Projekty badawcze

Dzieci Hagar - literackie wizerunki Romów/Sinti/Cyganów

kierownik: dr Anna Sobieska
grant NCN 
na lata 2011-2014

Edycja „Listów do Adama Mickiewicza”

kierownik: prof. dr hab.  Maria Prussak
grant NPRH
na lata 2012-2015

Edycja krytyczna – Tadeusz Miciński:"Utwory dramatyczne". Tom V

kierownik: mgr Teresa Wróblewska-Kłossowicz
grant MNiSW
na lata 2005-2008

Edycja krytyczna dzieł Franciszka Karpińskiego

kierownik: dr hab. Tomasz Chachulski
grant na lata 1994-1996

Edycja krytyczna krótkich tekstów francuskich Adama Mickiewicza

kierownik: prof. dr hab. Maria Prussak 
grant NCN
na lata 2010-2013

Encyklopedia gender: figury i postacie

kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
grant NCN
na lata 2011-2013

Encyklopedia gender: płeć kulturowa

kierownik: prof. dr Maria Janion
grant MNiSW / NCN
na lata 2010-2012

Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego

kierownik: dr Estera Lasocińska 
grant NCN
na lata 2011-2013

Gatunki literatury polskiego średniowiecza

kierownik: prof. dr hab. Teresa Michałowska
grant MNiSW
na lata 2007-2010

Geopoetyka

kierownik: mgr Kinga Piotrkowiak-Junkiert   
grant NPRH
na lata 2012-2014

zob. także: Grupa badawcza "Geopoetyka"

George Sand - polskie spojrzenia: monografia

kierownik: dr Katarzyna Nadana-Sokołowska 
grant NCN
na lata 2011-2014

Gra o tożsamość w Polsce w czasach Wielkiej Zmiany

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Werner
grant MNiSW / NCN
na lata 2010-2012

Groteska w polskiej prozie narracyjnej lat 1945-1968

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński (promotor)
grant 2010-2011
na lata NCN/MNiSW

Haiku w Polsce. Transkulturowość jako problem poetyki zjawisk artystycznych

kierownik: dr Beata Śniecikowska
grant MNiSW
na lata 2008-2011

Ida Fink – monografia twórczości

kierownik: mgr Bartłomiej Krupa
grant NCN 
na lata 2012-2015

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45