Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL

kierownik: prof. dr hab. Urszula Jakubowska
grant MNiSW
na lata 2006-2009

Wynikiem badań jest monografia dotycząca czasopism społeczno-kulturalnych okresu PRL-u, obejmująca zarówno historię wszystkich istotnych periodyków tego okresu, ich twórców i współpracowników, jak analizująca sposoby komunikowania się władzy z inteligencją. Osiem rozdziałów monografii prezentuje czasopisma poszczególnych dekad, a także czasopisma tzw. drugiego obiegu i prasę emigracyjną. W kontekście zakazów cenzuralnych autorzy rozpraw uznali za konieczne zanalizowanie relacji, jakie wytworzyły się między światem polityki, prasy i kultury tego okresu.

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45