Projekty

Modernistyczne modele przekładu literackiego

kierownik: dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
grant NCN (przyznany w ramach Konkursu na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora) na lata 2011-2015

Mowy i obrzędy. Oratorstwo kręgu rodzinnego w kulturze staropolskiej

kierownik: dr Małgorzata Trębska
grant NCN nr 2011/03/B/HS2/04360
na lata 2012-2015
Więcej o projekcie >>

Niefabularna proza Krasickiego: kazania, „Monitor”, "Uwagi"

grant NCN (200202)
kierownik: mgr Klara Leszczyńska-Skowron
opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
na lata 2013-2015

Nowy paradygmat? Obraz stosunków polsko-żydowskich w wybranych tekstach kultury po 2000 roku

kierownik: dr Tomasz Żukowski
grant NCN 
na lata 2012-2015

Obraz literatury w komunikacji społecznej w Polsce po roku 1989

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Werner
grant MNiSW
na lata 2008-2010

Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia. Polska teoria literatury w XXI wieku. Wybór artykułów z czasopisma „Teksty Drugie” w wersji angielskojęzycznej

Tytuł projektu: „Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia. Polska teoria literatury w XXI wieku”. Wybór artykułów z czasopisma „Teksty Drugie” w wersji angielskojęzycznej w serii „Cross-Roads. Polish Studies in Literary History and Theory”, pod red. prof. Teresy Walas., wyd. Peter Lang.
Wydawnictwo IBL
grant NPRH
na lata 2012-2014

Opowiedzieć PRL

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant NCN
na lata 2011-2013

Orbis Polonus Szymona Okolskiego okiem filologa, czyli o związkach literatury i heraldyki

kierownik: dr Magdalena Piskała
2012/05/B/HS2/04/124
Więcej o projekcie >>

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

kierownik: Łukasz Ossowski
grant CPPC
na lata 2018-2021
Więcej o projekcie - na stronie internetowej https://ibl.waw.pl/pl/biblioteka/o-bibliotece/ozwrcin.

Pałac Staszica jako heterotopia afektywna - nowa kategoria opisu metamorfozy miejsca

kierownik: mgr Aleksandra Wójtowicz
grant NCN - PRELUDIUM 5
na lata 2014-2017

Pamiętnik Literacki jako ośrodek edytorstwa i upowszechniania tekstów naukowych oraz materiałów źródłowych, kultywujący polskie tradycje literackie, językowe i edytorskie

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant NPRH 
na lata 2012-2017

Persona introducta. Kategoria postaci w kompozycji średniowiecznych utworów dramatycznych

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant MNiSW
na lata 2008-2010

Płeć i naród. Kultura społecznej zmiany w Polsce po 1989 roku

kierownik: dr Agnieszka Mrozik 
grant NCN
na lata 2011-2013

Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego

kierownik: dr hab. Jerzy Kandziora
grant NCN 
na lata 2012-2015

Poezja radykalnej prawicy lat trzydziestych. Poetyka a ideologia

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant MNiSW
na lata 2005-2008

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45