tryb hybrydowy

Formularz rekrutacyjny - Pisanie jako proces 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto (nazwisko i nazwa kierunku/kursu w nazwie przelewu):
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych i kursów, także w sprawie rekrutacji: 
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 
tel. 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów: dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
e-mail: 
pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.p
Sekretarz Studiów Podyplomowych IBL PAN: Bartosz Snopkiewicz 
Pałac Staszica. ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106 
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 
Sekretarz Kursów IBL PAN: Żaneta Kucharska
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
e-mail: 
podyplomowe@ibl.waw.pl

 


 

STUDIA PODYPLOMOWE IBL PAN 

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych)
Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN 
Koordynatorka studiów "Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego": Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego
Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN
Koordynatorka studiów "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego": Katarzyna Duda 

Gender Studies
Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Gender studies: Agnieszka Wróbel 
Zarządzanie Kulturą
Kierownik: dr Magdalena Ślusarska
Studia Polsko-Żydowskie
Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Studiów Polsko-Żydowskich: dr hab. Jolanta Żyndul 
 

KURSY IBL PAN 
 
 Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator KKP: dr hab. Tomasz Żukowski, prof. IBL PAN
Kierownik: dr Andrzej Lesiakowski
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Partyka 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator: dr Mateusz Marczewski 
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45