Korczak Janusz

Mickiewicz Adam

"Ważna Cześnika nauka o grzeczności". O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

Bartłomiej Szleszyński, "Ważna Cześnika nauka o grzeczności" – O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, "Napis" 2004, s. 137-144.
Wersja online (format pdf)

 

Orzeszkowa Eliza

Orzeszkowa - dotyk

Grzegorz Marzec, Orzeszkowa - dotyk. Źródło: http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/articles/orzeszkowa-dotyk-564/ (projekt "Sensualność w kulturze polskiej", pod red. W. Boleckiego, ISBN 978-83-61552-46-8), 2013.
 Wersja on line (format pdf)

Prus Bolesław

Rej Mikołaj

"Okrutny żal". Figliki Mikołaj Reja a dramatyzacje liturgiczne

Witold Wojtowicz, "Okrutny żal". Figliki Mikołaj Reja a dramatyzacje liturgiczne, "Teksty Drugie" 2019, nr 2, s. 171-186
Wersja online (format pdf)

Sienkiewicz Henryk

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku