Czytelnik XXI wieku. Nowe problemy badań nad kulturą literacką

kierownik: dr Maciej Maryl
Stypendium “Młody IBL”
na lata 2013-2014

Celem projektu jest modernizacja i rozwój Polskiej Bibliografii Literackiej (PBL), czyli przeniesienie wypróbowanej metodologii PBL w realia nowych technologii, co pozwoli na usprawnienie sposobu pozyskiwania i agregowania danych, digitalizację i aktualizację bazy bibliograficznej oraz budowę interfejsu badawczego wspomagającego pracę z bazą (narzędzia do eksploracji, wizualizacji i eksportowania danych). W toku projektu powstanie nowoczesne narzędzie naukowe, które pozwoli badaczom literatury i kultury polskiej na pogłębiony i kompleksowy dostęp do tego niezwykłego kompendium kultury za lata 1939-2009. Służyć temu będzie zarówno digitalizacja, opracowanie i włączenie w obręb bazy archiwalnych roczników PBL (1944-1988) i bibliografii sporządzonych według zbliżonej metodologii (Drugi Obieg, Bibliografia literatury czasu II wojny światowej), jak i aktualizacja danych współczesnych (za okres 2000-2009).

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45