Projekty badawcze

Orbis Polonus Szymona Okolskiego okiem filologa, czyli o związkach literatury i heraldyki

kierownik: dr Magdalena Piskała
2012/05/B/HS2/04/124
Więcej o projekcie >>

Pałac Staszica jako heterotopia afektywna - nowa kategoria opisu metamorfozy miejsca

kierownik: mgr Aleksandra Wójtowicz
grant NCN - PRELUDIUM 5
na lata 2014-2017

Pamiętnik Literacki jako ośrodek edytorstwa i upowszechniania tekstów naukowych oraz materiałów źródłowych, kultywujący polskie tradycje literackie, językowe i edytorskie

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant NPRH 
na lata 2012-2017

Persona introducta. Kategoria postaci w kompozycji średniowiecznych utworów dramatycznych

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant MNiSW
na lata 2008-2010

Płeć i naród. Kultura społecznej zmiany w Polsce po 1989 roku

kierownik: dr Agnieszka Mrozik 
grant NCN
na lata 2011-2013

Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego

kierownik: dr hab. Jerzy Kandziora
grant NCN 
na lata 2012-2015

Poezja radykalnej prawicy lat trzydziestych. Poetyka a ideologia

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant MNiSW
na lata 2005-2008

Polak w Paryżu. Francja i droga do Francji w opisach podróżników doby stanisławowskiej

kierownik: dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, prof. IBL PAN
grant MNiSW
na lata 2010-2012

Polscy badacze literatury w świecie anglosaskim: Kridl, Weintraub, Terlecki, Miłosz

kierownik: dr Andrzej Karcz
grant MNiSW /NCN
na lata 2008-2011

Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych

kierownik: mgr Jacek Biesiada
grant MNiSW /NCN
na lata 2010-2013

Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych

kierownik: mgr Jacek Biesiada
grant MNiSW
na lata 2007-2009

Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego - perspektywa (środkowo)europejska

kierownik: prof. dr hab. Grażyna Borkowska
grant NCN - OPUS 5
na lata 2014-2017

Polska proza powojenna (1945-1989) w perspektywie badań nad męskością

kierownik: mgr Agnieszka Wróbel
grant NCN
na lata 2013-2016

Polskie studia literacko-kulturowe. Monograficzne numery „Tekstów Drugich” w wersji angielskojęzycznej

Wydawnictwo IBL - Peter Lang GmbH
grant NPRH 
na lata 2012-2014

Publicystyka społeczna (t. II) i Listy zebrane (t. XI) Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

kierownik: dr Iwona Wiśniewska
grant NCN - OPUS 5
na lata 2014-2017

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45