Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego

 IBL PAN ogłasza nabór na studia podyplomowe dla nauczycieli polonijnych 
Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego 
Pierwsza edycja!

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego realizowane będą w formule online.

 

Opłata za studia: 
300 zł wpisowe
2500 zł za semestr (2 semestry)
30 zł koszt świadectwa ukończenia studiów w języku polskim
150 zł koszt świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim 
Całkowity koszt: 5300 PLN + świadectwo (30 i/lub 150) PLN

 

Kierownik: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN 

agata.rocko@ibl.waw.pl
Koordynator studiów: Małgorzata Lubbers-Dąbrowska 

malgorzata.lubbers-dabrowska@ibl.waw.pl

Studia przeznaczone są dla: 
Nauczycieli polonijnych z wyższym wykształceniem pracujących w szkołach polonijnych w różnych systemach edukacji

 

168 godzin (2 semestry)

 

Celem studiów 
jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako odziedziczonego, drugiego i obcego oraz przedmiotów ojczystych. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy nauczyciela języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2) oraz obejmuje zagadnienia psychologiczno- pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów: praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Google Meet w systemie synchronicznym i asynchronicznym. Wszystkie materiały, nagrania warsztatów i wykładów będą udostępniane studentom. Dzięki temu nauczyciele w każdej strefie czasowej będą mieli pełny dostęp do wszystkich treści

 

 

Rekrutacja


Osoby, które chcą podjąć studia podyplomowe online dla nauczycieli polonijnych w I edycji w roku akademickim 2023/2024 proszone są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem

https://forms.gle/meP9qtmzjESwkMgG9

2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów
3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)
4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku.

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków "Prześlij" znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Badań Literackich PAN

 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049

 

 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl 
Telefon: 605-316-757 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

 

Szczegółowe informacje o zasadach studiowania, programie zajęć i terminach zjazdów oraz informacje kontaktowe znajdują się

 

w pliku PDF

Nasi wykładowcy

 

 

 

 

 

Terminy zjazdów online w roku akademickim 2023/2024: 

6, 8 października 2023

20, 22 października 2023

3, 5 listopada 2023

17, 19 listopada 2023

1, 3 grudnia 2023

15, 17 grudnia 2023

12, 14 stycznia 2024

26, 28 stycznia 2024

9, 11 lutego 2024

23, 25 lutego 2024

8, 10 marca 2024

22, 24 marca 2024

12, 14 kwietnia 2024

26, 28 kwietnia 2024

17, 19 maja 2024

31 maja 2 czerwca 2024

14, 16 czerwca 2024

 

 

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku