Dokończenie wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant NPRH
na lata 2013-2018

Historia projektu
Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego zaczęły ukazywać się w 1982 roku pod patronatem “Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, który uchwałą z dnia 26 października 1978 roku postanowił “zrealizować narodowe wydanie dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego”, a to “dla upamiętnienia 450 rocznicy urodzin i 400 rocznicy śmierci poety”.

Uchwała zleciła rządowi „przeznaczenie na ten cel odpowiednich środków” i „przekazanie uchwały do wykonania Polskiej Akademii Nauk i Ministrom Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Kultury i Sztuki”.
Realizację uchwały wziął na siebie Instytut Badań Literackich, w którym narodziła się koncepcja wydania, wstępnie opracowana jeszcze przez Juliana Krzyżanowskiego (†1976). Powołano Zespół opracowujący “Dzieła wszystkie”, którym pokierowała prof. Maria Renata Mayenowa (†1988), ówczesny dyrektor Instytutu. Nad publikacją książek miał czuwać Komitet Redakcyjny serii „Biblioteka Pisarzów Polskich”, kierowany przez redaktora naczelnego, którym został prof. Jerzy Woronczak. Całość edycji zaplanowano na 13 tomów w 18 woluminach (tom pierwszy w pięciu i t. VII w dwóch, pozostałe pojedyncze.) Poza tą numeracją wydano Tom wstępny. Wprowadzenie wydawnicze(1983). Łącznie z tym tomem Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego obejmują według planu 19 woluminów. W ciągu ponad dwudziestu lat działalności wydano 8 woluminów, w tym 7 z utworami Kochanowskiego: pierwszy tom ukazał się w roku 1982, ostatni w 1997.
0. Wprowadzenie wydawnicze do edycji Jan Kochanowski “Dzieła wszystkie”, oprac. Maria Renata Mayenowa i Jerzy Woronczak (dotychczasowe wydania zbiorowe, zasady i układ edycji) oraz Maria Kaczmarek i Ewa Głębicka (informator wersyfikacyjny poezji polskiej i łacińskiej Jana Kochanowskiego); Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1983. “Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 22, 218 s.; 25 cm.
I. Psałterz Dawidów. Opracowali Jerzy Woronczak i Mirosław Perz, 1982 [1] – 1983 [4] – 1990 [5] – 1991 [3] – 0000 [2]
Cz. 1. Psałterz Dawidów. Fototypia – transkrypcja; List Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera, oprac. Jerzy Woronczak. Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 1, cz. 1. „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, 23. Wrocław: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1982 ss. 472. Reprod. fototypiczna: Kraków, w drukarni Łazarzowej, 1583. 25 cm.
Cz. 2. Wstępy wydawców, komentarz wraz z aparatem krytycznym. – BRAK
Cz. 3. Psałterz Dawidów. Indeksy wyrazów i form,  oprac. J. Woronczak. Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 1 cz. 3. „Biblioteka Pisarzów Polskich, Seria B” 23. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1991, 378 s.; 25 cm.
Cz. 4. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. Fototypia tekstu, przyg. do druku Mirosław Perz. Jan Kochanowski Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 1 cz. 4: „Biblioteka Pisarzów Polskich, Seria B” 23. Facsimile pierwodruku : Kraków: w drukarni Łazarzowej, 1580. Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1983, ss. 350, nuty; 25 cm.
Cz. 5. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione, wstęp i transkr. nut Mirosław Perz; transkr. tekstu Jerzy Woronczak; Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe, t. 1 cz. 5 (Partytura). „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 23. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1990, ss. 208, [4]; 25 cm. Tytuł ujednolicony Melodie na psałterz polski.
II. Treny. oprac. Maria Renata Mayenowa i Lucyna Woronczakowa oraz Jerzy Axer i Maria Cytowska ; Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 2. „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 24. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1983. ss. 239; 25 cm.
IV. Pieśni; oprac. Maria Renata Mayenowa i Krystyna Wilczewska przy udziale Barbary Otwinowskiej oraz Maria Cytowska; Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe, t. 4, „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 26. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1992, ss. 849; 25 cm.
VII. 2: Proza, oprac. Bogusław Kreja, Barbara Otwinowska, Mikołaj Szymański, Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 7 cz. 2, „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 23 [pow. być 25?]. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1997, ss. 532; 25 cm.
 
 
 
Do wydania pozostało 11 woluminów:

1.          Tom I/2 Psałterz Dawidów, cz. 2 (objaśnienia Wydawców)
2.         Tom III Fraszki
3.         Tom V Fragmenta
4.         Tom VI Odprawa posłów greckich
5.         Tom VII/1 Poezja polityczna
6.         Tom VIII Poematy różne
7.         Tom IX Aratus
8.         Tom X   Poezja łacińska (w kilku voluminach)
9.         Tom XI Nowy Karakter polski. Ortografia polska
10.        Tom XII  Konkordancja wyrazów i form
11.         Tom XIII  Słownik rymów i posłowie wydawców

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45