Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

IBL PAN ogłasza nabór na studia podyplomowe dla nauczycieli polonijnych 
Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego 
Pierwsza edycja!

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego realizowane będą w formule online


Opłata za studia: 
300 zł wpisowe
2500 zł za semestr (2 semestry)
30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów w języku polskim
150 zł koszt świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim 
Całkowity koszt: 5300 PLN + świadectwo (30 i/lub 150) PLN

Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN agata.rocko@ibl.waw.pl
Koordynator studiów: Małgorzata Lubbers-Dąbrowska malgorzata.lubbers-dabrowska@ibl.waw.pl  

Studia przeznaczone są dla: 
Nauczycieli polonijnych z wyższym wykształceniem pracujących w szkołach polonijnych w różnych systemach edukacji

180 godzin (2 semestry)

Celem studiów 
jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego i obcego oraz przedmiotów ojczystych. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy nauczyciela języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2) oraz obejmuje zagadnienia psychologiczno- pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów: praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Google Meet w systemie synchronicznym i asynchronicznym. Wszystkie materiały, nagrania warsztatów i wykładów będą udostępniane studentom. Dzięki temu nauczyciele w każdej strefie czasowej będą mieli pełny dostęp do wszystkich treści

Rekrutacja
Osoby, które chcą podjąć studia podyplomowe online dla nauczycieli polonijnych w I edycji w roku akademickim 2022/2023 proszone są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem
https://forms.gle/Fd5oCb2zCaxuHWrg8  
2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów
3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)
4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków „Prześlij” znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto: 
Instytut Badań Literackich PAN 
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
Tel. 22) 826-69-17 (poniedziałki, środy, czwartki 10.00-15.00)

Szczegółowy opis studiów wraz z programem dostępny w pliku PDF

Terminy zjazdów online w roku akademickim 2022/2023: 

14-16 października 2022 
4-6 listopada 2022 
18-20 listopada 2022 
16-18 grudnia 2022 
13-15 stycznia 2023 
27-29 stycznia 2023 
17-19 lutego 2023 
11-13 marca 2023 
24-26 marca 2023
21-23 kwietnia 2023 
19-21 maja 2023 
2-4 czerwca 2023 
16-18 czerwca 2023

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY IBL PAN 
EDYCJA 2022/2023

IBL PAN ogłasza nabór na Studia Podyplomowe i Kursy – edycja 2022/2023!

 

FORMULARZ RODO DO POBRANIA - kliknięcie umożliwia pobranie formularza

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych kierunków i kursów.

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem systemu online (kliknięcie w nazwę kierunku/kursu lub nazwę formularza umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej podstrony).

 

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków „Prześlij” znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

 

Studia podyplomowe

Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego (studia online dla nauczycieli polonijnych) - tryb online

Formularz rekrutacyjny – Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego - tryb hybrydowy (spotkania online, wybrane w trybie stacjonarnym)

Formularz rekrutacyjny – Glottodydaktyka

Zarządzanie Kulturą - tryb online 

Formularz rekrutacyjny – Zarządzanie Kulturą

Kursy

Kurs Kreatywnego Pisania - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Kreatywnego Pisania 

Kurs Poprawnej Polszczyzny - tryb online 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Poprawnej Polszczyzny 

Kurs Retoryki Praktycznej - tryb stacjonarny 

Formularz rekrutacyjny - Kurs Retoryki Praktycznej 

Warsztat Pisania Scenariusza i Dramatu - tryb hybrydowy 

Formularz rekrutacyjny - Warsztat Pisania Scenariusza i Dramatu

Pisanie jako Proces. Kurs praktyczny - tryb hybrydowy

Formularz rekrutacyjny - Pisanie jako proces  
Informacje dotyczące kolejnej edycji Warsztatów Sztuki Radiowej zostaną udostępnione w połowie czerwca 2022

Wpłaty prosimy dokonywać na konto (nazwisko i nazwa kierunku/kursu w nazwie przelewu):
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 

Kontakt w sprawie rekrutacji: 
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 
tel. (22) 826-69-17 w poniedziałki, środy, czwartki, w godz. 10.00-15.00

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów: dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Tel. kom.: 605-316-757 od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-16.00
Piątek-niedziela w trybie awaryjnym dla uczestników bieżących kierunków i kursów
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.pl

Sekretarz Studiów Podyplomowych IBL PAN: Bartosz Snopkiewicz 
Pałac Staszica. ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: poniedziałek 10.00 – 15.00
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów 
 
Sekretarz Kursów IBL PAN: Żaneta Kucharska
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: środa 10.00 – 15.00
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 

 

STUDIA PODYPLOMOWE IBL PAN

Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN
Koordynatorka studiów „Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego”: Katarzyna Duda 

Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Gender studies: Agnieszka Wróbel 
 
Kierownik: dr Magdalena Ślusarska
 
Kierownik: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN 
Koordynatorka Studiów Polsko-Żydowskich: dr hab. Jolanta Żyndul 
 
KURSY IBL PAN 
 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator KKP: dr hab. Tomasz Żukowski, prof. IBL PAN
 
Kierownik: dr Andrzej Lesiakowski

Kierownik: prof. dr hab. Joanna Partyka 
 
Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynatorka WPSiD: mgr Magdalena Wleklik  

Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynator: dr Mateusz Marczewski 

Kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
Koordynatorka WSR: Irena Piłatowska-Mądry 
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45