Urszula Jakubowska

prof. dr hab., profesor zwyczajny, kierownik Pracowni Komunikacji Literackiej w okresie PRL-u

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia XIX i XX wieku, historia prasy, historia Galicji, historia Lwowa.

urszula.jakubowska@ibl.waw.pl
ujakubowska@wp.pl, (22) 723-80-10

PUBLIKACJE:

Książki:

·  Oblicze ideowo-polityczne "Gazety Warszawskiej" i "Warszawskiego Dziennika Narodowego" w latach 1918-1939, Warszawa 1984;

·  Prasa Narodowej Demokracji w okresie zaborów, Warszawa 1988;

·  Lwów na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1991;

·  Mit lwowskiego batiara,Warszawa 1998;

·  [Redakcja:] Galicyjskie spotkania 2005. Kalisz 2006.
 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

·  Codzienne problemy mieszkańców Lwowa na przełomie XIX i XX wieku [w:] Galicyjskie spotkania 2005. Kalisz 2006.
 

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

·  Życie codzienne Lwowa na przełomie XIX i XX wieku.
 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

·  Współredaktor grantu "Humanistyka polska w latach 1945-1989";

·  Redaktor naczelny czasopisma "Galicyjskie spotkania".

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45